Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Giải Toán lớp 9 trang 110, 111, 112, 113 tập 2 giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời các câu hỏi và bài tập của Bài 1 Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ thuộc chương 4 Hình học 9 tập 2.

Bạn đang đọc: Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Giải Toán 9 Bài 1 tập 2 Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ được biên soạn với các lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán. Giải Toán lớp 9 trang 110, 111, 112, 113 tập 2 là tài liệu cực kì hữu ích hỗ trợ các em học sinh trong quá trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể sử dụng để hướng dẫn con em học tập và đổi mới phương pháp giải phù hợp hơn.

Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Lý thuyết Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  1. Hình trụ

  Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh AB cố định, ta được một hình trụ.

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  + Hai hình tròn (A) và (B) bằng nhau và nằm trong hai mặt phẳng song song được gọi là hai đáy của hình trụ.

  + Đường thẳng AB được gọi là trục của hình trụ.

  + Mỗi vị trí của CD được gọi là một đường sinh. Các đường sinh vuông góc với hai mặt phẳng đáy. Độ dài của đường sinh là chiều cao của hình trụ.

  2. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  + Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy, thì phần mặt phẳng nằm trong hình trụ (mặt cắt – thiết diện) là một hình tròn bằng hình tròn đáy.

  + Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục OO’ thì mặt cắt là một hình chữ nhật

  3. Diện tích và thể tích hình trụ

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h.

  + Diện tích xung quanh: Sxq = 2πRh

  + Diện tích toàn phần: Stp = 2πRh + 2πR2

  + Thể tích: V = πR2h

  Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 1

  Câu hỏi trang 107

  Lọ gốm ở hình 74 có dạng một hình trụ. Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình trụ đó ?

  Lời giải

  Đáy gồm 2 hình tròn ở trên và dưới của lọ gốm

  Mặt xung quanh là mặt bên ngoài của lọ gốm

  Đường sinh là đường thẳng nằm ở mặt xung quanh, nối 2 đáy của lọ gốm và vuông góc với đáy.

  Câu hỏi trang 108

  Chiếc cốc thủy tinh và ống nghiệm đều có dạng hình trụ (h.76), phải chăng mặt nước trong cốc và mặt nước trong ống nghiệm là những hình tròn?

  Lời giải

  Mặt nước trong cốc và mặt nước trong ống nghiệm là những hình tròn.

  Câu hỏi trang 109

  Quan sát hình 77 và điền số thích hợp vào các chỗ trống:

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  – Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: (….)(cm).

  – Diện tích hình chữ nhật

  (….) . (….) = (….) (cm2).

  – Diện tích một đáy của hình trụ

  (….) . 5 . 5 = (….) (cm2).

  – Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy (diện tích toàn phần) của hình trụ

  (….) + (….) . 2 = (….) (cm2).

  Lời giải

  – Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: 10π (cm).

  – Diện tích hình chữ nhật : 10. 10π = 100π (cm2).

  – Diện tích một đáy của hình trụ: π.5.5 = 25π (cm2 )

  – Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy (diện tích toàn phần) của hình trụ:

  100 π + 25π. 2 = 150π (cm2).

  Giải Toán 9 trang 110, 111, 112, 113 tập 2

  Bài 1 (trang 110 SGK Toán 9 Tập 2)

  Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu “…”

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Gợi ý đáp án

  Điền vào dấu … như sau:

  (1): Bán kính đáy của hình trụ

  (2): Đáy của hình trụ

  (3): Đường cao của hình trụ

  (4): Đáy của hình trụ

  (5): Đường kính của đường tròn đáy

  (6): Mặt xung quanh của hình trụ

  Bài 2 (trang 110 SGK Toán 9 Tập 2)

  Lấy một băng giấy hình chữ nhật ABCD (h.80). Biết AB = 10cm, BC = 4cm; dán băng giấy như hình vẽ (B sát với A và C sát với D, không được xoắn).

  Có thể dán băng giấy để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ được không?

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụGợi ý đáp án

  Có thể dán băng giấy để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ. Các bạn làm theo hình hướng dẫn.

  Bài 3 (trang 110 SGK Toán 9 Tập 2)

  Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính đáy của mỗi hình.

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Gợi ý đáp án

  Gọi h là chiều cao, r là bán kính đáy của hình trụ.

  Hình a: h = 10 cm; r = 4 cm

  Hình b: h = 11 cm; r = 0,5 cm

  Hình c: h = 3 m; r = 3,5 m

  Bài 4 (trang 110 SGK Toán 9 Tập 2)

  Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352cm2.

  Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

  (A) 3,2 cm; (B) 4,6cm; (C) 1,8 cm

  (D) 2,1cm; (E) Một kết quả khác

  Hãy chọn kết quả đúng.

  Gợi ý đáp án

  Ta có :Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, r = 7cm.

  Từ công thức Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ suy ra Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ (cm).

  Vậy chọn E.

  Bài 5 (trang 111 SGK Toán 9 Tập 2)

  Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

  Hình vẽ Bán kính đáy r(cm) Chiều cao(cm) Chu vi đáy(cm) Diện tích đáy(cm2) Diện tích xung quanh(cm2) Thể tích V(cm3)
  1 10
  5 4
  8

  Gợi ý đáp án

  Bán kính đáy r(cm) Chiều cao(cm) Chu vi đáy(cm) Diện tích đáy(cm2) Diện tích xung quanh(cm2) Thể tích V(cm3)
  1 10 π 20π 10π
  5 4 10π 25π 40 π 100π
  2 8 32π 32π

  Bài 6 (trang 111 SGK Toán 9 Tập 2)

  Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy . Diện tích xung quanh của hình trụ 314 cm2.

  Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

  Gợi ý đáp án

  Diện tích xung quanh hình trụ bằng 314cm2

  ⇔ 2.π.r.h = 314

  Mà r = h

  ⇒ 2πr2 = 314

  ⇒ r2 ≈ 50

  ⇒ r ≈ 7,07 (cm)

  Thể tích hình trụ: V = π.r2.h = π.r3 ≈ 1109,65 (cm3).

  Bài 7 (trang 111 SGK Toán 9 Tập 2)

  Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  (Hộp hở hai đầu, không tính lề và mép dán).

  Gợi ý đáp án

  Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

  Diện tích xung quanh của hình hộp chính là diện tích bốn hình chữ nhật bằng nhau với chiều dài là 120 cm và chiều rộng 4cm::

  Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

  Giải Luyện tập Toán 9 trang 110, 111, 112 tập 2

  Bài 8 (trang 111 SGK Toán 9 Tập 2)

  Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = a). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích V1; quanh BC thì được hình trụ có thể tích V2. Trong các đẳng thức dưới đây, hãy chọn đẳng thức đúng:

  (A) V1 = V2

  (B) V1 = 2V2

  (C) 2V1 = V2

  (D) 3V1 = V2

  (E) V1 = 3V2

  Gợi ý đáp án

  Quay quanh AB thì ta có r = BC = a , h = AB = 2a.

  ⇒ V1 = πr2h = π.a2.2a = 2πa3

  Quay quanh BC ta có r = AB = 2a, h = BC = a

  ⇒ V2 = πr2h = π.(2a)2.a = 4πa3

  ⇒ V2 = 2V1

  Vậy chọn C.

  Bài 9 (trang 112 SGK Toán 9 Tập 2)

  Hình 83 là một hình trụ cùng với hình khai triển của nó kèm theo kích thước.

  Hãy điền vào các chỗ … và các ô trống những cụm từ hoặc các số cần thiết .

  ……. ☐ . ☐ .10 = ☐ (cm2).

  ….(2. ☐ . 10) . ☐ = ☐.(cm2).

  ☐ . 2 + ☐ = ☐ (cm2).

  Gợi ý đáp án

  Điền vào chỗ trống như sau:

  Diện tích đáy: 10.π.10 = 100π (cm2).

  Diện tích xung quanh: (2.π.10).12 = 240π (cm2).

  Diện tích toàn phần: 100π.2 + 240π = 440π (cm2).

  Bài 10 (trang 112 SGK Toán 9 Tập 2)

  Hãy tính:

  a) Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là 13cm và chiều cao là 3cm.

  b) Thể tích của hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5mm và chiều cao là 8mm.

  Gợi ý đáp án

  Ta có : C = 13cm, h = 3cm

  Diện tích xung quanh của hình trụ là :

  Sxq = 2πr.h = C.h = 13.3 = 39 (cm2)

  b) Ta có : r = 5mm, h = 8mm

  Thể tích hình trụ là :

  V = πr2.h = π. 52.8 = 200π ≈ 628 (mm3)

  Bài 11 (trang 112 SGK Toán 9 Tập 2)

  Người ta nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ (h.84).

  Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8cm2. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5mm. Hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Gợi ý đáp án

  Thể tích tượng đá bằng thể tích hình trụ có diện tích đáy là 12,8cm2 và chiều cao bằng 8,5mm = 0,85cm(Do thể tích tượng bằng thể tích nước dâng lên). Vậy:

  V = S.h = 12,8 . 0,85 = 10,88 (cm3)

  Bài 12 (trang 112 SGK Toán 9 Tập

  Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

  Bán kính đáy r(cm) Đường kính đường tròn đáy Chiều cao(cm) Chu vi đáy(cm) Diện tích đáy(cm2) Diện tích xung quanh(cm2) Thể tích V(cm3)
  25mm 7cm
  6cm 1m
  5cm 1l

  Gợi ý đáp án

  Áp dụng các công thức

  Hình trụ có bán kính đáy r, chiều cao h thì:

  + Đường kính đáy: d = 2r.

  + Chu vi đáy: C = 2π.r

  + Diện tích đáy: Sđ = π.r2

  + Diện tích xung quanh: Sxq = 2πrh

  + Thể tích: V = π.r2.h

  Bán kính đáy r(cm) Đường kính đường tròn đáy Chiều cao(cm) Chu vi đáy(cm) Diện tích đáy(cm2) Diện tích xung quanh(cm2) Thể tích V(cm3)
  25mm=2,5cm 5cm 7cm 15,7cm 19,63 109,9cm2 137,38cm3
  3cm 6cm 1m=100cm 18,84cm 28,26 1884cm2 2826cm3
  5cm 10cm 12,74cm 31,4cm 78,5 400,04cm2 1l=1000cm3

  Bài 13 (trang 113 SGK Toán 9 Tập 2)

  Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ),tấm kim loại dày 2cm, đáy của nó là hình vuông cạnh là 5 cm. Đường kính của mũi khoan là 8 mm. Hỏi thể tích phần còn lại của tấm kim loại là bao nhiêu?

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Gợi ý đáp án

  Bán kính đáy của hình trụ (lỗ khoan) là 4mm. Tấm kim loại dày 2cm (20mm) chính là chiều cao của hình trụ.

  Thể tích một lỗ khoan hình trụ là:

  V1 = π.16.20 ≈ 1005 (mm3) = 1,005 (cm3).

  Thể tích 4 lỗ khoan bằng:

  4.V1 = 4.1,005 = 4,02 (cm3).

  Thể tích tấm kim loại chưa khoan là:

  V = 5.5.2 = 50 (cm3)

  Thể tích còn lại là:

  V – 4.V1 = 50 – 4,02 = 45,98 (cm3).

  Bài 14 (trang 113 SGK Toán 9 Tập 2)

  Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền nam nước Pháp có dạng một hình trụ, độ dài của đường ống là 30m (h.86). Dung tích của đường ống nói trên là 1 800 000 lít.

  Tính diện tích đáy của đường ống.

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Gợi ý đáp án

  Thể tích của đường ống là:

  Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Chiều cao cua hình trụ là h = 30 m.

  Từ công thức Giải Toán 9 Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *