572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao

572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao là một trong những dạng bài tập trọng tâm có trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Bạn đang đọc: 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao

572 Bài trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao gồm 71 trang tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm thường xuất hiện trong các đề thi THPT Quốc gia qua các năm có đáp án kèm theo. Hi vọng qua tài liệu này giúp các bạn lớp 12 học tập chủ động, nâng cao kiến thức để đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: chuyên đề bất đẳng thức xoay vòng, bài tập thể tích khối chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy, cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023.

572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao

Câu 1. Cho hàm số 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao có đồ thị (C). Gọi 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao là tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm thuộc (C) có hoành độ bằng 1. Với giá trị nào của tham số m thì 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao vuông góc với đường thẳng (d): 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao?

A. m=-1

B. m=0

C. m=1

D. m=2

Câu 2. Có bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị (C): 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao đi qua gốc tọa độ O ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3. Cho hàm số 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao có đồ thị (C). Có bao nhiêu cặp điểm thuộc đồ thị (C) mà tiếp tuyến với đồ thị tại chúng là hai đường thẳng song song?

A. Không tồn tại cặp điểm nào

B. 1

C. 2

D. Vô số cặp điểm

Câu 4. Cho hàm số 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào là đúng?

A. Hàm số nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng.

B. Hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng.

C. Với a>0, hàm số có ba điểm cực trị luôn tạo thành một tam giác cân.

D. Với mọi giá trị của tham số a, b(572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao) thì hàm số luôn có cực trị.

Câu 5. Xác định các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao có ba điểm cực trị?

A. m>0

572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao

572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao

D. Không tồn tại giá trị của m.

Câu 6. Cho hàm số 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao. Để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng thì các giá trị của tham số m là:

A. m=0

B. m=0 ; m=1

C. m=1

D. Không tồn tại m

Câu 7. Trong tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao đồng biến trên R, giá trị nhỏ nhất của m là:

A. -4

B. -1

C. 0

D. 1

Câu 8. Cho hàm số 572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến đó cắt các trục O x, O y lần lượt tại các điểm A, B thoả mãn O A=4 O B là:

572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao

572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao

572 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao

D. 1

………………………

…………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *