Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của học online (Dàn ý + 14 Mẫu)

Lợi ích của việc học Online bằng tiếng Anh tổng hợp 14 mẫu khác nhau cực hay có dịch kèm theo gợi ý cách viết. Với 14 bài viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng anh được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Đồng thời giúp các bạn học sinh hiểu rõ được vai trò của việc học Online. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội, viết đoạn văn tiếng Anh về lũ lụt, viết đoạn văn tiếng Anh về cách học tiếng Anh hiệu quả, viết đoạn văn tiếng Anh về bộ phim yêu thích.

Đề bài: Write an opinion paragraph of 120-150 words about the benefits of taking an online course.

Viết đoạn văn về lợi ích của học Online bằng tiếng Anh

  Dàn ý lợi ích của việc học Online bằng tiếng Anh

  1. Mở đầu (Giới thiệu)

  Trình bày vấn đề chính mà bài luận sẽ đề cập đến, giới thiệu tóm tắt về học online và lý do tại sao chủ đề này là quan trọng.

  2. Thân đoạn

  Các bạn có thể phân tích theo các ý sau:

  • Lợi ích của học online: Trình bày những lợi ích của học online như sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí, cải thiện khả năng tự học và phát triển kỹ năng công nghệ.
  • Những thách thức của học online: Nêu ra những thách thức mà học online đang phải đối mặt, bao gồm việc thiếu sự tương tác xã hội, khả năng giữ động lực và sự thiếu hụt các kỹ năng mềm quan trọng.
  • Phương pháp giảng dạy trong học online: Mô tả các phương pháp giảng dạy được sử dụng trong học online, bao gồm các công nghệ và công cụ được sử dụng để truyền tải kiến thức và tương tác với học viên.
  • Những lợi ích của giáo viên trong học online: Trình bày những lợi ích mà giáo viên có thể nhận được từ việc giảng dạy trực tuyến, bao gồm khả năng tăng cường khả năng tiếp cận và tương tác với học viên, và sự linh hoạt trong việc lập kế hoạch giảng dạy.

  3. Kết đoạn

  Tóm tắt lại những lợi ích và thách thức của học online, và đưa ra kết luận về sự phù hợp và tầm quan trọng của hình thức học này trong thời đại công nghệ ngày nay.

  Paragraph about benefits of online learning

  Tiếng Anh

  Learning online is a very familiar method in today’s context. E-learning will increase flexibility in the teaching and learning process. Both parties can record that day’s session and review it if needed. This helps the teacher to draw lessons for the next lesson. Also, you can review the lecture at any time. The benefits of online learning are also reflected in the fact that both students and teachers can access an extensive search of the material without being restricted to the curriculum. This will help enrich the evidence, increase the students’ thinking and problem solving ability.

  Tiếng Việt

  Học trực tuyến là một phương pháp rất quen thuộc trong bối cảnh ngày nay. Học trực tuyến sẽ tăng tính linh hoạt trong quá trình dạy và học. Cả hai bên có thể ghi lại phiên làm việc của ngày hôm đó và xem lại nếu cần. Điều này giúp giáo viên rút kinh nghiệm cho tiết sau. Ngoài ra, bạn có thể xem lại bài giảng bất cứ lúc nào. Lợi ích của việc học trực tuyến còn được thể hiện ở chỗ cả học sinh và giáo viên đều có thể truy cập tìm kiếm tài liệu mở rộng mà không bị giới hạn trong chương trình giảng dạy. Điều này sẽ giúp làm giàu dẫn chứng, tăng khả năng tư duy và giải quyết vấn đề của học sinh.

  Write a paragraph about the advantages of online learning

  Tiếng Anh

  Today online learning plays an important role in students’ academic life. First, it is undeniable that studying in E-classes is a safe and convenient way for students to keep track of their study at home if an outbreak of disease occurs like the Coronavirus pandemic. Students do not need to go to school, so they can avoid being infected with fatal diseases. Second, it enables students to take advantage of new technology in studying. They are able to review the videos of E-lessons after class, actively communicate with their teachers via free, easy-to-use apps with various supporting tools, do assignments, and get feedback quickly. Finally, it helps students become more proactive in learning. Unlike face-to-face learning, students become more independent and have to improve their self-awareness, time-management skills as well as concentrate on teachers’ E-lessons. In short, students had better take advantage of online learning effectively with a view to getting good study results.

  Tiếng Việt

  Ngày nay, học trực tuyến đóng một vai trò quan trọng trong đời sống học tập của sinh viên. Đầu tiên, không thể phủ nhận rằng học trên E-class là một cách an toàn và thuận tiện để học sinh có thể theo dõi việc học ở nhà nếu dịch bệnh bùng phát như đại dịch Coronavirus. Học sinh không cần phải đến trường, vì vậy họ có thể tránh bị nhiễm các bệnh hiểm nghèo. Thứ hai, nó cho phép sinh viên tận dụng công nghệ mới trong học tập. Các em có thể xem lại video bài giảng điện tử sau giờ học, chủ động trao đổi với giáo viên qua ứng dụng miễn phí, dễ sử dụng với nhiều công cụ hỗ trợ, làm bài và nhận phản hồi nhanh chóng. Cuối cùng là giúp học sinh chủ động hơn trong học tập. Khác với học trực tiếp, học sinh trở nên độc lập hơn và phải nâng cao khả năng tự nhận thức, quản lý thời gian cũng như tập trung vào bài giảng điện tử của giáo viên. Tóm lại, sinh viên nên tận dụng hiệu quả việc học trực tuyến để đạt được kết quả học tập tốt.

  Lợi ích học Online bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Online learning gives us a lot of opportunities that we have never seen in school, and online learning still allows us to absorb the same amount of knowledge as when we were in school. Firstly, we can stay at home to study and it is a comfortable place for us to absorb knowledge. Online learning helps us grasp the lecture better because the teacher will speak or record the lecture through a microphone and when listening to the lecture, the sound will be very clear and easy to hear. In addition, we don’t have to worry about study time because online learning is very flexible. Teachers also provide us with flexible lessons to meet our needs. The final advantage is that we can store learning materials by recording our lessons. Furthermore, teachers often record lectures and post them on the school’s intranet so we can easily review the lectures at any time.

  Tiếng Việt

  Học trực tuyến mang lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội mà chúng ta chưa từng thấy ở trường, và học trực tuyến vẫn cho phép chúng ta tiếp thu đầy đủ lượng kiến thức như khi còn đi học. Thứ nhất, chúng ta có thể ở nhà để học và đó là nơi thoải mái để chúng ta tiếp thu kiến thức. Học trực tuyến giúp chúng ta nắm bắt bài giảng tốt hơn vì giáo viên sẽ nói hoặc thu âm bài giảng qua mic và khi nghe giảng sẽ phát ra âm thanh rất rõ ràng, dễ nghe. Ngoài ra, chúng ta không phải lo lắng về thời gian học vì học trực tuyến rất linh hoạt. Giáo viên cũng cung cấp cho chúng ta các bài học linh hoạt để đáp ứng nhu cầu. Ưu điểm cuối cùng là chúng ta có thể lưu trữ tài liệu học tập bằng cách ghi lại các bài học của mình. Hơn nữa, các thầy cô thường ghi âm bài giảng và đưa lên mạng nội bộ của trường nên chúng ta có thể dễ dàng xem lại bài giảng bất cứ lúc nào.

  Nói về lợi ích của học Online bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh 

  Online learning also gives teachers and students flexibility in teaching and absorbing lessons. During the online learning process, students and teachers can record the session that day, allowing teachers to review their lessons. Teachers then draw from experience for future lessons or record students’ contributions and feedback in the learning process for student assessment. For students, it allows them to review the lecture at any time and at the same time record their questions about the lesson.
  With online learning, both students and teachers can access and search for extensive learning materials that are not limited to the course textbooks of that subject. Therefore, the evidence related to the lesson is also richer, the students’ ability to think and relate problems is also more flexible.

  Tiếng Việt

  Học trực tuyến cũng giúp giáo viên và học sinh linh hoạt trong việc giảng dạy và tiếp thu bài học. Trong quá trình học trực tuyến, học viên và giáo viên có thể ghi lại buổi học ngày hôm đó, để giáo viên xem lại bài học của mình. Sau đó, giáo viên rút kinh nghiệm cho các bài học sau hoặc ghi nhận những đóng góp, phản hồi của học sinh trong quá trình học để đánh giá học sinh. Đối với sinh viên, nó cho phép họ xem lại bài giảng bất cứ lúc nào và đồng thời ghi lại các câu hỏi của họ về bài học. Với hình thức học trực tuyến, cả học sinh và giáo viên đều có thể truy cập và tìm kiếm các tài liệu học tập phong phú không giới hạn trong sách giáo khoa của môn học đó. Vì vậy, các dẫn chứng liên quan đến bài học cũng phong phú hơn, khả năng tư duy và liên hệ vấn đề của học sinh cũng linh hoạt hơn.

  Viết đoạn văn về lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Online learning offers us a lot of opportunities that we have never seen before in school, and it still allows us to absorb the full amount of knowledge as if we were in school. Firstly, we can stay at home to learn and it is a comfortable place for us acquire knowledge. Online learning helps us grasp the lecture better because the teacher will speak or record the lecture through the microphone and when listening to the lecture, the sound will be very clear and easy to hear. In addition, we do not have to worry about study time because online learning is flexible. Teachers also provide us with flexible lessons to meet our needs. The last advantage is that we can store study materials. Through Zoom calls, teachers often record lectures and upload them to the school’s intranet, so we can easily review the lectures at anytime.

  Tiếng Việt

  Học trực tuyến mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội mà chúng ta chưa từng thấy ở trường học, đồng thời nó vẫn cho phép chúng ta tiếp thu đầy đủ lượng kiến ​​thức như khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thứ nhất, chúng ta có thể ở nhà để học và đó là một nơi thoải mái để chúng ta tiếp thu kiến ​​thức. Học trực tuyến giúp chúng ta nắm bắt bài giảng tốt hơn vì giáo viên sẽ nói hoặc thu âm bài giảng qua micro và khi nghe giảng âm thanh sẽ rất rõ ràng, dễ nghe. Ngoài ra, chúng ta không phải lo lắng về thời gian học vì học trực tuyến rất linh hoạt. Giáo viên cũng cung cấp cho chúng tôi các bài học linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Ưu điểm cuối cùng là chúng ta có thể lưu trữ tài liệu học tập. Thông qua các cuộc gọi Zoom, giáo viên thường ghi lại bài giảng và tải lên mạng nội bộ của trường, vì vậy chúng tôi có thể dễ dàng xem lại bài giảng bất cứ lúc nào.

  Viết đoạn văn về lợi ích của việc học Online

  Tiếng Anh

  Online learning is a very familiar method in today’s context. Online learning will increase flexibility in the teaching and learning process. Both parties can record the session that day and review it if necessary. This helps teachers draw lessons for future lessons. At the same time, you can also review the lecture at any time. The benefits of online learning are also reflected in the fact that both students and teachers can access an extensive search of the material without being restricted to the curriculum. This will help enrich the evidence, increase students’ thinking and problem-solving abilities.

  Tiếng Việt

  Học trực tuyến là phương pháp rất quen thuộc đối với bối cảnh hiện nay. Việc học trực tuyến sẽ làm tăng tính linh hoạt trọng quá trình dạy và học. Đôi bên có thể ghi lại hình của buổi học ngày hôm đó và xem xét lại nếu cần thiết. Điều này giúp giáo viên rút kinh nghiệm cho những bài giảng sau. Song song đó, bạn cũng có thể xem lại bài giảng bất cứ lúc nào. Lợi ích của việc học trực tuyến còn thể hiện ở điểm, cả học sinh và giáo viên đều có thể truy cập tìm kiếm tài liệu mở rộng mà không bị giới hạn bên trong giáo trình. Điều này sẽ giúp cho các dẫn chứng trở nên phong phú, tăng khả năng tư duy và giải quyết vấn đề cho học sinh.

  Lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh ngắn

  Tiếng Anh

  Technology has had a profound effect on almost every aspect of our lives, and education has no difference. Especially in the complicated situation of the COVID-19 epidemic, when the demand for home learning increases. Online learning allows students to access education no matter where they are compared to traditional learning. Furthermore, online learning promises to provide optimal course pacing to suit every student’s needs. Here are some of the benefits of online learning for students and teachers. One of the benefits of online learning is convenience. Instead of having to learn in one location, learning and teaching can be done at home. Teachers and students can learn on tablets or laptops, so learning can happen almost anywhere without having to worry that the classroom is too far from home. Online learning also gives teachers and students flexibility in teaching and learning. During online learning, students and teachers can record their lessons that day, allowing teachers to review their lessons. Teachers then learn from experiences for future lectures or receive student contributions and feedback during the learning process to serve for student assessment. For students, it helps them to review the lecture at any time. Another benefit of online learning is the cheap cost. Online learning programs are more affordable than traditional classrooms of the same kind. You will also save on travel costs. Online learning is also beneficial for teachers as it allows them to know more about each student and their learning pattern.

  Tiếng Việt

  Công nghệ đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, và giáo dục không có sự khác biệt. Đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, khi nhu cầu học tại nhà tăng cao. Học trực tuyến cho phép học sinh tiếp cận giáo dục bất kể họ ở đâu so với học truyền thống. Hơn nữa, học trực tuyến hứa hẹn cung cấp nhịp độ khóa học tối ưu phù hợp với nhu cầu của mọi học viên. Dưới đây là một số lợi ích của việc học trực tuyến đối với học sinh và giáo viên. Một trong những lợi ích của việc học trực tuyến là sự tiện lợi. Thay vì phải học ở một địa điểm, việc học và dạy có thể được thực hiện tại nhà. Giáo viên và học sinh có thể học trên máy tính bảng hoặc máy tính xách tay, vì vậy việc học có thể diễn ra ở hầu hết mọi nơi mà không phải lo lớp học quá xa nhà. Học trực tuyến cũng mang lại cho giáo viên và học sinh sự linh hoạt trong việc dạy và học. Trong quá trình học trực tuyến, học sinh và giáo viên có thể ghi lại bài học của họ trong ngày hôm đó, cho phép giáo viên xem lại bài học của họ. Sau đó giáo viên rút kinh nghiệm cho những bài giảng sau này hoặc tiếp thu những đóng góp, phản hồi của học sinh trong quá trình học để phục vụ cho việc đánh giá học sinh. Đối với sinh viên, nó giúp họ có thể xem lại bài giảng bất cứ lúc nào. Một lợi ích khác của việc học trực tuyến là chi phí rẻ. Các chương trình học trực tuyến có chi phí hợp lý hơn so với các lớp học truyền thống cùng loại. Bạn cũng sẽ tiết kiệm được chi phí đi lại. Học trực tuyến cũng có lợi cho giáo viên vì nó cho phép họ biết thêm về từng học sinh và cách học của họ.

  Viết đoạn văn về việc học online bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Online learning saves time for both teachers and students. In particular, parents do not take time to move and pick up their children and do not need to worry too much about not being able to manage their children.

  The benefit of online learning is also reflected in the fact that both students and teachers can access an extensive search of the material without being limited to the curriculum. This will help enrich the evidence, increase students’ thinking and problem-solving abilities.

  Tiếng Việt

  Việc học online giúp tiết kiệm được thời gian cho cả giáo viên học sinh. Đặc biệt, các phụ huynh không mất thời gian di chuyển, đưa đón con và không cần phải lo lắng quá nhiều về việc không thể quản lý con cái.

  Lợi ích của việc học trực tuyến còn thể hiện ở điểm, cả học sinh và giáo viên đều có thể truy cập tìm kiếm tài liệu mở rộng mà không bị giới hạn bên trong giáo trình. Điều này sẽ giúp cho các dẫn chứng trở nên phong phú, tăng khả năng tư duy và giải quyết vấn đề cho học sinh.

  Lợi ích của việc học online bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Although many people still consider traditional classes as the best way for learning, in this technological age online classes system of learning proves to be a great alternative to traditional classes. In the online class system students have the chance to study from the comfort of their home. Students can take classes at the time when they prefer as most of the classes are recorded. Online classes system of learning helps participants to learn whenever they want to learn, leaving them the freedom to choose the time for study. Many schools, institutions and universities are providing online classes free of cost. Thus online classes are helpful for those students who earlier could not pay fees. Now they are accessing these online classes online for free. Among the advantages of online classes system of learning there are the responsibility and self-discipline of students in online class systems.

  Tiếng Việt

  Mặc dù nhiều người vẫn coi các lớp học truyền thống là cách tốt nhất để học tập nhưng trong thời đại công nghệ này, hệ thống lớp học trực tuyến đã chứng tỏ là một sự thay thế tuyệt vời cho các lớp học truyền thống. Trong hệ thống lớp học trực tuyến, sinh viên có cơ hội học tập dễ dàng ngay tại nhà của họ. Học sinh có thể tham gia các lớp học vào thời gian họ muốn vì hầu hết các lớp học đều được ghi lại. Hệ thống các lớp học trực tuyến giúp học viên có thể học bất cứ khi nào họ muốn học, để họ tự do lựa chọn thời gian học. Nhiều trường học, tổ chức và trường đại học đang cung cấp các lớp học trực tuyến miễn phí. Vì vậy, các lớp học trực tuyến rất hữu ích cho những sinh viên trước đó không thể trả học phí. Bây giờ họ đang truy cập các lớp học trực tuyến này trực tuyến miễn phí. Trong số những ưu điểm của hệ thống lớp học trực tuyến học tập có trách nhiệm và tính tự giác của học sinh trong hệ thống lớp học trực tuyến.

  Lợi ích của học trực tuyến bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh 

  In recent years, distance teaching and learning has become increasingly popular among the students and this is perceived differently by learners. Many students perceive this as a beneficial aid in learning while others think that they are not as much effective as classroom teaching. This essay will discuss about the merits and demerits of distant learning. Studying an online course provides a flexible timing and less budgeted learning for students. They are able to learn their desire course and subjects on their suitable time. This gives a great opportunity for learners to gain new skills and strengthen their knowledge level staying in their own place. For instance, a Nepali student who wants an Australian degree in business management course does not have to stay in Australia, he can study online and complete course staying at his home. Hence, distant learning is economic and time saving. However, online courses give more emphasis on the theoretical part of learning and there is less teacher and student interaction. It lacks the practical aspects of learning and encourage the passive learning. This is very obvious that students find it as a less effective learning than in the classroom. A recent study suggests that a greater number of students found classroom teaching far more effective than the distance learning. In conclusion, the ever growing availability of online learning has gained its popularity among the young adults for many years, which is perceived as beneficial by many people while others find it to be less effective. The emphasis can be given to its effectiveness to establish it as the most cost effective learning than the classroom teaching.

  Tiếng Việt 

  Trong những năm gần đây, hình thức dạy và học từ xa ngày càng trở nên phổ biến trong sinh viên và điều này được người học nhìn nhận khác nhau. Nhiều sinh viên coi đây là một trợ giúp hữu ích trong việc học trong khi những người khác cho rằng chúng không hiệu quả bằng việc giảng dạy trên lớp. Bài luận này sẽ thảo luận về những giá trị và phẩm chất của việc học xa. Học một khóa học trực tuyến cung cấp một thời gian linh hoạt và học tập ít tốn ngân sách hơn cho sinh viên. Họ có thể học khóa học và môn học mong muốn của mình vào thời gian phù hợp. Điều này tạo cơ hội tuyệt vời cho người học để đạt được các kỹ năng mới và củng cố trình độ kiến ​​thức của họ ở vị trí của chính họ. Ví dụ, một sinh viên Nepal muốn có bằng Úc về khóa học quản lý kinh doanh không phải ở lại Úc, anh ta có thể học trực tuyến và hoàn thành khóa học tại nhà của mình. Do đó, học từ xa là kinh tế và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các khóa học trực tuyến tập trung nhiều hơn vào phần lý thuyết của việc học và có ít sự tương tác giữa giáo viên và học sinh hơn. Nó thiếu các khía cạnh thực tế của học tập và khuyến khích học tập thụ động. Điều này rất rõ ràng rằng học sinh thấy rằng nó là một học tập kém hiệu quả hơn trong lớp học. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng một số lượng lớn sinh viên nhận thấy việc giảng dạy trên lớp hiệu quả hơn nhiều so với hình thức học tập từ xa. Tóm lại, sự phổ biến ngày càng tăng của việc học trực tuyến đã trở nên phổ biến trong giới trẻ trong nhiều năm, điều này được nhiều người cho là có lợi trong khi những người khác lại thấy nó kém hiệu quả hơn. Có thể nhấn mạnh đến tính hiệu quả của nó để xác định nó là phương pháp học tập hiệu quả nhất về chi phí so với việc giảng dạy trên lớp.

  Viết đoạn văn về lợi ích của học trực tuyến

  Tiếng Anh

  The Covid 19 translation is currently raging across the country. It has claimed many lives and pain of the people. So in the country we have opened the door to online learning for the better. I find that online learning gives me many opportunities that I have never seen before in major lectures, and learning online still helps me acquire the same quantitative knowledge as studying in school. Firstly, online learning helps me to grasp the lecture better, because the teacher will speak or record the Lecture via microphone and when listening to the lecture, the audio will be very clear and easy to hear. This is much more beneficial for listening to my sermons because the sermons are large and broad,. Secondly, in online lessons, besides the call called Zoom, teachers often record the lecture and post it on the school’s intranet, so I can easily review the lecture anytime, anywhere. Furthermore I have: A comfortable study space. Flexible study time. Easy to store study materials. Although that is the case, there are a number of friends who have played and skipped school thanks to learning Zoom. That is really spoiled. We should advise you to study better. Protecting our planet is protecting ourselves

  Tiếng Việt

  Dịch Covid 19 hiện đang làm mưa làm gió trên toàn quốc. Nó đã cướp đi nhiều sinh mạng và nỗi đau của con người. Vì vậy, ở đất nước chúng tôi, chúng tôi đã mở ra cánh cửa để học trực tuyến tốt hơn. Tôi thấy rằng học trực tuyến mang lại cho tôi nhiều cơ hội mà tôi chưa từng thấy trước đây trong các bài giảng lớn, và học trực tuyến vẫn giúp tôi tiếp thu được lượng kiến ​​thức như học trên trường. . Thứ nhất, việc học trực tuyến giúp mình nắm bắt bài giảng tốt hơn, vì giáo viên sẽ nói hoặc ghi âm Bài giảng qua micro và khi nghe bài giảng âm thanh sẽ rất rõ ràng, dễ nghe. Điều này có lợi hơn nhiều cho việc nghe các bài giảng của tôi vì các bài giảng rất lớn và rộng. Thứ hai, trong các tiết dạy trực tuyến, ngoài phần gọi là Phóng to, thầy cô thường ghi âm bài giảng và đưa lên mạng nội bộ của trường nên tôi có thể dễ dàng xem lại bài giảng mọi lúc, mọi nơi. Hơn nữa, tôi có: Không gian học tập thoải mái, thời gian học linh hoạt, dễ dàng tiết kiệm tài liệu học tập. Tuy nhiên, có một số bạn ham vui, trốn học nhờ học Zoom. Đó là thực sự hư hỏng. Nên khuyên các bạn học tốt hơn. Bảo vệ hành tinh của chúng ta là bảo vệ chính chúng ta.

  Viết đoạn văn Tiếng Anh về lợi ích của việc học online

  Tiếng Anh

  Learning online offers us a lot of opportunities that we have never seen before at school, and learning online still allows us to absorb the full amount of knowledge as if we were in school. Firstly, we can stay at home to learn and it is a comfortable place for us acquire knowledge. Learning online helps us grasp the lecture better because the teacher will speak or record the lecture through the mic and when listening to the lecture, the sound will be very clear and easy to hear. In addition, we do not have to worry about study time because learning online is flexible. Teachers also provide us with flexible lessons to meet our needs. The last advantage is that we can store study materials by recording our lessons. Moreover, teachers often record lectures and upload them to the school’s intranet, so we can easily review the lectures at any time.

  Tiếng Việt

  Học trực tuyến mang lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội mà chúng ta chưa từng thấy ở trường, và học trực tuyến vẫn cho phép chúng ta tiếp thu đầy đủ lượng kiến ​​thức như khi còn đi học. Thứ nhất, chúng ta có thể ở nhà để học và đó là nơi thoải mái để chúng ta tiếp thu kiến ​​thức. Học trực tuyến giúp chúng ta nắm bắt bài giảng tốt hơn vì giáo viên sẽ nói hoặc thu âm bài giảng qua mic và khi nghe giảng sẽ phát ra âm thanh rất rõ ràng, dễ nghe. Ngoài ra, chúng ta không phải lo lắng về thời gian học vì học trực tuyến rất linh hoạt. Giáo viên cũng cung cấp cho chúng tôi các bài học linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Ưu điểm cuối cùng là chúng ta có thể lưu trữ tài liệu học tập bằng cách ghi lại các bài học của mình. Hơn nữa, các thầy cô thường ghi âm bài giảng và đưa lên mạng nội bộ của trường nên chúng tôi có thể dễ dàng xem lại bài giảng bất cứ lúc nào.

  Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của học online

  Tiếng Anh

  One of the benefits of online learning is convenience. Instead of having to study at one location, learning and teaching can be done at home. Teachers and students can study on a tablet or laptop so learning can take place almost anywhere without having to worry that the classroom is too far from home. Online learning also saves time for teachers, students and parents. No more travel, shuttle or worry about the distance to class, and that time can be spent on other activities. While in the classroom, some students could not clearly see the writing on the blackboard when the teacher was giving the lecture. This also affects the student’s ability to concentrate and absorb. The difference of online learning is that they allow participants to share their screens during the lecture. This is more convenient for lectures because everyone can clearly see the content, increase the ability to focus and absorb the students.

  Tiếng Anh

  Một trong những lợi ích của việc học trực tuyến là sự tiện lợi. Thay vì phải học tại một địa điểm, việc học và dạy có thể được thực hiện ngay tại nhà. Giáo viên và học sinh có thể học trên máy tính bảng hoặc máy tính xách tay nên việc học có thể diễn ra ở hầu hết mọi nơi mà không phải lo lớp học quá xa nhà. Học trực tuyến cũng giúp tiết kiệm thời gian cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Không còn phải đi lại, đưa đón hay lo lắng về khoảng cách đến lớp, và thời gian đó có thể được dành cho các hoạt động khác. Khi ở trong lớp, một số học sinh không thể nhìn rõ chữ viết trên bảng đen khi giáo viên giảng bài. Điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng tập trung và khả năng tiếp thu của học sinh. Sự khác biệt của học trực tuyến là chúng cho phép người tham gia chia sẻ màn hình của họ trong suốt bài giảng. Điều này thuận tiện hơn cho bài giảng vì mọi người đều có thể nhìn rõ nội dung, tăng khả năng tập trung và tiếp thu cho học viên.

  Lợi ích của học online bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Online learning is a way for you to continuously invest in education, keeping up with the changing world. Moreover, the benefits of online learning during the epidemic season have been confirmed by many students. Online learning helps students grasp the lecture better. Because the lecturer will use tools such as video, PDF, podcast… to help students hear the lesson clearly. Even students can listen to it over and over again, without missing the lecture or not hearing clearly, but when learning directly. Online learning creates maximum convenience in terms of time and place to study. You can study at any time, you can listen to lectures anywhere. For example, at home, in an isolation ward or at a coffee shop with an internet connection. Even, because you can study anytime, anywhere, online learning will help improve the diligence of students. Another benefit of online learning during the pandemic is to reduce financial pressure, especially for international students. Because when you return to your home country and participate in online learning, you can save more costs than studying directly at school. At the same time, still have access to the school’s quality international education programs and knowledge. Learn online that suits your own learning style. Because you can easily personalize your learning, your own learning path.

  Tiếng Việt

  Học online là cách để bạn có thể liên tục đầu tư cho giáo dục, bắt kịp sự thay đổi của thế giới. Hơn nữa, lợi ích của học online mùa dịch đã được nhiều học sinh, sinh viên khẳng định. Học online giúp sinh viên nắm bắt bài giảng tốt hơn. Bởi giảng viên sẽ sử dụng các công cụ như: video, PDF, podcast… để giúp sinh viên nghe bài một cách rõ ràng. Thậm chí, sinh viên có thể nghe đi nghe lại nhiều lần, không xảy ra tình trạng bỏ lỡ bài giảng hay nghe không rõ nhưng khi học trực tiếp. Học online tạo thuận lợi tối đa về thời gian và địa điểm học tập. Bạn có thể học ở bất kỳ thời điểm nào, có thể nghe giảng ở bất kỳ đâu. Ví dụ như trong nhà, tại khu cách ly hay tại một quán cà phê có kết nối mạng internet. Thậm chí, vì có thể học mọi lúc, mọi nơi nên học online sẽ giúp cải thiện sự chuyên cần của học sinh, sinh viên. Thêm một lợi ích của học online mùa dịch là giảm áp lực tài chính, đặc biệt là với du học sinh. Vì khi về nước và tham gia học online, bạn có thể tiết kiệm nhiều loại chi phí hơn so với học tập trực tiếp tại trường học. Đồng thời, vẫn tiếp cận được kiến thức, chương trình giáo dục quốc tế chất lượng của trường. Học online phù hợp với cách học của chính bạn. Vì bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa cách học, lộ trình học tập của bản thân.

  Ngoài ra các bạn xem thêm một số đoạn văn tiếng Anh khác như: Đoạn văn tiếng Anh viết về lễ hội ở Việt Nam, đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân, đoạn văn tiếng Anh về sở thích.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *