Những câu ca dao tục ngữ nói về tình cảm anh em

Những câu ca dao, tục ngữ về anh em thể hiện tình cảm của gia đình, của anh chị em trong nhà dành cho nhau. Hãy cùng AnyBooks khám phá những câu ca dao, tục ngữ đó thông qua bài viết dưới đây nhé!

1. Anh em như chông như mác.

2. Anh em hạt máu sẻ đôi.

3. Anh em thuận hòa là nhà có phúc.

4. Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau.

5. Anh em hiếu thảo thuận hiền

Chớ vị đồng tiền mà mất lòng nhau.

6. Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

7. Anh em nào phải người xa,

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.

Yêu nhau như thể tay chân,

Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

8. Anh em hiền thật là hiền

Bởi một đồng tiền nên mất lòng nhau.

9. Anh em trên kính dưới nhường

Là nhà có phúc, mọi đường yên vui.

10. Có tình thì đãi người dưng

Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.​

11. Anh em ăn ở thuận hoà

Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.​

12. Anh em cốt nhục đồng bào

Kẻ sau người trước phải hào cho vui

Lọ là ăn thịt ăn xôi

Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.​

13. Anh ngủ em thức, em chực anh nằm.

14. Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

15. Anh em chín họ mười đời

Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra​.

16. Anh em thật thậm là hiền

Chỉ một đồng tiền làm mất lòng nhau​.

17. Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

18. Chẳng thi, chẳng đỗ, chẳng sao

Anh em không được người nào bỏ nhau

Phải đòi cho được thày Cầu.

Phải đào hết đất nhà giàu đổ đi.

19. Làm người phải biết cương thường

Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu

Thờ cha kính mẹ trước sau

Anh em hòa thuận mới hầu làm nên

20. Ai ơi giữ chí cho bền

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

Xin đừng làm, nói đơn sai

Tin mình đừng sợ những lời dèm pha

Anh em một họ một nhà

Thương nhau chân thật đường xa cũng gần.

21. Anh em bất nghĩa chi khoèo

Anh dữ như mèo, tôi lại như trâu.

22. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu

Nghĩa anh em xương cốt ruột rà

Muốn cho trên thuận dưới hòa

Chẳng thà chịu nhục hơn là rẽ nhau.

23. Chị ngã em nâng.

24. Cắt dây bầu dây bí, ai cắt dây chị dây em.​

25. Anh em trai ở với nhau mãn đại

Chị em gái ở với nhau một thời

Dù ai nói ngược nói xuôi

Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng​.

26. Máu chảy, ruột mềm.

27. Anh em như tre cùng khóm,

Chị em gái như trái cau non.

28. Anh em nào phải người xa

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân

Yêu nhau như thể tay chân

Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy​.

29. Anh em cốt nhục đồng bào

Kẻ sau người trước phải hào cho vui

Lọ là ăn thịt ăn xôi

Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.​

30. Anh em trai ở với nhau mãn đại

Chị em gái ở với nhau một thời

Dù ai nói ngược nói xuôi

Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng​.

31. Ai về đợi với em cùng

Thân em nay bắc mai đông một mình

Chi bằng ruộng tốt rừng xanh

Vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà!​

32. Có tình thì đãi người dưng

Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.​

33. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

34. Anh em cốt nhục một nhà

Kẻ sau người trước thuận hòa cho vui

Quý hồ ăn ở tới lui vừa lòng.

35. Làm người phải biết cương thường

Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu

Thờ cha kính mẹ trước sau

Anh em hòa thuận mới hầu làm nên

Vợ chồng đạo nghĩa cho bền

Bạn bè chung thủy, dưới trên đàng hoàng.

36. Anh em ghét nhau, ốm đau tìm đến

37. Anh em chém nhau đằng sống, không chém nhau đằng lưỡi

38. Đi việc làng giữ lấy họ

Đi việc họ giữ lấy anh em

39. Làm anh ăn trước, bước đầu

Dạy dỗ em út ngõ hầu thay cha.

40. Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu

Nghĩa anh em xương cốt ruột rà

Muốn cho trên thuận dưới hòa

Chẳng thà chịu nhục hơn là rẽ nhau.

41. Ơn Phật, nhờ trời

Cha mẹ sinh hạ được mười anh em

Anh Cả nhàn thật là nhàn

Cởi trần đóng khố, đốt than trong rừng

Anh Hai vặn chão đánh thừng

Anh Ba làm mướn kiếm lưng cơm người

Anh Tư bắt ếch, mình ơi

Anh Tư bắt rắn, bắt dơi ngoài đồng

Anh Sáu đánh giậm dưới sông

Anh Bảy kéo lưới ở đồng làng ta

Anh Tám vác gạo trên ga

Anh Chín gánh mướn chợ xa chợ gần

Còn anh là út thanh tân

Có nghe anh kể, lại gần mà nghe.

42. Anh em chín họ mười đời

Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra

Chị em cùng khúc ruột rà

Kẻ giàu người khó, họ xa tám đời.

43. Nhà em có vại cà đầy

Có ao rau muống, có đầy chĩnh tương

Dầu không mĩ vị cao lương

Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em

Một nhà vui vẻ êm đềm

Đói no tuỳ cảnh, không thèm lụy ai.

44. Ai về đợi với em cùng

Thân em nay Bắc mai Đông một mình

Chi bằng ruộng tốt đồng xanh

Vui cha vui mẹ vui anh em nhà.

45. Con cô con cậu thì xa,

Con chú con bác thật là anh em.

Xem thêm:

  • Những câu Thành ngữ – Tục ngữ hay về gia đình
  • Những câu Thành ngữ – Tục ngữ hay về cuộc sống
  • Những bài Ca dao – Dân ca về tình cảm gia đình hay nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *