Ca dao Tục ngữ về sự nghiệp công việc

Sự nghiệp luôn là cụm từ gắn bó với cuộc sống của chúng ta. Ai rồi cũng phải đến giai đoạn tự mình xây dựng sự nghiệp công việc để nuôi sống bản thân. Dưới đây là những câu ca dao tục ngữ về sự nghiệp sẽ giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm!

  • Những câu Thành ngữ – Tục ngữ hay về cuộc sống
  • Những câu Thành ngữ – Tục ngữ về thời tiết
  • Tuyển tập những bài vè nói ngược hay nhất

1. Sáng dũa cưa, trưa mài đục.

2. Muốn giàu nuôi lợn nái, muốn hại nuôi bồ câu.

3. Một đồng một giõ chẳng bỏ nghề đâu.

4. Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay.

5. Một nghề chín còn hơn chín nghề.

6. Ăn kĩ no lâu, cày sâu lúa tốt.

7. Thợ sơn bôi bác, thợ bạc lọc lừa.

8. Giàu chủ kho, no nhà bếp.

9. Muốn giàu thì buôn bè, muốn què thì tập vật.

10. Nhất sĩ, nhì nông, tam công, tứ cổ.

11. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.

12. Được mùa cau, đau mùa lúa.

13. Bẩn như thợ nề, chỗ ăn chỗ ngủ như dê nó nằm.

14. Chớ lo rằng muộn công danh

Khoa này chẳng đỗ để dành khoa sau.

15. Vui là vui gượng qua thì

Công danh chưa toại, vui gì mà vui.

16. Công danh hai chữ lờ mờ

Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên.

17. Cái sọ trọc như không có tóc

Kém công danh lao lực về sau.

18. Công danh hai chữ tờ mờ

Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên.

19. Làm trai cố chí học hành

Lập nên công nghiệp để dành mai sau.

20. Ta về cuốc bẫm cày sâu

Công danh bánh vẽ sang giàu chiêm bao.

21. Công danh chi nữa mà chờ

Nấu cơm cho vợ đặng nhờ tấm thân.

22. Sớm khuya có vợ, có chồng

Cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa.

23. Ta về cuốc bẫm cày sâu

Công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm bao.

24. Trai tài chí phải cho bền

Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con.

Dù cho biển cạn non mòn

Công danh phải đạt cho tròn mới thôi!

25. Nhỏ còn thơ dại biết chi

Lớn rồi đi học, học thì phải siêng.

Theo đời cũng thể bút nghiên

Thua em kém chị cũng nên hổ mình.

26. Công danh đeo đuổi mà chi

Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông.

Sớm khuya có vợ, có chồng

Cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa.

27. Làm trai quyết chí tu thân

Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo

Khi nên trời giúp công cho

Làm trai năm liệu bảy lo mới hào

Khi nên trời chẳng phụ nào

Công danh gặp hội anh hào ra tay

Trí khôn rắp để dạ này

Có công mài sắc có ngày nên kim.

28. Trời cao đất rộng thênh thênh

Công danh phú quý còn dành cho ta

Có công mài sắt, diệt tà

Gặp thời lộc sẽ vào ra dồi dào

Công của cũng chẳng là bao

Ra tay tháo vát, thế nào cũng nên.

29. Mừng nay nho sĩ có tài

Bút nghiêng dóng dả, giữ mài nghiệp nho

Rõ ràng nên đấng học trò

Công danh hai chữ trời cho rõ ràng

Một mai chiếm được bảng vàng

Ấy là phú quý giàu sang quế hòe,

Bước đường tiến đến cống nghè

Vinh quy bái tổ, ngựa xe tưng bừng

Bốn phương nức tiếng vang lừng

Ngao du bể thánh, vẫy vùng rừng nho

Quyền cao chức trọng trời cho

Bõ công học tập, bốn mùa chúc mình!

30. Nay mừng tứ hải đồng xuân

Tam dương khai thái, muôn dân hòa bình

Sĩ thời chăm việc học hành

Một mai khao bảng đạt thành công danh

Công thời phượng các long đình,

Đủ nghề phát triển, thỏa tình lợi thâu

Nông thì cuốc bẫm, cày sâu

Thu hà, hạ mạch, tăng thâu có ngày

Thương thời buôn bán liền tay

Dứt tài tử cống, đua tài hiên ngang

Ba công cố gắng mở mang

Trí thanh, danh toại, giàu sang hơn người.

31. Triều đình còn chuộng thi thư

Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành.

May nhờ phận có công danh

Mà anh phú quý, ấy mình vẻ vang

Khuyên đừng trai gái loang toàng

Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng người.

Cũng đừng cờ bạc đua chơi

Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu

Làm sao cho nên tiếng danh nho

Thần trung, tử hiếu để cho vàng lừng!

32. Mối tơ chín khúc ruột tằm

Khi tháng tháng đợi khi năm năm chờ

Vì tình ai lẽ làm lơ

Cắm sào quyết chị đợi chờ bến xuân

Ước sao chỉ Tấn tơ Tần

“Sắc cầm hòa hợp” lựa vần “quan thư”

Đôi bên ý hiệp lòng ưa

Đắp đền công thiếp lại vừa lòng anh

Thiếp thời tần tảo cửi canh

Chẳng thời nấu sử sôi kinh kịp thì

Một mai chúa mở khoa thi

Bảng vàng chói lọi có để tên anh.

33. Gặp đời Hải Yến Hà Thanh

Bốn dân trăm họ gặp lành, ấm no

Nay mừng điển hội cầu nho

Văn nhân sĩ tử, phải lo học hành

Làm sao cho được công danh

Bõ công bác mẹ sinh thành ra thân

Lại bàn đến việc nông dân

Cày mây cuốc gió, chuyên cần công phu

Đêm thời cỏ phúc nhi du

Ngày thời kích nhưỡng khang cù vô ngu.

34. Chiều chiều ra đứng bờ sông

Hỏi thăm chú lái, nào chồng em đâu

Chồng em lên ngọn sông Ngâu

Buôn chè mạn thảo, năm sau mới về

Công danh theo đuổi mà chi

Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông

Sớm khuya có vợ có chồng

Cày sâu cuốc bẫm trông mong được mùa!

Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều giá trị. Sắp tới AnyBooks sẽ cho ra thêm nhiều bài viết ở các chuyên mục khác nhau hy vọng sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ của bạn đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *