Lịch sử 7 Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

Lịch sử 7 Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

Giải bài tập SGK Lịch sử 7 trang 78, 79, 80, 81, 82  sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) của Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 – 1527).

Bạn đang đọc: Lịch sử 7 Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài 16 chương 6 trong sách giáo khoa Lịch sử 7 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Sử 7 Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

  Giải câu hỏi giữa bài Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 16

  1. Một số sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn

  Câu 1: Nêu những hiểu biết của em về chủ tướng Lê Lợi

  Trả lời:

  Hiểu biết của em về chủ tướng Lê Lợi:

  • Lê Lợi sinh năm 1385 tại Lam Sơn, nay thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, trong một gia đình “đời đời làm quân trưởng một phương”.
  • Khi quân Minh xâm chiếm đất nước Đại Việt, ông nuôi chí lớn đánh đuổi quân xâm lược, giành lại nền độc lập, tự chủ cho dân tộc.
  • Năm 1418, Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước.
  • Sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi vua, lập ra nhà Lê.

  Câu 2: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ như thế nào?

  Trả lời:

  Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ trong hoàn cảnh:

  • Nhà Minh thực hiện chính sách bóc lột, dùng người Việt trị người Việt , bóc lột và đàn áp nhân dân tàn bạo, đặt ra nhiều thứ thuế nặng nề, bắt dân ta theo phong tục người Minh
  • Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhà Hậu Trần nổ ra song đều thất bại

  2. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

  Câu 1: Giải thích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Trả lời:

  Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

  • Nhân dân ta luôn có truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí và quyết tâm giành lại độc lập dân tộc.
  • Toàn dân đồng lòng đoàn kết chiến đấu, đóng góp của cải, lương thực, vũ khí, chịu nhiều gian khổ hi sinh.
  • Do đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí…

  Câu 2: Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Trả lời:

  Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

  • Khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân rộng rãi.
  • Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của nhà Minh.
  • Khôi phục nền độc lập, mở ra thời kì phát triển mới của dân tộc.

  Giải Luyện tập và vận dụng Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 16

  Luyện tập 1

  Hãy lập bảng hệ thống những sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (thời gian, sự kiện tiêu biểu, kết quả, ý nghĩa)

  Trả lời:

  Thời gian, sự kiện tiêu biểu:

  Thời gian

  Sự kiện tiêu biểu

  Năm 1416

  Lê Lợi cùng 18 hào kiệt đã tổ chức Hội thề ở Lũng Nhai (Thanh Hóa), quyết tâm đánh đuổi giặc Minh.

  Năm 1418

  Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước

  1418 – 1421

  – Nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần bị tấn công, bao vây phải 3 lần rút lên núi Chí Linh (Thanh Hóa) cố thủ, sau đó quân Lam Sơn buộc phải tạm giảng hòa với quân Minh.

  1424

  Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng Nghệ An, sau đó giải phong được một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân.

  Tháng 9/1426

  Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định tiến quân ra Bắc.

  Tháng 11/1426

  Quân Lam Sơn giành thắng lợi trong trận Chúc Động – Tốt Động (Chương Mĩ – Hà Nội), khiến quân Minh thất bại nặng nề.

  Tháng 10/1427

  Quân Lam Sơn giành thắng lợi quyết định trong trận Chi Lăng – Xương Giang

  Tháng 12/1427

  Đại diện nghĩa quân Lam Sơn và quân Minh tổ chức Hội thề Đông Quan, chấm dứt chiến tranh.

  Tháng 1/1428

  Toán quân Minh cuối cùng rút khỏi nước ta

  Kết quả – ý nghĩa:

  – Kết quả: kháng chiến thắng lợi

  – Ý nghĩa:

  • Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, khôi phục nền độc lập, chủ quyền của dân tộc.
  • Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam.

  Luyện tập 2

  Hãy đánh giá vai trò của các vị anh hùng dân tộc như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,… đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Trả lời:

  – Vai trò của Nguyễn Trãi:

  • Soạn “Bình Ngô sách”; trong đó, bao gồm những phương lược cơ bản để đánh đuổi quân Minh.
  • Giúp Lê Lợi xây dựng và thực hiện một đường lối đấu tranh tổng hợp, toàn diện, trên các mặt: quân sự, tâm lí.
  • Đóng góp quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng đặc biệt là tư tưởng “nhân nghĩa”.

  – Vai trò của Lê Lợi:

  • Nung nấu một quyết tâm đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi.
  • Đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Lê Lợi là linh hồn, là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa ấy.
  • Lê Lợi ông là nhà chỉ đạo chiến lược kiệt xuất. Ông dựa vào nhân dân để tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc.
  • Vừa là nhà tổ chức và chỉ đạo chiến lược về chính trị, quân sự, vừa là vị tướng cầm quân mưu trí, quả quyết.

  Vận dụng

  Từ khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay?

  Trả lời:

  Bài học kinh nghiệm từ khởi nghĩa Lam Sơn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay:

  • Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân.
  • Trọng dụng nhân tài.
  • Đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn.
  • Đề cao lòng nhân đạo, thiện chí hòa bình.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *