Nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27

Nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27 bao gồm những lời nhận xét, đánh giá cho học sinh lớp 4 theo quy định mới nhất, giúp thầy cô dễ dàng ghi vào sổ học bạ năm 2023 – 2024.

Với những lời nhận xét môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Công nghệ (Tin học), Lịch sử – Địa lí, Khoa học, Âm nhạc và cả nhận xét năng lực phẩm chất, giúp thầy cô dễ dàng hoàn thiện sổ sách cuối năm học 2023 – 2024 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27

  Lời nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 27 các môn

  Lời nhận xét môn Tiếng Việt lớp 4 theo Thông tư 27

  Tập đọc A 1 Bước đầu biết đọc diễn cảm, trả lời tốt các câu hỏi của bài học.
  2 Đọc bài to, rõ ràng, lưu loát. Biết ngắt, nghỉ hợp lí.
  3 Đọc lưu loát, hiểu bài, trả lời tốt câu hỏi của bài đọc.
  4 Đọc bài to, rõ ràng, trả lời tốt câu hỏi của bài đọc.
  B 5 Đọc rõ ràng, hiểu nội dung bài đọc.
  6 Đọc to, rõ ràng, lưu ý cách ngắt nghỉ hợp lí hơn.
  7 Đọc lưu loát, trả lời đúng các câu hỏi của bài học.
  8 Đọc lưu loát, lưu ý cách ngắt nghỉ hợp lí hơn.
  C 9 Cần tích cực luyện đọc hơn.
  10 Cần tăng cường luyện đọc.
  Chính tả A 11 Viết đúng chính tả, chữ viết đều, đẹp.
  12 Chữ viết sạch đẹp, đảm bảo tốc độ.
  13 Chữ viết đẹp, đều nét, đúng chính tả.
  14 Chữ viết đúng độ ly, sạch đẹp.
  B 15 Chữ viết tương đối đều nét.
  16 Chữ viết sạch, đều nét.
  17 Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ.
  18 Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ.
  C 19 Cần cố gắng rèn chữ viết cho đẹp.
  20 Tốc độ viết bài còn chậm.
  LT&C A 21 Nắm vững kiến thức về từ và câu, vận dụng để làm bài tập tốt.
  22 Vận dụng được kiến thức đã học để làm bài tập tốt.
  23 Nắm vững các kiểu câu và biết dùng từ đặt câu tốt.
  24 Có vốn từ phong phú.
  B 25 Nắm được kiến thức về từ và câu và biết vận dụng vào bài tập.
  26 Nắm được kiến thức về từ và câu và biết vận dụng vào bài tập.
  27 Nắm được các kiểu câu và biết dùng từ đặt câu.
  28 Có vốn từ khá phong phú và biết dùng từ đặt câu.
  C 29 Cần đọc sách, báo nhiều hơn để phát triển vốn từ.
  30 Vốn từ còn hạn chế.
  TLV A 31 Bài văn có ý hay, diễn đạt tốt.
  32 Bài văn biết chọn hình ảnh đẹp, viết câu chặt chẽ, đủ ý.
  33 Viết văn có sáng tạo.
  34 Câu văn hay biết dùng từ ngữ gợi tả tốt.
  B 35 Biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong viết văn.
  36 Viết được câu có đủ thành phần và diễn đạt được ý của mình.
  37 Viết được câu có đủ thành phần và diễn đạt được ý của mình.
  38 Viết bài tập làm văn đạt yêu cầu.
  C 39 Cần chú ý sắp xếp các ý văn trong bài tập làm văn.
  40 Bài văn còn sơ sài.
  Kể chuyện A 41 Đã biết thể hiện cảm xúc khi kể chuyện.
  42 Đã biết thể hiện cảm xúc khi kể chuyện.
  43 Kể lại được đúng câu chuyện, lời kể hấp dẫn.
  44 Kể lại được đúng câu chuyện, lời kể hấp dẫn.
  B 45 Kể được câu chuyện theo gợi ý.
  46 Kể được câu chuyện theo gợi ý.
  47 Kể được câu chuyện theo gợi ý.
  48 Kể được câu chuyện theo gợi ý.
  C 49 Chưa kể được câu chuyện theo gợi ý
  50 Chưa kể được câu chuyện theo gợi ý

  Lời nhận xét môn Toán lớp 4 theo Thông tư 27

  Điểm 10 1 Nắm chắc kiến thức đã học. Tính toán thành thạo, giải toán đúng.
  2 Tiếp thu nhanh. Hiểu và làm chính xác các bài tập.
  3 Hoàn thành tốt. Kĩ năng tính toán nhanh, giải toán chính xác.
  4 Có tư duy toán tốt, tính toán cẩn thận, giải toán thành thạo.
  5 Nắm vững kiến thức đã học. Tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ học tập.
  Điểm 9 6 Tiếp thu bài khá tốt. Thực hành thành thạo các bài tập.
  7 Nắm vững kiến thức và áp dụng thực hành tốt.
  8 Tập trung lắng nghe trong giờ học. Hiểu bài và làm bài đầy đủ.
  9 Hoàn thành tốt môn học, nắm chắc các kiến thức cơ bản.
  10 Hoàn thành tốt môn học, nắm chắc các kiến thức cơ bản.
  Điểm 8 11 Hiểu bài, nắm được các kiến thức cơ bản.
  12 Học khá, biết tính thành thạo các phép tính.
  13 Học khá, biết tính thành thạo các phép tính.
  14 Nắm được kiến thức cơ bản của môn học.
  15 Nắm được kiến thức cơ bản của môn học.
  Điểm 7 16 Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình.
  17 Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình.
  18 Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình.
  19 Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.
  20 Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.
  Điểm 6 21 Nắm được kiến thức cơ bản tuy nhiên thực hiện các phép tính còn chậm.
  22 Nắm được kiến thức cơ bản tuy nhiên thực hiện các phép tính còn chậm.
  23 Đã hoàn thành nội dung môn học nhưng tính toán còn hay nhầm lẫn.
  24 Đã hoàn thành nội dung môn học nhưng tính toán còn hay nhầm lẫn.
  25 Đã hoàn thành nội dung môn học nhưng tính toán còn hay nhầm lẫn.
  Điểm 5 26 Chưa nắm chắc kiến thức, kĩ năng môn học
  27 Chưa nắm chắc kiến thức, kĩ năng môn học
  28 Chưa nắm chắc kiến thức, kĩ năng môn học
  29 Cần tích cực, chủ động hơn trong học tập.
  30 Cần tích cực, chủ động hơn trong học tập.
  DƯỚI 5 31 Tiếp thu bài chậm, tính toán chưa cẩn thận, giải toán chưa tốt.
  32 Tiếp thu bài chậm, tính toán chưa cẩn thận, giải toán chưa tốt.
  33 Tiếp thu bài chậm, tính toán chưa cẩn thận, giải toán chưa tốt.
  34 Chưa nắm được kiến thức cơ bản của môn học.
  35 Chưa nắm được kiến thức cơ bản của môn học.

  Lời nhận xét môn Đạo đức lớp 4 theo Thông tư 27

  Hoàn thành tốt 1 Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
  2 Biết điều chỉnh thái độ và hành vi đạo đức phù hợp.
  3 Nêu tình huống và giải quyết theo nội dung bài học tốt.
  4 Nêu tình huống và giải quyết theo nội dung bài học tốt.
  5 Vận dụng nội dung bài học vào thực tiễn tốt.
  6 Vận dụng nội dung bài học vào thực tiễn tốt.
  7 Thực hiện tốt hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống.
  8 Thực hiện tốt hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống.
  9 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
  10 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
  Hoàn thành 11 Hiểu bài và làm bài tập đầy đủ.
  12 Hiểu bài và làm bài tập đầy đủ.
  13 Nhận biết được hành vi đúng sai.
  14 Nhận biết được hành vi đúng sai.
  15 Hoàn thành kiến thức môn học.
  16 Hoàn thành kiến thức môn học.
  17 Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.
  18 Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.
  19 Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.
  20 Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.

  Lời nhận xét môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 theo Thông tư 27

  Hoàn thành tốt 1 Tự tin khi tham gia hoạt động tập thể.
  2 Vận dụng tốt kiến thức đã học vào xử lí tình huống
  3 Biết xử lí tình huống, phân biệt đúng/sai trong chủ đề vừa học.
  4 Tích cực phát biểu, tham gia hoạt động nhóm.
  5 Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học.
  6 Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống.
  7 Tích cực phát biểu, tham gia hoạt động nhóm.
  8 Nắm chắc kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi.
  9 Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học.
  10 Chủ động nắm bắt và ghi nhớ kiến thức tốt.
  Hoàn thành 11 Nhận biết được hành vi nên và không nên làm.
  12 Hiểu bài và làm bài tập đầy đủ.
  13 Bước đầu biết vận dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.
  14 Bước đầu biết vận dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.
  15 Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.
  16 Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.
  17 Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.
  18 Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.
  19 Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học.
  20 Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học.

  Lời nhận xét môn Công nghệ (Tin học) lớp 4 theo Thông tư 27

  Điểm 10 1 Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống.
  2 Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống.
  3 Chủ động nắm bắt và ghi nhớ kiến thức tốt.
  4 Tích cực, chủ động tiếp thu bài học.
  5 Biết thu thập thông tin từ tình huống
  Điểm 9 6 Nắm vững kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi.
  7 Nắm vững kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi.
  8 Chăm học, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học.
  9 Chăm học, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học.
  10 Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học.
  Điểm 8 11 Học khá, biết vận dụng bài học vào thực tiễn.
  12 Học khá, biết vận dụng bài học vào thực tiễn.
  13 Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.
  14 Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.
  15 Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.
  Điểm 7 16 Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình.
  17 Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình.
  18 Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học.
  19 Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.
  20 Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.
  Điểm 6 21 Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn.
  22 Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn.
  23 Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn.
  24 Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn.
  25 Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn.
  Điểm 5 26 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  27 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  28 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  29 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  30 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  DƯỚI 5 31 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  32 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  33 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  34 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  35 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.

  Lời nhận xét môn Lịch sử – Địa lí lớp 4 theo Thông tư 27

  Điểm 10 1 Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống.
  2 Tiếp thu nhanh, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống.
  3 Chủ động nắm bắt và ghi nhớ kiến thức tốt.
  4 Tích cực, chủ động tiếp thu bài học.
  5 Tích cực, tự giác trong học tập.
  Điểm 9 6 Nắm vững kiến thức đã học và vận dụng kiến thức tốt.
  7 Nắm vững kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi.
  8 Chăm học, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học.
  9 Tiếp thu bài tốt, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học.
  10 Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học.
  Điểm 8 11 Học khá, biết vận dụng bài học vào thực tiễn.
  12 Nắm được kiến thức cơ bản và biết vận dụng bài học vào thực tiễn.
  13 Nắm được kiến thức cơ bản và biết vận dụng vào cuộc sống.
  14 Học khá, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
  15 Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.
  Điểm 7 16 Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình.
  17 Hoàn thành kiến thức, kĩ năng cơ bản của môn học.
  18 Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học.
  19 Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.
  20 Hoàn thành nội dung môn học.
  Điểm 6 21 Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn.
  22 Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn.
  23 Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn.
  24 Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn.
  25 Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn.
  Điểm 5 26 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  27 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  28 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  29 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  30 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  DƯỚI 5 31 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  32 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  33 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  34 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  35 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.

  Lời nhận xét môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 27

  Điểm 10 1 Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống.
  2 Tiếp thu nhanh, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống.
  3 Chủ động nắm bắt và ghi nhớ kiến thức tốt.
  4 Tích cực, chủ động tiếp thu bài học.
  5 Tích cực, tự giác trong học tập.
  Điểm 9 6 Nắm vững kiến thức đã học và vận dụng kiến thức tốt.
  7 Nắm vững kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi.
  8 Chăm học, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học.
  9 Tiếp thu bài tốt, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học.
  10 Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học.
  Điểm 8 11 Học khá, biết vận dụng bài học vào thực tiễn.
  12 Nắm được kiến thức cơ bản và biết vận dụng bài học vào thực tiễn.
  13 Nắm được kiến thức cơ bản và biết vận dụng vào cuộc sống.
  14 Học khá, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
  15 Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.
  Điểm 7 16 Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình.
  17 Hoàn thành kiến thức, kĩ năng cơ bản của môn học.
  18 Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học.
  19 Hoàn thành nội dung kiến thức môn học.
  20 Hoàn thành nội dung môn học.
  Điểm 6 21 Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn.
  22 Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn.
  23 Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn.
  24 Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn.
  25 Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn.
  Điểm 5 26 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  27 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  28 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  29 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  30 Cần tích cực chủ động trong học tập hơn.
  DƯỚI 5 31 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  32 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  33 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  34 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.
  35 Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học.

  Lời nhận xét môn Âm nhạc lớp 4 theo Thông tư 27

  • Em thuộc lời. Cố gắng hát đúng giai điệu lời ca.
  • Em thuộc lời, giọng hát to, hát đúng giai điệu lời ca.
  • Thuộc lời, hát đúng giai điệu lời ca. cần phát huy thêm.
  • Thực hiện được 2 kiểu gõ đệm.
  • Em hát đúng giai điệu. Em có cố gắng.
  • Em đã hát đúng nhịp bài hát. Cố gắng em nhé!
  • Thuộc lời, hát đúng giai điệu lời ca. cố gắng hát rõ lời.
  • Em hoàn thành bài hát. Cố gắng hơn nữa.
  • Em đã thuộc lời bài hát.
  • Em đã hát đúng giai điệu. Em hãy phát huy thêm.
  • Em hoàn thành. Em cần chú ý các động tác phụ họa để phù hợp hơn
  • Em cần chú ý các động tác phụ họa để phù hợp hơn
  • Em hát đúng theo giai điệu lời ca,cần tập luyện cách vỗ đệm.
  • Em thuộc lời. Cố gắng hát đúng giai điệu lời ca.
  • Hát đúng nhịp bài hát
  • Biết hát kết hợp múa minh họa.
  • Biết gõ tiết tấu theo giai điệu lời ca.
  • Em hát đúng cao độ, trường độ bài hát.
  • Em có sáng tạo trong động tác múa minh họa.
  • Thực hiện được 3 kiểu gõ đệm.
  • Em hoàn thành. Em hát to, rõ ràng, đúng giai điệu.
  • Em đã biểu diễn được bài hát.
  • Em hoàn thành môn học. Em hát đúng cao độ, trường độ bài hát.
  • Em hoàn thành tốt nội dung học tập.
  • Em đọc được nốt nhạc.
  • Em hoàn thành môn học. Em hát tự nhiên, giọng trong sáng.
  • Em có năng khiếu ca hát. Cảm thụ âm nhạc tốt.
  • Em đọc được bài tập đọc nhạc.
  • Em nhớ nội dung, kể được câu chuyện âm nhạc.
  • Em hát kết hợp được vận động cơ thể
  • Em hoàn thành môn học. Giọng hát hay truyền cảm. Có năng khiếu.
  • Em hoàn thành môn học. Em biết thể hiện tình cảm của mình vào bài hát.
  • Em hoàn thành môn học. Em mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.
  • Em có hiểu bài, em hãy phát huy thêm.
  • Em có cố gắng, em hãy phát huy thêm.
  • Em có tiến bộ, em hãy phát huy thêm.

  Mẫu lời nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 27

  Mẫu lời nhận xét năng lực học sinh lớp 4

  NĂNG LỰC CHUNG Tự chủ và tự học Hoàn thành tốt 1 Tích cực, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập.
  2 Thực hiện tốt các bài tập được giao.
  3 Có ý thức tham gia học tập tốt.
  4 Tích cực, tự giác trong học tập và rèn luyện
  5 Hăng hái tham gia các hoạt động học tập.
  Đạt 6 Bước đầu biết tự học, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
  7 Bước đầu biết tự học, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
  8 Nên tự giác và chủ động hơn trong học tập.
  Giao tiếp và hợp tác Hoàn thành tốt 9 Trình bày rõ ràng, mạch lạc.
  10 Giao tiếp tốt, biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến.
  11 Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
  12 Có kĩ năng giao tiếp tốt, sẵn sàng giúp đỡ các bạn.
  13 Chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.
  Đạt 14 Biết lắng nghe người khác.
  15 Bước đầu biết phối hợp với bạn khi làm việc trong nhóm, lớp.
  16 Biết tự giác tham gia các hoạt động nhóm.
  Giải quyết vấn đề và sáng tạo Hoàn thành tốt 17 Biết chủ động nghĩ ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề.
  18 Biết vận dụng điều đã học để giải quyết các vấn đề trong học tập.
  19 Phát hiện và nêu được các tình huống có vấn đề trong học tập.
  20 Linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ học tập.
  21 Tự đánh giá kết quả học tập của bản thân và của bạn.
  Đạt 22 Cần mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân.
  23 Cần tự tin hơn khi giải quyết các vấn đề trong học tập.
  24 Biết trình bày ý kiến của mình.
  NĂNG LỰC ĐẶC THÙ Ngôn ngữ Hoàn thành tốt 25 Diễn đạt tốt.
  26 Nói năng lưu loát, rõ ràng.
  27 Trình bày rõ ràng, dễ hiểu.
  28 Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt.
  29 Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt.
  Đạt 30 Cần rèn cách diễn đạt khi nói.
  31 Cần nói to, rõ ràng khi giao tiếp.
  32 Nên dùng từ ngữ cho phù hợp.
  Tính toán Hoàn thành tốt 33 Kĩ năng tính toán tốt.
  34 Tính toán cẩn thận.
  35 Có tư duy toán tốt.
  36 Vận dụng kĩ năng tính toán tốt.
  37 Tính toán chính xác, cẩn thận.
  Đạt 38 Nên rèn thêm kĩ năng tính toán.
  39 Nên rèn thêm kĩ năng tính toán.
  40 Nên rèn thêm kĩ năng tính toán.
  Khoa học Hoàn thành tốt 41 Có ý thức giữ gìn sức khỏe của bản thân.
  42 Yêu thiên nhiên.
  43 Giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.
  44 Có ý thức bảo vệ môi trường.
  45 Thích khám phá, tìm hiểu môi trường tự nhiên.
  Đạt 46 Cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
  47 Cần tích cực tìm hiểu thế giới xung quanh.
  48 Cần xem thêm các chương trình khoa học.
  Công nghệ Hoàn thành tốt 49 Có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ.
  50 Có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ.
  51 Biết tác dụng của một số sản phẩm công nghệ.
  52 Biết tác dụng của một số sản phẩm công nghệ.
  53 Biết tác dụng của một số sản phẩm công nghệ.
  Đạt 54 Nhận biết được sản phẩm công nghệ.
  55 Nhận biết được sản phẩm công nghệ.
  56 Nhận biết được sản phẩm công nghệ.
  Tin học Hoàn thành tốt 57 Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành.
  58 Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành.
  59 Vận dụng tốt kiến thức vào bài thực hành.
  60 Thành thạo các kỹ năng thực hành.
  61 Thành thạo các kỹ năng thực hành.
  Đạt 62 Có kỹ năng thực hành.
  63 Có kỹ năng thực hành.
  64 Có kỹ năng thực hành.
  Thẩm mĩ Hoàn thành tốt 65 Có khiếu thẩm mĩ.
  66 Biết phối kết hợp màu sắc hài hòa.
  67 Diễn tả tốt ý tưởng của bản thân.
  68 Biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.
  69 Biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.
  Đạt 70 Nên lựa chọn màu sắc cho hài hòa.
  71 Cần tập diễn tả rõ ý tưởng của mình.
  72 Nên tự tin bày tỏ cảm xúc trước cái đẹp.
  Thể chất Hoàn thành tốt 73 Giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.
  74 Thể chất tốt.
  75 Ăn mặc phù hợp với thời tiết.
  76 Tích cực tham gia hoạt động thể thao.
  77 Biết cách giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.
  Đạt 78 Cần tích cực tham gia hoạt động thể thao.
  79 Cần tích cực tham gia hoạt động thể thao.
  80 Cần tích cực tham gia hoạt động thể thao.

  Mẫu lời nhận xét phẩm chất học sinh lớp 4

  PHẨM CHẤT Yêu nước Hoàn thành tốt 81 Kính trọng, lễ phép với thầy cô; yêu quý bạn bè.
  82 Bảo vệ của công, giữ gìn bảo vệ môi trường.
  83 Yêu quý người thân trong gia đình.
  84 Đoàn kết, yêu quý bạn bè.
  85 Tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.
  Đạt 86 Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.
  87 Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.
  88 Nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.
  Nhân ái Hoàn thành tốt 89 Biết quan tâm, chia sẻ.
  90 Hòa nhã, thân thiện với bạn bè.
  91 Biết giúp đỡ mọi người
  92 Biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
  93 Cởi mở, hòa nhã với mọi người.
  Đạt 94 Luôn yêu quí mọi người.
  95 Luôn yêu quí mọi người.
  96 Luôn yêu quí mọi người.
  Chăm chỉ Hoàn thành tốt 97 Chăm ngoan, lễ phép, vâng lời.
  98 Đi học đều, đúng giờ.
  99 Tập trung trong giờ học, chăm chú nghe giảng.
  100 Giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức.
  101 Chăm chỉ học tập.
  Đạt 102 Cần tập trung hơn trong giờ học.
  103 Cần tập trung hơn trong giờ học.
  104 Cần tích cực, tự giác học tập hơn.
  Trung thực Hoàn thành tốt 105 Chấp hành tốt nội quy của trường lớp.
  106 Trung thực trong học tập.
  107 Biết nhường nhịn và chia sẻ.
  108 Giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học.
  109 Biết giữ lời hứa.
  Đạt 110 Biết chấp hành nội quy của trường, lớp.
  111 Biết chấp hành nội quy của trường, lớp.
  112 Biết chấp hành nội quy của trường, lớp.
  Trách nhiệm Hoàn thành tốt 113 Biết nhận lỗi và sửa lỗi.
  114 Có trách nhiệm trong học tập, rèn luyện bản thân.
  115 Luôn nỗ lực, có trách nhiệm trong học tập.
  116 Biết lắng nghe, nhận xét, góp ý cho bạn.
  117 Luôn chủ động, cố gắng tự hoàn thành việc của mình.
  Đạt 118 Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm.
  119 Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm.
  120 Biết tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *