Đề thi học kì 2 môn Tin học 4 năm 2023 – 2024 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Tin học 4 năm 2023 – 2024 sách Cánh diều có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Với Đề thi học kì 2 môn Tin học 4 Cánh diều, còn giúp các em học sinh lớp 4 luyện giải đề, nắm vững cấu trúc đề thi để chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra cuối kì 2 năm 2023 – 2024. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 2 môn Tin học 4 năm 2023 – 2024 sách Cánh diều

  Đề thi học kì 2 môn Tin học 4 Cánh diều

  UBND THỊ XÃ……
  TRƯỜNG TIỂU HỌC …………….

  ĐỀ THI CUỐI KỲ II
  NĂM HỌC 2023 – 2024
  MÔN: TIN HỌC – LỚP 4
  Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

  I. Trắc nghiệm: (4 điểm.) Khoanh vào câu trả lời đúng.

  Câu 1: Biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản?

  Câu 2: Để lưu tệp văn bản?

  A. Save
  B. Home
  C. New

  Câu 3: Để gõ được tiếng Việt trên máy tính, em cần phần mềm hỗ trợ nào?

  A. Unikey
  B. Vietkey
  C. Evkey
  D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Câu 4: Chèn ảnh vào văn bản bằng các lệnh:

  A. Insert và Pictures
  B. Insert và Shapes
  C. Wrap Text và Square

  Câu 5: Sử dụng các nhóm lệnh sau để di chuyển và sao chép khối văn bản:

  Câu 6: Khi muốn tìm hiểu về các quốc gia, em có thể:

  A. Đọc sách
  B. Tranh ảnh
  C. Video
  D. Tất cả các đáp án trên

  Câu 7: Để tạo được một chương trình máy tính diễn tả ý tưởng của bản thân thì cần phải có gì?

  A. Nhân vật
  B. Sân khấu
  C. Một số lệnh để tạo chương trình
  D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Câu 8: Lệnh nào sau đây làm kích thước nhân vật to lên?

  II. Phần Tự luận: (6 điểm)

  Câu 1: (3 điểm). Em hãy nêu ý nghĩa của các lệnh sau vào chỗ chấm:

  Câu 2: (2 điểm). Em hãy mô tả một số thay đổi về màu sắc, kích thước, hình ảnh của các nhân vật trong một trò chơi hoặc hoạt hình mà em thích?.

  Câu 3: (1 điểm). Ở màn hình môi trường lập trình scratch, vùng nào dùng để thêm phông nền?

  Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học 4 Cánh diều

  I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

  – Mỗi câu trắc nghiệm đúng tương ứng với 0,5 điểm.

  Câu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Đáp án

  B

  A

  D

  A

  B

  D

  D

  B

  II. Phần Tự luận:

  Câu 1: (3 điểm). Ý nghĩa của các lệnh.

  a. Nhân vật di chuyển về trước 10 bước.

  b. Nhân vật xoay sang phải 15 độ (theo chiều mũi tên)

  c. Thiết lấp kích thước nhân vật

  Câu 2: (2 điểm). Em hãy mô tả một số thay đổi về màu sắc, kích thước, hình ảnh của các nhân vật trong một trò chơi hoặc hoạt hình mà em thích?.

  Trả lời:

  Hoạt hình Tom và Jerry

  • Màu sắc: xanh nước biển và nâu
  • Kích thước: khi ở xa thì kích thước nhân vật nhỏ hơn khi ở gần.
  • Các nhân vật có những chuyển động khác nhau, thay đổi tùy thuộc vào cảnh phim

  Câu 3: (1 điểm). Ở màn hình môi trường lập trình scratch, vùng nào dùng để thêm phông nền?

  Trả lời:

  Ở màn hình môi trường lập trình scratch vùng phông nền dùng để thêm phông nền.

  Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học 4 Cánh diều

  Mạch kiến thức, kỹ năng

  Số câu và số điểm

  Nhận biết

  Thông hiểu

  Vận dụng

  Tổng điểm và tỉ lệ %

  TN

  TL/TH

  TN

  TL/TH

  TN

  TL/TH

  Tổng

  TL

  Chủ đề E2

  Ứng dụng tin học

  Số câu

  3

  2

  5

  Câu số

  1,2,5

  3,4

  Số điểm

  1,5

  1,0

  2,5

  25%

  Chủ đề E Lựa chon 1

  Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử văn hoá.

  Số câu

  1

  1

  Câu số

  6

  Số điểm

  0,5

  0,5

  5%

  Chủ đề F

  Làm quen với lập trình trực quan

  Số câu

  1

  1

  1

  2

  5

  Câu số

  7

  8

  Số điểm

  0,5

  0,5

  1,0

  10%

  Câu số

  2

  1,3

  Số điểm

  2

  4

  6

  60%

  Tổng

  Số câu

  3

  4

  1

  1

  2

  11

  Số điểm

  1,5

  2,0

  2,0

  0,5

  4,0

  10,0

  100%

  Tỷ lệ

  55%

  45%

  100%

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *