KHTN Lớp 7 Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

KHTN Lớp 7 Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Giải Khoa học tự nhiên 7 Bài 3 Cánh diều giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời các câu hỏi mở đầu và luyện tập vận dụng bài Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học trang 19,20, 21, 22, 23, 24, 25 thuộc Chủ đề 2.

Bạn đang đọc: KHTN Lớp 7 Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Giải KHTN 7 Lớp 7 Bài 3 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được biên soạn với các lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình SGK Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều. Hi vọng đây sẽ là tài liệu cực kì hữu ích hỗ trợ các em học sinh lớp 7 trong quá trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể sử dụng để hướng dẫn con em học tập và đổi mới phương pháp giải phù hợp hơn.

KHTN Lớp 7 Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  Câu hỏi mở đầu Khoa học tự nhiên 7 Bài 3

  Ai nhanh hơn?

  Hãy sắp xếp những tấm thẻ vào các ô trong bảng dưới đây theo quy luật nhất định.

  Ai nhanh hơn? Hãy sắp xếp những tấm thẻ vào các ô trong bảng dưới đây theo quy luật

  Hãy cho biết các tấm thẻ được sắp xếp theo quy luật nào theo hàng và theo cột.

  Tương tự như vậy, có thể sắp xếp các nguyên tố hóa học theo quy luật vào một bảng được không?

  Trả lời:

  Các tấm thẻ được sắp xếp như sau:

  (2) (5) (10) (8)
  (9) (11) (1) (4)
  (12) (3) (6) (7)

  + Theo hàng ngang từ trái sang phải các tấm thẻ được sắp xếp theo quy luật: Các chú gấu trong tấm thẻ có kích thước bằng nhau, số khuy áo của các chú gấu tăng dần.

  + Theo cột từ trên xuống dưới các tấm thẻ được sắp xếp theo quy luật: Các chú gấu trong tấm thẻ có cùng số khuy áo, kích thước các chú gấu tăng dần.

  – Tương tự như vậy, nếu coi các khuy áo là những electron, kích thước chú gấu tăng dần như số lớp electron tăng dần ta có thể sắp xếp các nguyên tố hóa học theo quy luật vào một bảng.

  Trả lời câu hỏi thảo luận KHTN 7 Bài 3

  Câu 1

  Cho biết điện tích hạt nhân của mỗi nguyên tử C, Si, O, P, N, S lần lượt là 6, 14, 8, 15, 7, 16. Hãy sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần từ trái sang phải và từ trên xuống dưới

  C ? O
  Si ? ?

  Gợi ý đáp án 

  Bảng chi tiết

  C N O
  Si P S

  Câu 2 

  Hình 3.1 cho biết các thông tin gì về nguyên tố carbon?

  KHTN Lớp 7 Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  Gợi ý đáp án 

  Từ hình 3.1, ta biết được các thông tin sau:

  Số hiệu nguyên tử của carbon là 6

  Kí hiệu hóa học: C

  Tên nguyên tố: Carbon

  Khối lượng nguyên tử carbon: 12

  Câu 3

  Quan sát bảng tuần hoàn, cho biết số hiệu nguyên tử, số lớp electron lần lượt của nguyên tử carbon (C) và aluminium (Al). Hai nguyên tố đó nằm ở chu kì nào trong bảng tuần hoàn? Từ đó cho biết số lớp electron của C và Al

  Gợi ý đáp án 

  – Nguyên tố carbon:

  + Có số hiệu nguyên tử: 6

  + Nằm ở chu kì 2

  Số lớp electron của C là 2

  – Nguyên tố nhôm:

  + Có số hiệu nguyên tử: 13

  + Nằm ở chu kì 3

  Số lớp electron của Al là 3

  Câu 4

  Quan sát hình 3.5 và bảng tuần hoàn, hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Li (lithium) và Cl (chlorine). Hai nguyên tố đó nằm ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn?

  KHTN Lớp 7 Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  Gợi ý đáp án 

  Xét mô hình cấu tạo của nguyên tử lithium: Có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng

  => Thuộc nhóm IA

  Xét mô hình cấu tạo của nguyên tử chlorine: Có 7 electron ở lớp vỏ ngoài cùng

  => Thuộc nhóm VIIA

  Câu 5

  Quan sát bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hãy cho biết vị trí của các nguyên tố kim loại, phi kim và khí hiếm

  Gợi ý đáp án 

  Vị trí kim loại: nằm ở phía bên trái và góc dưới bên phải của bảng tuần hoàn

  Vị trí phi kim: nằm ở phía trên, bên phải của bảng tuần hoàn

  Vị trí khí hiếm: tất cả các nguyên tố nằm trong nhóm VIIIA

  Giải phần Luyện tập KHTN 7 Bài 3

  Bài 1

  Hãy tìm nguyên tố hóa học có số thứ tự lần lượt là 16 và 20 trong bảng tuần hoàn. Đọc tên hai nguyên tố. Hãy cho biết số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học và khối lượng nguyên tử của hai nguyên tố đó

  Gợi ý đáp án

  – Nguyên tố có số thứ tự 16:

  + Tên nguyên tố: Sulfur

  + Số hiệu nguyên tử chính là số thứ tự: 16

  + Kí hiệu hóa học: S

  + Khối lượng nguyên tử: 32

  – Nguyên tố có số thứ tự 20:

  + Tên nguyên tố: Calcium

  + Số hiệu nguyên tử chính là số thứ tự: 20

  + Kí hiệu hóa học: Ca

  + Khối lượng nguyên tử: 40

  Bài 2

  Nguyên tố X có số thứ tự 15 trong bảng tuần hoàn. Hãy cho biết nguyên tố đó ở chu kì nào và có mấy lớp electron

  Gợi ý đáp án

  Nguyên tố có số thứ tự 15 là nguyên tố phosphorus, nằm ở hàng số 3

  => Nguyên tố đó nằm ở chu kì 3 và có 3 lớp electron

  Bài 3

  Dựa vào hình 3.4, hãy cho biết một số thông tin về nguyên tố natri và argon (số hiệu nguyên tử, điện tích hạt nhân, số lớp electron, chu kì, số electron ở lớp ngoài cùng)

  KHTN Lớp 7 Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  Gợi ý đáp án

  – Xét mô hình nguyên tử Sodium:

  + Số hiệu nguyên tử: 11

  + Điện tích hạt nhân: +11

  + Có 3 vòng tròn quanh hạt nhân

  => Số lớp electron = chu kì = 3

  + Có 1 hình tròn xanh ở vòng tròn ngoài cùng

  => Có 1 electron ở lớp ngoài cùng

  – Xét mô hình nguyên tử Argon:

  + Số hiệu nguyên tử: 18

  + Điện tích hạt nhân: +18

  + Có 3 vòng tròn quanh hạt nhân

  => Số lớp electron = chu kì = 3

  + Có 8 hình tròn xanh ở vòng tròn ngoài cùng

  => Có 8 electron ở lớp ngoài cùng.

  Bài 4

  Nguyên tố X tạo nên chất khí duy trì sự hô hấp của con người và có nhiều trong không khí. Hãy cho biết tên của nguyên tố X. Nguyên tố X nằm ở ô nào và chu kì nào trong bảng tuần hoàn?

  Gợi ý đáp án

  Chất khí duy trì sự hô hấp của con người và có nhiều trong không khí

  => Khí oxygen

  – Tên nguyên tố: Oxygen

  Oxygen nằm ở ô số 8, hàng số 2

  => Oxygen thuộc chu kì 2 trong bảng tuần hoàn.

  Bài 5

  Cho các nguyên tố có số thứ tự lần lượt là 9, 18 và 19. Số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tố trên là bao nhiêu? Cho biết mỗi nguyên tố nằm ở nhóm nào và đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm

  Gợi ý đáp án

  Xét nguyên tố có số thứ tự 9:

  + Nằm ở nhóm VIIA => Có 7 electron ở lớp vỏ ngoài cùng và thuộc phi kim hoạt động mạnh

  – Xét nguyên tố có số thứ tự 18:

  + Nằm ở nhóm VIIIA => Có 8 electron ở lớp vỏ ngoài cùng và là khí hiếm

  – Xét nguyên tố có số thứ tự 19:

  + Nằm ở nhóm IA => Có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng thuộc kim loại hoạt động mạnh

  Bài 6

  Nguyên tố X nằm ở chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Hãy cho biết một số thông tin của nguyên tố X (tên nguyên tố, kí hiệu hóa học, khối lượng nguyên tử), vị trí ô của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm?

  Gợi ý đáp án

  Nguyên tố X nằm ở chu kì 2, nhóm VA => Hàng số 2, cột VA

  => Nguyên tố phosphorus

  + Tên nguyên tố: Phosphorus

  + Kí hiệu hóa học: P

  + Khối lượng nguyên tử: 31

  + Ví trí ô của nguyên tố trong bảng tuần hoàn = số hiệu nguyên tử = 15

  + Ô nguyên tố có màu hồng

  Nguyên tố đó là phi kim

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *