Miêu tả về người ngoài hành tinh bằng tiếng Anh (4 Mẫu)

Miêu tả về người ngoài hành tinh bằng tiếng Anh gồm 4 mẫu khác nhau cực hay có dịch. Với 4 mẫu miêu tả người ngoài hành tinh bằng tiếng Anh được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Viết về người ngoài hành tinh bằng tiếng Anh siêu hay dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về lũ lụt, viết đoạn văn tiếng Anh về cách học tiếng Anh hiệu quả, viết đoạn văn tiếng Anh về bộ phim yêu thích.

Viết về người ngoài hành tinh bằng tiếng Anh

  Write a description of your alien

  Tiếng Anh

  The alien I am imagining is a tall and slender creature, standing at least 2 meters tall, with four spindly arms and two long legs that end in multiple digits. Its skin is a shimmering, iridescent blue, with patterns that seem to change and move in response to its environment. The creature’s head is elongated and angular, with large, dark eyes that dominate its face. Its mouth is small and slit-like, and it appears to communicate through a series of clicks, chirps, and other high-pitched sounds. This alien has the ability to manipulate energy and matter at a molecular level, allowing it to create and shape objects with its mind. It uses this power to construct elaborate structures and tools, and to move objects with ease.

  Tiếng Việt

  Người ngoài hành tinh mà tôi đang tưởng tượng là một sinh vật cao và mảnh khảnh, cao ít nhất 2 mét, có bốn cánh tay khẳng khiu và hai chân dài có nhiều chữ số. Da của nó có màu xanh lấp lánh, óng ánh, với các hoa văn dường như thay đổi và di chuyển để đáp ứng với môi trường của nó. Đầu của sinh vật này thon dài và góc cạnh, với đôi mắt to và sẫm màu chiếm ưu thế trên khuôn mặt. Miệng của nó nhỏ và giống như một cái khe, và nó dường như giao tiếp thông qua một loạt tiếng lách cách, tiếng kêu và những âm thanh cao độ khác. Người ngoài hành tinh này có khả năng điều khiển năng lượng và vật chất ở cấp độ phân tử, cho phép nó tạo ra và định hình các vật thể bằng tâm trí của mình. Nó sử dụng sức mạnh này để xây dựng các cấu trúc và công cụ phức tạp, đồng thời di chuyển các đối tượng một cách dễ dàng.

  Nói về người ngoài hành tinh bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  There are many new things in the universe that scientists have found the answer to. But until now humans have not found any creatures that fly an airplane called a UFO and that creature called an alien. I think that the alien also may have 2 eyes. His skin may be green and thick and he may have a lot of hair. He may eat rocks. He may wear spacesuit regularly. He may be different to us that he can feel happy and fearful and he may be different from humans in that he can’t speak. Heard already scared! What a mysterious and frightening being.

  Tiếng Việt

  Có rất nhiều điều mới mẻ trong vũ trụ mà các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời. Nhưng cho đến nay con người vẫn chưa tìm ra sinh vật nào lái máy bay gọi là UFO và sinh vật đó gọi là người ngoài hành tinh. Tôi nghĩ người ngoài hành tinh cũng có thể có 2 mắt. Da của anh ta có thể xanh và dày và anh ta có thể có nhiều tóc. Anh ta có thể ăn đá. Anh ta có thể mặc bộ đồ du hành vũ trụ thường xuyên. Anh ấy có thể khác với chúng ta ở chỗ anh ấy có thể cảm thấy hạnh phúc và sợ hãi và anh ấy có thể khác con người ở chỗ anh ấy không thể nói được. Nghe đã thấy sợ rồi! Thật là một sinh vật bí ẩn và đáng sợ.

  Miêu tả về người ngoài hành tinh bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh 

  I think that the alien also may have 2 eyes. His skin may be green and thick and he may have a lot of hair. He may eat rocks. He may wear spacesuit regularly. He may be different to us that he can feel happy and fearful and he may be different from humans in that he can’t speak.

  Tiếng Việt 

  Tôi nghĩ người ngoài hành tinh cũng có 2 con mắt. Da anh ấy có lẽ màu xanh lá, dày và anh ấy cũng có nhiều tóc. Anh ấy có thể ăn đá. Anh ấy mặc bộ đồ không gian thường xuyên. Anh ấy có lẽ khác với chúng ta rằng anh ấy cảm thấy vui và sợ hãi. Anh ấy có lẽ khác với con người chúng ta khi anh ấy không thể nói chuyện được.

  Viết về người ngoài hành tinh bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh 

  Aliens come from other planets. I think they’ll have a bigger oval head. His hair may be curly and short. He has 3 eyes: 2 eyes are on the face and the other is on the back of neck. His skin may be green and thick. He may be eat rock and leaves. He may be very intelligent. He may be similar to us in that he can think and have knowledge. He may be different from humans in that he has sorcery and he can control everything by eyes. If I met them I would hide if they were aggressive and I would say hello if they were friendly.

  Tiếng Việt 

  Người ngoài hành tinh đến từ các hành tinh khác. Tôi nghĩ rằng họ sẽ có một cái đầu hình bầu dục lớn hơn. Tóc của anh ấy có thể xoăn và ngắn. Anh ta có 3 mắt: 2 mắt ở trên mặt và mắt còn lại ở sau gáy. Da của anh ta có thể xanh và dày. Anh ta có thể ăn đá và lá cây. Anh ấy có thể rất thông minh. Anh ta có thể giống chúng ta ở chỗ anh ta có thể suy nghĩ và có kiến ​​thức. Anh ta có thể khác với con người ở chỗ anh ta có phép thuật và anh ta có thể điều khiển mọi thứ bằng mắt. Nếu tôi gặp họ, tôi sẽ trốn nếu họ hung hăng và tôi sẽ chào nếu họ thân thiện.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *