Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi cuối kì 2 Hóa học 11 Chân trời sáng tạo năm 2023 – 2024 gồm đề kiểm tra cuối kì 2 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận.

Bạn đang đọc: Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm 2023 – 2024 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 Hóa học 11 Chân trời sáng tạo được biên soạn với cấu trúc mới đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa lớp 11. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các em ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho học kì 2 lớp 11 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề kiểm tra học kì 2 Hóa học 11 Chân trời sáng tạo năm 2023 – 2024, mời các bạn cùng theo dõi tại đây. Ngoài ra các bạn xem thêm đề thi học kì 2 môn Toán 11 Chân trời sáng tạo.

Đề thi cuối kì 2 Hóa học 11 Chân trời sáng tạo năm 2023 – 2024

  Đề thi cuối kì 2 Hóa học 11

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  .……..

  TRƯỜNG THPT ……..

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

  NĂM HỌC 2023 – 2024

  Môn thi: HÓA HỌC Lớp 11

  Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề

  PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

  Câu 1. Chất nào sau đây là đồng phân của CH2=CHCH2CH2CH3?

  A. (CH3)2C=CHCH3.
  B.CH2=CHCH2CH3.
  C. CH≡CCH2CH2CH3.
  D.CH2=CHCH2CH=CH2.

  Câu 2. Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxygen, phản ứng cộng bromine, phản ứng cộng hydrogen (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dung dịch AgNO3 /NH3 ?

  A. ethane.
  B.ethylene.
  C. acetylene.
  D. cyclopropane.

  Câu 3. Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều

  A. vòng benzene.
  B. liên kết đơn.
  C. liên kết đôi.
  D. liên kết ba.

  Câu 4. Phương pháp nào sau đây có thể được thực hiện để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra?

  A. Không sử dụng phương tiện giao thông.
  B. Cấm các phương tiện giao thông tại các đô thị.
  C. Sử dụng phương tiện chạy bằng điện hoặc nhiên liệu xanh
  D. Sử dụng các phương tiện chạy bằng than đá.

  Câu 5. Có bao nhiêu alkane là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng với chlorine (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo ra 1 dẫn xuất monochloro ?

  A. 4.
  B. 2.
  C. 5.
  D. 3.

  Câu 6. Chất nào là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?

  A. Cl–CH2–COOH.
  B. C6H5–CH2–Cl.
  C. CH3–CH2–Mg–Br.
  D. CH3–CO–Cl.

  Câu 7. Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo ClCH2CH(CH3)CHClCH3

  A. 1,3-dichloro-2-methylbutane.
  B. 2,4- dichloro -3-methylbutane.
  C. 1,3- dichloropentane.
  D. 2,4- dichloro-2-methylbutane.

  Câu 8. Nhiều vụ ngộ độc rượu do sử dụng rượu được pha chế từ cồn công nghiệp có lẫn methanol. Công thức phân tử của methanol là

  A. CH3OH.
  B. C2H5OH.
  C. C3H7OH.
  D. C2H4(OH)2.

  Câu 9. Cồn 70° là dung dịch ethyl alcohol, được dùng để sát trùng vết thương. Mô tả nào sau đây về cồn 70° là đúng?

  A. 100 gam dung dịch có 70 mL ethyl alcohol nguyên chất.
  B. 100 mL dung dịch có 70 mL ethyl alcohol nguyên chất.
  C. 1000 gam dung dịch có 70 mol ethyl alcohol nguyên chất
  D. 1000 mL dung dịch có 70 mol ethyl alcohol nguyên chất.

  Câu 10. Trong các đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzene) có bao nhiêu chất tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH

  A. 7.
  B. 6.
  C. 4.
  D. 5.

  Câu 11. Nguyên nhân phản ứng thế bromine vào vòng thơm của phenol xảy ra dễ dàng hơn so với benzene là do

  A. phenol tan một phần trong nước.
  B. phenol có tính acid yếu.
  C. ảnh hưởng của nhóm –OH đến vòng benzene trong phân tử phenol.
  D. ảnh hưởng của vòng benzene đến nhóm –OH trong phân tử phenol.

  Câu 12. Cho các hợp chất: hexane, bromoethane, ethanol, phenol. Trong số các hợp chất này, hợp chất tan tốt nhất trong nước là

  A. hexane.
  B. bromoethane.
  C. ethanol.
  D. phenol.

  Câu 13. Các đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzene) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polymer, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn các tính chất trên là

  A. 1.
  B. 4.
  C. 3.
  D. 2.

  Câu 14. Hợp chất chứa nhóm -CO- liên kết với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen được gọi là

  A. hợp chất alcohol.
  B. dẫn xuất halogen.
  C. các họp chất phenol.
  D. hợp chất carbonyl.

  …………….

  Đáp án đề thi học kì 2 Hóa học 11

  Phần I: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

  Câu Đáp án Câu Đáp án
  1 A 10 D
  2 C 11 C
  3 A 12 C
  4 C 13 D
  5 B 14 D
  6 B 15 B
  7 A 16 B
  8 A 17 C
  9 B 18 D

  Phần II: Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm

  – Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm

  – Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm

  – Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm

  – Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

  Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S)
  1 a Đ 3 a S
  b Đ b Đ
  c S c S
  d S d S
  2 a Đ 4 a Đ
  b S b Đ
  c Đ c S
  d S d S

  …………

  Tải file tài liệu để xem thêm Đề thi học kì 2 Hóa học 11 Chân trời sáng tạo

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *