Đoạn văn tiếng Anh viết về vườn quốc gia Cát Tiên

Đoạn văn tiếng Anh viết về vườn quốc gia Cát Tiên

Viết đoạn văn về vườn quốc gia Cát Tiên bằng tiếng Anh mang đến đoạn văn mẫu có dịch hay nhất được chúng tôi tổng hợp từ bài làm đạt điểm cao.

Bạn đang đọc: Đoạn văn tiếng Anh viết về vườn quốc gia Cát Tiên

Viết đoạn văn tiếng Anh về vườn quốc gia Cát Tiên không còn xa lạ với mỗi chúng ta khi tham gia các kỳ thi nói, tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa biết cách làm. Chính vì thế viết về vườn quốc gia Cát Tiên bằng tiếng Anh dưới đây sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn trong việc triển khai các ý, nhanh chóng hoàn thành đoạn văn cho riêng mình nhé. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết về Vườn quốc gia Cát Tiên bằng tiếng Anh.

Viết về vườn quốc gia Cát Tiên bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Cat Tien National Park is a treasure trove of biodiversity. Here in the tropical forests of southern Vietnam live some of the world’s most endangered species. The topography of the park is characterized by steep hills and largely flat areas. Numerous springs and streams in the park drain into the Dong Nai River, the second largest in southern Vietnam. The park, one of the largest in the country, was established in recognition of Cat Tien’s unique Wildlife and the importance of protecting it. Covering an area of 74,319 hectares, the Cat Tien National Park has preserved its original natural soil with a diverse ecological system and many rare and valuable species of animals listed in the Red Book of Endangered Animals. The landscape surrounding the Park is magnificent, and the local people have maintained practicing customs and habits full of national cultural identities. Coming along National Highway 20 from Ho Chi Minh City to Da Lat, at Milestone No.174 being Tan Phu cross-road, and turning left, you will see a board “Cat Tien National Park 24km”.

Tiếng Việt

Vườn quốc gia Cát Tiên là một kho tàng đa dạng sinh học. Ở đây, trong các khu rừng nhiệt đới ở miền Nam Việt Nam, có một số loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới sinh sống. Địa hình của công viên được đặc trưng bởi những ngọn đồi dốc và phần lớn bằng phẳng. Nhiều suối và suối trong công viên đổ vào sông Đồng Nai, lớn thứ hai ở miền nam Việt Nam. Công viên, một trong những công viên lớn nhất trong cả nước, được thành lập để công nhận Động vật hoang dã độc đáo của Cát Tiên và tầm quan trọng của việc bảo vệ nó. Với diện tích 74.319 ha, Vườn quốc gia Cát Tiên được bảo tồn nguyên vẹn thổ nhưỡng tự nhiên với hệ sinh thái đa dạng và nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ về động vật nguy cấp. Cảnh quan xung quanh Công viên rất tráng lệ, người dân địa phương vẫn duy trì các phong tục tập quán mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đi theo quốc lộ 20 từ TP.HCM lên Đà Lạt, đến Cột mốc số 174 ngã tư Tân Phú rẽ trái sẽ thấy bảng “Vườn quốc gia Cát Tiên 24km”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *