Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 Chân trời sáng tạo năm 2023 – 2024 gồm 6 đề thi, có đáp án, hướng dẫn chấm, bảng ma trận kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh nắm vững cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật thành thạo.

Bạn đang đọc: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

Với 6 Đề thi học kì 1 Toán 3 CTST, còn giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề kiểm tra cuối học kì 1 năm 2023 – 2024 cho học sinh theo chương trình mới. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn Tin học, Công nghệ. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo

  • 1. Đề thi học kì 1 môn Toán 3 theo Thông tư 27 – Đề 1

   1.1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

   UBND TP…

   TRƯỜNG TH……

   BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
   NĂM HỌC 2023 – 2024
   Môn: Toán- Lớp 3
   Thời gian làm bài: 40 phút

   Khoanh vào chữ cái trước những câu trả lời đúng

   Câu 1. (1 điểm)

   a. 54 : 9 = ?

   A. 4
   B. 5
   C. 6

   b. 8 x 8 = ?

   A. 48
   B. 64
   C. 66

   Câu 2. (1 điểm) Kết quả đúng của phép tính: 315 x 2 = ?

   A. 620
   B. 630
   C. 530

   Câu 3. (1 điểm): Khoanh vào ý đặt trước câu trả lời đúng:

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo số ngôi sao là:

   A. 3 ngôi sao
   B. 4 ngôi sao
   C. 5 ngôi sao

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Câu 4. (1 điểm): Số hình tam giác có trong hình bên là:

   A. 4
   B. 5
   C. 6

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Câu 5. (1 điểm): Khối hộp chữ nhật đã cho có:

   A. 8 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh
   B. 6 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh
   C. 8 đỉnh, 12 mặt, 6 cạnh

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

    Câu 6. (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống:

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Câu 7. (1 điểm) Dùng hai cái ca 350 ml và 100 ml, hãy tìm cách lấy ra được 150 ml nước từ chậu nước.

   Câu 8. (1 điểm) Tìm thành phần chưa biết trong phép tính:

   a) ? x 2 = 462

   b) ? : 5 = 15

   Câu 9. (1 điểm) Lan hái được 35 quả cam. Mẹ hái được nhiều hơn Lan 25 quả cam. Hỏi cả mẹ và Lan hái được tất cả bao nhiêu quả cam?

   Câu 10. (1 điểm) Có một nhóm du khách gồm 14 người đón tắc-xi để đi, mỗi xe tắc-xi chỉ chở được 4 người. Hỏi nhóm du khách đó phải đón ít nhất bao nhiêu xe tắc-xi để chở hết nhóm người đó?

   1.2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

   Câu 1. (1 điểm, khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm)

   a. Khoanh C. 6

   b. Khoanh B. 64

   Câu 2. (1 điểm) khoanh đúng được 1 điểm)

   Khoanh B. 630

   Câu 3. (1 điểm) khoanh đúng được 1 điểm)

   Khoanh C. 5 ngôi sao

   Câu 4. (1 điểm) khoanh đúng được 1 điểm)

   Khoanh B. 5

   Câu 5. (1 điểm) khoanh đúng được 1 điểm)

   Khoanh A. 8 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh

   Câu 6. (1 điểm, điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm)

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Câu 7. (1 điểm, đúng mỗi ý được 0, 5 điểm)

   Lần 1: Đổ đầy ca 350 ml rồi rót sang đầy ca 100 ml, còn lại 250ml.

   Lần 2: Đổ 250 ml còn lại sang đầy ca 100ml, còn lại 150 ml.

   Câu 8. (1 điểm, đúng mỗi ý được 0, 5 điểm)

   a) ? x 2 = 462

   462 : 2 = 231

   b) ? : 5 = 15

   15 x 5 = 75

   Câu 9. (1 điểm)

   Bài giải

   Mẹ hái được số quả cam là:

   35 + 25 = 60 (quả)

   Cả mẹ và Lan hái được số quả cam là:

   60 + 35 = 95 (quả)

   Đáp số: 95 quả cam

   0,25 điểm

   0,25 điểm

   0,25 điểm

   0,25 điểm

   Câu 10. (1 điểm)

   Bài giải

   Ta có: 14 : 4 = 3 (dư 2)

   Vậy cần có 3 xe tắc-xi, nhưng còn dư 2 người nên cần thêm 1 xe tắc-xi nữa để chở 2 người đó. Vậy cần ít nhất 4 xe tắc-xi để chở hết 14 người.

   Đáp số: 4 xe tắc-xi

   0,5 điểm

   0,5 điểm

   1.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

   TT

   Mạch kiến thức, kĩ năng

   Câu/ điểm

   Mức 1

   Mức 2

   Mức 3

   Tổng số

   TN

   TL

   TN

   TL

   TN

   TL

   TN

   TL

   1

   Số và phép tính

   Số tự nhiên

   Số câu

   2

   1

   1

   2

   3

   3

   Câu số

   1,2

   8

   6

   9,10

   Số điểm

   2,0

   1,0

   1,0

   2,0

   3,0

   3,0

   Phân số

   Số câu

   1

   1

   Câu số

   3

   Số điểm

   1,0

   1,0

   2

   Hình học và

   đo lường

   Hình học trực quan

   Số câu

   1

   1

   2

   Câu số

   5

   4

   Số điểm

   1,0

   1,0

   2,0

   Đo lường

   Số câu

   1

   1

   Câu số

   7

   Số điểm

   1,0

   1,0

   3

   Tổng

   Số câu

   3

   2

   1

   1

   3

   6

   4

   Số điểm

   3,0

   2,0

   1,0

   1,0

   3,0

   6,0

   4,0

   2. Đề thi học kì 1 môn Toán 3 theo Thông tư 27 – Đề 2

   2.1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

   PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
   NĂM HỌC 2023 – 2024
   Môn: Toán
   Thời gian:………phút
   Ngày kiểm tra: …/…/2023

   Họ và tên: ………………….…………

   Lớp … Trường TH …………..

   Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng của những câu 1, 2, 4, 6:

   Câu 1.

   a. Số liền sau của số 507 là số: – M1 – 1.0 đ

   A. 509
   B. 506
   C. 505
   D. 508

   b. Số 632 được đọc là:

   A. Sáu ba hai
   B. Sáu trăm ba mươi hai
   C. Sáu trăm ba hai
   D. Sáu tăm ba mươi hai

   Câu 2.

   a. Đặc điểm của hình chữ nhật là: – M1 – 1.0 đ

   A. Hình chữ nhật có 4 góc vuông, 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau
   B. Hình chữ nhật có 4 cạnh, 2 cạnh dài, 2 cạnh ngắn
   C. Hình chữ nhật có 2 góc vuông và 2 góc không vuông

   b. Khối lập phương có:

   A. 8 đỉnh, 7 mặt và 12 cạnh
   B. 9 đỉnh, 6 mặt và 12 cạnh
   C. 8 đỉnh, 6 mặt và 12 cạnh

   Câu 3. Nối kết quả cho mỗi phép tính: – M1 – 1.0 đ

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Câu 4.

   a. Nhiệt độ nào dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng? – M2 – 1.0 đ

   A. 0oC
   B. 2 oC
   C. 100 oC
   D. 36 oC

   b. 1 l = ……. 500 ml + 400 ml. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

   A. >
   B. C. =
   D. +

   Câu 5. Chọn số cân phù hợp cho mỗi con vật: – M3 – 1.0 đ

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Câu 6. Số? – M2 – 0.5 đ

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   A. 90
   B. 23
   C. 13
   D. 900

   Câu 7. Đặt tính rồi tính: – M1 – 2.0 đ

   327 + 458 864 – 193 131 x 5 552 : 4

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   ………………………..

   Câu 8. Tính giá trị của biểu thức: – M3 – 1.0 đ

   736 + 625 : 5

   ………………………………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………………………

   Câu 9. Con bê cân nặng 120 kg, con bò cân nặng gấp 3 lần con bê. Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? – M2 – 1.0 đ

   ………………………………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………………………

   Câu 10. Hãy vẽ một góc vuông. – M3 – 0.5 đ

   ………………………………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………………………

   2.2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

   Câu 1 2 4 6
   a b a b a b A
   Đáp án D B A C D C
   Điểm 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ

   Câu 3. Nối đúng kết quả cho mỗi phép tính: (1 kết quả đúng 0.5 đ)

   460 mm + 120 mm = 580 mm

   120 ml x 3 = 360 ml

   Câu 5. Chọn đúng số cân phù hợp cho mỗi con vật được 0.25 đ

   Câu 7. Đúng mỗi câu được 0.5 đ

   327 + 458 = 785

   864 – 193 = 671

   131 x 5 = 655

   552 : 4 = 138

   Câu 8. Mỗi bước tính được 0.5 đ

   736 + 625 : 5

   = 736 + 125 (0.5 đ)

   = 861 (0.5 đ)

   Câu 9.

   Bài giải

   Số kg con bò cân nặng là: (0.25 đ)

   120 x 3 = 360 (kg) (0.25 đ)

   Số kg cả hai con cân nặng là: (0.25 đ)

   120 + 360 = 480 (kg) (0.25 đ)

   Đáp số: 480kg

   Câu 10. Học sinh vẽ đúng góc vuông được 0.5 đ

   2.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

   Mạch kiến thức, kĩ năng Nội dung Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
   TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TN TL

   1.Số học

   – Đọc viết số có ba chữ số, tìm số liền trước liền sau, so sánh các số.

   Câu số

   1

   1

   Số câu

   1

   1

   Điểm

   1.0

   1.0

   – Tìm thành phần chưa biết: số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia.

   Câu số

   6

   6

   Số câu

   1

   1

   Điểm

   0.5

   0.5

   – Tính giá trị của biểu thức.

   Câu số

   8

   8

   Số câu

   1

   1

   Điểm

   1.0

   1.0

   – Thực hiện phép tính cộng, trừ với các số trong phạm 1000, phép nhân, chia số có hai, ba chữ số với ( cho)số có một chữ số.

   Câu số

   3

   7

   3

   7

   Số câu

   1

   1

   1

   1

   Điểm

   1.0

   2.0

   1.0

   2.0

   2. Đại lượng và đo đại lượng

   Ước lượng, nhận biết một số sự vật với các đơn vi đo đã học: Đo độ dài, đo khối lượng, đo dung tích, đo nhiệt độ.

   Câu số

   4

   5

   4,5

   Số câu

   1

   1

   2

   Điểm

   1.0

   1.0

   2.0

   3.Yếu tố hình học

   Nhận biết được đặc điểm. HCN,HV,HHCN,HLP,…

   Câu số

   2

   2

   Số câu

   1

   1

   Điểm

   1.0

   1.0

   Nhận biết được góc vuông, vẽ được góc vuông.

   Câu số

   10

   10

   Số câu

   1

   1

   Điểm

   0.5

   0.5

   4. Giải toán có lời văn

   – Giải bài toán bằng hai phép tính

   Câu số

   9

   9

   Số câu

   1

   1

   Điểm

   1.0

   1.0

   Tổng

   Câu số

   1,3,2

   7

   4,6

   9

   5

   8, 10

   1,2,3,4,5,6

   7,8,9,10

   Số câu

   3

   1

   2

   1

   1

   2

   6

   4

   Điểm

   3.0

   2.0

   1.5

   1.0

   1.0

   1.5

   5.5

   4.5

   3. Đề thi học kì 1 môn Toán 3 theo Thông tư 27 – Đề 3

   3.1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

   Năng lực, phẩm chất Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
   TN TL TN TL TN TL TN TL

   Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000. Làm quen với số La Mã.

   Số câu

   2

   2

   5

   1

   4

   6

   Số điểm

   1 (mỗi câu 0,5 điểm)

   1 (mỗi câu 0,5 điểm)

   4 (điểm)

   1 điểm

   2

   5

   Giải bài toán bằng hai phép tính

   Số câu

   1

   1

   Số điểm

   1

   1

   Đại lượng và đo các đại lượng: Các đơn vị đo độ dài, đo nhiệt độ. Xem đồng hồ.

   Số câu

   1

   1

   1

   1

   Số điểm

   0,5

   1

   0,5

   1

   Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối hộp chữ nhật, khối lập phương

   Số câu

   1

   1

   Số điểm

   0,5

   0,5

   Tổng

   Số câu

   3

   2

   7

   1

   1

   6

   8

   Số điểm

   1,5

   1

   6

   0,5

   1

   3

   7

   3.2. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 3

   Phần 1. Trắc nghiệm

   Câu 1. 110 × 5 có kết quả là:

   A. 560
   B. 550
   C. 570
   D. 580

   Câu 2. Xếp đều 8 quả cam vào 4 hộp. Lấy 3 hộp như thế có bao nhiêu quả cam?

   A. 4 quả cam
   B. 5 quả cam
   C. 6 quả cam
   D. 7 quả cam

   Câu 3. Dựa vào tóm tắt sau, tìm số cây của tổ 2.

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   A. 40 cây
   B. 16 cây
   C. 24 cây
   D. 18 cây

   Câu 4. Tứ giác ABCD có:

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   A. 3 đỉnh: A, B, C
   B. 4 đỉnh A, B, C, D
   C. 3 cạnh: AB, AD, CD
   D. 3 cạnh: AB, BC, CD

   Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?

   A. 1 km = 100 m
   B. 1 m = 10 dm
   C. 3 cm = 30 mm
   D. 5 dm = 500 mm

   Câu 6. Lớp 3A có 30 học sinh chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

   A. 5 học sinh
   B. 6 học sinh
   C. 7 học sinh
   D. 8 học sinh

   Câu 7. Số liền trước số 999 là

   A. 990
   B. 998
   C. 1000
   D. 10000

   Phần 2. Tự luận

   Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Câu 9. Tính nhẩm

   a) 672 + 214
   b) 907 – 105
   c) 127 x 7
   d) 432 : 4

   Câu 10. Tìm X

   a) x : 6 = 102

   b) 742 – x = 194

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   Câu 11. Tính giá trị biểu thức

   a) 425 – 34 – 102 – 97

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   b) 136 × 5 – 168 + 184

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   Câu 12. Giải toán

   Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ. Hỏi cả hai thanh sắt dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………

   Câu 13. Số

   Đồ dùng học tập của Hoa

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Mỗi sao thể hiện một đồ dùng.

   Điền tên dụng cụ và các từ nhiều nhất hay ít nhất vào ô trống

   – Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có nhiều nhất là: ….

   – Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có ít nhất là: …

   – Số bút sáp mà bạn Hoa có gấp … lần số bút chì của bạn Hoa.

   Câu 14. Tìm số bị chia biết thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia bằng 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể có.

   3.3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 3

   Phần 1. Trắc nghiệm

   Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
   B C C B A B B

   Phần 2. Tự luận

   Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Câu 9. Tính nhẩm

   a) 672 + 214 = 886

   b) 907 – 105 = 802

   c) 127 x 7 = 889

   d) 432 : 4 = 108

   Câu 10. Tìm X

   a) x : 6 = 102

   x = 102 x 6

   x = 612

   b) 742 – x = 194

   x = 742 – 194

   x = 548

   Câu 11. Tính giá trị biểu thức

   a) 425 – 34 – 102 – 97

   = 391 – 102 – 97

   = 289 – 97

   = 192

   b) 136 × 5 – 168 + 184

   = 680 – 168 + 184

   = 512 + 184

   = 696

   Câu 12.

   Bài giải

   Độ dài thanh sắt màu xanh là:

   30 × 3 = 90 (cm)

   Cả hai thanh sắt dài là:

   30 + 90 = 120 (cm)

   Đáp số: 120 cm

   Câu 13. Số

   Đồ dùng học tập của Hoa

   Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Điền tên dụng cụ và các từ nhiều nhất hay ít nhất vào ô trống

   – Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có nhiều nhất là: bút sáp

   – Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có ít nhất là: tẩy

   – Số bút sáp mà bạn Hoa có là 12, số bút chì mà bạn Hoa có là 4.

   Nên số bút sáp mà bạn Hoa có gấp 12 : 4 = 3 lần số bút chì của bạn Hoa.

   Câu 14.

   Thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 98.

   Số dư nhỏ nhất có thể có là 1.

   Số bị chia là:

   98 x 4 + 1 = 393

   Đáp số: 393

   >> Tải file để tham khảo trọn bộ Đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *