Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 – Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống, mang tới các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán, bám sát chương trình học trên lớp. Qua đó, giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức trong tuần vừa qua.

Bạn đang đọc: Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để xây dựng phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, có thể tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán 4 Kết nối tri thức. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26

  I. TRẮC NGHIỆM

  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

  Câu 1. Kết quả của phép chia 14 : 21 là:

  A. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  B. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  C. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  D. Không tính được

  Câu 2. Số 15 có thể viết dưới dạng phân số là:

  A. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  B. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  C. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  D. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  Câu 3. Có 3 thùng đựng đầy nước. Người ta lấy hết lượng nước của 3 thùng chia đều vào 5 can. Hỏi lượng nước ở mỗi can bằng mấy phần lượng nước của một thùng?

  A. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  B. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  C. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  D. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  Câu 4. Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: AM = …. AB

  Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  A. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  B. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  C. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  D. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  Câu 5. Cho phân số Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26 Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

  A. 3
  B. 7
  C. 9
  D. 12

  Câu 6. Rút gọn phân số Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26 được phân số tối giản là:

  A. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  B. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  C. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  D. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  Câu 7. Trong các phân số: Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26 phân số bằng phân số Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26là:

  A. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  B. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  C. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26
  D. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  Câu 8. Mẹ chia một giỏ hạt dẻ cho các con vào các túi. Túi xanh được Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26 giỏ; túi đỏ được Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26giỏ; túi vàng Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26được giỏ; túi tím được Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26 giỏ. Hỏi hai túi nào có số hạt dẻ bằng nhau?

  A. xanh và đỏ
  B. xanh và vàng
  C. vàng và tím
  D. đỏ và tím

  II. TỰ LUẬN

  Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống

  a. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  b. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  Bài 2: Rút gọn để được phân số tối giản:

  a. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26= …………………………..

  c. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26= …………………………..

  b.Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26 = …………………………..

  d. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26= …………………………..

  Bài 3: Giải bài toán sau:

  Tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 14, tử số kém mẫu số 4 đơn vị.

  Bài 4: Thử thách vui

  Hùng vẽ một hình vuông, rồi chia thành 9 phần bằng nhau. Hùng đã tô màu một số phần. Nếu Hùng tô thêm 4 phần nữa thì phân số chỉ số phần Hùng đã tô màu có giá trị bằng 1. Hỏi Hùng đã tô màu bao nhiêu phần? Em hãy vẽ hình rồi tô màu như bạn Hùng nhé!

  Hùng đã tô màu: ….. phần

  Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26

  I. TRẮC NGHIỆM

  Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
  Đáp án

  A

  D C B C C A B

  II. TỰ LUẬN

  Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống

  a. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  b. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  Bài 2: Rút gọn để được phân số tối giản:

  a. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  c. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  b.Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  d. Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  Bài 3:

  Bài giải

  Ta có 14 = 9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7 = 10 + 4 = 11 + 3 = 12 + 2 = 13 + 1 = 14 + 0

  Trong đó: 9 – 5 = 4

  vậy tử số là 5 và mẫu số là 9. Phân số cần tìm là: Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  Bài 4: Hùng đã tô màu: 5 phần

  Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 26

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *