Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc (Cách viết + 18 Mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc (Cách viết + 18 Mẫu)

Viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh ngắn gọn mang đến gợi ý cách viết và 18 mẫu khác nhau cực hay. Qua đó giúp các em có thể tham khảo để nâng cao trình học viết tiếng Anh hay và sáng tạo về sở thích của mình.

Bạn đang đọc: Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc (Cách viết + 18 Mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc (Cách viết + 18 Mẫu)

Nói về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh gồm cả bài làm ngắn gọn và đầy đủ để các bạn tham khảo. Viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh ngắn gọn sẽ là tài liệu thiết thực đối với các em trong quá trình học tập, tự học và tự đọc để nâng cao mở rộng vốn từ vựng của mình thêm phong phú. Bên cạnh đó các bạn xem thêm viết về Giáng Sinh bằng tiếng Anh, viết về lễ hội bằng tiếng Anh, kể về chuyến du lịch bằng tiếng Anh.

TOP 18 mẫu viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh

  Dàn ý viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh

  I. Phần mở đầu:

  Giới thiệu sơ lược về các sở thích của bạn nói chung và sở thích nghe nhạc nói riêng.

  Một số câu gợi ý:

  I have many different interests, but listening to music is one of the hobbies that I find most appealing to me. (Tôi có khá nhiều sở thích khác nhau, nhưng nghe nhạc là một trong những sở thích mà tôi cảm thấy nó hấp dẫn tôi nhiều nhất.)

  There are many different types of music, but I enjoy listening to Bolero music the most. (Có rất nhiều loại nhạc khác nhau, nhưng tôi thích nghe thể loại nhạc Bolero nhất.)

  In addition to my passion for sports, I also love listening to music. Because listening to music helps to relax my mind gently. ( Ngoài niềm đam mê với thể thao thì tôi rất cũng thích nghe nhạc. Bởi vì nghe nhạc giúp tôi thư giãn đầu óc một cách nhẹ nhàng.)

  For me, music is something not only to listen to, but also a place to show my empathy and to be myself. ( Đối với tôi, âm nhạc là một thứ không chỉ để nghe, mà nó còn là nơi cho tôi thấy sự đồng cảm và là chính mình.)

  II. Phần thân bài:

  Đến với phần này bạn sẽ miêu tả, trả lời cụ thể về các câu hỏi sở thích của bạn. Chẳng hạn như: cách làm thế nào để duy trì sở thích nghe nhạc, lợi ích của việc nghe nhạc hoặc bạn nghe nhạc khi nào

  Một vài câu viết tiếng anh về sở thích nghe nhạc:

  Listening to music has become a routine for me every day and I feel this is a place for me to express my feelings . (Nghe nhạc dần trở thành thói quen mỗi ngày của tôi và tôi cảm thấy đây là nơi để tôi giải bày được những nỗi niềm của bản thân.)

  For a child who has a strong passion for music like me, listening to music to enjoy, to dream is something that I find very interesting. (Đối với một đứa có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc như tôi, thì việc nghe nhạc để tận hưởng, để mộng mơ là điều mà tôi cảm thấy rất thú vị.)

  Music helped me a lot, it was how much stress relieved after the stressful lessons. (Âm nhạc giúp ích cho tôi rất nhiều, nó làm giảm đi bao nhiêu căng thẳng sau những giờ học đầy áp lực)

  III. Phần kết bài:

  Nêu lên cảm nghĩ và niềm đam mê để duy trì thói quen về sở thích nghe nhạc và biến nó làm động lực để cố gắng mỗi ngày.

  Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc

  Tiếng Anh

  Hello friends. Today I will tell about my hobby. I have a hobby that is listening to music. I can listen to music when I do housework, sometimes when I don’t have anything to do or when I’m getting ready for bed. I like almost all genres of music; pop, country, rock and roll… I like listening to music because it’s always been my motivation. In addition, it gives me more energy to clear my mind. So I love music because it’s fun and interesting.

  Tiếng Việt

  Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể về sở thích của mình. Tôi có một sở thích đó là nghe nhạc. Tôi có thể nghe nhạc khi làm việc nhà, đôi khi khi không có việc gì để làm hoặc khi chuẩn bị đi ngủ. Tôi thích hầu hết mọi thể loại âm nhạc; pop, country, rock and roll… Tôi thích nghe nhạc vì nó luôn là động lực của tôi. Ngoài ra, nó còn mang lại cho tôi nhiều năng lượng hơn để giải tỏa tâm trí. Vì vậy tôi yêu âm nhạc vì nó vui và thú vị.

  Viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh ngắn gọn

  Tiếng Anh

  I like listening to music the best. Music controls my feelings. For example, when I am sad, I listen to music and I will become happy. Music also helps me relax because my study was quite stressful and tiring. Therefore, in my free time, I love to wear headphones and enjoy the tunes that I love. When I listen to music I feel very comfortable. Music helps me forget the pressures. I often listen to songs with a cheerful, innocent melody. I love listening to music very much.

  Tiếng Việt

  Tôi thích nghe nhạc nhất. Âm nhạc điều khiển cảm xúc của tôi. Ví dụ, khi tôi buồn, tôi nghe nhạc và tôi sẽ trở nên vui vẻ. Âm nhạc cũng giúp tôi thư giãn hơn vì thời gian học tập của tôi khá căng thẳng và mệt mỏi. Vì vậy, những lúc rảnh rỗi, tôi rất thích đeo tai nghe và thưởng thức những giai điệu mà mình yêu thích. Khi tôi nghe nhạc tôi cảm thấy rất thoải mái. Âm nhạc giúp tôi quên đi những áp lực. Tôi thường nghe những bài hát có giai điệu vui tươi, hồn nhiên. Tôi thích nghe nhạc rất nhiều.

  Viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Besides studying in class, I’m quite busy because I have to help with housework, so I don’t have much time to participate in other activities. That’s why music came to me by accident and became my hobby. I’m so passionate about it that when I do anything, I can play music and enjoy it in my own way. I listen to music while doing housework, when I’m taking a shower, when I water the plants or whenever I want and the music seems to live with me for the rest of the day. I am very fortunate that my parents have supported this hobby without any complaints.

  Tiếng Việt

  Ngoài thời gian học tập trên lớp thì tôi khá bận vì phải phụ mẹ việc nhà, nên tôi không có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động khác. Chính vì thế mà âm nhạc đến với tôi một cách tình cờ và trở thành sở thích của tôi. Tôi đam mê nó đến nỗi khi làm bất cứ việc gì, thì tôi cũng có thể bật nhạc lên và tận hưởng nó theo cách riêng của mình. Tôi nghe nhạc khi làm việc nhà, khi tôi đang tắm, khi tôi tưới cây hoặc bất cứ khi nào tôi muốn và âm nhạc dường như sống cùng với tôi đến hết ngày. Tôi thật may mắn khi bố mẹ ủng hộ sở thích này của mình mà không có bất kỳ một lời phàn nàn gì cả.

  Talk about your hobby listen to music

  Tiếng Anh

  My hobby I like most is listening to music. I started listening to many kinds of music when I was a little girl. I like many kinds of music, especially I am interested in the US – UK songs. Thus, I studied English to understand the meaning of the songs I have heard. At first, I listened to country music. They were quite slow and it was quite easy to hear and understand them. Now, I can understand most of all the US – UK songs I have heard. That’s so great! I have usually spent my free time to listen to the best songs. I like listening to music because my soul is relaxed when I listen.

  Tiếng Việt

  Sở thích mà tôi thích nhất là nghe nhạc. Tôi bắt đầu nghe nhiều thể loại nhạc khi còn là một cô bé. Tôi thích nhiều thể loại âm nhạc, đặc biệt tôi quan tâm đến các bài hát US – UK. Vì vậy, tôi đã học tiếng Anh để hiểu ý nghĩa của những bài hát mà tôi đã nghe. Lúc đầu, tôi nghe nhạc đồng quê. Chúng khá chậm và khá dễ nghe và hiểu chúng. Bây giờ, tôi có thể hiểu hầu hết các bài hát US – UK mà tôi đã nghe. Điều đó thật tuyệt! Tôi thường dành thời gian rảnh của mình để nghe những bài hát hay nhất. Tôi thích nghe nhạc vì tâm hồn tôi thư thái khi tôi nghe.

  Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sở thích nghe nhạc ngắn gọn

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  Music has long been an integral part of everyone’s daily life. Music is the best option for everyone to be happy and makes our life peaceful. I also love listening to music, and I listen to music from singers from around the world. Although sometimes I can’t fully understand the meaning of foreign lyrics, I still feel the soul of the songs through the melody. Music can make us happy and sad, it’s like a language. That’s great! By using music we can understand each other and speak out the sublime values of life. Listening music is my passion and it is the secret of my life to be healthy and always happy. I love music!

  Tiếng Việt

  Từ lâu, âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Âm nhạc là lựa chọn tốt nhất để mọi người hạnh phúc và làm cho cuộc sống của chúng ta bình yên. Tôi cũng thích nghe nhạc, và tôi nghe nhạc của các ca sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Dù đôi khi không thể hiểu hết ý nghĩa của những ca từ nước ngoài nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái hồn của bài hát qua giai điệu. Âm nhạc có thể khiến chúng ta vui và buồn, nó giống như một ngôn ngữ. Thật tuyệt! Bằng cách sử dụng âm nhạc, chúng ta có thể hiểu nhau và nói lên những giá trị cao cả của cuộc sống. Nghe nhạc là niềm đam mê của tôi và đó là bí quyết giúp tôi luôn khỏe mạnh và luôn hạnh phúc. Tôi yêu âm nhạc!

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  I really enjoy listening to music. However, I don’t have any standards in genre selection, I like to listen to any kind of music as long as it’s good. When I’m happy, I usually listen to songs with cheerful melodies. When I’m sad, I often listen to ballad songs. Every morning when I walk or do my housework, I always carry headphones with me and listen to them. A day with music, I study very effectively. I am keen on hearing them because all the songs bring back lovely memories. Listening to new songs is also awesome. You can feel your life is more beautiful thanks to music.

  Tiếng Việt

  Mình thật sự rất thích nghe nhạc. Tuy nhiên, mình không có chuẩn mực gì trong việc lựa chọn các thể loại nhạc, mình thích nghe mọi thể loại âm nhạc miễn là nó hay. Những lúc vui vẻ mình thường nghe những bài hát có giai điệu vui nhộn. Những lúc buồn, mình thường hay nghe những bài thể loại ballad. Mỗi sáng khi đi bộ hoặc dọn dẹp nhà cửa, mình luôn mang theo chiếc tai nghe bên người và nghe nhạc. Một ngày có âm nhạc, mình học tập rất hiệu quả. Mình rất thích nghe chúng vì tất cả các bài hát đều gợi nhớ cho mình những kỷ niệm đáng yêu. Việc nghe các bài hát mới cũng rất tuyệt vời. Bạn có thể cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn nhờ có âm nhạc.

  Nói về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  I have many different interests, but listening to music is one of the hobbies that I find most appealing to me. There are many different types of music, but I enjoy listening to Bolero music the most. In addition to my passion for sports, I also love listening to music. Because listening to music helps to relax my mind gently. Listening to music has become a routine for me every day and I feel this is a place for me to express my feelings. For a child who has a strong passion for music like me, listening to music to enjoy, to dream is something that I find very interesting. Music helped me a lot, it was how much stress relieved after the stressful lessons. I firmly believe that listening to music helps me see some part of my life and I really enjoy it. I will try to be active and do more useful things by listening to music everyday.

  Tiếng Việt

  Tôi có khá nhiều sở thích khác nhau, nhưng nghe nhạc là một trong những sở thích mà tôi cảm thấy nó hấp dẫn tôi nhiều nhất. Có rất nhiều loại nhạc khác nhau, nhưng tôi thích nghe thể loại nhạc Bolero nhất. Ngoài niềm đam mê với thể thao thì tôi rất cũng thích nghe nhạc. Bởi vì nghe nhạc giúp tôi thư giãn đầu óc một cách nhẹ nhàng. Đối với tôi, âm nhạc là một thứ không chỉ để nghe, mà nó còn là nơi cho tôi thấy sự đồng cảm và là chính mình. Nghe nhạc dần trở thành thói quen mỗi ngày của tôi và tôi cảm thấy đây là nơi để tôi giải bày được những nỗi niềm của bản thân. Đối với một đứa có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc như tôi, thì việc nghe nhạc để tận hưởng, để mộng mơ là điều mà tôi cảm thấy rất thú vị. Âm nhạc giúp ích cho tôi rất nhiều, nó làm giảm đi bao nhiêu căng thẳng sau những giờ học đầy áp lực. Tôi tin chắc rằng, nghe nhạc sẽ giúp tôi thấy một phần nào đó của cuộc sống và tôi thực sự thích nó. Tôi sẽ cố gắng sống tích cực và làm nhiều điều có ích hơn nhờ vào việc nghe nhạc mỗi ngày.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  My hobby is listening to music. However, I’m a kid who doesn’t have any rules or standards in genres, I like to listen to all genres depending on my mood. When I’m happy, I often listen to songs with a cheerful and positive melody, but in contrast when I’m sad, I often listen to songs with the same mood. Every morning to walk, I always carry a headset with me and just listen to it and that day I work and study very effectively thanks to the combination of them. In The Internet era like now, I can listen to any favorite songs anywhere with ease. Thanks to music, I can make friends all over the world, cultural exchanges with unfamiliar people based on music stories.

  Tiếng Việt

  Sở thích của tôi là nghe nhạc. Tuy nhiên, tôi là một đứa không có quy tắc hay chuẩn mực gì trong các thể loại nhạc, tôi thích nghe nhạc mọi thể loại tùy thuộc vào tâm trạng của bản thân. Những lúc vui vẻ tôi thường nghe những bài hát có giai điệu tươi vui và tích cực, nhưng ngược lại những lúc buồn tôi thường hay nghe những bài có tâm trạng giống mình. Mỗi sáng dậy sớm đi bộ tôi cũng luôn mang theo mình chiếc tai nghe và cứ thế mà nghe thôi và trong ngày hôm đó tôi làm việc và học tập rất hiệu quả nhờ vào việc kết hợp giữa chúng.Với thời đại Internet như bây giờ thì tôi có thể nghe bất kỳ bài hát yêu thích nào ở bất cứ nơi đâu một cách dễ dàng. Nhờ có âm nhạc, tôi có thể kết bạn khắp thế giới, được giao lưu văn hóa cùng với những người không quen biết dựa trên những câu chuyện về âm nhạc.

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh

  Listening to music is my cup of tea. I have become a K-pop fan since I was in secondary school. Whenever I finished my homework, I would open my favourite song list. This helped me to relieve all stresses and strains after a hard-working day. Sometimes I was lost in the melodies and let my body move freely like a dancer. Big Bang was my first idol K-pop band. Their musical products catered to popular tastes among the youth at that time. In recent years there have been lots of newer generations such as BTS, Black Pink; however, I am still listening to the old songs of my idol. The passion for K-pop has inspired me to learn Korean so that I can truly understand its lyrics. I wish someday I could travel to Korea to enjoy K-pop performances with my own eyes.

  Tiếng Việt

  Nghe nhạc là sở thích của tôi. Tôi đã trở thành một fan của nhạc pop Hàn từ hồi học cấp hai. Mỗi khi tôi hoàn thành bài tập về nhà của mình, tôi sẽ mở danh sách những bài hát yêu thích của mình. Điều này đã giúp tôi xả đi được mọi căng thẳng và muộn phiền sau một ngày học hành chăm chỉ. Thỉnh thoảng tôi còn “lạc” trong các giai điệu và để cơ thể tự do di chuyển như một nghệ sĩ múa. Nhóm nhạc đầu tiên mà tôi thần tượng là nhóm Big Bang. Các sản phẩm âm nhạc của họ đáp ứng được gu âm nhạc của giới trẻ lúc bấy giờ. Gần đây đã xuất hiện nhiều thế hệ mới như BTS, Black Pink, Twice nhưng tôi vẫn nghe những bài hát cũ của thần tượng của tôi. Niềm đam mê với nhạc pop Hàn đã thúc đẩy tôi học tiếng Hàn để có thể thực sự hiểu được lời của những bài hát. Tôi ước gì một ngày nào đó mình có thể đi đến nước Hàn và tận mắt thưởng thức màn trình diễn nhạc pop Hàn.

  Sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  Hobby is one of the most important things we should have in our lives. It is something that you enjoy doing, something that brings relief of the daily grind and allows you to relax. Of all hobbies in the world, I like music the most. For me, music is the best hobby ever. You should look around and you can see that music is everywhere. I enjoy music and I listen it every single day. There are a lot of different styles of music for you to choose and enjoy. If I am in good mood, I prefer to listen some energy rock music that keep me happy and full of power. If I am tired, I chose some calm, relaxing songs. Music can speak, through music people can express feelings and emotions. When you hear something that looks like you, that you understand it easily, you start to love it. There are several different ways to enjoy music as your hobby. When you discover an artist or musician that you satisfies, it’s clear that you want to collect all of their works. Not only listening to music, a music collection is a great hobby to have, too. Music is a hobby that has no boundaries. It makes the world smaller. Without music, life would be a mistake

  Tiếng Việt

  Sở thích là một trong những thứ quan trọng nhất chúng ta nên có trong cuộc sống. Đó là thứ là bạn thích thú tận hưởng, là thứ giúp giảm bớt những cực nhọc thường ngày và cho phép bạn thư giãn. Trong tất cả các sở thích trên thế giới, tôi thích nhất là âm nhạc. Đối với tôi, âm nhạc là sợ thích tuyệt vời nhất. Bạn có thể nhìn xung quanh và nhận thấy âm nhạc có ở khắp mọi nơi. Tôi thích âm nhạc và tôi nghe nó hằng ngày. Có rất nhiều phong cách âm nhạc cho bạn chọn lựa và tận hưởng. Nếu tôi có tâm trạng tốt, tôi sẽ thích nghe thứ nhạc rock đầy năng lượng giúp tôi tiếp tục vui vẻ và đầy năng lượng. Nếu tôi mệt mỏi, tôi sẽ chọn những bài nhạc yên bình, thư giãn hơn. Âm nhạc có tiếng nói, thông qua âm nhạc con người có thể thể hiện tâm trạng và cảm xúc. Khi bạn nghe điều gì đó tương tự như bạn, bạn sẽ hiểu nó dễ dàng và bạn sẽ bắt đầu yêu thích nó. Có rất nhiều cách để xem âm nhạc như là một sở thích. Khi bạn hài lòng với một nghệ sĩ hay nhạc sĩ nào đó, bạn sẽ tất nhiên muốn thu thập tất cả những tác phẩm của họ. Không chỉ việc nghe nhạc mà một bộ sưu tập tác phẩm âm nhạc cũng là một sở thích tuyệt vời. Âm nhạc là một sở thích không có giới hạn. Nó làm thế giới thu hẹp hơn. Nếu không có âm nhạc, cuộc sống thật sai lầm.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh 

  I think listening to music is my hobby. I love listening to all kind of music when I do my housework, when I do not have anything to do, or even when I have meal. I love all kinds of music; country, pop, rock and roll, and other kind of music. I am interested in hearing them because all songs bring me back my lovely memories. And they bring me energy to clean my sould. Most of the time, I love listening to music to relax my body. The music can make everything funier. Listening to some new songs is awesome. You can see the life is more beautiful.

  Tiếng Việt

  Sở thích của tôi đó là nghe nhạc. Tôi có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi ngay cả khi tôi làm bài việc nhà của tôi, cả khi tôi không có bất cứ việc gì để làm, hoặc đôi khi ngay cả trong các bữa ăn. Tôi thích hầu hết tất cả các thể loại âm nhạc; pop, đồng quê, rock and roll, và tất cả các thể loại của âm nhạc. Tôi thích nghe nhạc bởi vì một số bài hát giúp tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm. Ngoài ra, bởi vì nó truyền cho tôi thêm năng lượng để thanh lọc tâm hồn. Hầu hết thời gian, tôi nghe nhạc để thu giãn và giải tỏa u sầu. Âm nhạc làm tất cả mọi việc trở nên vui vẻ hơn. Khi lắng nghe các ca khúc mới là tuyệt vời, vì bạn có thể thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn qua những ca từ!

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh

  My hobby I like the most is listening to music. I started listening many kinds of music when I was very little. Music is something you have everytime whereever you go. For me, music plays an important role. I really need music to concentrate during the time I am doing my homework or any kind of works. Not only that, whenever, whatever i do, the music is always with me. I can say that music is my best buddy. It always keeps me happy and relaxed. I am very fond of music. When I am free, I often listen to my favorite songs from my phone or an old cassette. Although now you can download the songs easily form the Internet, at weekends, I usually go to music shops to buy good CDs. Of the famous pop singers, I prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madona and Paul MC Cartney. They have many songs that I think I can relate too. It can be a happy song or a sad song but there is always a way I can relate to it. I guess that is another reason I love to hear music because I can relate to what is going on in my life. I just love listening to music so much. It’s like my daily hobby and I don’t know what I would do if music didn’t exist.

  Tiếng Việt

  Sở thích mà tôi thích nhất là nghe nhạc. Tôi bắt đầu nghe nhiều thể loại âm nhạc từ khi tôi còn rất nhỏ. Âm nhạc là một thứ gì đó bạn luôn có cho dù bạn đi đến bất cứ đâu. Đối với tôi, âm nhạc đóng một vai trò quan trọng. Tôi thực sự cần âm nhạc để tập trung trong lúc tôi đang làm bài tập về nhà hay bất kỳ việc gì. Không chỉ vậy, bất cứ khi nào, bất cứ điều gì tôi làm, âm nhạc luôn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi có thể nói rằng âm nhạc là người bạn tốt nhất của tôi. Nó luôn luôn giữ cho tôi hạnh phúc và thoải mái. Tôi rất thích âm nhạc. Khi tôi rảnh, tôi thường nghe các bài hát yêu thích của mình trong điện thoại hoặc bằng một cái máy cassette cũ. Mặc dù bây giờ bạn có thể tải các bài hát dễ dàng từ Internet, vào cuối tuần, tôi thường đi đến các cửa hàng âm nhạc để tìm mua những đĩa CD tốt. Trong số các ca sĩ nhạc pop nổi tiếng, tôi thích Frank Sinatra, Elvis Presley, Madona và Paul MC Cartney. Họ có nhiều bài hát mà tôi nghĩ rằng tôi có thể liên hệ với mình. Nó có thể là một bài hát vui vẻ hay một bài hát buồn nhưng luôn luôn, bằng một cách nào tôi có thể liên quan đến nó. Tôi đoán rằng một trong những lý do tôi thích nghe âm nhạc đó là vì tôi có thể liên tưởng đến những gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tôi chỉ là thích nghe nhạc rất nhiều. Nó giống như một thói quen hàng ngày của tôi và tôi không biết mình sẽ ra sao nếu âm nhạc không tồn tại.

  Đoạn văn mẫu 4

  Tiếng Anh

  My favorite thing to do in my free time is listening to music. When I got my first smart phone, the first thing that I did was to download as many songs from the Internet as possible. I always have to buy memory cards with bigger storage because my playlist has reached to nearly 400 songs. My habit is to download the most popular songs at a time, and I never erase them; therefore, my phone still has songs which are considered outdated. I listen to all kinds of music as long as they sound good, and I do not hate any certain genre. Some of my favorite singers and bands are Michael Jackson, Fall out boys, Green day, Taylor Swift, Adele etc. Many people are surprised when they listen to music on my phone, because it can switch from a very sad and soft song to a metal song. Sometimes my parents tell me not to wear headphones for a long time since it can damage my ears, but I guess it is really hard for me to get rid of that habit. Listen to music is such a great thing to do, and I will never stop updating my playlist.

  Tiếng Việt

  Điều yêu thích của tôi để làm trong thời gian rảnh rỗi là nghe nhạc. Khi tôi có chiếc điện thoại thông minh đầu tiên, điều đầu tiên tôi làm là tải xuống càng nhiều bài hát từ Internet càng tốt. Tôi luôn phải mua thẻ nhớ với dung lượng lớn hơn vì danh sách phát của tôi đã đạt tới gần 400 bài hát. Thói quen của tôi là tải xuống các bài hát phổ biến nhất cùng một lúc và tôi không bao giờ xóa chúng; do đó, điện thoại của tôi vẫn có những bài hát được coi là lỗi thời. Tôi lắng nghe tất cả các loại nhạc miễn là chúng nghe hay, và tôi không ghét bất kỳ thể loại nào đó. Một số ca sĩ và ban nhạc yêu thích của tôi là Michael Jackson, Fall out boys, Green day, Taylor Swift, Adele vv. Nhiều người ngạc nhiên khi họ nghe nhạc trên điện thoại của tôi, bởi vì nó có thể chuyển từ một bài hát rất buồn và mềm thành bài hát kim loại. Đôi khi bố mẹ tôi bảo tôi không đeo tai nghe trong một thời gian dài vì tai nghe có thể làm hỏng tai tôi, nhưng tôi đoán thật khó để tôi thoát khỏi thói quen đó. Nghe nhạc là một điều tuyệt vời để làm và tôi sẽ không bao giờ ngừng cập nhật danh sách phát của mình.

  Viết đoạn văn ngắn về âm nhạc bằng tiếng Anh

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  My hobbies are listening to music, watching films and travelling. I love many kinds of music; especially, when I fill myself with the sorrow, I love the songs which can share my sadness. I also like watching some US sitcoms such as: How I met your mother, Once upon a time, Sabrina is the thing I enjoy in my leisure time. Besides, I extremely love travelling, exploring new places with plentiful cuisines and nature, especially walking along the beach in the dusk that make me comfortable and peaceful.

  Tiếng Việt

  Sở thích của tôi là nghe nhạc, xem phim và đi du lịch. Tôi thích nghe nhạc các thể loại, đặc biệt những khi tôi buồn tôi thường nghe những bài hát có tâm trạng giống tôi. Tôi thích xem những bộ phim sitcom của Mỹ như How I met your mother, Once upon a time, Sabrina… Ngoài ra tôi cực kỳ thích được đi du ngoạn khắp nơi, khám phá những vùng đất có thiên nhiên và ẩm thực phong phú, đặc biệt là đi biển, tôi thích được tản bộ dọc theo đường biển vào buổi chiều, nó làm tôi cảm thấy thoải mái và bình yên.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  My favorite activity in free time is listening to music, and it brings me a lot of emotions. Music helps me soothe the sadness and pressure, and I can harmonize with the melodies as well as the lyrics. When I am full with energy, I usually choose a rock or a hip hop song so I can dance freely to music. On the contrary, when I want to relax and be lazy, I choose a ballad song to make my mood become more comfortable. Listening to music helps me express my emotions and feelings, and music is a wonderful language which can connect different people with similar interests. Two strangers can become friends if they like to listen to the same songs, share the same taste of music, or be passionate about a singer. I join a forum for music lovers, and it is a great place to make friends, share our favorite songs, and exchange international music information. Music can express many things that the words cannot, and I think my free time would be a lot more boring without music.

  Tiếng Việt

  Hoạt động yêu thích của tôi trong thời gian rãnh là nghe nhạc, và điều đó mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. m nhạc giúp tôi xoa dịu nỗi buồn và áp lực trong cuộc sống, và tôi có thể hòa mình với giai điệu cũng như ca từ. Khi tôi tràn đầy năng lượng, tôi thường chọn một bài nhạc rock hoặc hip hop để có thể nhún nhảy tự do theo âm nhạc. Ngược lại, khi tôi muốn thư giãn và trở nên lười biếng, tôi chọn một bài nhạc nhẹ để tâm trạng có thể thoải mái hơn. Nghe nhạc có thể giúp tôi biểu lộ được cảm giác của chính mình, và âm nhạc chính là một thứ ngôn ngữ tuyệt vời có thể kết nối những người có cùng sở thích. Hai người xa lạ có thể trở thành bạn bè nếu họ cùng thích nghe một bài hát, có chung một gu âm nhạc, hoặc cùng đam mê một ca sĩ nào đó. Tôi tham gia một diễn đàn cho những người yêu nhạc, và đó là một nơi tuyệt vời để kết bạn, chia sẻ những bài hát yêu thích và trao đổi thông tin âm nhạc quốc tế. Âm nhạc có thể bày tỏ rất nhiều thứ mà đôi khi ngôn từ không thể, và tôi nghĩ thời gian rảnh của tôi sẽ nhàm chán hơn rất nhiều nếu không có âm nhạc.

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh

  To me, listening to music is a very enjoyable activity that I have been doing every day. Listening to music is more open to myself and I can relate to what’s going on in my life. Music is something that gives me a very good feeling, everything seems to be soothed by the melodies being played. Not only that, listening to music helped me regain my spirit very quickly after stresses and stresses in study and in life. Not a small part anymore is through my hobby of listening to foreign music that I can learn new languages easily.

  Tiếng Việt

  Đối với tôi, nghe nhạc là một hoạt động rất thú vị mà tôi đã và đang duy trì mỗi ngày. Nghe nhạc để bản thân mình được trải lòng hơn và tôi có thể liên tưởng đến những gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi. Âm nhạc là một thứ cho tôi được cảm giác rất thoải mái, mọi thứ dường như xoa dịu đi bởi những giai điệu được phát ra. Không những thế, nghe nhạc giúp tôi lấy lại tinh thần rất nhanh chóng sau những lần stress và căng thẳng trong học tập cũng như trong cuộc sống. Một phần không hề nhỏ nữa là thông qua việc tôi có sở thích nghe nhạc nước ngoài mà tôi có thể học ngôn ngữ mới một cách dễ dàng.

  Đoạn văn mẫu 4

  Tiếng Anh

  I am a 15 year old girl. Every day I will be brought to school by my parents. My study was quite stressful and tiring. Therefore, in my free time I love to wear headphones and enjoy the tunes that I love. I started listening to music when I was 12 years old. Every day I spend at least 2 hours listening to music. When I listen to music I feel very comfortable. Music helps me forget the pressures. I often listen to songs with a cheerful, innocent melody. That helps me feel more optimistic. My favorite music is Ballad music. If you are looking for something to do in your spare time, you can choose to listen to music like me.

  Tiếng Việt

  Tôi là một cô gái 15 tuổi. Ngày ngày tôi sẽ được bố mẹ đưa đến trường. Việc học của tôi khá căng thẳng và mệt mỏi. Do đó, vào thời gian rảnh tôi thích đeo tai nghe và tận hưởng những giai điệu mà tôi yêu thích. Tôi bắt đầu nghe nhạc từ khi tôi 12 tuổi. Mỗi ngày tôi đều dành ít nhất 2 tiếng đồng hồ để nghe nhạc. Khi nghe nhạc tôi thấy vô cùng thoải mái. Âm nhạc giúp tôi quên đi những áp lực. Tôi thường nghe những bài hát có giai điệu trong sáng vui tươi. Điều đó giúp tôi cảm thấy lạc quan hơn. Thể loại nhạc yêu thích của tôi đó là nhạc Ballad. Nếu các bạn đang muốn tìm cho mình một việc để làm khi rảnh rỗi thì có thể lựa chọn nghe nhạc giống tôi.

  Đoạn văn mẫu 5

  Tiếng Anh

  My favorite music is pop. Actually, I like all kinds of music. But the most favorite part is pop. That is because most people listen to music. Pop music is the most common music around us. It has a good point, we can listen to it easily, and we find it simple. Those reasons make me interested, so I like pop music. My favorite pop musician is Justin Bieber. He is one of the most famous soloist single. His songs are dance music but I like his voice and dance. I support the idea that a singer’s voice is an important point in pop music. When I choose a song, I focus on the singer’s voice style. also in my iPOD I have lots of songs; nearly all lists are pop music, but most of them are Korean pop music.

  Tiếng Việt

  Nhạc yêu thích của tôi là nhạc pop. Thực ra, tôi thích tất cả các loại nhạc. Nhưng phần yêu thích nhất là pop. Đó là bởi vì hầu hết mọi người đều nghe nhạc. Nhạc pop là loại nhạc phổ biến nhất xung quanh chúng ta. Nó có một điểm hay, chúng ta có thể nghe dễ hiểu và thấy nó đơn giản. Những lý do đó khiến tôi thích thú, vì vậy tôi thích nhạc pop. Nhạc sĩ nhạc pop yêu thích của tôi là Justin Bieber. Anh ấy là một trong những ca sĩ solo nổi tiếng nhất hiện nay. Các bài hát của anh ấy là nhạc dance nhưng tôi thích giọng hát và vũ đạo của anh ấy. Tôi ủng hộ ý kiến ​​cho rằng giọng hát của một ca sĩ là một điểm quan trọng trong nhạc pop. Khi tôi chọn một bài hát, tôi tập trung vào chất giọng của ca sĩ. Cũng trong iPOD của tôi, tôi có rất nhiều bài hát; gần như tất cả danh sách đều là nhạc pop, nhưng hầu hết trong số đó là nhạc pop Hàn Quốc.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *