Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2023 – 2024 gồm 6 đề thi, có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô xây dựng đề thi giữa kì 2 năm 2023 – 2024 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Bạn đang đọc: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ đề thi giữa kì 2 môn Toán 4 KNTT có 2 đề đầy đủ ma trận và đáp án, còn 4 đề chỉ có đáp án, giúp các em học sinh lớp 4 luyện giải đề, nắm vững cấu trúc đề thi để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì 2 năm 2023 – 2024 đạt kết quả cao. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 Kết nối tri thức năm 2023 – 2024

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 Kết nối tri thức

  PHÒNG GD&ĐT…..

  TRƯỜNG TIỂU HỌC……

  BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ II
  NĂM HỌC: 2023-2024
  MÔN: TOÁN LỚP 4
  (Thời gian làm bài: 40 phút)

  Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  Phân số Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống được đọc là:

  ☐ Mười tám phần bốn năm
  ☐ Mười tám phần bốn mươi lăm

  Câu 2: Trong các phân số Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngphân số tối giản là:

  A. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  B. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  C. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  D. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 3: Trong các phân số sau Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống phân số lớn hơn 1 là:

  A. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  B. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  C. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  D. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 4: Nối mỗi ô ở cột A với kết quả đúng ở cột B:

  A B
  32 x 10 32
  320 x 10 320
  32 00 : 100 3 200
  32 000 000: 1000 32 000

  Câu 5. Quan sát hình sau và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi?

  Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

  A. Hình chữ nhật là hình a, hình thoi hình c.
  B. Hình chữ nhật là hình a, không có hình thoi.
  C. Hình chữ nhật là hình b, hình thoi hình c.
  D. Không có hình chữ nhật và hình thoi nào.

  Câu 6: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

  A. Số trung bình cộng của 28, 24, 26 là……..

  B. Số trung bình cộng của 15, 17, 19, 13, 26 là……

  Câu 7: Trong hộp có 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Bình không nhìn vào hộp, lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Số khả năng có thể xảy ra là:

  A. 3 khả năng
  B. 4 khả năng
  C. 5 khả năng
  D. 6 khả năng

  Câu 8. Đặt tính rồi tính:

  34 × 48

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  425 × 34

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  322 : 14
  ……………………

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  2 625 : 75

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  ……………………

  Câu 9: Có 365 quả trứng đựng đều trong 5 giỏ. hỏi 8 giỏ như thế đựng được bao nhiêu quả trứng? (biết số quả trong mỗi giỏ là như nhau)

  Câu 10: Biết số thứ nhất là 155, số thứ hai là 279. Số thứ ba hơn trung bình cộng của cả ba số là 26 đơn vị. Tìm số thứ ba.

  Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 Kết nối tri thức

  Mỗi câu HS thực hiện đúng cho 1 điểm

  Câu

  1

  2

  3

  5

  7

  Đáp án đúng

  a. S

  b. Đ

  C

  C

  A

  D

  Câu 2. Nối cột A với kết quả đúng ở cột B:

  Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

  Câu 6: HS điền đúng 1 ý cho 0,5 điểm

  A. 26

  B. 18

  Câu 8. Mỗi phép tính đúng 0.25đ

  (Đặt tính đúng 0,1 điểm, thực hiện tính đúng 0,15 điểm)

  A. 1 632
  B. 14 450
  C. 23
  D. 35

  Câu 9.

  Bài giải

  Mỗi giỏ có số quả trứng là:

  365 : 5 = 73 ( quả) 1 điểm

  Tám giỏ như thế đựng được số quả trứng là: 0,75 điểm

  73 x 8 = 584 ( quả)

  Đáp số: 584 quả trứng (0,25 điểm)

  Câu 10.

  Ta có: Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: 155 + 279 = 434

  Trung bình cộng của ba số là: (434 + 26) : 2 = 230

  Số thứ ba là: 230 + 26 = 256

  Vậy số thứ ba là: 256

  Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 Kết nối tri thức

  Mạch kiến thức, kĩ năng

  Số câu,

  số điểm

  Mức 1

  Mức 2

  Mức 3

  Tổng

  TN

  TL

  TN

  TL

  TN

  TL

  TN

  TL

  1. Số học

  Phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000; Nhân, chia với 10, 100, 1000,…; Tìm số trung bình cộng; Phân số; Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị

  Số câu

  4

  1

  2

  1

  5

  3

  Số điểm

  4,0

  1,0

  2,0

  1,0

  5,0

  3,0

  Câu số

  1,2,3,4

  6

  8,9

  10

  2. Một số yếu tố thống kê và xác suất

  Số lần xuất hiện của một sự kiện

  Số câu

  1

  1

  Số điểm

  1,0

  1,0

  Câu số

  7

  3. Yếu tố hình học

  Hình bình hành, hình thoi

  Số câu

  1

  1

  Số điểm

  1,0

  1,0

  Câu số

  5

  Tổng

  Số câu

  5

  2

  2

  1

  7

  3

  Số điểm

  5,0

  2,0

  2,0

  1,0

  7,0

  3,0

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *