Những câu Thành ngữ – Tục ngữ hay về đạo đức

Thành ngữ, tục ngữ về đạo đức sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều bài học giá trị và ý nghĩa về cuộc sống. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây do AnyBooks sưu tầm nhé!

 • Những bài Ca dao – Dân ca về lao động sản xuất hay nhất
 • Những câu Thành ngữ – Tục ngữ về thời tiết
 • Những bài Ca dao – Tục ngữ hay về lòng yêu nước

 1. Thà chết vinh còn hơn sống nhục.
 2. Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi cho.
 3. Ăn có mời, làm có khiến.
 4. Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
 5. Chữ tín còn quý hơn vàng.
 6. Hứa hươu, hứa vượn.
 7. Treo đầu dê, bán thịt chó.
 8. Nhất ngôn cửu đỉnh.
 9. Lời nói như đinh đóng cột.
 10. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.
 11. Bảy lời từ chối còn hơn một lần thất hứa.
 12. Đất quê chớ người không quê.
 13. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.
 14. Ngôn tất tiên tín.
 15. Giấy rách phải giữ lấy lề.
 16. Đói cho sạch, rách cho thơm.
 17. Được tiếng còn hơn được miếng.
 18. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
 19. Tốt danh hơn lành áo.
 20. Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc.
 21. Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ.
 22. Vô nghệ đi hát, mạt nghệ đi câu.
 23. Miếng ăn quá khẩu thành tàn.
 24. Người chết nết còn.
 25. Cây ngay bóng thẳng, cây ngay bóng vẹo.
 26. Quân tử nhất ngôn.
 27. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.
 28. Rao mật gấu, bán mật heo.
 29. Người đừng khinh rẻ người.
 30. Nói láo quá, hóa vụng.
 31. Vô cung bất hưởng lợi.
 32. Nhân vô tín như xa vô luân.
 33. Nghe thầy bói đói rã họng.
 34. Xướng ca vô loài
 35. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.
 36. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn.
 37. Bụt không thèm ăn mày ma.
 38. Văn minh, vợ người.
 39. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
 40. Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay.
 41. Con giun xéo lắm cũng quăn.
 42. Ngồi ăn không, núi cũng mòn.
 43. Chết trong còn hơn sống đục.
 44. Rộng miệng cả tiếng.
 45. Sát nhân, giả tử
 46. Chưa học đui, đã đòi bói ra sự thật.
 47. Mưu thâm họa diệt thâm.
 48. Ăn có chừng, chơi có độ.
 49. Áo rách cốt cách người thương.
 50. Danh dự quý hơn tiền bạc.
 51. Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại.
 52. Rao ngọc, bán đá.
 53. Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo.
 54. Đói cho chết, ngày tết cũng no.
 55. Biết đâu mà há miệng chờ ho.
 56. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
 57. Nốt ruồi ở tay, ăn vay suốt đời.
 58. Nốt ruồi ở cổ, có lỗ tiền chôn.
 59. Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
 60. Đói miếng hơn đói tiếng đời.
 61. Cây ngay không sợ chết đứng.
 62. Ghét nhau bỏ quả bồ hòn cũng vuông.
 63. Kiến tha lâu đầy tổ.
 64. Nọc người bằng mười nọc rắn.
 65. Nhác đâm thì đổi chày, nhác xay thì đổi cối.
 66. Kính lão đắc thọ.
 67. Thật thà ma vật không chết.
 68. Chị ngã em nâng.
 69. Giận mất khôn, lo mất ngon.
 70. Giữ quần áo lúc mới may, giữ thanh danh lúc còn trẻ.
 71. Sống chớ khom lưng, uốn gối, gập đầu.
 72. Cẩn tắc vô ưu
 73. Chết đứng hơn sống quỳ.
 74. Chân tốt về hài, tai tốt về hoa.
 75. Quân tử lông chân, tiểu nhân lông bụng.
 76. Đường giao tiếp cốt vẹn toàn.
 77. Chẳng cấy lấy đâu có thóc.
 78. Thiếu thuế vua, chớ ai thua việc làng.
 79. Đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết.
 80. Thực túc binh cường.
 81. Người tốt về lụa lúa tốt về phân.

Việc mình không muốn chớ làm cho ai.

82. Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười.

83. Biết thì thưa thì thốt

Không biết thì dựa cột mà nghe.

84. Rượu ngon bất luận be sành

Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.

85. Có bột mới khuấy nên hồ,

Có vôi có gạch mới tô nên nhà.

86. Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

87. Cơm ăn ba bữa thì cho,

Gạo mượn sét chén, xách mo đi đòi.

88. Người khôn con mắt đen sì,

Người dại con mắt nửa chì nửa thau.

89. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

90. Cứ trong đạo lý luân thường

Làm người phải giữ kỷ cương làm đầu.

91. Đò dọc phải tránh đò ngang,

Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa.

92. Vàng thì thử lửa thử than,

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

93. Ai ơi chớ vội cười nhau

Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.

94. Chì khoe chì nặng hơn đồng,

Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.

95. Làm người phải đắn phải đo,

Phải cân nặng nhe, phải dò nông sâu.

96. Thuyền dời bến nào bến có dời

Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn.

97. Thói thường gần mực thì đen

Anh em bạn hữu phải nên chọn người.

98. Thứ nhất thì tu tại gia

Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.

99. Rượu nhạt uống lắm cũng say,

Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.

100. Những người béo trục béo tròn,

Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.

101. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

102. Những người thắt đáy lưng ong,

Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.

103. Làm người ăn tối lo mai,

Việc mình hồ dễ để ai đo lường.

104. Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

Nhụy vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ AnyBooks!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *