Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học mang tới các câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tổng thể Module 6: Xây dựng văn hóa nhà trường THCS.

Bạn đang đọc: Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

Với bộ câu hỏi trắc nghiệm Module 6, còn giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm, để nhanh chóng hoàn thiện bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 Tiểu học. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để đạt kết quả cao trong khóa tập huấn Mô đun 6 của mình:

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  1. Đáp án trắc nghiệm Module 6 Tiểu học – Phần 1

  1.1. Đáp án trắc nghiệm Module 6 Tiểu học – Nội dung 1

  * Hoạt động 1:

  Câu 1: Hoàn thành câu sau: Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị ………… do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.

  A. Vật chất cũng như tinh thầnĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Vật thể và phi vật thể

  C. Truyền thống và hiện đại

  D. Hành vi ứng xử và môi trường sư phạm

  Câu 2: Chọn phương án đúng nhất điền vào dấu (…) để hoàn chỉnh câu sau: Văn hóa nhà trường là tập hợp … đặc trưng của một trường học và tác động đến toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của một nhà trường.

  A. Các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xửĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Truyền thống hình thành trong quá trình phát triển của nhà trường.

  C. Hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen.

  D. Hệ thống phần nổi và phần chìm được hình thành trong quá trình phát

  * Hoạt động 1.2

  Câu 1: Xây dựng văn hóa nhà trường là một quá trình

  A. Hình thành các giá trị mới và bảo lưu, phát huy các giá trị đã có phù hợp.Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Hình thành và bảo lưu các giá trị mới

  C. Bảo lưu và phát huy các giá trị đã có phù hợp

  D. Hình thành các giá trị mới và phát huy các giá trị đã có.

  Câu 2: Các căn cứ chủ yếu để xây dựng văn hóa nhà trường là:

  A. Căn cứ pháp lý; căn cứ khoa học; căn cứ thực tiễn.Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Căn cứ pháp lý; căn cứ thực tiễn; căn cứ tâm lý.

  C. Căn cứ khoa học; căn cứ thực tiễn; căn cứ tâm lý.

  D. Căn cứ pháp lý; căn cứ khoa học; căn cứ tâm lý.

  * Hoạt động 1.3

  Câu 1: Trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học, giáo viên bộ môn đóng vai trò

  A. Ảnh hưởngĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Không quan trọng

  C. Chủ đạo

  D. Quyết định

  Câu 2: Chọn phương án thích hợp điền vào (…) trong câu sau:

  Giáo viên là … xây dựng văn hóa nhà trường đồng thời là đối tượng chịu sự tác động của văn hóa nhà trường phổ thông.

  A. Chủ thểĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Nhân tố

  C. Đối tượng

  D. Động lực

  1.2. Đáp án trắc nghiệm Module 6 Tiểu học – Nội dung 2

  * Hoạt động 2.1

  Câu 1: Điền tiếp vào chỗ trống:

  ……… của nhà trường là hệ thống các quan niệm, niềm tin, nguyên tắc cơ bản mang tính bền vững của một nhà trường. Những nguyên tắc này là nền tảng, chuẩn mực cho toàn bộ hành vi, các mối quan hệ ứng xử ở nhà trường, do nhà trường thống nhất xây dựng và phát triển thông qua thực tiễn hoạt động giáo dục trong thời gian lâu dài.

  A. Văn hóa ứng xử

  B. Văn hóa cảnh quan

  C. Giá trị cốt lõiĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  D. Giá trị văn hóa

  Câu 2: Các nguyên tắc xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là:

  A. Tôn trọng giá trị văn hoá ngầm định, Tập trung vào một tiền đề trọng tâm, Đặt mục tiêu cho những giá trị cốt lõi;Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Tôn trọng giá trị văn hóa ngầm định, Dựa vào bối cảnh xã hội, Tập trung vào nhu cầu của người học.

  C. Tập trung vào một tiền đề trọng tâm, Dựa vào thực trạng văn hóa nhà trường, Tôn trọng ý kiến của phụ huynh.

  D. Căn cứ vào truyền thống văn hóa nhà trường và địa phương, Tôn trọng giá trị văn hóa ngầm định, Đặt mục tiêu cho những giá trị cốt lõi.

  * Hoạt động 2.2

  Câu 1: Yêu cầu của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là:

  A. Hướng tới nhiều đối tượng; nội dung chính xác, hiện thực; lập bộ phận truyền thông; đa dạng hình thức quảng bá, truyền thông; khích lệ sự tham gia của nhiều thành viên.Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Tập trung hướng vào học sinh và phụ huynh; nội dung chính xác, hiện thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn.

  C. Cần có các nội dung chính xác, hiện thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn; dựa trên nền tảng kĩ thuật số.

  D. Cần có các nội dung chính xác, thiết thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn; ít tốn kém

  Câu 2: Giá trị cốt lõi được thể hiện qua các ấn phẩm, website của nhà trường, các cuộc thi, lễ hội, phát hành media và tổ chức các chuỗi tương tác truyền thông trên mạng xã hội là nội dung của:

  A. Quảng bá giá trị cốt lõiĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Thiết lập giá trị cốt lõi thành kế hoạch hành động

  C. Xây dựng giá trị cốt lõi

  D. Xây dựng niềm tin cho GV và HS vào giá trị cốt lõi

  * Hoạt động 2.3

  Câu 1: Thể chế hóa những giá trị cốt lõi vào chương trình hành động của nhà trường, lớp học trong xây dựng VHNT gồm những nội dung nào sau đây:

  A. Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Xây dựng phong cách dạy học và phong cách làm việc của GVĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  C. Xây dựng phong cách dạy học

  D. Xây dựng văn hoá ứng xửĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  E. Xây dựng văn hóa giảng dạy và học tập

  F. Xây dựng văn hóa học tập

  G. Xây dựng và phát triển văn hóa cảnh quan trong nhà trường

  H. Xây dựng khẩu hiệu, phương châm làm việc, trang phục của nhà trường

  Câu 2: Để xác định giá trị cốt lõi của một nhà trường tiểu học phải bám sát yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 là căn cứ vào:

  A. Bối cảnh quốc tế.

  B. Văn hóa địa phương.

  C. Truyền thống nhà trường.

  D. Bối cảnh trong nước.Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  * Hoạt động 2.4

  Câu 1: Trường tiểu học A… đã tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho nhà trường với yêu cầu lồng ghép giá trị cốt lõi vào logo. Nhà trường tổ chức cuộc thi với mục đích gì?

  A. Xây dựng giá trị cốt lõi với sự tham gia của học sinh nhà trường.

  B. Quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  C. Xây dựng niềm tin của học sinh vào giá trị cốt lõi của nhà trường.

  D. Tạo động lực cho học sinh về giá trị cốt lõi của nhà trường.

  1.3. Đáp án trắc nghiệm Module 6 Tiểu học – Nội dung 3

  * Hoạt động 3.1

  Câu 1: Theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ, “môi trường giáo dục mà người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực” gọi là:

  A. Môi trường giáo dục tích cực

  B. Môi trường giáo dục hiện đại

  C. Môi trường giáo dục lành mạnh

  D. Môi trường giáo dục thân thiệnĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 2: Chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

  “ (…) là người tham gia, hỗ trợ lập kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thân thiện ở trường Tiểu học”.

  A. Hiệu trưởng

  B. Giáo viênĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  C. Học sinh

  D. Nhân viên

  * Hoạt động 3.2

  Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất dưới đây:

  A. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung tách rời với kế hoạch giáo dục của nhà trường

  B. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung không liên quan đến kế hoạch giáo dục của nhà trường

  C. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, thân thiện là một nội dung nằm trong kế hoạch giáo dục của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  D. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường là một nội dung nằm ngoài kế hoạch giáo dục của nhà trường

  Câu 2: Kế hoạch giáo dục của giáo viên là:

  A. Sự triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công trong hoạt động ngoại khóa

  B. Sự triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công trong hoạt động dạy học chính khóa

  C. Sự triển khai các nhiệm vụ giáo dục đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công cho GV, gắn liền với kế hoạch nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  D. Kế hoạch cá nhân của giáo viên, không liên quan đến kế hoạch nhà trường.

  * Hoạt động 3.3

  Câu 1: Chọn phương án đúng nhất dưới đây:

  A. Giám sát là quá trình theo dõi, quan sát chủ động để kịp thời điều chỉnh các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Giám sát là quá trình điều chỉnh các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.

  C. Giám sát là quá trình theo dõi, quan sát các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.

  D. Giám sát là quá trình xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.

  Câu 2: Mục đích của hoạt động giám sát, đánh giá việc xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh thân thiện ở trường tiểu học là:

  A. Để đảm bảo việc xây dựng VHNT đúng kế hoạch và kịp thời bổ sung, điều chỉnhĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Để thực hiện đúng quy trình các bước xây dựng VHNT

  C. Để sử dụng đúng các nguồn lực khi xây dựng VHNT

  D. Để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng VHNT

  * Hoạt động 3.4

  Câu 1: Nhà trường tiểu học B (trong ví dụ minh họa) đã thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện như thế nào?

  A. Lồng ghép vào kế hoạch giáo dục nhà trường, lồng ghép trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Lồng ghép vào các hoạt động giảng dạy

  C. Lồng ghép vào hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

  D. Lồng ghép vào kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch GV

  Câu 2: Các giá trị cốt lõi được nhà trường tiểu học B hướng tới xây dựng là gì?

  A. Tôn trọng – Hợp tác – Sáng tạo – Yêu thương- Trách nhiệmĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Hợp tác – Yêu thương – Trách nhiệm – Năng động

  C. Văn minh – Hội nhập – Sáng tạo – Tích cực

  D. Đoàn kết – Tri thức – Nhân ái – Trách nhiệm

  1.4. Đáp án trắc nghiệm Module 6 Tiểu học – Nội dung 4

  Câu 1: Điền tiếp vào chỗ trống:

  ……… của nhà trường là hệ thống các quan niệm, niềm tin, nguyên tắc cơ bản mang tính bền vững của một nhà trường. Những nguyên tắc này là nền tảng, chuẩn mực cho toàn bộ hành vi, các mối quan hệ ứng xử ở nhà trường, do nhà trường thống nhất xây dựng và phát triển thông qua thực tiễn hoạt động giáo dục trong thời gian lâu dài.

  A. Văn hóa ứng xử

  B. Văn hóa cảnh quan

  C. Giá trị cốt lõiĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  D. Giá trị văn hóa

  Câu 2: Các nguyên tắc xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là:

  A. Tôn trọng giá trị văn hoá ngầm định, Tập trung vào một tiền đề trọng tâm, Đặt mục tiêu cho những giá trị cốt lõi;Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Tôn trọng giá trị văn hóa ngầm định, Dựa vào bối cảnh xã hội, Tập trung vào nhu cầu của người học.

  C. Tập trung vào một tiền đề trọng tâm, Dựa vào thực trạng văn hóa nhà trường, Tôn trọng ý kiến của phụ huynh.

  D. Căn cứ vào truyền thống văn hóa nhà trường và địa phương, Tôn trọng giá trị văn hóa ngầm định, Đặt mục tiêu cho những giá trị cốt lõi.

  Câu 3: Khi xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học, cần căn cứ vào:

  A. Bối cảnh xã hội, mục tiêu giáo dục cấp tiểu học, định hướng của CT GDPT 2018 và các văn bản chỉ đạo về xây dựng văn hóa nhà trường;

  B. Truyền thống văn hóa của nhà trường và địa phương;

  C. Thực trạng văn hóa nhà trường; các nguyên tắc xác định giá trị cốt lõi.

  D. Cả 3 đáp án trênĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 4: “Dựa trên kết quả phân tích những giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và xác định các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào?

  A. Thiết lập các giá trị phù hợp trong bối cảnh mớiĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Quyết định các giá trị cốt lõi nhà trường sẽ theo đuổi

  C. Xác định các giá trị cốt lõi mà nhà trường đang có

  D. Thể chế hóa các giá trị cốt lõi thành các kế hoạch hành động

  Câu 5: Chọn các cặp tương ứng để tạo thành những câu thích hợp:

  A. Mục đích của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường Tiểu học là

  3. Giúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia xây dựng, phát triển văn hóa nhà trường.

  B. Các giá trị cốt lõi cần được trình bày ngắn gọn

  6. Tập trung vào một tiền đề trọng tâm và nhấn mạnh những yếu tố văn hoá có thể giúp nhà trường đạt được sự thành công.

  C. Đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, xác định những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã hình thành ở thời điểm hiện tại là

  2. Cơ sở định hướng cho việc xác định, xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.

  D. Ngoài các giá trị truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực,… trong bối cảnh hiện nay, nhà trường tiểu học cần

  1. Bổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như coi trọng con người, tinh thần dân chủ, đề cao sức sáng tạo, tinh thần phản biện, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác…

  E. Sau khi đã thiết lập được các giá trị cốt lõi, hiệu trưởng nhà trường phả

  5. Tuyên bố các giá trị cốt lõi đó một cách rộng rãi tới toàn thể giáo viên, học sinh, cán bộ nhân viên, công bố rộng rãi với toàn xã hội trên website của nhà trường. …

  F. GV, HS tham gia xây dựng các giá trị cốt lõi và việc tham vấn ý kiến phụ huynh trong quá trình thiết lập giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học

  4. Là cơ sở hiện thực hóa giá trị cốt lõi, khiến chúng chuyển thành thói quen, niềm tin, phương châm hành động, chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng nhà trường.

  Câu 6: Yêu cầu của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là:

  A. Hướng tới nhiều đối tượng; nội dung chính xác, hiện thực; lập bộ phận truyền thông; đa dạng hình thức quảng bá, truyền thống; khích lệ sự tham gia của nhiều thành viên.Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Tập trung hướng vào học sinh và phụ huynh; nội dung chính xác, hiện thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn.

  C. Cần có các nội dung chính xác, hiện thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn; dựa trên nền tảng kĩ thuật số.

  D. Cần có các nội dung chính xác, thiết thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn; ít tốn kém.

  Câu 7: Giá trị cốt lõi được thể hiện qua các ấn phẩm, website của nhà trường, các cuộc thi, lễ hội, phát hành media và tổ chức các chuỗi tương tác truyền thông trên mạng xã hội là nội dung của:

  A. Quảng bá giá trị cốt lõiĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Thiết lập giá trị cốt lõi thành kế hoạch hành động

  C. Xây dựng giá trị cốt lõi

  D. Xây dựng niềm tin cho GV và HS vào giá trị cốt lõi

  Câu 8: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào đúng?

  A. Xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là nhiệm vụ của cán bộ quản lý nhà trường.

  B. Xây dựng giá trị cốt lõi là công việc của toàn thể cộng đồng nhà trường. GV, HS không chỉ tham gia tích cực vào công việc đó mà còn là chủ thể hiện thực hóa các giá trị cốt lõi vào trong mọi hoạt động dạy – học và giáo dục, trong các chương trình hành động của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  C. Các giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học được ban hành từ chỉ thị của phòng Giáo dục & Đào tạo hoặc lãnh đạo các ban ngành liên quan.

  D. Giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học được xây dựng dựa theo yêu cầu của phụ huynh.

  Câu 9: Điền tiếp vào chỗ trống:

  Công việc đầu tiên cần phải thực hiện nhằm xây dựng niềm tin cho giáo viên và học sinh vào giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là nâng cao (nhận thức) của giáo viên và học sinh về giá trị cốt lõi

  Câu 10: Cần làm gì để xây dựng niềm tin cho GV và HS vào giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học?

  A. Nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi; Tạo động lực, hình thành thói quen thực hiện giá trị cốt lõi cho giáo viên, học sinh; Tham gia phát triển giá trị cốt lõi vào chương trình hành động của nhà trường, lớp học;Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Tạo động lực, hình thành thói quen thực hiện giá trị cốt lõi cho giáo viên, học sinh; xây dựng văn hóa ứng xử và văn hóa cảnh quan phù hợp;

  C. Nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi; thể chế hóa giá trị cốt lõi vào kế hoạch hành động của nhà trường; quảng bá giá trị cốt lõi tới các thành viên ngoài nhà trường;

  D. Đăng tải tuyên bố về giá trị cốt lõi trên website của nhà trường và các phương tiện truyền thông.

  Câu 11: Xác định giá trị cốt lõi của một nhà trường tiểu học bám sát yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 là căn cứ vào:

  A. Bối cảnh quốc tế.

  B. Văn hóa địa phương.

  C. Truyền thống nhà trường.

  D. Bối cảnh trong nướcĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 12: Trường tiểu học A… đã tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho nhà trường với yêu cầu lồng ghép giá trị cốt lõi vào logo. Nhà trường tổ chức cuộc thi với mục đích gì?

  A. Xây dựng giá trị cốt lõi với sự tham gia của học sinh nhà trường.

  B. Quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  C. Xây dựng niềm tin của học sinh vào giá trị cốt lõi của nhà trường.

  D. Tạo động lực cho học sinh về giá trị cốt lõi của nhà trường.

  Câu 13: Việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường của trường tiểu học A là góp phần:

  A. Hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  B. Quảng bá các giá trị cốt lõi của nhà trường.

  C. Thiết lập các giá trị cốt lõi của nhà trường.

  D. Xác định các căn cứ xây dựng giá trị cốt lõi.

  B. Quảng bá các giá trị cốt lõi của nhà trường.

  C. Thiết lập các giá trị cốt lõi của nhà trường.

  D. Xác định các căn cứ xây dựng giá trị cốt lõi.

  2. Đáp án trắc nghiệm Module 6 Tiểu học – Phần 2

  Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

  Các thành tố cơ bản cấu thành văn hóa nhà trường, bao gồm:

  Các yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

  Các yếu tố khách quan tác động đến văn hoá nhà trường tiểu học bao gồm

  Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; văn hoá dân tộc và văn hoá địa phươngĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

  Chọn phương án thích hợp điền vào (…) trong câu sau:

  Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò (…) trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học.

  quan trọngĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

  Khi xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học, cần căn cứ vào:

  Tất cả các đáp án đều đúngĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

  “Dựa trên kết quả phân tích những giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và xác định các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào?

  Thiết lập các giá trị phù hợp trong bối cảnh mớiĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

  Chọn các cặp tương ứng để tạo thành những câu thích hợp:

  Câu trả lời

  Câu hỏi

  Câu trả lời

  Mục đích của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường Tiểu học là

  Giúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia xây dựng, phát triển văn hóa nhà trường.

  Các giá trị cốt lõi cần được trình bày ngắn gọn

  tập trung vào một tiền đề trọng tâm và nhấn mạnh những yếu tố văn hoá có thể giúp nhà trường đạt được sự thành công.

  Đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, xác định những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã hình thành ở thời điểm hiện tại là

  cơ sở định hướng cho việc xác định, xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.

  Ngoài các giá trị truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực,… trong bối cảnh hiện nay, nhà trường tiểu học cần

  bổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như coi trọng con người, tinh thần dân chủ, đề cao sức sáng tạo, tinh thần phản biện, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác…

  Sau khi đã thiết lập được các giá trị cốt lõi, hiệu trưởng nhà trường phải

  tuyên bố các giá trị cốt lõi đó một cách rộng rãi tới toàn thể giáo viên, học sinh, cán bộ nhân viên, công bố rộng rãi với toàn xã hội trên website của nhà trường. …

  GV, HS tham gia xây dựng các giá trị cốt lõi và việc tham vấn ý kiến phụ huynh trong quá trình thiết lập giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học

  là cơ sở hiện thực hóa giá trị cốt lõi, khiến chúng chuyển thành thói quen, niềm tin, phương châm hành động, chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng nhà trường.

  Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

  Hoạt động trải nghiệm ở Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học được gọi là:

  Hoạt động trải nghiệmĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

  Trong nhà trường tiểu học, thành viên nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của HS:

  Giáo viênĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

  Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường phổ thông là:

  Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp cấp học, văn hóa địa phươngĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

  Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

  Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động dạy học chính khóa và hoạt động trải nghiệmĐáp án trắc nghiệm Mô đun 6 Tiểu học

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *