File tập đọc lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

File tập đọc lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

File tập đọc lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới những bài tập đọc về các bài học trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Giúp thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo, tải về cho các em luyện đọc.

Bạn đang đọc: File tập đọc lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

File tập đọc lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

  File tập đọc lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Mẫu 1

  File tập đọc lớp 1 gồm 83 bài luyện đọc cho bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, thầy cô chỉ cần tải về, rồi in ra cho học sinh của mình luyện đọc:

  Bài 3: Aa – Bb – Cc

  1. ba, bà, bà, bá, bả, bạ, ca, cà, cá, cả, cạ

  2. ba ba, ba ca, bá cả

  Bài 4: Bb – Ee – Eê

  1. be, bè, bé, bé, bẽ, bẹ, bể, bế

  2. bề bề, be bé, bé bé, bể cá, bẻ bẹ, bế bé, bè cá

  3. – Bé bẻ bẹ

  – Bà bế bé

  – Bè be bé

  – Ba bè cá bé

  Bài 5: ôn tập

  1. ba ba, ca ba, be be, bè cá, bà ba, cá bè, be bé, bề bề, bà cả, bè bè, bể cá, ê a

  2. – Ba bè bề bề bé             – Bà cả bế bé

  ……..

  File tập đọc lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Mẫu 2

  BÀI 5 : a, b, c, e, ê

  ba ba

  bà ba

  bà cả

  ca ba

  cá bè

  bè bè

  be be

  be bé

  bể cá

  bè cá

  bề bề

  ê a

  BÀI 10 : o, ô, d, đ, ơ

  bo bo

  bỏ bê

  cố đô

  ọ ẹ

  đo đỏ

  cờ đỏ

  đá dế

  cá bò

  bỏ ca

  bó cỏ

  đo độ

  è cổ

  ổ bi

  đổ bộ

  da dẻ

  da dê

  da bò

  ở đợ

  bờ đê

  có cớ

  dễ bề

  dò cá

  đa đa

  e dè

  cá cờ

  co cơ

  BÀI 15 : i , k, h, l, u, ư, ch, kh

  bí đỏ

  kì lạ

  ki bo

  cô dì

  kể lể

  lồ ô

  du hí

  di cư

  lỗ chỗ

  khé cổ

  kề cà

  ở cữ

  bờ hồ

  bờ kè

  do dự

  lơ lớ

  cù kí

  đi chợ

  lã chã

  khệ nệ

  kì cọ

  đi bộ

  cờ lê

  bệ hạ

  lí do

  lù lù

  cổ hủ

  chò chỉ

  cá kho

  lụ khụ

  hả hê

  ê ke

  hổ dữ

  kẽ hở

  lí lẽ

  lá chè

  dư dả

  che chở

  khe hở

  khò khè

  BÀI 20 : m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh

  bờ mi

  ghế gỗ

  gia cố

  gỗ gụ

  cả nể

  lá mạ

  nhà kho

  lí nhí

  đi ngủ

  ngờ ngợ

  giờ nghỉ

  na ná

  cá mú

  gỡ ghẻ

  cà gỉ

  mỡ gà

  nữ sĩ

  nhỏ bé

  chủ nhà

  cá ngừ

  củ nghệ

  đề nghị

  gà gô

  no nê

  mê li

  ghê ghê

  giá đỡ

  giá cả

  lô nhô

  ngã ba

  chủ ngữ

  nghé ọ

  nghỉ hè

  cụ già

  gõ mõ

  nề hà

  mô mỡ

  nhà ở

  gồ ghề

  nhổ cỏ

  bỏ ngỏ

  bỡ ngỡ

  ngô nghê

  nhà nghề

  BÀI 25 : r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa

  nở rộ

  giá rẻ

  ru rú

  rò rỉ

  ủ rũ

  thủ đô

  xe thồ

  lá úa

  cua bể

  đũa nhựa

  giữa nhà

  múa lửa

  tia lửa

  mùa mưa

  sĩ số

  ghi sổ

  cơ sở

  nghị sự

  sa đà

  kĩ sư

  thứ ba

  thừa mứa

  sửa chữa

  bữa trưa

  mưa vừa

  giữa cửa

  vựa lúa

  đua ngựa

  tủ gỗ

  tự chủ

  tò he

  tí ti

  tê tê

  kì thi

  cổ thụ

  mùa lúa

  tua tủa

  đũa tre

  tơ lụa

  mùa mía

  bia chua

  cửa lùa

  lá tre

  dự trữ

  ở trọ

  trò hề

  trả nợ

  cư trú

  lia lịa

  lá mía

  vỉa hè

  đĩa sứ

  ý nghĩa

  tia số

  địa lí

  kia kìa

  BÀI 30 : ph, qu , v, x, y

  cà phê

  phệ nệ

  tổ phó

  bơ phờ

  phở gà

  thủ phủ

  y tá

  quê nhà

  gà qué

  cá quả

  mỏ quạ

  thủ quỹ

  y tế

  chú ý

  võ sĩ

  tự vệ

  ra vẻ

  vô số

  vù vù

  ví dụ

  y sĩ

  thị xã

  xì xị

  xổ số

  xê xế

  ý tứ

  y như

  vô ý

  BÀI 35 : an, ăn, ân, on, ôn, ơn, en, ên, in, un, am, ăm, âm

  bàn tán

  tản mạn

  than vãn

  ôn tồn

  hỗn độn

  khốn đốn

  lổn ngổn

  bồn chồn

  lộn xộn

  đèn cù

  bịn rịn

  nhà in

  dò mìn

  căn dặn

  vằn thắn

  săn bắn

  mằn mặn

  số chẵn

  thăn lẳn

  len lén

  vẻn vẹn

  bẽn lẽn

  ỏn ẻn

  tun hủn

  chùn chũn

  lụn vụn

  sụn chun

  ảm đạm

  dám làm

  ân cần

  ẩn nhẫn

  thân cận

  rân rấn

  cận thần

  mơn mởn

  lớn hơn

  rờn rợn

  đùa giỡn

  chó vện

  giam hãm

  nhan nhản

  va chạm

  đằm thắm

  chăm bẵm

  lăm lẳm

  vón hòn

  gọn lỏn

  nõn nà

  cỏn con

  nhon nhón

  con mọn

  mên mến

  đền thờ

  nghển cổ

  nền nhà

  âm thầm

  đầm ấm

  xâm xẩm

  dò dẫm

  ậm ừ

  Bài 40: om, ôm, ơm, em, êm, im, um, ai, ay, ây, oi, ôi, ơi

  om sòm

  lõm bõm

  chòm xóm

  lỏm chỏm

  còm cọm

  ôm đồm

  cồm cộm

  đồ gốm

  lổm ngổm

  chồm chỗm

  rơm rớm

  lởm chởm

  bờm xờm

  ỡm ờ

  lì lợm

  ém nhẹm

  lem lẻm

  bã hèm

  cá chẽm

  êm đềm

  chễm chệ

  số đếm

  đĩa đệm

  im lìm

  tim tím

  ngủ lịm

  chìm nghỉm

  um tùm

  mũm mĩm

  túm tụm

  tủm tỉm

  bài giải

  gãi tai

  e ngại

  tự ái

  máy xay

  giãy nảy

  cày bừa

  dạy dỗ

  hây hẩy

  đầy rẫy

  dậy sớm

  cây lúa

  đòi hỏi

  nói sõi

  soi rọi

  dây dọi

  sôi nổi

  hối lỗi

  bãi bồi

  vội vã

  bơi lội

  cởi mở

  di dời

  gợi ý

  mới mẻ

  BÀI 45 : ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu, ưu

  túi bụi

  thui thủi

  lùi lũi

  đi lùi

  sổ mũi

  cửi vải

  thưa gửi

  gửi thư

  ngửi mùi

  cao ráo

  xào xạo

  áo bào

  tâm bão

  kĩ xảo

  kẹo kéo

  leo trèo

  đẽo gỗ

  rẻo cao

  dẻo dai

  lau láu

  màu mỡ

  cảu rảu

  càu cạu

  mẫu hậu

  đấu thầu

  ẩu đả

  lo âu

  đi đều

  kêu ca

  mếu máo

  rệu rã

  cái phễu

  tiu nghỉu

  líu lo

  ỉu xìu

  trĩu quả

  dịu êm

  ưu tú

  sơ cứu

  giờ sửu

  tề tựu

  hữu ý

  đàn cừu

  BÀI 50 : ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt

  giác mạc

  lác đác

  rời rạc

  xào xạc

  ắc quy

  thắc mắc

  mặc áo

  đặc sắc

  quả gấc

  giấc ngủ

  gió bấc

  thứ bậc

  bóc vỏ

  bao bọc

  mái tóc

  lọc dầu

  lên dốc

  bộc lộ

  gốc cây

  mộc mạc

  thể dục

  cúc áo

  tự túc

  mục lục

  đạo đức

  mực tím

  sức lực

  sực nức

  hạt cát

  phát đạt

  ồ ạt

  mát mẻ

  cắt đặt

  gặt hái

  im bặt

  lắt nhắt

  tất bật

  lật đật

  chất ngất

  trật lất

  nhỏ giọt

  ngọt lịm

  gót chân

  chót vót

  đột ngột

  xay bột

  cà rốt

  sốt dẻo

  dầu nhớt

  đợt một

  phớt lờ

  hời hợt

  BÀI 55: et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ôp, ơp

  áp má

  lấm láp

  rạp hát

  múa sạp

  khét lẹt

  nát bét

  đất sét

  dẹt đét

  ngồi bệt

  tốt nết

  dệt lụa

  tết tóc

  ít ỏi

  gió rít

  đen kịt

  vịt bầu

  ụt ịt

  em út

  hao hụt

  rút lui

  bứt phá

  gạo lứt

  sựt sựt

  nứt nẻ

  lắp đặt

  răm rắp

  gặp gỡ

  chằm chặp

  tấp nập

  đắp đập

  gấp rút

  ẩn nấp

  góp ý

  co bóp

  òm ọp

  họp chợ

  săm lốp

  tốp ca

  hộp thư

  lộp độp

  lớp một

  tia chớp

  lợp mái

  hòa hợp

  BÀI 60.1 : ep, êp, ip, up

  xẹp lép

  dọn dẹp

  lễ phép

  chép bài

  bếp lửa

  sắp xếp

  con rệp

  gạo nếp

  dịp may

  bắt nhịp

  kíp mổ

  lập kíp

  nằm úp

  giúp đỡ

  sụp đổ

  lụp xụp

  BÀI 60.2 : anh, ênh, inh, ach, êch, ich

  bánh quy

  để dành

  màu xanh

  máy ảnh

  bên cạnh

  óc ách

  sạch sẽ

  cách làm

  lò gạch

  bênh vực

  chữa bệnh

  lăn kềnh

  vểnh tai

  tập tễnh

  xà lệch

  xộc xệch

  lếch thếch

  bạc phếch

  bình minh

  đỉnh núi

  tính nết

  ý định

  thủ lĩnh

  lợi ích

  xích đu

  vở kịch

  lịch sự

  BÀI 60.3- 65.1 : ang, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng

  dang tay

  cây bàng

  tảng đá

  sáng sớm

  lơ đãng

  xếp hạng

  tổ ong

  vòng tròn

  móng tay

  thả lỏng

  dõng dạc

  hi vọng

  dòng sông màu hồng

  hàm răng

  bằng nhau

  ăng ẳng

  lo lắng

  tặng quà

  đằng đẵng

  ống hút

  nhấc bổng

  con ngỗng

  rộng rãi

  tung lên

  vùng dậy

  lúng túng

  đôi ủng

  nâng lên

  tầng hai

  hụt hẫng

  ngẩng đầu

  dũng cảm

  đau bụng

  sau lưng

  dừng lại

  cứng cáp

  lơ lửng

  bền vững

  xây dựng

  BÀI 65.2 : iêc, iên, iêp, iêm, yên, iêt, iêu, yêu

  xiếc thú

  cá diếc

  sự việc

  tiệc đứng

  vo viên

  mẹ hiền

  bờ biển

  diễn tả

  ý kiến

  dây điện

  thiếp mời

  hiệp sĩ

  đón tiếp

  xí nghiệp

  ăn kiêng

  bay liệng

  củ riềng

  liểng xiểng

  kiễng chân

  to tiếng

  kim tiêm

  tìm kiếm

  niềm vui

  ô nhiễm

  địa điểm

  kỉ niệm

  yên ả

  tổ yến

  chim yến

  yên xe

  miệt mài

  từ biệt

  chảy xiết

  siết chặt

  liêu xiêu

  thả diều

  đà điểu

  lộ liễu

  hiếu thảo

  kì diệu

  yểu điệu

  yêu quý

  non yếu

  BÀI 70 : uôi, uôm, uôc, uôt, uôn, uông, ươi, ươu

  nuôi cá

  con ruồi

  đuổi theo

  duỗi tay

  quả chuối

  cơm nguội

  cánh buồm

  luôm nhuôm

  nhuộm vải

  muồm muỗm

  nhuốm bạc

  buộc dây

  rau luộc

  lọ thuốc

  ruốc cá

  tuốt lúa

  chải chuốt

  tuột dây

  em ruột

  luôn luôn

  nguồn cội

  dài đuỗn

  uốn nắn

  đến muộn

  hình vuông

  chuồng gà

  ép uổng

  mục ruỗng

  rau muống

  ruộng lúa

  đỏ tươi

  nụ cười

  sưởi ấm

  lè lưỡi

  lễ cưới

  ốc bươu

  bướu cổ

  con khướu

  nấu rượu

  BÀI 75: ươc, ươt, ươm, ươp, ươn, ương, oa, oe

  mơ ước

  bước đi

  dược sĩ

  ăn được

  ướt át

  xanh mướt

  mượt mà

  tập dượt

  ươm tơ

  rườm rà

  rươm rướm

  đượm mùi

  bắt cướp

  ướp cá

  nườm nượp

  ủ chượp

  con lươn

  vườn cây

  ưỡn ngực

  bay lượn

  rướn mình

  quả ương

  đường đi

  nhà xưởng

  bồi dưỡng

  nướng cá

  cơm sượng

  xoa dịu

  òa khóc

  tàu hỏa

  xõa tóc

  họa sĩ

  đóa hoa

  oe oe

  ăn khỏe

  xèo tay

  ỏe họe

  con ngóe

  BÀI 80 : oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy, uân, uyên, uyêt

  bé ngoan

  đoàn tàu

  khoản chi

  hô hoán

  đoạn dây

  trì hoãn

  chỉ xoăn

  xoắn dây

  họa hoằn

  ngủn ngoẳn

  rà soát

  thoát ra

  đoạt giải

  sinh hoạt

  nhọn hoắt

  loắt choắt

  oặt ẹo

  bấm huyệt

  chỗ ngoặt

  củ khoai

  bên ngoài

  thoải mái

  bà ngoại

  khoái chí

  sum suê

  xuề xòa

  trí tuệ

  vạn tuế

  nộp thuế

  ủy ban

  duy nhất

  tùy ý

  tích lũy

  đại úy

  ngã khụy

  tuyệt vời

  tuân theo

  tuần lễ

  chuẩn bị

  mâu thuẫn

  tập huấn

  năm nhuận

  suất ăn

  sản xuất

  luật lệ

  võ thuật

  xuyên qua

  đen tuyền

  đội tuyển

  bột nhuyễn

  chuyến xe

  kể chuyện

  tuyết rơi

  trăng khuyết

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *