Mẫu nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 27 bao gồm những lời nhận xét, đánh giá cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4 theo quy định mới nhất, giúp thầy cô dễ dàng ghi vào sổ học bạ năm 2023 – 2024.

Với những lời nhận xét sự chăm chỉ, yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề… Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm lời nhận xét các môn để hoàn thiện sổ sách cuối năm học 2023 – 2024 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Mẫu nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 27

  Cách đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 27

  a) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

  b) Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi như sau:

  – Những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

  – Những năng lực cốt lõi:

  • Những năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo;
  • Những năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mĩ, thể chất.

  Mẫu lời nhận xét năng lực theo Thông tư 27

  Mẫu lời nhận xét năng lực học sinh lớp 1

  Năng lực chung

  1. Tự giác học tập.

  2. Ý thức tự phục vụ, tự quản tốt.

  3. Chuẩn bị đầy đủ, giữ gìn cẩn thận sách vở, ĐDHT.

  4. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

  5. Tích cực tham gia hoạt động nhóm.

  6. Nhiệt tình giúp đỡ bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ.

  7. Biết hợp tác theo nhóm để thảo luận.

  8. Mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.

  9. Trình bày ý kiến cá nhân rõ ràng, dễ hiểu.

  10. Biết lắng nghe ý kiến nhận xét, góp ý của thầy cô và bạn bè.

  11. Biết tự học.

  12. Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ học tập của cá nhân, nhóm.

  13. Chủ động, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập theo đúng yêu cầu.

  14. Biết trao đổi ý kiến cùng bạn.

  15. Biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng.

  16. Phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.

  17. Có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.

  18. Biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.

  19. Có khả năng tự học và tự chủ bản thân.

  20. Cần có ý thức tự giác hơn trong học tập.

  21. Vẫn cần có sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

  22. Cần mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, hợp tác với bạn.

  23. Chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.

  Năng lực đặc thù

  1. Tự giác học tập.

  2. Ý thức tự phục vụ, tự quản tốt.

  3. Chuẩn bị đầy đủ, giữ gìn cẩn thận sách vở, ĐDHT.

  4. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

  5. Tích cực tham gia hoạt động nhóm.

  6. Nhiệt tình giúp đỡ bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ.

  7. Biết hợp tác theo nhóm để thảo luận.

  8. Mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.

  9. Trình bày ý kiến cá nhân rõ ràng, dễ hiểu.

  10. Biết lắng nghe ý kiến nhận xét, góp ý của thầy cô và bạn bè.

  11. Biết tự học.

  12. Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành nhiệm vụ học tập của cá nhân, nhóm.

  13. Chủ động, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập theo đúng yêu cầu.

  14. Biết trao đổi ý kiến cùng bạn.

  15. Biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng.

  16. Phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.

  17. Có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.

  18. Biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.

  19. Có khả năng tự học và tự chủ bản thân.

  20. Cần có ý thức tự giác hơn trong học tập.

  21. Vẫn cần có sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

  22. Cần mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, hợp tác với bạn.

  23. Chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.

  NĂNG LỰC ĐẶC THÙ (DT)

  a. Ngôn ngữ

  1. Kỹ năng giao tiếp khá tốt.

  2. Mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.

  3. Trình bày ngắn gọn, rõ ràng nội dung cần trao đổi.

  4. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.

  5. Vốn từ phong phú, khả năng sử dụng từ ngữ tốt.

  6. Nói được câu văn hoàn chỉnh, diễn đạt rõ ý.

  7. Diễn đạt câu chưa đủ ý.

  8. Còn lúng túng khi diễn đạt câu.

  9. Vốn từ chưa phong phú. Còn hạn chế khi diễn đạt.

  10. Con mắc nhiều lỗi phát âm.

  b. Toán

  11. Tính nhanh, chính xác, vận dụng linh hoạt.

  12. Tính chính xác, vận dụng tốt.

  13. Vận dụng tốt các bảng cộng, trừ đã học vào thực hành.

  14. Tính đôi khi còn nhầm lẫn.

  c. Khoa học

  15. Biết quan sát, thu thập thông tin.

  16. Giải quyết vấn đề một số tình huống đơn giản trong thực tiễn.

  17. Yêu thiên nhiên, biết bảo vệ tự nhiên.

  18. Hứng thú khi tìm hiểu thế giới tự nhiên.

  19. Vận dụng kiến thức vào bảo vệ thế giới tự nhiên.

  20. Biết liên hệ thực tế, giải quyết một số tình huống có liên quan đến bài học.

  d. Thẩm mĩ

  21. Có óc thẩm mỹ.

  22. Chọn được màu sắc hài hoà khi tô màu.

  23. Yêu cái đẹp.

  24. Biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.

  25. Biết dùng lời nói diễn tả cái đẹp.

  e. Thể chất

  26. Giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách.

  27. Tự giác tập luyện thể dục thể thao.

  28. Biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

  29. Thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khỏe.

  30. Tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách.

  31. Thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.

  32. Tự giác thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khỏe.

  33. Biết chọn lựa các hoạt động phù hợp với sức khỏe.

  Mẫu lời nhận xét năng lực học sinh lớp 2

  Tự chủ và tự học

  • Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
  • Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề.
  • Em biết tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập.
  • Em biết cách nêu câu hỏi và tự trả lời.
  • Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập.
  • Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  • Em có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các bài tập.
  • Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân .
  • Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên.
  • Em có khả năng họp nhóm tốt với các bạn.
  • Em có khả năng tự học một mình.
  • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
  • Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.
  • Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập.
  • Em bước đầu biết tự học.
  • Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao.
  • Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao.
  • Em chưa có ý thức tự học.
  • Em nên tự giác hơn trong việc học.
  • Em chưa biết tự hoàn thành bài, cần sự trợ giúp từ người lớn .
  • Em biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời từ bạn bè.
  • Em cần có ý thức tự giác hơn trong học tập .
  • Em tự biết hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

  Giao tiếp và hợp tác

  • Em biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt.
  • Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm.
  • Em biết lắng nghe người khác, hợp tác cùng với bạn tốt.
  • Em thể hiện sự tốt sự thân thiện, hòa đồng với bạn bè.
  • Em biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt.
  • Em biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè.
  • Em chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.
  • Em có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt.
  • Em có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt.
  • Em tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả.
  • Em diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
  • Em biết lắng nghe ý kiến bạn bè.
  • Em trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.
  • Em trình bày ý kiến trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp.
  • Em có khả năng phối hợp với bạn khi làm việc nhóm.
  • Em biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè.
  • Em biết giao tiếp, hợp tác với bạn.
  • Em biết chia sẻ cùng với bạn trong học tập.
  • Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác.
  • Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.

  Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo

  • Em biết xác định và làm rõ thông tin.
  • Em phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
  • Em biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề.
  • Em biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản.
  • Em mạnh dạn đưa ra những ý kiến cá nhân.
  • Em có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh.
  • Em biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng.
  • Em có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
  • Em có năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
  • Em biết lựa chon thông tin tốt.
  • Em có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
  • Em có khả năng điều khiển hoạt động nhóm tốt.
  • Em biết nhận ra sai sót sẵn sàng sửa sai.
  • Em nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé.
  • Em tự tin hơn trong giải quyết nhiệm vụ được giao.
  • Em biết giải quyết tình huống trong học tập.
  • Em biết phối hợp với bạn khi hoạt động nhóm.
  • Em biết chia sẻ kết quả hoc tập với bạn.
  • Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập và cuộc sống.
  • Em biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.
  • Em biết báo cáo kết quả hoạt động trong nhóm với giáo viên.

  Ngôn ngữ

  • Em có sự tiến bộ trong giao tiếp.
  • Em nói to, rõ ràng.
  • Em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài.
  • Em mạnh dạn khi giao tiếp.
  • Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nôi dung cần trao đổi.
  • Em sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.
  • Em trình bày ý kiến của mình trước đám đông.
  • Em đọc to, rõ các chữ.
  • Em đọc chữ trôi chảy.
  • Em trình bày các vấn đề lưu loát.
  • Em có khả năng sử dụng từ ngữ tốt.
  • Em nói mạch lạc các vấn đề.
  • Em giao tiếp, hợp tác tốt với bạn.
  • Em có kĩ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ tốt.
  • Em nên nói rõ ràng các vấn đề hơn.
  • Em giải quyết các vấn đề cẩn trọng hơn.
  • Em tìm hiểu vấn đề và giải quyết hiệu quả.
  • Em có khả năng trình bày kết quả làm việc của nhóm.
  • Em đọc chữ còn ngập ngừng.
  • Em đọc bài giọng còn e dè.
  • Em nói còn lấp lững.
  • Em nên mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.

  Năng lực tính toán

  • Em làm tốt toán cộng trừ, viết phép tính tốt.
  • Em có tiến bộ cần làm toán đúng nhiều hơn.
  • Em thông minh, tính toán nhanh nhẹn, chính xác.
  • Em vận dụng kiến thức tốt vào các bài thực hành.
  • Em chăm chỉ, học toán tốt.
  • Em vận dụng tốt bảng cộng trừ vào thực hành.
  • Em tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác.
  • Em làm bài tốt, nắm vững các kiến thức, kĩ năng làm toán.
  • Em tích cực học toán.
  • Em thực hiện tốt các yêu cầu của bài toán.
  • Em tính nhanh nhẹn các dạng toán.
  • Em có năng khiếu về toán học.
  • Em làm toán nhanh, cẩn thận.
  • Em tính toán nhanh, chính xác, có ý thức học tập tốt.
  • Em có kĩ năng tính toán tốt.
  • Em tính toán cẩn thận, chính xác.
  • Em thực hiện tốt các phép tính cộng trừ đã học.
  • Em tính đúng nhưng còn chậm.
  • Kĩ năng tính toán của em chưa nhanh, hay bôi xoá khi làm bài.
  • Em nên ôn luyện các kĩ năng cộng, trừ, so sánh số.
  • Em tính toán cẩn thận hơn, rèn thêm sắp xếp số.
  • Em rèn tính cộng, trừ cẩn thận hơn.
  • Em cần đọc kĩ yêu cầu đề bài và tính toán cẩn thận hơn.
  • Em rèn kĩ năng so sánh số.
  • Em rèn xếp thứ tự số.
  • Em rèn thao tác tính nhanh hơn nhé!
  • Em rèn viết phép tính phù hợp yêu cầu bài nhé!

  Nhận xét năng lực thẩm mỹ

  • Em chọn lọc màu sắc hài hoà khi tô màu.
  • Em tô màu đều, đẹp khi làm bài.
  • Em tự nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.
  • Em dùng lời nói hay, diễn tả tốt cái đẹp.
  • Em biết chọn lựa từ ngữ khi ca ngợi cái đẹp.
  • Em thể hiện tình yêu quê hương qua các tranh.
  • Em có cảm xúc và nhận xét trước cái đẹp.
  • Em diễn tả tốt ý tưởng của mình.
  • Em biết diễn đạt, thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.
  • Em có gu thẩm mĩ tốt trong cách ăn mặc.
  • Em biết chọn lọc màu sắc khi tô màu.
  • Em biết tô màu theo yêu cầu.
  • Em biết nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.
  • Em biết dùng lời nói diễn tả cái đẹp.
  • Em biết ca ngợi cái đẹp.
  • Em có gu thẩm mĩ trong cách ăn mặc.
  • Em biết nhận xét trước cái đẹp.
  • Em biết diễn tả ý tưởng của mình.
  • Em biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.

  Nhận xét năng lực thể chất

  • Em giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách.
  • Em tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
  • Em lựa chọn tốt tham gia hoạt động phù hợp với bản thân.
  • Em có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân.
  • Em tự giác chia sẻ, quan tâm với mọi người.
  • Em lựa chọn tốt cách ăn mặc phù hợp với thời tiết.
  • Em tích cực tham gia cổ vũ, động viên bạn.
  • Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
  • Em tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách.
  • Em giữ vệ sinh môi trường sống xanh, sạch.
  • Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.
  • Em nêu được các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
  • Em biết lựa chọn cách ăn mặc phù hợp với thời tiết.
  • Em biết giữ gìn vệ sinh thân thể.
  • Em biết tập luyện thể dục, thể thao.
  • Em biết lựa chọn tham gia hoạt động phù hợp với bản thân.
  • Em biết điều chỉnh cảm xúc cá nhân.
  • Em biết chia sẻ với mọi người.
  • Em biết cảm thông với mọi người.
  • Em tham gia cổ vũ, động viên bạn.
  • Em biết chọn lựa các hoạt động phù hợp với sức khoẻ.
  • Em biết vệ sinh cá nhân đúng cách.
  • Em biết cách giữ vệ sinh môi trường.
  • Em biết nêu các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.

  Năng lực về khoa học

  • HS biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ tự nhiên; có thái độ, hành vi tôn trọng các quy định chung về bảo vệ tự nhiên; hứng thú khi tìm hiểu thế giới tự nhiên và vận dụng kiến thức vào bảo vệ thế giới tự nhiên của quê hương, đất nước.
  • HS biết yêu lao động, có ý chí vượt khó; có ý thức bảo vệ, giữ gìn sức khoẻ của bản thân, của người thân trong gia đình và cộng đồng.
  • HS phẩm chất tự tin, trung thực, khách quan, tình yêu thiên nhiên, vai trò và cách ứng xử phù hợp của con người với môi trường tự nhiên;
  • Quan sát, thu thập thông tin; dự đoán, phân tích, xử lí số liệu; dự đoán kết quả nghiên cứu; suy luận, trình bày; giải quyết vấn đề của một số tình huống đơn giản trong thực tiễn; mô tả, dự đoán, giải thích được các hiện tượng khoa học đơn giản; ứng xử thích hợp trong một số tình huống có liên quan đến vấn đề bản thân, gia đình và cộng
   đồng; trình bày được ý kiến cá nhân nhằm vận dụng kiến thức đã học vào bảo
   vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

  Mẫu lời nhận xét năng lực học sinh lớp 3

  Ngôn ngữ

  • Em có sự tiến bộ trong giao tiếp.
  • Em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài.
  • Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nội dung cần trao đổi.
  • Em biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.
  • Em nói to, rõ ràng, trình bày các vấn đề lưu loát.
  • Em sử dụng từ ngữ phù hợp khi giao tiếp.
  • Em biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.
  • Em đọc to, phát âm rõ ràng các chữ.
  • Em đọc bài trôi chảy, có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt.
  • Em biết trình bày các vấn đề lưu loát.
  • Em có khả năng sử dụng từ ngữ tốt.
  • Em nói mạch lạc các vấn đề.
  • Em biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đối tượng giao tiếp.
  • Em giao tiếp, hợp tác tốt với bạn.
  • Em có kĩ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ tốt.
  • Em có kĩ năng tìm hiểu vấn đề và giải quyết hiệu quả.
  • Em có khả năng trình bày kết quả làm việc của nhóm.
  • Em nói còn lấp lửng, câu từ chưa trôi chảy, luyện tập thêm nhé.
  • Em đọc bài giọng còn e dè, luyện tập thêm nhé.
  • Em đọc chữ còn ngập ngừng, luyện tập thêm nhé.
  • Em rèn cách trình bày vấn đề rõ ràng hơn nhé.
  • Em rèn cách sử dụng từ phù hợp hơn nhé.

  Năng lực tính toán

  • Em thông minh, tính toán nhanh nhẹn, chính xác.
  • Em vận dụng kiến thức tốt vào các bài thực hành.
  • Em làm bài tốt, nắm vững các kiến thức, kĩ năng làm toán.
  • Em tính toán nhanh, chính xác, có ý thức học tập tốt.
  • Em tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác.
  • Em làm tốt các phép tính.
  • Em thực hiện tốt các phép tính đã học.
  • Em chăm chỉ, học toán tốt.
  • Em vận dụng tốt các phép tính vào thực hành.
  • Em tính nhanh nhẹn các dạng toán.
  • Em làm toán nhanh, cẩn thận.
  • Em có kĩ năng tính toán tốt.
  • Em có năng khiếu về toán học.
  • Em rất tích cực trong học toán.
  • Em thực hiện tốt các yêu cầu của bài toán.
  • Em có tiến bộ trong tính toán.
  • Em tính toán cẩn thận, chính xác.
  • Em rèn viết phép tính phù hợp yêu cầu bài nhé.
  • Em rèn thao tác tính nhanh hơn nhé.
  • Em rèn tính cộng, trừ cẩn thận hơn nhé.
  • Em nên luyện tập thêm các kĩ năng cộng, trừ, so sánh số.
  • Em tính đúng nhưng thao tác còn chậm, cố gắng khắc phục nhé.
  • Kĩ năng tính toán của em chưa nhanh, hay bôi xoá khi làm bài.
  • Em luyện tập tính toán cẩn thận hơn, rèn thêm sắp xếp số nhé.
  • Em cần đọc kĩ yêu cầu đề bài và tính toán cẩn thận hơn nhé.
  • Em rèn thêm sắp xếp thứ tự số nhé.
  • Em rèn thêm kĩ năng so sánh số nhé.

  Năng lực thẩm mĩ

  • Em tô màu đều, đẹp, phối màu hài hòa.
  • Em biết dùng lời nói hay để diễn tả cái đẹp.
  • Em biết ca ngợi cái đẹp.
  • Em biết thể hiện tình yêu quê hương qua các tranh vẽ.
  • Em biết diễn tả cảm xúc trước cái đẹp.
  • Em biết dùng lời nói diễn tả cái đẹp.
  • Em có cảm xúc và nhận xét tinh tế trước cái đẹp.
  • Em biết chọn lọc màu sắc khi tô màu.
  • Em có thẩm mĩ tốt trong cách ăn mặc.
  • Em biết nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.
  • Em biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.
  • Em biết tự nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.
  • Em chọn lọc màu sắc hài hoà khi tô màu.
  • Em có khiếu thẩm mĩ trong cách ăn mặc.
  • Em biết nhận xét trước cái đẹp.
  • Em biết diễn tả ý tưởng của mình.
  • Em biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.
  • Em diễn tả tốt ý tưởng của mình.
  • Em biết tô màu theo yêu cầu.
  • Em cần lựa chọn màu sắc hài hòa hơn nhé.
  • Em luyện tập thêm cách diễn tả cảm xúc của mình trước cái đẹp nhé.

  Năng lực thể chất

  • Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
  • Em lựa chọn tốt cách ăn mặc phù hợp với thời tiết.
  • Em biết lựa chọn tham gia hoạt động phù hợp với bản thân.
  • Em biết chọn lựa các hoạt động phù hợp với sức khoẻ.
  • Em biết giữ vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
  • Em biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách.
  • Em nêu được các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
  • Em biết chọn trang phục phù hợp với thời tiết để giữ sức khỏe.
  • Em biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
  • Em biết lựa chọn hoạt động phù hợp với bản thân.
  • Em tích cực tham gia cổ vũ, động viên bạn.
  • Em biết tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách.
  • Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.
  • Em biết giữ gìn vệ sinh thân thể, rèn luyện sức khỏe.
  • Em biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
  • Em biết điều chỉnh hoạt động phù hợp với bản thân.
  • Em biết vệ sinh cá nhân đúng cách, rèn luyện sức khỏe.
  • Em biết nêu các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.
  • Em nên chăm chỉ luyện tập thể thao hơn nhé.
  • Em cần giữ ấm cơ thể khi trời lạnh nhé.
  • Em cố gắng điều chỉnh cảm xúc cá nhân hơn nhé.

  Năng lực khoa học

  • Em biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên.
  • Em biết yêu lao động, có ý chí vượt khó.
  • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào bảo tồn thiên nhiên.
  • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào bảo vệ môi trường.
  • Em biết thu thập thông tin, dự đoán, phân tích, xử lí số liệu.
  • Em có thái độ, hành vi tôn trọng các quy định chung về bảo vệ tự nhiên.
  • Em biết vận dụng kiến thức vào bảo vệ thế giới tự nhiên.
  • Em có ý thức bảo vệ, giữ gìn sức khoẻ của bản thân, của người thân trong gia đình và cộng đồng.
  • Em có ý thức bảo vệ, giữ gìn sức khoẻ của bản thân.
  • Em yêu thiên nhiên và biết cách ứng xử phù hợp với môi trường tự nhiên.
  • Em biết dự đoán kết quả nghiên cứu, suy luận, trình bày.
  • Em biết giải quyết vấn đề của một số tình huống đơn giản trong thực tiễn.
  • Em biết mô tả, dự đoán, giải thích được các hiện tượng khoa học đơn giản.
  • Em biết ứng xử thích hợp trong một số tình huống có liên quan đến vấn đề bản thân, gia đình và cộng đồng.
  • Em biết vận dụng kiến thức vào bảo vệ thế giới tự nhiên.
  • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
  • Em có hứng thú khi tìm hiểu thế giới tự nhiên.
  • Em cần tích cực tìm hiểu thế giới tự nhiên hơn nhé.
  • Em cần chăm chỉ chăm sóc cây xanh hơn nhé.

  Mẫu lời nhận xét năng lực học sinh lớp 4

  NĂNG LỰC CHUNG Tự chủ và tự học Hoàn thành tốt 1 Tích cực, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập.
  2 Thực hiện tốt các bài tập được giao.
  3 Có ý thức tham gia học tập tốt.
  4 Tích cực, tự giác trong học tập và rèn luyện
  5 Hăng hái tham gia các hoạt động học tập.
  Đạt 6 Bước đầu biết tự học, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
  7 Bước đầu biết tự học, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
  8 Nên tự giác và chủ động hơn trong học tập.
  Giao tiếp và hợp tác Hoàn thành tốt 9 Trình bày rõ ràng, mạch lạc.
  10 Giao tiếp tốt, biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến.
  11 Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
  12 Có kĩ năng giao tiếp tốt, sẵn sàng giúp đỡ các bạn.
  13 Chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.
  Đạt 14 Biết lắng nghe người khác.
  15 Bước đầu biết phối hợp với bạn khi làm việc trong nhóm, lớp.
  16 Biết tự giác tham gia các hoạt động nhóm.
  Giải quyết vấn đề và sáng tạo Hoàn thành tốt 17 Biết chủ động nghĩ ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề.
  18 Biết vận dụng điều đã học để giải quyết các vấn đề trong học tập.
  19 Phát hiện và nêu được các tình huống có vấn đề trong học tập.
  20 Linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ học tập.
  21 Tự đánh giá kết quả học tập của bản thân và của bạn.
  Đạt 22 Cần mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân.
  23 Cần tự tin hơn khi giải quyết các vấn đề trong học tập.
  24 Biết trình bày ý kiến của mình.
  NĂNG LỰC ĐẶC THÙ Ngôn ngữ Hoàn thành tốt 25 Diễn đạt tốt.
  26 Nói năng lưu loát, rõ ràng.
  27 Trình bày rõ ràng, dễ hiểu.
  28 Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt.
  29 Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt.
  Đạt 30 Cần rèn cách diễn đạt khi nói.
  31 Cần nói to, rõ ràng khi giao tiếp.
  32 Nên dùng từ ngữ cho phù hợp.
  Tính toán Hoàn thành tốt 33 Kĩ năng tính toán tốt.
  34 Tính toán cẩn thận.
  35 Có tư duy toán tốt.
  36 Vận dụng kĩ năng tính toán tốt.
  37 Tính toán chính xác, cẩn thận.
  Đạt 38 Nên rèn thêm kĩ năng tính toán.
  39 Nên rèn thêm kĩ năng tính toán.
  40 Nên rèn thêm kĩ năng tính toán.
  Khoa học Hoàn thành tốt 41 Có ý thức giữ gìn sức khỏe của bản thân.
  42 Yêu thiên nhiên.
  43 Giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.
  44 Có ý thức bảo vệ môi trường.
  45 Thích khám phá, tìm hiểu môi trường tự nhiên.
  Đạt 46 Cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
  47 Cần tích cực tìm hiểu thế giới xung quanh.
  48 Cần xem thêm các chương trình khoa học.
  Công nghệ Hoàn thành tốt 49 Có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ.
  50 Có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ.
  51 Biết tác dụng của một số sản phẩm công nghệ.
  52 Biết tác dụng của một số sản phẩm công nghệ.
  53 Biết tác dụng của một số sản phẩm công nghệ.
  Đạt 54 Nhận biết được sản phẩm công nghệ.
  55 Nhận biết được sản phẩm công nghệ.
  56 Nhận biết được sản phẩm công nghệ.
  Tin học Hoàn thành tốt 57 Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành.
  58 Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành.
  59 Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành.
  60 Thành thạo các kỹ năng thực hành.
  61 Thành thạo các kỹ năng thực hành.
  Đạt 62 Có kỹ năng thực hành.
  63 Có kỹ năng thực hành.
  64 Có kỹ năng thực hành.
  Thẩm mĩ Hoàn thành tốt 65 Có khiếu thẩm mĩ.
  66 Biết phối kết hợp màu sắc hài hòa.
  67 Diễn tả tốt ý tưởng của bản thân.
  68 Biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.
  69 Biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.
  Đạt 70 Nên lựa chọn màu sắc cho hài hòa.
  71 Cần tập diễn tả rõ ý tưởng của mình.
  72 Nên tự tin bày tỏ cảm xúc trước cái đẹp.
  Thể chất Hoàn thành tốt 73 Giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.
  74 Thể chất tốt.
  75 Ăn mặc phù hợp với thời tiết.
  76 Tích cực tham gia hoạt động thể thao.
  77 Biết cách giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.
  Đạt 78 Cần tích cực tham gia hoạt động thể thao.
  79 Cần tích cực tham gia hoạt động thể thao.
  80 Cần tích cực tham gia hoạt động thể thao.

  Mẫu lời nhận xét phẩm chất theo Thông tư 27

  Mẫu lời nhận xét phẩm chất học sinh lớp 1

  A. Yêu nước

  1. Tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.

  2. Biết ơn thầy cô giáo.

  3. Yêu mến, đoàn kết, giúp đỡ bạn.

  4. Có ý thức bảo vệ của công.

  5. Có ý thức bảo vệ môi trường.

  6. Luôn yêu quý, tự hào về người thân trong gia đình.

  7. Biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học.

  8. Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

  9. Biết quý trọng công sức lao động của người khác.

  10. Quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.

  11. Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.

  12. Con cần bảo vệ của công tốt hơn.

  13. Con nên thân thiện hơn khi chơi với bạn.

  14. Con yêu vẻ đẹp của thiên nhiên nhưng chưa có ý thức bảo vệ, giữ gìn.

  B. Nhân ái

  15. Có tấm lòng nhân ái.

  16. Có tấm lòng nhân hậu, sẻ chia.

  17. Luôn thương yêu, quan tâm, giúp đỡ mọi người.

  18. Chia sẻ công việc nhà với các thành viên trong gia đình.

  19. Yêu quý mọi người.

  20. Biết quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.

  21. Biết quan tâm, giúp đỡ người thân.

  22. Ứng xử thân thiện với bạn bè.

  C. Chăm chỉ

  23. Chăm học.

  24. Hăng hái phát biểu xây dựng bài.

  25. Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.

  26. Đi học đúng giờ.

  27. Tự giác, tích cực học tập.

  28. Biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình.

  29. Biết trao đổi nội dung học tập với thầy cô và bạn bè.

  30. Chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.

  31. Tự giác tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của trường, lớp.

  32. Tích cực giúp đỡ bạn cùng học tốt.

  33. Tích cực trong các nhiệm vụ chung của nhóm.

  34. Yêu thích lao động và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

  35. Con cần đi học đúng giờ hơn.

  36. Cần tích cực, tự giác học tập.

  37. Chưa mạnh dạn trao đổi thắc mắc với thầy cô, bạn bè.

  D. Trung thực

  38. Không đổ lỗi cho bạn khi mình làm chưa đúng.

  39. Nói thật, nói đúng về sự việc.

  40. Trung thực trong học tập.

  E. Trách nhiệm

  41. Biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

  42. Biết nhận lỗi khi làm sai và có ý thức sửa lỗi.

  43. Có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.

  44. Tự tin trao đổi ý kiến với các bạn.

  45. Mạnh dạn nhận xét, góp ý cho bạn.

  46. Con cần tự tin hơn khi trình bày ý kiến trước tập thể.

  47. Tham gia học tập sôi nổi, tự tin.

  48. Nhiệt tình giúp bạn cùng học tốt.

  49. Chăm chú lắng nghe thầy cô giáo giảng bài.

  50. Nghiêm túc thực hiện nội quy trường, lớp.

  51.Trong giờ học, đôi khi chưa tập trung nghe giảng.

  52. Chưa biết tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

  53. Cần mạnh dạn, tự giác hơn.

  Mẫu lời nhận xét phẩm chất học sinh lớp 2

  Chăm chỉ

  • Em tham gia tốt các hoạt động của lớp, Trường.
  • Em tích cực tham gia lau, dọn lớp học.
  • Em tích cực trong học tập ở lớp.
  • Em biết bảo vệ của công.
  • Em biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình và các bạn.
  • Em chăm, ngoan, lễ phép.
  • Em thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên.
  • Em chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.
  • Em thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô giáo.
  • Em thực hiện tốt các quy định về tập luyện ở lớp cũng như ở nhà.
  • Em chăm làm bài ở lớp.
  • Em thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp.
  • Em chăm học hơn, giúp đỡ các bạn tích cực hơn.
  • Em tích cực trong các nhiệm vụ chung của nhóm.
  • Em yêu thích lao động và các hoạt động nghệ thuật.
  • Em thích tham gia trang trí và làm sạch đẹp trường, lớp.
  • Em biết làm việc phù hợp ở nhà.
  • Em có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.
  • Em nỗ lực hoàn thành các công việc được giao.
  • Em đi học đều và đúng giờ.
  • Em sẵn sàng giúp đỡ các bạn.
  • Em cần tích cực tham gia việc giữ vệ sinh lớp học.

  Yêu nước

  • Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.
  • Em biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn.
  • Em có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
  • Em luôn tự hào về người thân trong gia đình.
  • Em biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học.
  • Em luôn tự giác, tích cực tham gia các hoạt hoạt động tập thể.
  • Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.
  • Em luôn đoàn kết và yêu mến bạn bè.
  • Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
  • Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp.
  • Em vui vẻ, hòa đồng, cần tích cực tham gia lao động.
  • Em cần bảo vệ của công tốt hơn.
  • Em quý trọng tình bạn nhưng chưa cởi mở, gần gũi.
  • Em biết yêu thương, chia sẻ cùng người thân, nhưng chưa mạnh dạn.
  • Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, cần chung tay bảo vệ chúng hơn.
  • Em cần gần gũi thân thiết cùng mọi người xung quanh.
  • Em nên cởi mở và đoàn kết cùng bạn bè.
  • Em yêu quý tình bạn, cần vui chơi nhẹ nhàng hơn.
  • Em ý thức giữ vệ sinh chung nhưng chưa tích cực lao động.
  • Em nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.

  Nhân ái

  • Em có tấm lòng nhân ái.
  • Em có tấm lòng nhân hâu, sẻ chia.
  • Em quan tâm và giúp đỡ mọi người.
  • Em hay chia sẻ công việc nhà trong gia đình.
  • Em biết giúp đỡ bạn khó khăn.
  • Em luôn quan tâm mọi người trong gia đình.
  • Em luôn chăm sóc quan tâm ông bà.
  • Em luôn yêu quí mọi người.
  • Em hay giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
  • Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
  • Em hay giúp đỡ bạn bè.
  • Em biết yêu thương gia đình.
  • Em biết yêu thương ông bà cha mẹ.
  • Em biết chăm sóc quan tâm ông bà.
  • Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
  • Em biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
  • Em biết chia sẻ những khó khăn với bố mẹ.
  • Em biết quan tâm và giúp đỡ người thân.
  • Em nhân hậu, hiền hòa.
  • Em biết giúp đỡ những người trong gia đình.

  Trung thực

  • Em luôn trung thực với bạn bè.
  • Em có tính trung thực cao và biết giữ lời hứa.
  • Em luôn nhường nhịn và chia sẻ với bạn bè trong lớp.
  • Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học.
  • Em chấp hành tốt nội qui lớp học .
  • Em luôn có ý thức tự giác cao và trung thực trong học tập.
  • Em tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.
  • Em biết bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
  • Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.
  • Em biết giúp đỡ mọi người, cởi mở, thân thiện.
  • Em có tính trung thực và biết giữ lời.
  • Em biết nhặt của rơi trả lại cho bạn.
  • Em cần trung thực hơn trong học tập.
  • Em nên chấp hành nội qui lớp học.
  • Em không nói dối, không nói sai về người khác.
  • Em nói thật, nói đúng về sự việc.
  • Em cần nói đúng về sự việc.
  • Em không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng.
  • Em không chép bài của bạn trong giờ học.
  • Em trung thực trong mọi hoạt động.

  Trách nhiệm

  • Em tự tin hơn khi phát biểu ý kiến.
  • Em tự tin hơn khi giải quyết vấn đề.
  • Em biết nhận lỗi và sữa lỗi sai.
  • Em tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
  • Em tự tin khi phát biểu ý kiến.
  • Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
  • Em không đổ lỗi cho người khác.
  • Em biết nhận lỗi khi làm sai.
  • Em luôn nỗ lực trong học tập.
  • Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
  • Em tự tin trao đổi ý kiến với các bạn.
  • Em biết nhận công việc vừa sức của mình.
  • Em biết trình bày ý kiến trước lớp.
  • Em mạnh dạn nói những gì mình biết.
  • Em sẵn sàng nhận xét, góp ý cho bạn.
  • Em cần mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.
  • Em cần nỗ lực hơn trong học tập.
  • Em cần mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn.
  • Em cần làm việc theo sự hướng dẫn của giáo viên.
  • Em cần tích cực hợp tác với nhóm.

  Mẫu lời nhận xét phẩm chất học sinh lớp 3

  Chăm chỉ

  • Em tham gia tốt các hoạt động của lớp, của trường.
  • Em tích cực tham gia các hoạt động của lớp.
  • Em tích cực trong học tập ở lớp.
  • Em chăm chỉ, biết giữ gìn và bảo vệ của công.
  • Em biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình.
  • Em chăm, ngoan, lễ phép.
  • Em thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên.
  • Em chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.
  • Em thường xuyên trao đổi bài với bạn, với thầy cô.
  • Em thực hiện tốt các quy định về tập luyện ở lớp cũng như ở nhà.
  • Em chăm làm bài ở lớp.
  • Em thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp.
  • Em chăm học, giúp đỡ các bạn tích cực.
  • Em tích cực trong các nhiệm vụ chung của nhóm.
  • Em yêu thích lao động và các hoạt động nghệ thuật.
  • Em thích tham gia trang trí và làm sạch đẹp trường, lớp.
  • Em biết làm việc phù hợp ở nhà.
  • Em có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.
  • Em nỗ lực hoàn thành các công việc được giao.
  • Em đi học đều và đúng giờ.
  • Em sẵn sàng giúp đỡ các bạn.
  • Em cần tích cực tham gia việc giữ vệ sinh lớp học.
  • Em cần cố gắng đi học đều và đúng giờ hơn nhé.
  • Em cần tập trung chú ý nghe giảng hơn nhé.
  • Em cần tự giác hoàn thành bài tập hơn nhé.
  • Em nên chia sẻ việc nhà với gia đình những việc vừa sức mình nhé.

  Yêu nước

  • Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.
  • Em biết ơn thầy giáo, cô giáo, yêu thương, giúp đỡ bạn bè.
  • Em có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
  • Em luôn tự hào về người thân trong gia đình.
  • Em biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học.
  • Em có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản công.
  • Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.
  • Em luôn đoàn kết và yêu mến bạn bè.
  • Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
  • Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp.
  • Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên và biết chung tay bảo vệ.
  • Em có ý thức giữ vệ sinh chung nhưng chưa tích cực trong lao động.
  • Em nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.
  • Em quý trọng tình bạn nhưng chưa cởi mở, gần gũi.
  • Em vui vẻ, hòa đồng, cần tích cực tham gia lao động.
  • Em cần bảo vệ của công tốt hơn.

  Nhân ái

  • Em có tấm lòng nhân ái.
  • Em có tấm lòng nhân hậu, biết sẻ chia.
  • Em biết quan tâm và giúp đỡ mọi người.
  • Em biết quan tâm đến người thân trong gia đình.
  • Em biết giúp đỡ bạn lúc khó khăn.
  • Em biết quan tâm mọi người trong gia đình.
  • Em biết chăm sóc, quan tâm ông bà.
  • Em luôn yêu quý mọi người.
  • Em biết giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
  • Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
  • Em biết giúp đỡ bạn bè.
  • Em biết yêu thương gia đình.
  • Em biết yêu thương ông bà, cha mẹ.
  • Em biết chăm sóc, quan tâm ông bà.
  • Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
  • Em biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
  • Em biết chia sẻ những khó khăn với bố mẹ.
  • Em biết quan tâm và giúp đỡ người thân.
  • Em nhân hậu, hiền hòa.
  • Em biết giúp đỡ những người trong gia đình.
  • Em yêu quý tình bạn, cần vui chơi nhẹ nhàng hơn.
  • Em nên mạnh dạn thể hiện sự quan tâm đến mọi người nhé.
  • Em cần mạnh dạn thể hiện yêu thương, quan tâm đến mọi người hơn nhé.
  • Em cần quan tâm hơn với mọi người xung quanh.

  Trung thực

  • Em luôn trung thực với bạn bè.
  • Em có tính trung thực cao và biết giữ lời hứa.
  • Em luôn nhường nhịn và chia sẻ với bạn bè trong lớp.
  • Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học.
  • Em chấp hành tốt nội qui lớp học.
  • Em luôn có ý thức tự giác cao và trung thực trong học tập.
  • Em tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.
  • Em trung thực trong các hoạt động học tập.
  • Em biết giữ trật tự, trung thực, đoàn kết.
  • Em luôn nói đúng về sự việc.
  • Em có tính trung thực và biết giữ lời hứa.
  • Em biết nhặt của rơi trả lại cho bạn.
  • Em trung thực trong mọi hoạt động.
  • Em trung thực, không nói sai về người khác.
  • Em nói thật, nói đúng về sự việc.
  • Em biết giúp đỡ bạn, cần nói đúng về sự việc nhé.
  • Em cần trung thực hơn trong học tập.

  Trách nhiệm

  • Em tự tin khi phát biểu ý kiến.
  • Em tự tin khi giải quyết vấn đề.
  • Em biết nhận lỗi và sửa lỗi sai.
  • Em tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
  • Em tự tin khi phát biểu ý kiến.
  • Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
  • Em có trách nhiệm với việc làm của mình, không đổ lỗi cho người khác.
  • Em có trách nhiệm với việc làm của mình, biết nhận lỗi khi làm sai.
  • Em luôn nỗ lực trong học tập.
  • Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
  • Em tự tin trao đổi ý kiến với các bạn.
  • Em biết nỗ lực hoàn thành công việc của mình.
  • Em mạnh dạn nói những gì mình biết.
  • Em sẵn sàng nhận xét, góp ý cho bạn.
  • Em cần mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.
  • Em cần nỗ lực hơn trong học tập.
  • Em cần mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn.
  • Em cần làm việc theo sự hướng dẫn của giáo viên.
  • Em cần tích cực hợp tác với nhóm.
  • Em nên chấp hành nội qui lớp học.

  Mẫu lời nhận xét phẩm chất học sinh lớp 4

  PHẨM CHẤT Yêu nước Hoàn thành tốt 81 Kính trọng, lễ phép với thầy cô; yêu quý bạn bè.
  82 Bảo vệ của công, giữ gìn bảo vệ môi trường.
  83 Yêu quý người thân trong gia đình.
  84 Đoàn kết, yêu quý bạn bè.
  85 Tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.
  Đạt 86 Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.
  87 Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.
  88 Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.
  Nhân ái Hoàn thành tốt 89 Biết quan tâm, chia sẻ.
  90 Hòa nhã, thân thiện với bạn bè.
  91 Biết giúp đỡ mọi người
  92 Biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
  93 Cởi mở, hòa nhã với mọi người.
  Đạt 94 Luôn yêu quí mọi người.
  95 Luôn yêu quí mọi người.
  96 Luôn yêu quí mọi người.
  Chăm chỉ Hoàn thành tốt 97 Chăm ngoan, lễ phép, vâng lời.
  98 Đi học đều, đúng giờ.
  99 Tập trung trong giờ học, chăm chú nghe giảng.
  100 Giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức.
  101 Chăm chỉ học tập.
  Đạt 102 Cần tập trung hơn trong giờ học.
  103 Cần tập trung hơn trong giờ học.
  104 Cần tích cực, tự giác học tập hơn.
  Trung thực Hoàn thành tốt 105 Chấp hành tốt nội quy của trường lớp.
  106 Trung thực trong học tập.
  107 Biết nhường nhịn và chia sẻ.
  108 Giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học.
  109 Biết giữ lời hứa.
  Đạt 110 Biết chấp hành nội quy của trường, lớp.
  111 Biết chấp hành nội quy của trường, lớp.
  112 Biết chấp hành nội quy của trường, lớp.
  Trách nhiệm Hoàn thành tốt 113 Biết nhận lỗi và sửa lỗi.
  114 Có trách nhiệm trong học tập, rèn luyện bản thân.
  115 Luôn nỗ lực, có trách nhiệm trong học tập.
  116 Biết lắng nghe, nhận xét, góp ý cho bạn.
  117 Luôn chủ động, cố gắng tự hoàn thành việc của mình.
  Đạt 118 Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm.
  119 Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm.
  120 Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm.

  Nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 27

  Loại nhận xét Nội dung

  Năng lực

  Em biết sắp xếp các công việc ở nhà và ở trường hợp lí. Bước đầu sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng. Xác định và làm rõ thông tin theo sự hướng dẫn.

  Năng lực

  Em biết thu thập thông tin và tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản. Biết cách kết bạn và giữ gìn tình bạn. Hòa nhã với mọi người, không nói hoặc làm những điều xúc phạm với người khác.

  Năng lực

  Em biết tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình. Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập, biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập. Nêu được cách thức giải quyết vấn đề đơn giản theo hướng dẫn.

  Năng lực

  Em nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh. Có tập trung chú ý khi giao tiếp. Bộc lộ được sở thích, khả năng của bản thân.

  Năng lực

  Em biết tự phục vụ nhu cầu bản thân, rèn thêm ý thức tự giác trong học tập, mạnh dạn trong giao tiếp. Xác định nội dung chính đúng ý hơn.

  Năng lực

  Em bộc lộ được sở thích và khả năng của bản thân. Tập trung chú ý khi giao tiếp. Biết xác định vấn đề, làm rõ vấn đề hơn em nhé.

  Năng lực

  Em nói to, rõ ràng. Làm tốt toán cộng, trừ. Biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ tự nhiên, có thái độ hành vi tôn trọng các qui định chung về bảo vệ tự nhiên, hứng thú khi tìm hiểu thế giới tự nhiên và vận dụng kiến thức vào bảo vệ thế giới tự nhiên của quê hương. Biết chọn lọc màu sắc hài hòa và giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách.

  Năng lực

  Em tự giác tập luyện thể dục, thể thao. Tô màu đều, đẹp khi làm bài. Biết yêu lao động, có ý chí vượt khó. Thông minh, nhanh nhẹn. Mạnh dạn khi giao tiếp.

  Năng lực

  Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nội dung cần trao đổi. Vận dụng tốt kiến thức vào các bài thực hành, có ý thức bảo vệ giữ gìn sức khỏe của bản thân. Biết tự nhận ra cái đẹp trong cuộc sống. Biết tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách.

  Năng lực

  Em có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân. Biết chọn lựa từ ngữ khi ca ngợi cái đẹp và biết quan sát thu nhập thông tin. Vận dụng tốt bảng cộng, trừ vào thực hành. Biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.

  Năng lực

  Em biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác và giải quyết một số tình huống đơn giản trong thực tiễn. Đồng thời em diễn tả tốt ý tưởng của mình. Biết quan tâm đến mọi người.

  Năng lực

  Em tự giác tập luyện thể dục, thể thao. Biết tô màu vào bài làm, mạnh dạn hơn khi giao tiếp. Kỹ năng tính toán chưa nhanh và giải quyết các vấn đề cẩn trọng hơn.

  Năng lực

  Em đọc chữ còn ngập ngừng, giọng còn e dè và tính đúng nhưng còn chậm. Em biết yêu lao động, có ý chí vượt khó. Tô màu vào hình chưa đều nét. Biết bảo vệ môi trường.

  Năng lực

  Em biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân, có sự tiến bộ trong giao tiếp. Có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

  Năng lực

  Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm, biết xác định và làm rõ thông tin. Biết quý trọng công sức lao động của người khác và tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp.

  Năng lực

  Em có khả năng tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, biết lắng nghe người khác, thân thiện, hòa đồng với bạn bè. Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp của quê hương đất nước qua các bài học.

  Năng lực

  Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm tốt, có năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo và biết quý trọng công sức của người khác.

  Năng lực

  Em chú ý tự giác trong học tập, biết chia sẻ với bạn, biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ được giao. Biết đoàn kết và luôn tự hào về người thân trong gia đình mình.

  Năng lực

  Em có ý thức tự học, biết vận dụng những điều đã học, luôn tự hào về những người thân trong gia đình mình nhưng chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm,

  Năng lực

  Em biết hợp tác theo nhóm để thảo luận, biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè. Em thể hiện tốt sự thân thiện, chấp hành tốt sự phân công trong nhóm, biết xác định và làm rõ thông tin

  Năng lực

  Em có khả năng phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, mạnh dạn khi giao tiếp, tích cực trong các môn học, em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài và biết nhận ra sai sót, sẵn sàng sửa sai.

  Năng lực

  Em biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nội dung tự học cá nhân, nhóm. Biết lắng nghe người khác, có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các hoạt động và biết trao đổi ý kiến cùng bạn.

  Năng lực

  Em tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp, trình bày rõ ràng ngắn gọn, dễ hiểu về các môn học và biết đặt câu hỏi khác nhau về sự vật, hiện tượng. Biết lựa chọn thông tin tốt để áp dụng vào bài học.

  Năng lực

  Em biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè. Biết ứng xử thân thiện với mọi người. Tuy nhiên em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và cần nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé em.

  Năng lực

  Em có khả năng tự hoàn thành học tập cá nhân trên lớp, biết phối hợp với bạn bè, biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên cần mạnh dạn khi giao tiếp và hợp tác hơn nữa em nhé!

  Phẩm chất

  Em yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên. Biết chăm sóc người thân trong gia đình. Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp. Đi học đầy đủ, đúng giờ. Thật thà, không tham của rơi. Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học.

  Phẩm chất

  Em có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Không đồng tình với các hành vi thiếu trung thực. Hoàn thành nhiệm vụ học tập. Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi phạm lỗi. Biết yêu quê hương, đất nước.

  Phẩm chất

  Em biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia tốt các công việc của trường, lớp. Không tham của rơi. Tự giác thực hiện nội qui của nhà trường.

  Phẩm chất

  Em không đồng tình với những hành vi xả rác bừa bãi. Biết giữ lời hứa, mạnh dạn nhận lỗi. Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Không phân biệt đối xử, chia rẽ bạn bè. Biết tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

  Phẩm chất

  Em biết bảo vệ, giữ gìn của công. Tôn trọng người lớn tuổi, yêu quý bạn bè. Có ý thức tự giác học tập. Không tham của rơi. Có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, lớp.

  Phẩm chất

  Em có ý thức trách nhiệm về việc làm của mình, biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè. Biết giúp đỡ bạn khó khăn, chăm ngoan lễ phép và tích cực tham gia tốt các hoạt động của lớp, trường.

  Phẩm chất

  Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp, hay giúp đỡ bạn bè, chăm làm bài ở lớp. Tự tin khi phát biểu. Em biết nhận lỗi và sửa sai khi phạm lỗi, không nói dối và không nói sai về người khác.

  Phẩm chất

  Em yêu quý tình bạn, đoàn kết cùng bạn bè, biết chia sẻ những khó khăn với mọi người. Có tập trung chú ý nghe giảng, không nói dối, nói sai về người khác. Em biết giúp đỡ bạn bè và người xung quanh. Thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên.

  Phẩm chất

  Em vui vẻ hòa đồng, tích cực tham gia lao động, biết yêu thương gia đình, thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp. Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học, biết nhận lỗi và sửa sai, biết thể hiện tình yêu thương đất nước qua các bài học.

  Phẩm chất

  Em cần bảo vệ của công, có tấm lòng tâm ái, có tính trung thực và biết giữ lời, biết nhận lỗi khi làm sai. Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, cần chung tay bảo vệ chúng hơn. Biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình và các bạn.

  Phẩm chất

  Em nhân hậu, hiền hòa, đi học đều và đúng giờ. Biết nhặt của rơi trả lại cho bạn, luôn nỗ lực trong học tập. Em nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa. Em biết trao đổi bài học với các bạn để củng cố kiến thức của mình cho tốt hơn.

  Mẫu nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27

  Tự phục vụ, tự quản

  ˗ Chuẩn bị tốt bài học, bài làm trước khi đến lớp.

  ˗ Chuẩn bị bài trước khi đến lớp chu đáo.

  ˗ Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập khi đến lớp.

  ˗ Sắp xếp đồ dùng học tập ngăn nắp, gọn gàng

  ˗ Biết giữ gìn dụng cụ học tập. Ý thức phục vụ bản thân tốt.

  ˗ Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân.Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.

  ˗ Còn quên sách vở, đồ dùng học tập.

  ˗ Biết chuẩn bị đồ dùng học tập nhưng chưa giữ gìn cẩn thận.

  ˗ Chuẩn bị bài trước khi đến lớp chưa chu đáo.

  Hợp tác

  ˗ Biết hợp tác theo nhóm để thảo luận

  ˗ Mạnh dạn khi giao tiếp. Ứng xử thân thiện với mọi người.

  ˗ Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu. Biết lắng nghe người khác.

  ˗ Có sự tiến bộ khi giao tiếp. Nói to, rõ ràng.

  ˗ Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu.

  ˗ Trình bày rõ ràng, ngắn gọn khi trao đổi.

  ˗ Có khả năng phối hợp với bạn bè khi làm việc theo nhóm.

  ˗ Biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè.

  ˗ Tích cực tham gia hoạt động nhóm và trao đổi ý kiến với bạn.

  ˗ Chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.

  ˗ Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm.

  ˗ Biết hợp tác nhóm và tích cực giúp đỡ bạn.

  ˗ Cần hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến nhiều hơn.

  Tự học và giải quyết vấn đề

  ˗ Biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nội dung tự học cá nhân, nhóm

  ˗ Thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập

  ˗ Tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân ở lớp

  ˗ Có khả năng tự hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân

  ˗ Biết tự đánh giá kết quả học tập

  ˗ Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc theo nhóm

  ˗ Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

  ˗ Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

  ˗ Thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập cá nhân.

  ˗ Tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

  ˗ Biết tự học, tự giải quyết các vấn đề học tập.

  ˗ Có khả năng tự học.

  ˗ Chưa có khả năng tự học mà cần sự giúp đỡ của thầy cô, cha mẹ.

  ˗ Có khả năng hệ thống hóa kiến thức.

  ˗ Ý thức tự học, tự rèn chưa cao

  ˗ Có ý thức tự học, tự rèn.

  Chăm học, chăm làm

  ˗ Đi học chuyên cần, đúng giờ.

  ˗ Đi học đầy đủ, đúng giờ.

  ˗ Chăm học. Tích cực hoạt động.

  ˗ Tích cực tham gia văn nghệ của lớp và trường.

  ˗ Tích cực tham gia các phong trào lớp và trường.

  ˗ Tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

  ˗ Biết giúp đỡ ba mẹ công việc nhà, giúp thầy cô công việc lớp.

  ˗ Tham gia hoạt động cùng bạn nhưng chưa tích cực.

  ˗ Năng nổ tham gia phong trào thể dục thể thao của trường, lớp.

  ˗ Ham học hỏi, tìm tòi

  ˗ Tích cực tham gia giữ vệ sinh trường lớp

  ˗ Thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn, thầy cô giáo.

  Tự tin, trách nhiệm

  ˗ Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ

  ˗ Sẵn sàng nhận lỗi khi mình làm sai

  ˗ Nhận làm việc vừa sức mình

  ˗ Tự tin trong học tập

  ˗ Tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm

  ˗ Mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân

  ˗ Tôn trọng lời hứa

  ˗ Tự tin khi trả lời.

  ˗ Mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân trước tập thể.

  ˗ Mạnh dạn phát biểu xây dựng bài.

  ˗ Tích cực phát biểu xây dựng bài.

  ˗ Tự chịu trách nhiệm về các việc làm của bản thân, không đổ lỗi cho bạn.

  ˗ Mạnh dạn nhận xét, góp ý cho bạn.

  ˗ Chưa mạnh dạn trao đổi ý kiến.

  Trung thực, kỉ luật

  ˗ Trung thực, thật thà với bạn bè và thầy cô.

  ˗ Không nói dối, nói sai về bạn.

  ˗ Biết nhận lỗi và sửa lỗi.

  ˗ Biết giữ lời hứa với bạn bè, thầy cô.

  ˗ Chấp hành tốt nội quy trường, lớp.

  ˗ Thật thà, biết trả lại của rơi cho người đánh mất.

  Đoàn kết, yêu thương

  ˗ Hòa nhã, thân thiện với bạn bè.

  ˗ Đoàn kết, thân thiện với bạn trong lớp.

  ˗ Cởi mở, thân thiện, hiền hòa với bạn.

  ˗ Kính trọng thầy cô, yêu quý bạn bè.

  ˗ Biết giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn.

  ˗ Yêu quý bạn bè và người thân.

  ˗ Quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

  ˗ Lễ phép, kính trọng người lớn, biết giúp đỡ mọi người.

  ˗ Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

  ˗ Biết giúp đỡ, luôn tôn trọng mọi người

  ˗ Luôn nhường nhịn bạn

  ˗ Biết quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè

  ˗ Kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo.

  Kết quả nhận xét bằng lời năng lực – phẩm chất (Thông tư 27)

  TT Họ và tên Cuối học kỳ / Cuối năm Ghi chú
  Năng lực (*) Phẩm chất (*)
  Năng lực chung Năng lực đặc thù
  NL1 NL4 PC1
  1 ………….. Em có ý thức tự giác cao trong học tập; Em biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt; Em biết xác định và làm rõ thông tin; Em có sự tiến bộ trong giao tiếp; Em làm tốt toán cộng trừ, viết phép tính tốt; Em nhận biết được một số sự vật, hiện tượng, trong môi trường tự nhiên; Em chọn lọc màu sắc hài hoà khi tô màu; Em giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách; Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè; Em có tấm lòng nhân ái; Em tham gia tốt các hoạt động của lớp, Trường; Em luôn trung thực với bạn bè; Em tự tin hơn khi phát biểu ý kiến; 0
  2 ………….. Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề; Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm; Em phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập; Em nói to, rõ ràng; Em có tiến bộ cần làm toán đúng nhiều hơn; Em nêu được mối quan hệ môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; Em tô màu đều, đẹp khi làm bài; Em tự giác tập luyện thể dục, thể thao; Em biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn; Em có tấm lòng nhân hâu, sẻ chia; Em tích cực tham gia lau, dọn lớp học; Em có tính trung thực cao và biết giữ lời hứa; Em tự tin hơn khi giải quyết vấn đề; 0
  3 ………….. Em biết tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập; Em biết lắng nghe người khác, hợp tác cùng với bạn tốt; Em biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề; Em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài; Em thông minh, tính toán nhanh nhẹn, chính xác; Em mô tả được một số sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội xung quanh; Em tự nhận ra cái đẹp trong cuộc sống; Em lựa chọn tốt tham gia hoạt động phù hợp với bản thân; Em có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường; Em quan tâm và giúp đỡ mọi người; Em tích cực trong học tập ở lớp; Em luôn nhường nhịn và chia sẻ với bạn bè trong lớp; Em biết nhận lỗi và sữa lỗi sai; 0
  4 ………….. Em biết cách nêu câu hỏi và tự trả lời; Em thể hiện sự tốt sự thân thiện, hòa đồng với bạn bè; Em biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản; Em mạnh dạn khi giao tiếp; Em vận dụng kiến thức tốt vào các bài thực hành; Em trình bày được đặc điểm một số sự vật thường gặp trong môi trường xung quanh; Em dùng lời nói hay, diễn tả tốt cái đẹp; Em có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân; Em luôn tự hào về người thân trong gia đình; Em hay chia sẻ công việc nhà trong gia đình; Em biết bảo vệ của công Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học; Em tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình; 0
  5 ………….. Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập; Em biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt; Em mạnh dạn đưa ra những ý kiến cá nhân; Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nôi dung cần trao đổi; Em chăm chỉ, học toán tốt; Em so sánh được các sự vật đơn giản trong tự nhiên và xã hội theo một số tiêu chí; Em biết chọn lựa từ ngữ khi ca ngợi cái đẹp; Em tự giác chia sẻ, quan tâm với mọi người; Em biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học; Em biết giúp đỡ bạn khó khăn; Em biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình và các bạn; Em chấp hành tốt nội qui lớp học; Em tự tin khi phát biểu ý kiến; 0
  6 ………….. Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; Em biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè; Em có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh; Em sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh; Em vận dụng tốt bảng cộng trừ vào thực hành; Em đặt được các câu hỏi đơn giản về một số sự vật trong tự nhiên và xã hội xung quanh; Em thể hiện tình yêu quê hương qua các tranh; Em lựa chọn tốt cách ăn mặc phù hợp với thời tiết; Em luôn tự giác, tích cực tham gia các hoạt hoạt động tập thể; Em luôn quan tâm mọi người trong gia đình; Em chăm, ngoan, lễ phép; Em luôn có ý thức tự giác cao và trung thực trong học tập; Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm; 0
  7 ………….. Em có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các bài tập; Em chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm; Em biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng; Em trình bày ý kiến của mình trước đám đông; Em tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác; Em quan sát để tìm hiểu được về sự vật trong tự nhiên và xã hội xung quanh; Em có cảm xúc và nhận xét trước cái đẹp; Em tích cực tham gia cổ vũ, động viên bạn; Em biết quý trọng công sức lao động của người khác; Em luôn chăm sóc quan tâm ông bà; Em thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên; Em tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè; Em không đổ lỗi cho người khác; 0
  8 ………….. Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân; Em có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt; Em có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao; Em đọc to, rõ các chữ; Em làm bài tốt, nắm vững các kiến thức, kĩ năng làm toán; Em nhận xét được đặc điểm bên ngoài, so sánh giữa các sự vật, hiện tượng xung quanh; Em diễn tả tốt ý tưởng của mình; Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ; Em luôn đoàn kết và yêu mến bạn bè; Em luôn yêu quí mọi người; Em chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ; Em biết bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường; Em biết nhận lỗi khi làm sai; 0
  9 ………….. Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên; Em có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt; Em có năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo; Em đọc chữ trôi chảy; Em tích cực học toán; Em giải thích được một số sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội xung quanh; Em biết diễn đạt, thể hiện cảm xúc trước cái đẹp; Em tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách; Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên; Em hay giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn; Em thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô giáo; Em biết quý trọng công sức lao động của người khác; Em luôn nỗ lực trong học tập; 0
  10 ………….. Em có khả năng họp nhóm tốt với các bạn; Em tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả; Em biết lựa chon thông tin tốt; Em trình bày các vấn đề lưu loát; Em thực hiện tốt các yêu cầu của bài toán; Em nói được tình huống về an toàn, sức khoẻ của bản thân, người khác và môi trường sống xung quanh; Em có gu thẩm mĩ tốt trong cách ăn mặc; Em giữ vệ sinh môi trường sống xanh, sạch; Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp; Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn; Em thực hiện tốt các quy định về tập luyện ở lớp cũng như ở nhà; Em biết giúp đỡ mọi người, cởi mở, thân thiện; Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm; 0
  11 ………….. Em có khả năng tự học một mình; Em diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu; Em có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân; Em có khả năng sử dụng từ ngữ tốt; Em tính nhanh nhẹn các dạng toán; Em giải quyết được vấn đề, cách ứng xử phù hợp trong các tình huống có liên quan; Em biết chọn lọc màu sắc khi tô màu; Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh; Em vui vẻ, hòa đồng, cần tích cực tham gia lao động; Em hay giúp đỡ bạn bè; Em chăm làm bài ở lớp; Em có tính trung thực và biết giữ lời; Em tự tin trao đổi ý kiến với các bạn; 0
  12 ………….. Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống; Em biết lắng nghe ý kiến bạn bè; Em có khả năng điều khiển hoạt động nhóm tốt; Em nói mạch lạc các vấn đề; Em có năng khiếu về toán học; Em trao đổi, chia sẻ; nhận xét được cách ứng xử trong mỗi tình huống; Em biết tô màu theo yêu cầu; Em nêu được các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ; Em cần bảo vệ của công tốt hơn; Em biết yêu thương gia đình; Em thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp; Em biết nhặt của rơi trả lại cho bạn; Em biết nhận công việc vừa sức của mình; 0
  13 ………….. Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm; Em trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; Em biết nhận ra sai sót sẵn sàng sửa sai; Em giao tiếp, hợp tác tốt với bạn; Em làm toán nhanh, cẩn thận; 0 Em biết nhận ra cái đẹp trong cuộc sống; Em biết lựa chọn cách ăn mặc phù hợp với thời tiết; Em quý trọng tình bạn nhưng chưa cởi mở, gần gũi; Em biết yêu thương ông bà cha mẹ; Em chăm học hơn, giúp đỡ các bạn tích cực hơn; Em cần trung thực hơn trong học tập; Em biết trình bày ý kiến trước lớp; 0
  14 ………….. Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập; Em trình bày ý kiến trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp; Em nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé; Em có kĩ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ tốt; Em tính toán nhanh, chính xác, có ý thức học tập tốt; 0 Em biết dùng lời nói diễn tả cái đẹp; Em biết giữ gìn vệ sinh thân thể; Em biết yêu thương, chia sẻ cùng người thân, nhưng chưa mạnh dạn; Em biết chăm sóc quan tâm ông bà; Em tích cực trong các nhiệm vụ chung của nhóm; Em nên chấp hành nội qui lớp học; Em mạnh dạn nói những gì mình biết; 0
  15 ………….. Em bước đầu biết tự học; Em có khả năng phối hợp với bạn khi làm việc nhóm; Em tự tin hơn trong giải quyết nhiệm vụ được giao; Em nên nói rõ ràng các vấn đề hơn; Em có kĩ năng tính toán tốt; 0 Em biết ca ngợi cái đẹp; Em biết tập luyện thể dục, thể thao; Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, cần chung tay bảo vệ chúng hơn; Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn; Em yêu thích lao động và các hoạt động nghệ thuật; Em không nói dối, không nói sai về người khác; Em sẵn sàng nhận xét, góp ý cho bạn; 0
  16 ………….. Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao; Em biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè; Em biết giải quyết tình huống trong học tập; Em giải quyết các vấn đề cẩn trọng hơn; Em tính toán cẩn thận, chính xác; 0 Em có gu thẩm mĩ trong cách ăn mặc; Em biết lựa chọn tham gia hoạt động phù hợp với bản thân; Em cần gần gũi thân thiết cùng mọi người xung quanh; Em biết giúp đỡ mọi người xung quanh; Em thích tham gia trang trí và làm sạch đẹp trường, lớp; Em nói thật, nói đúng về sự việc; Em cần mạnh dạn, tự tin khi phát biểu; 0
  17 ………….. Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao; Em biết giao tiếp, hợp tác với bạn; Em biết phối hợp với bạn khi hoạt động nhóm; Em tìm hiểu vấn đề và giải quyết hiệu quả; Em thực hiện tốt các phép tính cộng trừ đã học; 0 Em biết nhận xét trước cái đẹp; Em biết điều chỉnh cảm xúc cá nhân; Em nên cởi mở và đoàn kết cùng bạn bè; Em biết chia sẻ những khó khăn với bố mẹ; Em biết làm việc phù hợp ở nhà; Em cần nói đúng về sự việc; Em cần nỗ lực hơn trong học tập; 0
  18 ………….. Em có ý thức tự giác cao trong học tập; Em biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt; Em biết xác định và làm rõ thông tin; Em có sự tiến bộ trong giao tiếp; Em làm tốt toán cộng trừ, viết phép tính tốt; Em nhận biết được một số sự vật, hiện tượng, trong môi trường tự nhiên; Em chọn lọc màu sắc hài hoà khi tô màu; Em giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách; Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè; Em có tấm lòng nhân ái; Em tham gia tốt các hoạt động của lớp, Trường; Em luôn trung thực với bạn bè; Em tự tin hơn khi phát biểu ý kiến; 0
  19 ………….. Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề; Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm; Em phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập; Em nói to, rõ ràng; Em có tiến bộ cần làm toán đúng nhiều hơn; Em nêu được mối quan hệ môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; Em tô màu đều, đẹp khi làm bài; Em tự giác tập luyện thể dục, thể thao; Em biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn; Em có tấm lòng nhân hâu, sẻ chia; Em tích cực tham gia lau, dọn lớp học; Em có tính trung thực cao và biết giữ lời hứa; Em tự tin hơn khi giải quyết vấn đề; 0
  20 ………….. Em biết tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập; Em biết lắng nghe người khác, hợp tác cùng với bạn tốt; Em biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề; Em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài; Em thông minh, tính toán nhanh nhẹn, chính xác; Em mô tả được một số sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội xung quanh; Em tự nhận ra cái đẹp trong cuộc sống; Em lựa chọn tốt tham gia hoạt động phù hợp với bản thân; Em có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường; Em quan tâm và giúp đỡ mọi người; Em tích cực trong học tập ở lớp; Em luôn nhường nhịn và chia sẻ với bạn bè trong lớp; Em biết nhận lỗi và sữa lỗi sai; 0
  21 ………….. Em biết cách nêu câu hỏi và tự trả lời; Em thể hiện sự tốt sự thân thiện, hòa đồng với bạn bè; Em biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản; Em mạnh dạn khi giao tiếp; Em vận dụng kiến thức tốt vào các bài thực hành; Em trình bày được đặc điểm một số sự vật thường gặp trong môi trường xung quanh; Em dùng lời nói hay, diễn tả tốt cái đẹp; Em có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân; Em luôn tự hào về người thân trong gia đình; Em hay chia sẻ công việc nhà trong gia đình; Em biết bảo vệ của công Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học; Em tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình; 0
  22 ………….. Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập; Em biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt; Em mạnh dạn đưa ra những ý kiến cá nhân; Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nôi dung cần trao đổi; Em chăm chỉ, học toán tốt; Em so sánh được các sự vật đơn giản trong tự nhiên và xã hội theo một số tiêu chí; Em biết chọn lựa từ ngữ khi ca ngợi cái đẹp; Em tự giác chia sẻ, quan tâm với mọi người; Em biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học; Em biết giúp đỡ bạn khó khăn; Em biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình và các bạn; Em chấp hành tốt nội qui lớp học; Em tự tin khi phát biểu ý kiến; 0
  23 ………….. Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; Em biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè; Em có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh; Em sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh; Em vận dụng tốt bảng cộng trừ vào thực hành; Em đặt được các câu hỏi đơn giản về một số sự vật trong tự nhiên và xã hội xung quanh; Em thể hiện tình yêu quê hương qua các tranh; Em lựa chọn tốt cách ăn mặc phù hợp với thời tiết; Em luôn tự giác, tích cực tham gia các hoạt hoạt động tập thể; Em luôn quan tâm mọi người trong gia đình; Em chăm, ngoan, lễ phép; Em luôn có ý thức tự giác cao và trung thực trong học tập; Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm; 0
  24 ………….. Em có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các bài tập; Em chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm; Em biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng; Em trình bày ý kiến của mình trước đám đông; Em tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác; Em quan sát để tìm hiểu được về sự vật trong tự nhiên và xã hội xung quanh; Em có cảm xúc và nhận xét trước cái đẹp; Em tích cực tham gia cổ vũ, động viên bạn; Em biết quý trọng công sức lao động của người khác; Em luôn chăm sóc quan tâm ông bà; Em thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên; Em tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè; Em không đổ lỗi cho người khác; 0
  25 ………….. Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân; Em có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt; Em có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao; Em đọc to, rõ các chữ; Em làm bài tốt, nắm vững các kiến thức, kĩ năng làm toán; Em nhận xét được đặc điểm bên ngoài, so sánh giữa các sự vật, hiện tượng xung quanh; Em diễn tả tốt ý tưởng của mình; Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ; Em luôn đoàn kết và yêu mến bạn bè; Em luôn yêu quí mọi người; Em chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ; Em biết bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường; Em biết nhận lỗi khi làm sai; 0
  26 ………….. Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên; Em có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt; Em có năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo; Em đọc chữ trôi chảy; Em tích cực học toán; Em giải thích được một số sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội xung quanh; Em biết diễn đạt, thể hiện cảm xúc trước cái đẹp; Em tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách; Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên; Em hay giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn; Em thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô giáo; Em biết quý trọng công sức lao động của người khác; Em luôn nỗ lực trong học tập; 0
  27 ………….. Em có khả năng họp nhóm tốt với các bạn; Em tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả; Em biết lựa chon thông tin tốt; Em trình bày các vấn đề lưu loát; Em thực hiện tốt các yêu cầu của bài toán; Em nói được tình huống về an toàn, sức khoẻ của bản thân, người khác và môi trường sống xung quanh; Em có gu thẩm mĩ tốt trong cách ăn mặc; Em giữ vệ sinh môi trường sống xanh, sạch; Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp; Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn; Em thực hiện tốt các quy định về tập luyện ở lớp cũng như ở nhà; Em biết giúp đỡ mọi người, cởi mở, thân thiện; Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm; 0
  28 ………….. Em có khả năng tự học một mình; Em diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu; Em có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân; Em có khả năng sử dụng từ ngữ tốt; Em tính nhanh nhẹn các dạng toán; Em giải quyết được vấn đề, cách ứng xử phù hợp trong các tình huống có liên quan; Em biết chọn lọc màu sắc khi tô màu; Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh; Em vui vẻ, hòa đồng, cần tích cực tham gia lao động; Em hay giúp đỡ bạn bè; Em chăm làm bài ở lớp; Em có tính trung thực và biết giữ lời; Em tự tin trao đổi ý kiến với các bạn; 0
  29 ………….. Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống; Em biết lắng nghe ý kiến bạn bè; Em có khả năng điều khiển hoạt động nhóm tốt; Em nói mạch lạc các vấn đề; Em có năng khiếu về toán học; Em trao đổi, chia sẻ; nhận xét được cách ứng xử trong mỗi tình huống; Em biết tô màu theo yêu cầu; Em nêu được các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ; Em cần bảo vệ của công tốt hơn; Em biết yêu thương gia đình; Em thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp; Em biết nhặt của rơi trả lại cho bạn; Em biết nhận công việc vừa sức của mình; 0
  30 ………….. Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm; Em trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; Em biết nhận ra sai sót sẵn sàng sửa sai; Em giao tiếp, hợp tác tốt với bạn; Em làm toán nhanh, cẩn thận; Em biết nhận ra cái đẹp trong cuộc sống; Em biết lựa chọn cách ăn mặc phù hợp với thời tiết; Em quý trọng tình bạn nhưng chưa cởi mở, gần gũi; Em biết yêu thương ông bà cha mẹ; Em chăm học hơn, giúp đỡ các bạn tích cực hơn; Em cần trung thực hơn trong học tập; Em biết trình bày ý kiến trước lớp; 0

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *