120 cụm từ đồng nghĩa thi THPT Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh

120 cụm từ đồng nghĩa thi THPT Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh

120 cụm từ đồng nghĩa Tiếng Anh thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia 2023 giúp các em ôn tập thật tốt, nắm chắc các từ đồng nghĩa để áp dụng vào bài thi của mình hiệu quả, đạt kết quả như mong muốn.

Bạn đang đọc: 120 cụm từ đồng nghĩa thi THPT Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Khi nắm vững, học tốt từ đồng nghĩa, các em sẽ mở rộng vốn từ, biết cách sử dụng từ đồng nghĩa để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hiệu quả hơn. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Những cụm từ đồng nghĩa thi THPT Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh

  120 cụm từ đồng nghĩa tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2023

  1. uncompromising= inflexible: không nhân nhượng, không uyển chuyển

  2. far-reaching= extensive: có phạm vi rộng

  3. respectable= reputable: đáng kính trọng

  4. hesitate= wavere: do dự, lưỡng lự

  5. stimulate= improve: kích thích, cải thiện

  6. adverse= negative: tiêu cực, bất lợi

  7. exacerbate= aggravate: làm tăng, làm trầm trọng thêm(…), làm bực tức,…

  8. with respect to= with regard to: đối với, liên quan đến

  9. life expectancy= life span: tuổi thọ

  10. alternative= substitude: thay thế

  11. emission= release: phát ra

  12. consumes= use: sử dụng

  13. reserves= protected land: khu bảo tồn

  14. breakthrough= headway: bước đột phá

  15. day-to-day= habitual: hằng ngày, thường xuyên

  16. the press= newspapers and magazines: báo chí

  17. face-to-face= direct: trực tiếp

  18. out of hand= difficult to control: không kiểm soát được

  19. infectious= contagious: bệnh truyền nhiễm ( nhưng infectious tác nhân gây bệnh do vi sinh vật, contagious lây lan từ người này sang người khác do tiếp xúc với người or đồ vật bị bệnh)

  20. went extinct= died out: đã tuyệt chủng

  21. vulnerable= easily hurt: dễ bị tán công, dễ bị tổn thương

  22. poached= illegally hunted: săn trộm, săn bắn bất hợp pháp

  23. rare= in small numbers

  24. damage= loss: thiệt hại

  25. roamed= wandered: đi lang thang

  26. fierce= aggressive: hung dữ

  27. fascinating= extremely interesting: lôi cuốn

  28. restore= give back: hoàn lại, trả lại

  29. enforcement= implementation: sự ép buộc, sự thi hành

  30. improving= enhancing: cải tiến, nâng cao

  31. declining= decreasing: xuống dốc, tàn tạ

  32. vital= essential= necessary= integral: cần thiết

  33. opportunity= chance= possibility: cơ hội

  34. commercial= advertisement: quảng cáo

  35. predict= forecast: dự báo

  36. inevitable= unavoidable: không thể tránh được, chắc chắn xảy ra

  37. jeopardy= at risk of: nguy cơ

  38. detect= recognize: nhận ra

  39. put money aside= laid aside: dành dụm tiền

  40. on the dole= living on unemployment benefits: sống nhờ vào tiền trợ cấp thất nghiệp

  41. vacancies= job opportunities: cơ hội cv, vị trí hay chức vụ còn trống

  42. hands-on= practical: thực tế, thực hành

  43. be still on a roll= on the up and up: đang ngày càng thành công ( trong giai đoạn)

  44. make ends meet= barely have enough to live on: kiếm đủ sống

  45. in the teeth of= regardless of= irrespective of: bất chấp, bất kể

  46. priority= concern: sự ưu tiên, sự quan tâm

  47. dismissal= redundancy: sa thải, dư thừa

  48. with a view to + V-ing= with the intention of: với ý định làm gì

  49. trustworthy= honest: đáng tin tưởng

  50. broaden your horizons= expand your range of interests and knowledge: trong phạm vi mối quan tâm và kiến thức của bạn

  51. solitary= single: đơn độc

  52. rivaling= comparing with: so sánh với

  53. barrier= obstacle: khó khăn, giới hạn

  54. related= connected: kết nối

  55. terrain= area of land: vùng đất , địa hình

  56. subtle= slight: không đáng kể

  57. come forward= be willing to help

  58. startling= surprising: rất ngạc nhiên, sửng sốt

  59. unplanned= unintended: bất ngờ, ngoài ý muốn

  60. lure= entice: lừa dối

  61. reveal = show= let the cat out of the bag: tiết lộ bí mật

  62. interim= temporary= short-term: tạm thời, lâm thời

  63. a gap year= a year off: nghỉ 1 năm

  64. monotonous= free

  65. fit the bill= be suitable: phù hợp, thích hợp

  66. commute= travel a long way to and from work: đi lại khoảng đường xa đến và từ chỗ làm

  67. hand in his notice= give up his job: xin thôi việc

  68. inituative = new plan: kế hoạch khởi đầu

  69. amend= correct: sửa lại, cải thiện

  70. being such a slave-driver= making his staff work too hard: bắt nv làm việc quá nặng nhọc

  71. come across= run into: tình cờ

  72. blows hot and cold= keeps changing one’s mood: thay đổi như chong chóng

  73. flattering= praising me too much: tâng bốc, nịnh nọt

  74. play down= soften: giảm nhẹ

  75. on top of the world= extremely happy: cực kì hp

  76. racism= prejudice: phân biệt chủng tộc

  77. reckless= incautious: liều lĩnh, không có ý thức

  78. charming= fascinating: đẹp hút hồn

  79. inspiration= encouragement

  80. once and for all = forever: triệt để, mãi mãi, vĩnh viễn

  81. didn’t bat an eye= didn’t show surprise: không ngạc nhiên

  82. make it likely or certain= guarantee: đảm bảo, chắc chắn

  83. tight our belt= economize: tiết kiệm

  84. keep myself to myself= be private: 1 mình, riêng tư

  85. the end of the world= worth worrying about: điều tồi tệ nhát trên đời

  86. be on the alert= watch out for: coi chừng, cẩn thận

  87. pave the way for = support: mở đường cho, hỗ trợ, ủng hộ

  88. drive me to the edge= irritates me: làm ai bực mình, khó chịu, tức điên

  89. emphasizes the primacy = make it most important: nhấn mạnh tính ưu việt

  90. gets on my nerves = annoys me: làm bạn thấy phiền toái

  91. a light blow = bump: 1 cú va chạm nhẹ, sự va chạm

  92. for a while = for a short period of time: 1 lúc

  93. the entire day = all day long: cả ngày

  94. a black sheep = a bad and embarrassing member: người luôn làm xấu mặt gia đình

  95. for your own peace of mind = to stop your worrying: để bạn có thể yên tâm

  96. break a leg = good luck: chúc may mắn

  97. burn the midnight oil = to study up working = especially studing late at night: thức khuya làm việc, học bài

  98. here and there = everywhere

  99. at the drop of a hat = immediately: ngay lập tức

  100. overwhelming = powerful: hùng mạnh

  101. account for = explain = giải thích cho

  102. suggestions = hints = gợi ý, đề xuất

  103. mishaps = accidents = rủi ro

  104. bewildered = puzzled = hoang mang, lúng túng, bối rối

  105. didn’t bat an eyelid = didn’t show surprise = không ngạc nhiên, không bị shock

  106. prominent = significant = nổi bật, đáng chú ý

  107. flock = come in large numbers = tụ tập, tụ họp thành bầy

  108. classify = categorize = phân loại

  109. diplomatic = tactful = khôn khéo

  110. dawn = beginning: sự bắt đầu

  111. turn up = arrive: đến

  112. complicated = intricate = phức tạp

  113. wanderers = vagabonds = người bộ hành, kẻ lang thang

  114. proclaimed = declared = tuyên bố

  115. augmentation = increase = tăng thêm

  116. sage = wise = khôn, thận trọng

  117. mediocre = average = tầm thường

  118. jeopardized = endangered = gây nguy hiểm

  119. discourtesy = rudeness = không lịch sự

  120. irrespective = regardless = không phân biệt

  Bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh

  Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  1. Let’s wait here for her; I’m sure she’ll turn up before long.

  A. enter
  B. arrive
  C. return
  D. visit

  2. According to Freud, dreams can be interpreted as the fulfillment of wishes.

  A. performance
  B. completion
  C. attainment
  D. conclusion

  3. Ha Long Bay is well-known for its beauty. That’s why it receives many visitors every year.

  A. nationwide
  B. idolized
  C. famous

  D. ideal

  4. A wedding is a meaningful event.

  A. sad
  B. unimportant
  C. sorrowful
  D. important

  5. Most bears spend the better part of winter in a continual state of hibernation.

  A. perception
  B. country
  C. danger
  D. condition

  ĐÁP ÁN

  Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  1 – B; 2 – B; 3 – C; 4 – D; 5 – D;

  Giải thích

  1. turn up = arrive: đến, xuất hiện

  2. fulfillment = completion: sự hoàn thành

  3. well-known = famous: nổi tiếng

  4. Important: quan trọng = meaningful: có ý nghĩa

  5. State = condition: tình trạng, trạng thái

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *