Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc học trực tiếp

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học trực tiếp bằng tiếng Anh mang đến đoạn văn mẫu hay nhất có dịch. Nói về lợi ích của việc học trực tiếp bằng tiếng Anh được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Lợi ích của việc học trực tiếp bằng tiếng Anh dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Bên cạnh đó các bạn xem thêm viết đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc học Online.

Lợi ích của việc học trực tiếp bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Learning directly in class helps students and teachers know each other better. This allows teachers to know the students and assess their strengths and weaknesses better. Act as a mentor and guide students in their career capacities. On the other hand, if you are the type of person who is inspired by the dynamic atmosphere of a classroom and you work more effectively in a group of people, a traditional classroom is right for you. In class you also have a teacher to help you, talk directly when doubting any knowledge. In a live class, students can directly share their views and clarify their own queries with the teacher, thus, their questions are answered instantly. Most of the time books and class notes are helpful for studying and passing exams. Additionally, face-to-face classroom learning is more useful due to the continuous interaction between students and teachers, as it helps students get rid of the fear of exams, which rarely happens with online instruction. . Finally, interacting with good teachers helps motivate students to get better grades.

Tiếng Việt

Học tập trực tiếp trên lớp giúp học sinh và giáo viên biết nhau một cách tốt hơn. Điều này cho phép giáo viên biết các học sinh và đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của họ tốt hơn. Đóng vai trò là người cố vấn và hướng dẫn sinh viên trong khả năng nghề nghiệp của họ. Mặt khác nếu bạn là kiểu người được truyền cảm hứng từ bầu không khí năng động của lớp học và bạn làm việc hiệu quả hơn trong một nhóm người, lớp học truyền thống phù hợp với sự lựa chọn của bạn. Trong lớp bạn cũng có giáo viên trợ giúp, nói chuyện trực tiếp khi nghi ngờ bất kỳ kiến ​​thức nào. Trong một lớp học trực tiếp, học sinh có thể trực tiếp chia sẻ quan điểm của mình và làm rõ các truy vấn của riêng mình với giáo viên, do đó, câu hỏi của họ được trả lời ngay lập tức. Hầu hết thời gian sách và ghi chú trong lớp học rất hữu ích cho việc học tập và vượt qua các kỳ thi. Ngoài ra, việc học trực tiếp trên lớp hữu ích hơn do sự tương tác liên tục giữa học sinh và giáo viên, vì nó giúp học sinh thoát khỏi nỗi sợ hãi về các kỳ thi, điều hiếm khi xảy ra với hướng dẫn trực tuyến. Cuối cùng, tương tác với các giáo viên giỏi giúp thúc đẩy học sinh đạt điểm cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *