Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia, có lời giải chi tiết. Giúp các em học sinh lớp 4 nắm vững các dạng Toán trọng tâm, để ôn các vòng thi giải Toán trên mạng đạt kết quả cao. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết.

Bạn đang đọc: Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Violympic Toán lớp 4

Câu 1. Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà ở mỗi số không có chữ số 0 nào cả?

Mỗi số không có chữ số 0 nên các số được viết từ các chữ số: 1; 2;….9

Chữ số hàng nghìn có 9 cách chọn

Chữ số hàng trăm có 9 cách chọn

Chữ số hàng chục có 9 cách chọn

Chữ số hàng đơn vị có 9 cách chọn

Số thỏa mãn là: 9 x 9 x 9 x 9 = 6561 (số)

Câu 2: Một cửa hàng bán một tấm vải, mỗi lần bán Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia tấm vải đó thì sau 7 lần bán tấm vải còn lại là 21m. Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu mét?

7 lần bán được số phần tấm vải là: Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia (tấm vải)

Phân số chỉ 21 m vải là: Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia (tấm vải)

Tấm vải lúc đầu dài số m là: Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia(m)

Câu 3: Khi viết các số tự nhiên từ 100 đến 150, phải viết tất cả bao nhiêu chữ số 1?

Chữ số 1 ở hàng trăm xuất hiện số lần là: (150 – 100) : 1 + 1 = 51 (lần)

Chữ số 1 ở hàng chục xuất hiện số lần là: (119 – 110) : 1 + 1 = 10 (lần)

Chữ số 1 ở hàng đơn vị xuất hiện số lần là: (141 – 101) : 10 1 = 5 (lần)

Vay khi viết các số nhiên từ 100 đến 150 phải viết số chữ số 1 là:

51 + 10 + 5 = 66 (số)

  • Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4
  • Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Download file PDF để xem đầy đủ các bài toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *