Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

Bộ sách giáo khoa Cánh diều lớp 4 năm 2023 – 2024 mang tới đầy đủ 12 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm, Tin học, Mĩ thuật, Lịch sử – Địa lí, Khoa học, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Đạo đức, Âm nhạc lớp 4. Sáng Toán và Tiếng Việt chia thành 2 tập.

Bạn đang đọc: Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

Bộ sách Cánh diều lớp 4 áp dụng chính thức từ năm học 2023 – 2024, cùng với bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo. Qua đó, giúp thầy cô và các em xem sách giáo khoa lớp 4 Cánh diều online vô cùng tiện lợi. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Bộ sách giáo khoa lớp 4 Cánh diều năm 2023 – 2024

  Toán 4 – Tập 1 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái
  • Chủ biên: Đỗ Tiến Đạt
  • Tác giả: Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

  Toán 4 – Tập 2 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái
  • Chủ biên: Đỗ Tiến Đạt
  • Tác giả: Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

  Tiếng Việt 4 – Tập 1 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên và Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết
  • Tác giả: Chu Thị Thúy An, Phan Thị Hồ Điệp, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng, Trần Bích Thủy

  Tiếng Việt 4 – Tập 2 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên và Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết
  • Tác giả: Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đồng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh, Đặng Thị Yến,

  Đạo đức 4 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc
  • Chủ biên: Đỗ Tất Thiên
  • Tác giả: Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy

  Công nghệ 4 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên: Nguyễn Tất Thắng
  • Chủ biên: Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan
  • Tác giả: Hoàng Xuân Anh

  Tin học 4 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm
  • Chủ biên: Nguyễn Thanh Thủy
  • Tác giả: Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Chí Trung

  Âm nhạc 4 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên và Chủ biên: Lê Anh Tuấn
  • Tác giả: Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

  Mĩ thuật 4 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Đông
  • Chủ biên: Phạm Đình Bình
  • Tác giả: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên

  Hoạt động trải nghiệm 4 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên: Nguyễn Dục Quang
  • Chủ biên: Phạm Quang Tiệp
  • Tác giả: Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế

  Khoa học 4 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn
  • Chủ biên: Bùi Phương Nga
  • Tác giả: Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái

  Lịch sử – Địa lí 4 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Bình (Lịch Sử), Lê Thông (Địa Lí)
  • Chủ biên: Nguyễn Văn Dũng (Lịch Sử), Nguyễn Tuyết Nga (Địa Lí)
  • Tác giả môn Lịch Sử: Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh
  • Tác giả môn Địa Lí: Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh

  Giáo dục thể chất 4 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Tổng chủ biên: Đinh Quang Ngọc
  • Chủ biên: Mai Thị Bích Ngọc
  • Tác giả: Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh

  Tiếng Anh 4 Cánh diều

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Cánh diều (Sách học sinh)

  • Chủ biên: Đào Xuân Phương Trang
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Lê Nguyễn Như Anh, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *