Phân biệt Stress, Stressed, Stressful: Hướng dẫn sử dụng & bài tập vận dụng

Key takeaways

1. Stress (động từ) có nghĩa “to become or make somebody become too anxious or tired to be able to relax” – tức là trở nên căng thẳng hoặc khiến cho ai đó căng thẳng, lo lắng.

2. Stressed (tính từ) có nghĩa là “too anxious and tired to be able to relax” tức là bị căng thẳng. Trong văn phong thân mật, không trang trọng, cụm từ “stressed out” được sử dụng phổ biến hơn. Lưu ý rằng tính từ này không đứng trước danh từ được mà chỉ đứng sau động từ to be.

3. Stressful (tính từ) có nghĩa là “causing a lot of worry” tức gây ra rất nhiều lo lắng, căng thẳng.

Stress

Định nghĩa

 • Cách phát âm: /stres/

 • Loại từ: Vừa là động từ, vừa là danh từ.

 • Ý nghĩa:

  • Nếu là danh từ, stress có nghĩa là sự căng thẳng, sự nhấn mạnh, trọng âm. Trong bài viết này, tác giả sẽ chỉ tập trung vào nghĩa “căng thẳng” và không đề cập đến những nghĩa còn lại trong phần nội dung bên dưới.

  • Nếu là động từ, Theo từ điển Oxford stress có nghĩa “to become or make somebody become too anxious or tired to be able to relax” – tức là trở nên căng thẳng hoặc khiến cho ai đó căng thẳng, lo lắng.

  • Cụm từ Stress out là cụm từ được sử dụng rất phổ biến và cũng mang nghĩa tương tự như trên.

Cách sử dụng

Cấu trúc:

 • To stress: Căng thẳng

 • To stress out: Căng thẳng

 • To stress somebody (out): Làm cho ai đó căng thẳng

Ví dụ:

 • I think everything will be fine, please stop stressing. (Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy thôi đừng lo lắng căng thẳng nữa)

 • I have a lot of work to do, and I try not to stress out. (Tôi có rất nhiều việc phải làm, và tôi cố gắng để không căng thẳng quá)

 • Driving in rush hour traffic really stresses me out. (Lái xe trong giờ cao điểm thật sự khiên tôi căng thẳng mệt mỏi)

Stressed

Định nghĩa

 • Cách phát âm: /strest/

 • Loại từ: Tính từ

 • Ý nghĩa:

  Theo từ điển Oxford, Stressed có nghĩa là “too anxious and tired to be able to relax” tức là bị căng thẳng. Trong văn phong thân mật, không trang trọng, cụm từ “stressed out” được sử dụng phổ biến hơn. Lưu ý rằng tính từ này không đứng trước danh từ được mà chỉ đứng sau động từ to be.

Cách sử dụng

Cấu trúc: 

 • To be stressed (out): Bị căng thẳng mệt mỏi

Ví dụ: 

 • I am so stressed about my job, should I quit? (Tôi rất căng thẳng mệt mới với công việc, tôi có nên nghỉ việc không?

 • She is always stressed out before any exam. (Cô ấy luôn bị căng thẳng trước bất cứ bài thi nào)

Stressful

Định nghĩa

 • Cách phát âm: /ˈstresfl/

 • Loại từ: Tính từ

 • Ý nghĩa:

  Theo từ điển Oxford, Stressful có nghĩa là “causing a lot of worry” tức gây ra rất nhiều lo lắng, căng thẳng.

Cách sử dụng

Cấu trúc:

 • To be stressful

 • Stressful + danh từ

Ví dụ:

 • I hate stressful jobs. (Tôi ghét những công việc căng thẳng áp lực)

 • Working in a hospital is really stressful. (Làm việc trong bệnh việc rất căng thẳng mệt mỏi)

Tham khảo thêm:

 • Cách nhận biết danh từ, tính từ, động từ và trạng từ trong tiếng Anh

 • Những lỗi sai thường gặp liên quan đến tính từ trong tiếng Anh

Phân biệt Stress, Stressed, Stressful

Stress, Stressed, Stressful khi dịch ra đều có nghĩa là căng thẳng, tuy nhiên ba từ này có cách dùng không hề giống nhau. Bài viết vừa cung cấp chi tiết cách dùng của ba từ trên, để người đọc hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa chúng, dưới đây là bảng so sánh.

Stress

Stressed

Stressful

Là danh từ và động từ

Là tính từ, chỉ đứng sau to be

Là tính từ, có thể đứng sau to be và trước danh từ.

Nghĩa: Bị căng thẳng / Khiến người khác căng thẳng

Nghĩa: Bị căng thẳng (bị tác động)

Nghĩa: Gây ra căng thẳng

Dùng cho người và vật.

My parents stress me out.

Studying stresses me out.

Dùng cho người, không dùng cho vật.

She is stressed.

My job is stressed.

Dùng cho người và vật.

A stressful boss.

A stressful job.

Bài tập áp dụng phân biệt Stress, Stressed, Stressful

Bài viết vừa giới thiệu đến người đọc cấu trúc và cách sử dụng của ba từ Stress, Stressed, Stressful, để kiểm tra xem người đọc có nắm được kiến thức truyền tải trong bài viết này hay không, dưới đây là bài tập vận dụng:

Bài tập: Chọn Stress, Stressed hoặc Stressful sao cho phù hợp.

 1. John needs a work environment without ________.

 2. I am finding my job quite ________ at the moment. What should I do?

 3. _______ work environments may cause depression, anxiety, and sleeping difficulties.

 4. I need money to pay my bills but I can’t find a job. I’m really _______ now.

 5. I think living with her mother-in-law can ________ her out.

Đáp án

 1. John needs a work environment without stress. (without + danh từ – John cần một môi trường làm việc không có sự căng thẳng)

 2. I am finding my job quite stressful at the moment. What should I do? (Find something+ adj – Tôi cảm thấy công việc của tôi khá căng thẳng lúc này, tôi nên làm gì?)

 3. Stressful work environments may cause depression, anxiety and sleeping difficulties. (tính từ trước cụm danh từ – Môi trường làm việc căng thẳng có thể gây ra trầm cảm, lo âu và khó ngủ)

 4. I need money to pay my bills but I can’t find a job. I’m really stressed now. (Sau to be – Tôi cần tiền để trả các chi phí nhưng tôi không tìm được việc, tôi bây giờ rất căng thẳng)

 5. I think living with her mother-in-law can stress her out. (khiến ai đó căng thẳng – Tôi nghĩ việc sống chung với mẹ chồng có thể khiến cô ấy căng thẳng)

Tham khảo thêm:

 • Phân biệt yet, already, still, just và since – Giải thích chi tiết nhất

 • Phân biệt Sometime, Sometimes và Some time và bài tập áp dụng

 • Phân biệt Advise và Advice: Đinh nghĩa, phát âm & cách kết hợp từ

Tổng kết

Thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng người đọc có thể phân biệt được cách dùng của Stress, Stressed, Stressful, từ đó nâng cao kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh, vận dụng linh hoạt trong khi giao tiếp để diễn đạt đúng điều mình muốn nói và nâng cao điểm số trong các bài thi tiếng Anh.

Người đọc muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của bản thân? Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với ZIM để được tư vấn miễn phí và nhận lộ trình học tập phù hợp nhất!

Liên hệ ngay:

 • Website: https://zim.vn/

 • Hotline: 1900 6363 92

Nguồn tham khảo: “Oxford Dictionary.” Oxford University Press ©, 2022, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *