Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách là một trong những dạng bài tập trọng tâm có trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Trắc nghiệm thể tích khối đa diện gồm 119 trang tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về thể tích khối đa diện và khoảng cách thường xuất hiện trong các đề thi THPT Quốc gia qua các năm có đáp án kèm theo. Hi vọng qua tài liệu này giúp các bạn lớp 12 học tập chủ động, nâng cao kiến thức để đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: chuyên đề bất đẳng thức xoay vòng, bài tập thể tích khối chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy, cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2023.

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC tạo với mặt phẳng đáy một gócBài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cáchBài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách Thể tích khối chóp S.ABCD bằng:

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Câu 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách?

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B với Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách biết SA vuông góc với đáy ABC và SB hợp với đáy một góc Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách. Tính thể tích khối chóp:

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh a và SA vuông góc với đáy ABCD và mặt bên (SCD) hợp với đáy một góc 60^{circ}. Tính thể tích hình chóp S.ABCD

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Câu 5: Cho khối chóp S.ABC có đáy Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách là tam giác cân tại A với Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách, biết Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách) và mặt (SBC) hợp với đáy một góc Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách. Tính thể tích khối chóp S.ABC

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Câu 6: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B biết Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách) hợp vơi đáy một góc 60^{circ}. Tính thể tích khối chóp S.ABCD

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Câu 7: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật biết rằng Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách hợp với đáy một góc Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách. Tính thể tích khối chóp:

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách

…………

Nội dung trọn bộ tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *