Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1 giúp thầy cô tham khảo, chuẩn bị giáo án dạy Tiền Tiểu học theo tuần. Với các bài soạn được thiết kế rất cẩn thận, chi tiết, thầy cô sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian trong quá trình soạn giáo án của mình.

Bạn đang đọc: Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

Giai đoạn chuẩn bị vào lớp 1 rất quan trọng, tạo tiền đề cho các em tự tin hơn khi bước vào môi trường mới. Nhờ đó, sẽ giúp các bé làm quen với nét chữ, bảng chữ cái, hình tròn, hình vuông, các chữ số, chữ cái, phép cộng, phép trừ trong phạm vi 5…. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm Bộ tài liệu cho bé chuẩn bị vào lơp 1. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết:

Giáo án chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1

TUẦN 1

Thứ…….. ngày …. tháng…. năm…..

TIẾNG VIỆT
NÉT THẲNG, NÉT NGANG, NÉT XIÊN

1. Ôn chữ cái: Ôn bảng chữ cái

– Học sinh đồng thanh đọc lại bảng chữ cái.

– Học sinh đọc cá nhân bảng chữ cái.

2. Hướng dẫn viết nét thẳng, nét ngang, nét xiên

* Nét thẳng:

– Nét thẳng cao 2 ô ly

– Cách viết: Từ đường kẻ ngang 3 xuống đường kẻ 1, trùng với đường kẻ dọc 3.

* Nét ngang:

– Dài 2 ô ly

– Cách viết: Viết trên đường kẻ ngang 3, từ đường kẻ dọc 2 viết nét ngang từ trái sang phải.

* Nét xiên.

– Nét xiên cao 2 ô ly, rộng 1 ô ly

– Cách viết:

+ Nét xiên phải: Từ dòng kẻ dọc 2 và đường kẻ ngang 3, kẻ đường chéo xuống đến dòng kẻ ngang 1 cắt với dòng kẻ dọc 3.

+ Nét xiên trái: Từ đường kẻ dọc ngang 3, kẻ đường chéo về dòng kẻ ngang 1 cắt với dòng kẻ dọc 2.

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

3. Học sinh tập viết bảng con

4. Học sinh tập viết vở ô li

– Mỗi nét viết 2 dòng.

– GV quan sát, sửa lỗi cho HS.

5. Nhận xét, khen ngợi học sinh.

TOÁN
HÌNH TRÒN – HÌNH VUÔNG

1. Giới thiệu hình vuông

– GV treo mẫu hình vuông lên bảng.

– HS quan sát, nhận xét.

+ Hình vuông có bao nhiêu cạnh? Các cạnh như thế nào với nhau? (Hình vuông có 4 cạnh, các cạnh dài bằng nhau)

– Gv hướng dẫn cách vẽ hình.

+ Hướng dẫn lấy tọa độ trên bảng con: Trên đường kẻ dọc 1 cắt đường kẻ ngang 5 lấy điểm số 1, trên đường kẻ dọc ngang 1 lấy điểm số 2, trên đường kẻ dọc 5 cắt với đường kẻ ngang 1 lấy điểm số 3, trên đường kẻ dọc ngang 5 lấy điểm số 4.

– HS tập vẽ bảng con.

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

2. Giới thiệu hình tròn

– GV treo mẫu hình tròn lên bảng.

– HS quan sát, nhận xét.

+ Hình tròn có đặc điểm gì? (Không có cạnh như hình vuông)

– GV hướng dẫn vẽ hình tròn trên bảng con: Từ đường kẻ dọc 3 cắt với đường kẻ ngang 4 đặt bút vẽ nét cong chạm vào các đường kẻ dọc và kẻ ngang đậm của ô li to.

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

3. HS tập vẽ hình vào vở ô li

– Mỗi hình vẽ 2 dòng.

– GV quan sát, giúp đỡ HS.

4. Nhận xét, khen ngợi học sinh

….., ngày ….. tháng…. năm…..

Tiếng Việt

NÉT MÓC XUÔI. NÉT MÓC NGƯỢC. NÉT MÓC HAI ĐẦU

1. Ôn tập bảng chữ cái.

– HS đồng thanh đọc lại bảng chữ cái: Đọc xuôi, đọc ngươc, đọc tự do.

– Một số HS đọc cá nhân.

– GV sửa lỗi phát âm cho HS.

2. Hướng dẫn viết nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc 2 đầu.

* Nét móc xuôi:

– Cao 2 ô li, rộng 1 ô li.

– Cách viết: đặt bút trên đường kẻ ngang 3 cắt với đường kẻ dọc 3, kéo thẳng xuống đến đường kẻ ngang 1 móc sang phải lên đến đường kẻ ngang 2 cắt với đường kẻ dọc 4.

* Nét móc ngược:

– Cao 2 ô li, rộng 1 ô li.

– Cách viết: Đặt bút trên đường kẻ ngang2 cắt với đường kẻ dọc 3, viết nét cong chạm vào đường kẻ ngang 3, kéo thẳng xuống theo đường kẻ dọc 4 đến đường kẻ ngang 1.

* Nét móc 2 đầu:

– Cao 2 ô li, rộng 2 ô li.

– Cách viết: Là nét ghép giữa nét móc xuôi và nét móc ngược. Điểm đặt bút trên đường kẻ ngang 2 cắt với đường kẻ dọc 2, vẽ nét cong chạm lên đường kẻ ngang 3, kéo thẳng xuống theo đường kẻ dọc 3 đến đường kẻ ngang 1, móc sang phải đến dòng kẻ ngang 2 cắt với đường kẻ dọc 4.

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

3. HS tập viết bảng con.

– GV quan sát, sửa lỗi cho HS

4. HS tập viết vở ô li.

– Mỗi nét viết 2 dòng.

– GV quan sát, sửa lỗi cho HS.

5. Nhận xét, khen ngợi HS.

Toán
HÌNH TAM GIÁC

1. Giới thiệu hình tam giác.

– GV treo mẫu hình tam giác lên bảng.

– HS quan sát, nhận xét.

+ Hình tam giác có bao nhiêu cạnh? Có bao nhiêu góc? (Hình tam giác có 3 cạnh, 3 góc)

– GV hướng dẫn cách vẽ hình.

+ Hướng dẫn lấy tọa độ trên bảng con: Trên đường kẻ dọc 1 cắt đường kẻ ngang 1 lấy điểm số 1, trên đường kẻ dọc 3 cắt đường kẻ ngang 5 lấy điểm số 2, trên đường kẻ dọc 5 cắt với đường kẻ ngang 1 lấy điểm số 3.

– HS tập vẽ bảng con.

Giáo án chuẩn bị cho bé vào lớp 1

2. HS tập vẽ hình vào vở ô li.

– HS vẽ 5 dòng hình tam giác vào vở.

– GV quan sát, giúp đỡ HS.

3. Nhận xét, khen ngợi HS.

….

Tải file để tham khảo toàn bộ giáo án học hè cho bé chuẩn bị vào lớp 1!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *