Hoạt động trải nghiệm 11: Bảo vệ môi trường

Hoạt động trải nghiệm 11: Bảo vệ môi trường

Giải Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chủ đề 7: Bảo vệ môi trường sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời các câu hỏi hoạt động trang 49→54.

Bạn đang đọc: Hoạt động trải nghiệm 11: Bảo vệ môi trường

Soạn Hoạt động trải nghiệm 11 trang 49→54 giúp các bạn học sinh hiểu được các biện pháp xây dựng và bảo vệ môi trường. Đồng thời có thêm tài liệu gợi ý, so sánh với kết quả mình đã làm, rèn luyện củng cố, bồi dưỡng và kiểm tra vốn kiến thức. Vậy sau đây là bài giải Chủ đề 7: Bảo vệ môi trường, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Hoạt động trải nghiệm 11: Bảo vệ môi trường

  Hoạt động 1

  Tìm hiểu về tác động của phát triển sản xuất, kinh doanh đến môi trường

  Câu hỏi 1: Chia sẻ những điều em biết về tác động của phát triển sản xuất, kinh doanh đến môi trường

  Trả lời 

  Cháy nổ, rò rỉ hóa chất, tràn dầu… dẫn đến lượng lớn chất thải chưa qua xử lý xả thải ra môi trường.

  Chất lượng không khí ở các đô thị, nhất là các thành phố lớn

  Thải rắn sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn; tỷ lệ chôn lấp chiếm hơn 70%, chủ yếu là không hợp vệ sinh; vẫn còn gần 36,5% chất thải sinh hoạt khu vực nông thôn chưa được thu gom, xử lý

  Khai thác tài nguyên thiên nhiên ồ ạt và thiếu kiểm soát, phát sinh nhiều nguồn gây ô nhiễm, chất thải ngày càng tăng về thành phần và khối lượng….

  Câu hỏi 2: Thảo luận để xác định những tác động phát của phát triển sản xuất, kinh doanh đến môi trường ở địa phương em.

  Trả lời 

  Xác định những tác động phát của phát triền sản xuất, kinh doanh đến môi trường ở địa phương:

  +Thành phần môi trường bị tác động

  +Mức độ tác động

  +Thời gian tác động

  +Phạm vi tác động

  Hoạt động 2

  Nghiên cứu, khảo sát thực trạng môi trường tự nhiên, tác động của sự phát triển sản xuất, kinh doanh đến môi trường.

  Câu hỏi 1. Khảo sát và phân tích thực trạng một vấn đề môi trường tự nhiên ở địa phương

  Trả lời 

  Vấn đề về môi trường

  Khu vực em sinh sống bị ô nhiễm bởi khói bụi, khí nhà máy và rác thải bừa bãi….

  Câu hỏi 2. Khảo sát tác động của phát triển sản xuất kinh doanh đến môi trường(quan sát thực địa, đọc tài liệu về môi trường, phỏng vấn…)

  Hoạt động 3

  Phân tích tác động của phát triển sản xuất, kinh doanh đến môi trường

  Câu hỏi 1: Phân tích kết quả khảo sát, sử dụng những minh chứng đã thu thập được

  Hoạt động 4

  Đề xuất kiến nghị bảo vệ môi trường theo kết quả khảo sát

  Câu hỏi 1: Thảo luận các biện pháp giảm thiểu tác động xấu của sự phát triển sản xuất, kinh doanh đến môi trường, đề xuất các kiến nghị bảo vệ môi trường dựa trên kết quả khảo sát.

  Hoạt động 5

  Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền biện pháp bảo vệ tài nguyên tới người dân địa phương

  Câu hỏi 1: Thảo luận để xây dựng kế hoạch tuyên truyền biện pháp bảo vệ tài nguyên

  Câu hỏi 2: Thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ tài nguyên ở địa phương như thế nào?

  Hoạt động 6

  Tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên

  Câu hỏi: Em tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường như nào?

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *