40 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

TOP 40 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán có đáp án, ma trận kèm theo, giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2023 – 2024 cho học sinh của mình theo chương trình mới

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 1 gồm 30 đề ôn tập và 10 đề sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cùng học, Vì sự bình đẳng, giúp các em học sinh tham khảo, luyện giải đề thật thành thạo để ôn thi học kì 2 năm 2023 – 2024 hiệu quả. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

  1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

  1.1. Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

  Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu Mức 1 (50%) Mức 2 (30%) Mức 3 (20%) TỔNG
  TN TL TN TL TN TL
  a. Số học Số câu 2 2 1 2 2
  Câu số 1 5,8 3 6,7 9,10
  b. Hình học và đo lường Số câu 1 1
  Câu số 2 4
  Tổng Số điểm 5 3 2 10(100%)
  Tỉ lệ (50%) (30%) (20%)

  1.2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

  PHÒNG GD&ĐT ……..

  TRƯỜNG TH VÀ THCS …..

  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2023 – 2024
  MÔN: Toán 1
  (Thời gian làm bài: 35 phút)

  Bài 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:(M1)

  a. Số 55 đọc là:

  A. Năm năm
  B. Năm mươi lăm
  C. Lăm mươi năm
  D. Lăm mươi lăm

  b. Số gồm 8 chục và 5 đơn vị là:

  A. 80
  B. 50
  C. 85
  D. 58

  Bài 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:(M1)

  A. Một tuần lễ em đi học 7 ngày. ☐

  B. Một tuần lễ em đi học 5 ngày. ☐

  Bài 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:(M2)

  a. Phép tính có kết quả bé hơn 35 là:

  A. 76 – 35
  B. 76 – 53
  C. 23 + 32
  D. 15+ 20

  b. Điền số vào ô trống cho phù hợp: 85 – ☐ = 42

  A. 61
  B. 34
  C. 43
  D. 16

  Bài 4: (1 điểm) (M1)

  Hình vẽ bên có:

  ……….. hình tam giác.

  ……. …hình vuông.

  Bài 5: (1 điểm) Viết vào chỗ chấm: (M1)

  a. Đọc số:

  89: ……………………………………….

  56: ………………………………………

  b. Viết số:

  Bảy mươi tư: …………………

  Chín mươi chín: ………………..

  Bài 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2)

  42 + 16 89 – 23

  ……….. ………..
  ……….. ………..
  ……….. ………..

  76 + 3 98 – 7

  ……….. ………..
  ……….. ………..
  ……….. ………..

  Bài 7: (1 điểm) Điền <, >, = ? (M2)

  95 … 59

  87 … 97

  67 – 12 …… 60 + 5

  35 + 34 …….. 98 – 45

  Bài 8: (1 điểm) Cho các số: 46; 64; 30; 87; 15: (M1)

  a. Số lớn nhất là:…………………………………………………………………………………………………

  b. Số bé nhất là:………………………………………………………………………………………………….

  c. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:………………………………………………..

  Bài 9: (1 điểm) Cô giáo có 68 cái khẩu trang, cô giáo đã tặng cho các bạn học sinh 34 cái khẩu trang. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cái khẩu trang? (M3)

  Phép tính:

  Trả lời: Cô giáo còn lại ☐ cái khẩu trang.

  Bài 10: (1 điểm) (M3)

  a. Với các số: 56, 89, 33 và các dấu + , – , = . Em hãy lập tất cả các phép tính đúng.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  b. Cho các chữ số: 1, 5, 3, 7 em hãy viết các số có hai chữ số bé hơn 52.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  1.3. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

  Bài 1: ( 1 điểm) Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm

  a. B

  b. C

  Bài 2: (1 điểm) Trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm

  Bài 3: (1 điểm) Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng được 0,25 điểm

  a. B

  b. C

  Bài 4: (1 điểm)

  Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm

  6 hình tam giác 2 hình vuông

  Bài 5: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm

  a. Đọc số:

  89: Tám mươi chín

  56: Năm mươi sáu

  b. Viết số:

  Bảy mươi tư: 74

  Chín mươi chín: 99

  Bài 6: (1 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi ý được 0,25 điểm

  Bài 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm

  Bài 8: (1 điểm) a. Điền đúng số được 0,25 điểm

  b. Điền đúng số được 0,25 điểm

  c. Sắp xếp đúng các số theo thứ tự từ bé đến lớn được 0,5 điểm

  Bài 9: (1 điểm)

  Viết đúng phép tính được 0,5 điểm

  Phép tính:

  Trả lời: Cô giáo còn lại 34 cái khẩu trang.

  Bài 10: Viết đúng mỗi ý được 0,5 điểm

  a. Các phép tính đúng là: 56 + 33 = 89; 33 + 56 = 89; 89 – 33 = 56; 89 – 56 = 33

  b. Các số có hai chữ số bé hơn 52 là: 15, 13, 31, 35, 51.

  2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

  2.1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  PHÒNG GD&ĐT ….

  TRƯỜNG TH …..

  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – LỚP 1
  NĂM HỌC 2023 – 2024
  MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 40 phút

  I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  1. Số 72 được đọc là:

  A. hai mươi bảy
  B. bảy mươi hai
  C. bảy hai
  D. hai bảy

  2. Số thích hợp điền vào ô trống là:

  A. 99
  B. 29
  C. 50
  D. 59

  3. Hình bên có:

  A. 4 hình tam giác
  B. 3 hình tam giác
  C. 2 hình tam giác

  4. Hôm qua là thứ ba ngày 6. Ngày mai là:

  A. thứ hai ngày 5
  B. thứ tư ngày 7
  C. thứ năm ngày 8

  5. Chiếc bút chì hình bên dài:

  A. 10cm
  B. 8cm
  C. 9cm
  D. 7cm

  6. Buổi sáng em vào học lúc:

  A. 4 giờ
  B. 5 giờ
  C. 6 giờ
  D. 12 giờ

  II. TỰ LUẬN (6 điểm)

  7. Đặt tính rồi tính:

  25 + 4

  …………

  …………

  ……… …

  20 + 16

  …………

  …………

  ……… …

  80 – 20

  …………

  …………

  ……… …

  49 – 33

  …………

  …………

  ……… …

  8. Tính:

  45 + 3 + 21 =

  82 – 10 – 51 =

  60cm + 10cm + 20cm =

  46cm – 3cm – 1cm =

  9. Viết dấu >, <, =

  26 + 3 ….. 29

  10 + 8 ……20

  97 – 63 …… 36

  15 – 2 ….. 17

  10. Hãy viết các số 56, 75, 39, 81 theo thứ tự

  Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………

  Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………

  11. Vườn nhà Linh có 15 cây hoa. Linh trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi vườn nhà Linh có tất cả bao nhiêu cây hoa?

  Viết phép tính:

  Viết câu trả lời: Vườn nhà Linh có tất cả …. cây hoa.

  2.2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  I. TRẮC NGHIỆM

  Câu

  1B

  2D

  3A

  4C

  5D

  6A

  Điểm

  0,5

  0,5

  1

  1

  0,5

  0,5

  II. TỰ LUẬN

  7. Đặt tính rồi tính (1đ)

  25 + 4

  25

  + 4

  ____

  29

  20 + 16

  20

  + 16

  ____

  36

  80 – 20

  80

  – 20

  ____

  60

  49 – 33

  49

  – 33

  ____

  16

  8. Tính: (1đ)

  45 + 3 + 21 = 69

  82 – 10 – 51 =21

  60cm + 10cm + 20cm = 90cm

  46cm – 3cm – 1cm = 42cm

  9. Viết dấu >, <, = (1đ)

  26 + 3 …=.. 29

  10 + 8 …<…20

  97 – 63 …<… 36

  15 – 2 …>.. 17

  10. Hãy viết các số 56, 75, 39, 81 theo thứ tự: (1đ)

  Từ bé đến lớn: 39, 56, 75, 81

  Từ lớn đến bé: 81, 75, 56, 39

  11. Vườn nhà Linh có 15 cây hoa. Linh trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi vườn nhà Linh có tất cả bao nhiêu cây hoa? (2đ)

  Viết phép tính:

  15

  +

  4

  =

  19

  Viết câu trả lời: Vườn nhà Linh có tất cả 19 cây hoa.

  2.3. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
  TN TL TN TL TN TL

  1

  Số học:

  -Biết đọc ,viết, so sánh các số đến 10; Thực hiện được phép tính cộng , trừ trong phạm vi 100; Viết được phép tính thích hợp

  Số câu

  1

  1

  1

  2

  2

  7

  Câu số

  1

  10

  2

  7,9

  8,11

  Số điểm

  0,5

  1

  0,5

  2

  3

  7

  2

  Yếu tố hình học, đại lượng:

  -Nhận biết được hình tam giác, các ngày trong tuần, thời gian và số đo độ dài .

  Số câu

  2

  1

  1

  4

  Câu số

  5,6

  3

  4

  Số điểm

  1

  1

  1

  3

  Tổng số câu

  3

  1

  2

  2

  1

  2

  11

  Tổng số điểm

  1,5

  1

  1,5

  2

  1

  3

  10

  3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

  3.1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  PHÒNG GD & ĐT……

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ……….

  ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
  NĂM HỌC 20223 2024
  MÔN TOÁN LỚP 1
  (Thời gian làm bài 40 phút)

  I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

  Câu 1: a) Trong các số: 35, 98, 74, 69 số nào lớn nhất

  A . 35

  B . 74

  C . 98

  D . 69

  b) Trong các số: 69, 74, 98, 35 số nào bé nhất

  A . 69

  B . 98

  C . 74

  D . 35

  Câu 2: Nối:

  Câu 3: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống sau mỗi ý dưới đây

  a) 77 – 7 – 0 = 77 ☐

  b) 90 + 5 > 94 ☐

  c) 65 – 33 < 33☐

  d) 63 = 36☐

  Câu 4: Trong các số 25; 46; 60; 07; 90 số tròn chục là:

  A. 25; 60
  B. 46; 90
  C. 60; 90
  D. 07; 60

  Câu 5: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

  A. 6 giờ

  B. 7 giờ

  C. 4 giờ

  D. 12 giờ

  II. TỰ LUẬN:

  Câu 6: Tính nhẩm

  3 + 36 = ………

  38 cm – 10cm = ……………

  45 – 20 = ………

  60cm + 5cm = …………..

  Câu 7: Đặt tính rồi tính:

  26 + 6 76 + 20 68 – 31 75 – 45

  Câu 8: Cho hình vẽ:

  a. Trong hình có bao nhiêu hình vuông? Có…..Hình vuông

  b. Trong hình có bao nhiêu hình tam giác? Có…..Hình tam giác

  Câu 9: Lớp 1A trồng được 14 cây, lớp 1B trồng được 22 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

  Câu 10: Cho ba số 43 ; 68; 25 và các dấu +; -; = hãy viết các phép tính đúng

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

  3.2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  I. TRẮC NGHIỆM:Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

  Câu 1a) 1b) 4 5 6
  Ý đúng C D C C C
  Điểm 1 1 1 1 1

  Câu 2: (1 điểm) Nối: (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

  Câu 3: (1 điểm) (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

  a) S; b) Đ; c) Đ; d) S

  II. TỰ LUẬN:

  Câu 6: (1 điểm) (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

  3 + 36 = 39

  38 cm – 10cm = 28 cm

  45 – 20 = 25

  60cm + 5cm = 65 cm

  Câu 7: (1 điểm) mỗi phép tính đúng được (0,25 điểm)

  Câu 8: (1 điểm) (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

  a. Trong hình có bao nhiêu hình vuông? Có 1 hình vuông

  b. Trong hình có bao nhiêu hình tam giác? Có 5 hình tam giác

  Câu 9:

  Câu 10: (1 điểm) (Hs viết được 1 phép tính đúng được 0,25 điểm)

  43 + 25 = 68; 25+ 43 = 68; 68 – 25 = 43 ; 68- 43= 25

  3.3. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  Mạch kiến thức, kĩ năng

  Số câu và số điểm

  Mức 1

  Mức 2

  Mức 3

  Tổng

  TNKQ

  TL

  TNKQ

  TL

  TNKQ

  TL

  TNKQ

  TL

  Số học: Biết số lớn nhất, số bé nhất, số tròn chục. Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100, viết phép tính trừ phù họp với câu trả lời của bài toán có lời văn (cộng, trừ không nhớ)

  Số câu

  3

  1

  1

  1

  1

  4

  3

  Câu số

  1,2,4

  7

  1

  9

  10

  Số điểm

  3,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  4,0

  3,0

  Hình học: Nhận biết được hình vuông, hình tam giác

  Số câu

  1

  1

  Câu số

  8

  Số điểm

  1,0

  1,0

  Thời gian: Biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian.

  Số câu

  1

  1

  Câu số

  5

  Số điểm

  1,0

  1,0

  Tổng

  Số câu

  5

  1

  1

  1

  2

  5

  5

  Số điểm

  5,0

  1,0

  1,0

  1,0

  2,0

  5,0

  5,0

  4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

  4.1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  Trường Tiểu học ………
  Lớp: Một /1
  Họ và tên:………………………

  Kiểm tra cuối Học kì II
  Môn: Toán 1
  Thời gian: 40 phút

  I .PHẦN TRẮC NGHIỆM:

  Câu 1. Nối số với cách đọc số tương ứng : ( M1- 1 điểm)

  21

  Năm mươi ba
  53 Hai mươi mốt
  80 Tám mươi

  Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (M1- 1 điểm)

  a. Số 85 gồm…..chục và ……đơn vị.
  b. Số 37 gồm …..chục và ……đơn vị.
  c. Số 90 gồm……chục và ……đơn vị.

  Câu 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( M1-1 điểm)

  Trong các số từ 1 đến 100,số bé nhất là:

  a. 0
  b. 1
  c. 100

  Câu 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( M2- 1 điểm)

  Mẹ đi công tác 1 tuần và 3 ngày. Vậy số ngày mẹ đi công tác là:

  a. 4 ngày
  b. 9 ngày
  c. 10 ngày

  Câu 5. Quan sát tranh và điền số thích hợp vào ☐: (M1 – 1 điểm)

  Băng giấy dài ☐ cm.

  Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (M2 – 1 điểm)

  Toa tàu thứ mấy có kết quả lớn nhất?

  a. Toa tàu thứ nhất
  b. Toa tàu thứ hai
  c. Toa tàu thứ ba

  Câu 7. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (M3 – 1 điểm)

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 11, 22, 33, … , …., 66.

  a. 31, 32
  b. 44, 55
  c. 64, 65

  II. PHẦN TỰ LUẬN

  Câu 8. Đặt tính rồi tính: (M1 – 1 điểm)

  14 + 3

  ………………….

  …………………..

  …………………..

  19 – 9

  ………………….

  …………………..

  …………………..

  67 + 12

  ………………….

  …………………..

  …………………..

  88 – 30

  ………………….

  …………………..

  …………………..

  Câu 9. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: (M2 – 1 điểm)

  33…..63

  69…..28 – 8

  13+ 5……75

  50……50 – 10 + 1

  Câu 10 .Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi: (M3 – 1điểm)

  Lớp Một/1 ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 4 chục quyển vở, lớp Một/2 ủng hộ được 55 quyển vở. Hỏi cả hai lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển vở?

  Phép tính: ☐ ○ ☐ = ☐

  Trả lời: Cả hai lớp ủng hộ được ☐ quyển vở.

  4.2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

  Câu 1. Nối (điền đúng 2 số/ 0.5 đ)- 1điểm

  Câu 2. (đúng 2 ý/ 0,5)1 điểm

  a. Số 85 gồm 8 chục và 5 đơn vị.

  b. Số 37 gồm 3 chục và 7 đơn vị.

  c. Số 90 gồm 9 chục và 0 đơn vị.

  Câu 3. b (1 điểm)

  Câu 4. c (1 điểm)

  Câu 5. 12. (1 điểm)

  Câu 6. b (1 điểm)

  Câu 7. b (1 điểm)

  II. PHẦN TỰ LUẬN

  Câu 8. (1 điểm)

  Câu 9. (1 điểm)

  33 < 63

  69 > 28 – 8

  13+ 5 < 75

  50 > 50 – 10 + 1

  Câu 10. (1điểm)

  Ghi đúng phép tính trừ 40 + 55

  0,5 đ

  Tính đúng (= 95)

  0, 25đ

  Điền đúng câu trả lời: 95

  0,25đ

  4.3. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  CHỦ ĐỀ Mức 1 (50%) Mức 2 (30%) Mức 3 (20%) Cộng
  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
  SỐ HỌC Số câu 3 1 1 1 1 1 5 3
  Câu số 1, 2, 3 9 6 8 7 10
  Số điểm 1 đ 5 đ
  HÌNH HỌC VÀ ĐẠI LƯỢNG Số câu 1 1 2
  Câu số 5 4
  Số điểm 1 đ
  Tổng Số câu 4 1 2 1 1 1 7 3
  Số điểm 10đ

  5. Đề thi học kì 2 môn Toán 1 sách Vì sự bình đẳng

  5.1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  Họ và tên:…………………………..
  Lớp: 1…
  Trường TH &THCS………..

  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM 2023 – 2024
  MÔN: TOÁN LỚP 1
  Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

  1. Nối số với cách đọc:

  2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Số 74 gồm 7 chục và 4 đơn vị ☐

  Số 47 gồm 70 và 4 ☐

  Số 74 gồm 7 và 4 ☐

  Số 74 gồm 4 chục và 7 đơn vị ☐

  3. Nối với dấu thích hợp: 1 điểm

  4. Trong các số 16; 68; 90; 07. Số tròn chục là:

  a. 16
  b. 68
  c. 07
  d. 90

  5. Số lớn nhất trong dãy số sau: 56, 78, 97, 79 là:

  a. 56
  b. 78
  c. 79
  d. 97

  6. Đo và ghi số đo thích hợp.

  7. Nối giờ tương ứng với mỗi chiếc đồng hồ:

  8. Hình vẽ bên có:

  a. 4 hình tam giác
  b. 3 hình tam giác
  c. 5 hình tam giác
  d. 6 hình tam giác

  9. Đặt tính rồi tính:

  98 – 25

  …………………………

  …………………………

  …………………………

  …………………………

  3 + 24

  …………………………

  …………………………

  …………………………

  …………………………

  35 + 43

  …………………………

  …………………………

  …………………………

  …………………………

  87 – 7

  …………………………

  …………………………

  …………………………

  …………………………

  10. Mẹ Lan mua 3 chục quả trứng gà, mẹ rán hết 10 quả trứng gà. Hỏi mẹ Lan còn lại bao nhiêu quả trứng gà?

  Viết câu trả lời:……………………………………………………………………….

  5.2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  1. Nối số với cách đọc (1 điểm)

  – HS nối đúng mỗi ý ghi 0,25 đ

  2. Đúng ghi đ, sai ghi s (1 điểm)

  – HS làm đúng mỗi ý ghi 0,25 đ

  3. Nối với dấu thích hợp: (1 điểm)

  – Đúng mỗi ý ghi 0,25đ

  4. Khoanh tròn đúng số tròn chục. (1 điểm)

  5. Khoanh tròn đúng số lớn nhất. (1 điểm)

  6. Đo được độ dài đoạn thẳng và ghi số kemf với đơn vị đo đúng. (1 điểm)

  7. Nối giờ tương ứng với mỗi chiếc đồng hồ. (1 điểm)

  – Nối đúng mỗi ý ghi 0,25đ

  8. Hình vẽ bên có: (1 điểm)

  – HS xác định đúng 5 hình tam giác ghi 1 đ

  9. Thực hiện đúng phép tính. (1 điểm)

  – Tính đúng mỗi bài ghi 0,25đ

  10. Xử lý được tình huống bài toán, viết đúng phép tính, viết đúng câu trả lời. (1 điểm)

  5.3. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  TT

  Chủ đề

  Mức 1

  Mức 2

  Mức 3

  Tổng

  TN

  TL

  TN

  TL

  TN

  TL

  TN

  TL

  1

  Số và phép tính

  Đọc, viết được số có hai chữ số. Nhận biết được cấu tạo số có hai chữ số, số tròn chục.

  So sánh các số có hai chữ số

  Thực hiện được các phép tính cộng, trừ số có hai chữ số trong phạm vi 100

  Vận dụng được phép tính trong phạm vi 100 để tính toán và xử lý các tình huống trong cuộc sống

  Số câu

  4

  1

  1

  1

  5

  2

  Câu số

  1,3,4,5

  2

  9

  10

  Số điểm

  4

  1

  1

  1

  5

  2

  2

  Hình học và đo lường

  Đọc được giờ đúng trên đồng hồ.

  Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước.

  Xác định được số hình trong một hình vẽ đã cho trước

  Số câu

  1

  1

  1

  2

  1

  Câu số

  7

  6

  8

  Số điểm

  1

  1

  1

  2

  1

  Tổng số câu

  5

  1

  2

  1

  1

  7

  3

  50%

  10%

  20%

  10%

  10%

  70%

  30%

  6. Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán

  6.1. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 1

  Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

  32 + 42

  ……………….

  ……………….

  ……………….

  94 – 21

  ……………….

  ……………….

  ……………….

  50 + 38

  ……………….

  ……………….

  ……………….

  67 – 3

  ……………….

  ……………….

  ……………….

  Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 3 (4đ):

  a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

  b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

  c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

  – Số liền sau của 23 là 24

  – Số liền sau của 84 là 83

  – Số liền sau của 79 là 70

  – Số liền sau của 98 là 99

  – Số liền sau của 99 là 100

  Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo?

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  Bài 5 (1đ) : Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

  6.2. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 2

  Bài 1:

  a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  60;…; …;…, 64;

  65; …; 67;…;…; 70

  71;…; 73;…;…;

  76; 77; …; …; 80

  b) Viết thành các số:

  Bốn mươi ba:………. Ba mươi hai:…………

  Chín mươi bảy:……… Hai mươi tám: ………..

  Sáu mươi chín:……. Tám mươi tư: ………

  Bài 2: Đặt tính rồi tính:

  a)

  45 + 34

  ……………….

  ……………….

  ……………….

  56 – 20

  ……………….

  ……………….

  ……………….

  18 + 71

  ……………….

  ……………….

  ……………….

  74 – 3

  ……………….

  ……………….

  ……………….

  b) 58cm + 40cm = …. 57 + 2 – 4 = ….

  Bài 3. Điền > < =

  63 60

  19 17

  65 48

  54 72

  88 – 45 63 – 20

  49 – 2 94 – 2

  Bài 4: Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng?

  Bài giải

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có:

  – Một hình vuông và một hình tam giác?

  Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm?

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  6.3. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 3

  Bài 1. a) Viết thành các số

  Năm mươi tư : ………… ; Mười : ……………

  Bảy mươi mốt : ………… ; Một trăm : ………..

  b) Khoanh tròn số bé nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

  c) Viết các số 62; 81; 38; 73 theo thứ tự từ lớn đến bé:

  ………………………………………..………………………………………..…………

  Bài 2. a) Nối số với phép tính thích hợp :

  b) Đặt tính rồi tính:

  3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  c) Tính:

  27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = …………………

  25cm + 14cm = ………… ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

  Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  …………… giờ

  …………… giờ

  Bài 4. Viết < , >, =

  27 ……… 31 ;

  94 – 4 ……… 80 ;

  56 – 14 ……… 46 – 14 ;

  99 ……… 100

  18 ……… 20 – 10

  25 + 41 ……… 41 + 25

  Bài 5. 

  Hình vẽ bên có: ……… hình tam giác

  ……… hình vuông

  ……… hình tròn

  Bài 6. Lớp em có 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh?

  Giải

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn lại dài mấy xăng ti mét ?

  Bài giải

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  Bài 8. Tính nhẩm :

  43 + 6 = ……… ; 60 – 20 = ………

  50 + 30 = ……… ; 29 – 9 = ………

  6.4. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 4

  Bài 1: Viết số (2 điểm)

  A) Viết các số từ 89 đến 100:

  ………………………………………..………………………………………..………

  B) Viết số vào chỗ chấm:

  Số liền trước của 99 là ………… ; 70 gồm ………… chục và …………đơn vị

  Số liền sau của 99 là ………… ; 81 gồm ………… chục và …………đơn vị

  Bài 2: (3 điểm)

  A) Tính nhẩm:

  3 + 36 = ……… ; 45 – 20 = ……… ; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

  B) Đặt tính rồi tính:

  51 + 27 78 – 36

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  ………………………………………..… ……………………………………..………

  Bài 3 : Đồng hồ chỉ mấy giờ? (1 điểm)

  …………… giờ

  …………… giờ

  Bài 4: Điền dấu >, <, = (1 điểm)

  79 ……… 74

  60 ……… 95

  56 ……… 50 + 6

  32 – 2 …….. 32 + 2

  Bài 5: (1 điểm)

  Hình vẽ bên có:

  ………… hình tam giác

  ………… hình vuông

  Bài 6: Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi?

  Bài giải:

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  6.5. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 5

  Bài 1: (2 điểm)

  a) Viết số thích hợp vào chỗ trống:

  Số liền trước Số đã biết Số liền sau
  ……… 41 ………
  ……… 70 ………

  b) Khoanh vào số lớn nhất:

  75 ; 58 ; 92 ; 87

  c) Viết các số: 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo thứ tự từ bé đến lớn :

  ………………………………………………………………………..

  Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 2: (1 điểm)

  a) Đặt tính rồi tính:

  24 + 35              67 – 54          73 + 21           98 – 97

  ………………. …………………. …………………. ……………….

  ………………. …………………. …………………. ……………….

  ………………. …………………. …………………. ……………….

  b) Tính:

  32 + 5 – 13 = …………………..;    76 – 4 + 4 = ………………..

  30cm + 4cm = …………………. ;   18cm – 8cm = ……………..

  Bài 3: (4 điểm)

  Nối đồng hồ với giờ thích hợp:

  Bài 4: (1 điểm)

  Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

  Hình vẽ bên có : …………… hình tam giác

  ……………. hình tròn

  ……………. hình vuông

  Bài 5: (1 điểm)

  Băng giấy màu xanh dài 40cm, băng giấy màu đỏ dài 30cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng ti mét?

  Bài giải:

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  6.6. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 6

  Bài 1. Đặt tính rồi tính:

  56 + 43                     79 – 2               4 + 82                  65 – 23

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  Bài 2. Tính:

  40 + 20 – 40 = …………… ;

  55 – 10 + 4 = …………… ;

  25cm + 14cm = ………. ;

  48 cm + 21cm = ………. ;

  38 – 8 + 7 = …………….

  25 + 12 + 2 = …………….

  56cm – 6cm + 7cm = ……….

  74cm – 4cm + 3cm = ……….

  Bài 3. Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ?

  Bài giải:

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  Bài 4. Một cửa hàng có 95 quyển vở, cửa hàng đã bán 40 quyển vở. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?

  Bài giải:

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  Bài 5. Một quyển sách có 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách?

  Bài giải:

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  6.7. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 7

  Bài 1. Tính

  31 + 14 = ………..

  14 + 31 = ………..

  62 + 3 = ………..

  62 + 30 = ………..

  36 – 21 = …………

  36 – 15 = …………

  55 – 2 = …………

  55 – 20 = …………

  87 + 12 = …………

  87 – 12 = …………

  90 + 8 = …………

  90 – 80 = …………

  Bài 2. Viết số

  50 + …. = 50

  …. + …. = 40

  49 – … = 40

  75 = …. + …..

  49 – …. = 9

  60 – ….. > 40

  Bài 3. Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống:

  a) Nếu hôm nay là thứ tư thì: Ngày hôm qua là thứ …………….

  Ngày mai là thứ…………….

  Ngày hôm kia là thứ…………….

  Ngày kia là thứ…………….

  b) Thứ năm, ngày ……………, tháng ………….

  Thứ ………….. , ngày 11, tháng …………..

  Bài 4. Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 1 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê tất cả mấy ngày?

  Bài giải:

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  Bài 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài là 10 cm

  Bài giải:

  ………………………………………..………………………………………..………

  6.8. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 8

  Bài 1. a) Viết các số: Năm mươi: …………….; Ba mươi mốt: ……………

  b) Đọc số: 78: ………………….; 99: ………………………

  c) Khoanh tròn số lớn nhất: 76; 67; 91; 89

  d) Viết các số 96; 87; 78; 91 theo thứ tự từ bé đến lớn

  Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:

  6 + 52              37 – 25               66 + 22               89 – 7

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  b) Tính : 35 + 40 – 75 = ………….. ;                   94 – 14 + 4 = ……………

  80cm + 10 cm = ………….. ;                35m – 20cm = ……………

  Bài 3. Trong vườn có 35 cây bưởi và cây táo , trong đó có 15 cây bưởi. Hỏi trong vườn có mấy cây táo?

  Bài giải

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  Bài 4. Nhà Lan nuôi 24 con gà và 25 con vịt. Hỏi nhà Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  6.9. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 9

  Bài 1: Viết số

  a) Viết các số từ 89 đến 100:

  … ………………………………………..………………………………………..………

  b) Viết số vào chỗ chấm:

  Số liền trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục và …………đơn vị

  Số liền sau của 99 là ………… ; 50 gồm ………… chục và …………đơn vị

  c) Viết các số tròn chục:

  Bài 2. a) Tính nhẩm:

  3 + 36 = ………

  99 – 9 = ………

  45 – 20 = ………

  17 – 16 = ………

  50 + 37 = ………

  3 + 82 = ………

  17 + 14 – 14 = ……………

  38 cm – 10cm = ……………

  b) Đặt tính rồi tính:

  51 + 27      78 – 36

  ………..       ………..

  ………..       ………..

  ………..       ………..

  84 – 4        91 + 7

  ………..      ………..

  ……….       ………..

  ………..      ………..

  Bài 3: Viết > ; < ; =

  39 ……… 74

  68 ……… 66

  89 …… 98

  99 ……100

  56 ……… 50 + 6

  32 – 2 …….. 32 + 2

  Bài 4. Một đoạn dây dài 18cm, bị cắt ngắn đi 5cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy xăng ti mét?

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  6.10. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 10

  Câu 1:

  a. Viết các số có 1 chữ số?

  ………………………………………..………………………………………..………

  b. Số lớn nhất có 1 chữ số là số nào?

  ………………………………………..………………………………………..………

  c. Những số nào ở giữa số 6 và số 12?

  ………………………………………..………………………………………..………

  Câu 2:

  a. Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào?

  ………………………………………..………………………………………..………

  b. Số lớn nhất có 2 chữ số là số nào?

  ………………………………………..………………………………………..………

  c. Số nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau là số nào?

  ………………………………………..………………………………………..………

  Câu 3: Minh nói: “Các số có 1 chữ số đều nhỏ hơn 10”. Sang lại nói:

  “10 lớn hơn tất cả các số có 1 chữ số ”. Hai bạn nói có đúng không?

  ………………………………………..………………………………………..………

  Câu 4: Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy dùng dấu + ; – để viết thành các phép tính đúng.

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  Câu 5: An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

  Bài giải

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  Câu 6:

  a. Có bao nhiêu hình chữ nhật?

  Có tất cả số hình chữ nhật là …….

  b. Có bao nhiêu hình tam giác?

  Có tất cả số hình tam giác là …….

  6.11. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 11

  Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

  24 + 35             52 + 36           77 – 43            68 -35

  …………..………………………………………..…………

  …………..………………………………………..…………

  …………..………………………………………..…………

  …………..………………………………………..…………

  Câu 2: (1 điểm) Điền >, <, =

  35 + 3 ………… 37

  24 + 5 ………….29

  54 +4 ………….. 45 + 3

  37 – 3 ………….. 32 + 3

  Câu 3: (1 điểm) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  ………………………………….

  ………………………………….

  Câu 4: (1 điểm) Viết các số 38, 40, 25, 71 theo thứ tự:

  a) Từ lớn đến bé:……………………………………………………………………………

  b) Từ bé đến lớn:……………………………………………………………………………

  Câu 5: (1,5 điểm)

  Lớp 1A có 24 học sinh. Lớp 1B có 21 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

  Bài giải

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  ………………………………………..………………………………………..………

  Câu 6: (2 điểm) Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Có: 37 hình tròn

  Tô màu: 24 hình tròn

  Không tô màu:……….hình tròn?

  Câu 7: (1,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

  Hình dưới đây có: ……….. hình chữ nhật

  :…………hình tam giác

  Mời các bạn tải về để xem thêm các đề kiểm tra cuối học kì 2 toán lớp 1

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *