Tiếng Anh 7 Unit 6: A Closer Look 1

Tiếng Anh 7 Unit 6: A Closer Look 1

Soạn Tiếng Anh 7 Unit 6: A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 62 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 bài Unit 6: A visit to a School.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 7 Unit 6: A Closer Look 1

Soạn Unit 6 A visit to a School còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 7 – Global Success Tập 1. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 7 Unit 6: A Closer Look 1

  Bài 1

  Match the words in columns A and B to form phrases. Then say them aloud (Nối các từ ở cột A với cột B để tạo thành một cụm từ. Sau đó đọc to)

  Tiếng Anh 7 Unit 6: A Closer Look 1

  Trả lời:

  1 – d 2 – c 3 – b 4 – e 5 – a

  1 – d. entrance examination (kiểm tra đầu vào)

  2 – c. school facilities (cơ sở vật chất trường học)

  3 – b. outdoor activities (các hoạt động ngoài trời)

  4 – e. midterm test (bài kiểm tra giữa kì)

  5 – a. gifted students (học sinh có tài năng)

  Bài 2

  Complete the sentences with the phrases 1 (Hoàn thành câu sau với các cụm từ ở phần 1)

  1. Binh Minh Lower Secondary School is for______ in the city.

  2. Our ______ usually covers the first three units.

  3. Students in my school take part in many______ during the school year.

  4. Our school has a lot of modern _____

  5. In order to study at Quoc Hoc – Hue, you have to pass an__________

  Trả lời:

  1- gifted students

  2- midterm test

  3-outdoor activities

  4- school facilities

  5- entrance exam

  1. Binh Minh Lower Secondary School is for gifted students in the city.

  2. Our midterm test usually covers the first three units.

  3. Students in my school take part in many outdoor activities during the school year.

  4. Our school has a lot of modern school facilities .

  5. In order to study at Quoc Hoc – Hue, you have to pass an entrance exam.

  Hướng dẫn dịch:

  1. Trường THCS Bình Minh là dành cho học sinh giỏi ở thành phố

  2. Bài kiểm tra giữa kì của chúng ta sẽ ôn tập 3 bài đầu tiên

  3. Học sinh trong trường tớ tham gia rất nhiều các hoạt động ngoài trời trong năm học

  4. Trường của tớ có rất nhiều cơ sở vật chất hiện đại

  5. Để được học ở trường Quốc học Huế bạn phải vượt qua kì thi đầu vào

  Bài 3

  Work in pairs. Answer the questions about your school (Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi về trường của bạn)

  Tiếng Anh 7 Unit 6: A Closer Look 1

  Trả lời:

  1. They are Nam, Hoa, Linh

  2. It takes place in the second week of March

  3. No, I don’t

  4. Our school have computer room, library and playground

  5. I likes to take part in volunteering activities

  Bài 4

  Listen and repeat the words. What letters can we use to make the / dʒ/ sound?

  Bài nghe:

  Hướng dẫn dịch:

  / tʃ/

  / dʒ/

  Cherry (quả cherry)

  Cheaper (rẻ hơn)

  Children (trẻ con)

  Lunch (bữa trưa)

  Teacher (giáo viên)

  Jam (mứt)

  Gym (phòng thể dục)

  Juice (nước hoa quả)

  Large (rộng lớn)

  Project (dự án)

  Intelligent (thông minh)

  Bài 5

  Listen and repeat the chant. Pay attention to the sounds / tʃ/ and / dʒ/ (Nghe và đọc. Chú ý vào những âm / tʃ/ và / dʒ/)

  Bài nghe:

  Nội dung bài nghe:

  Tiếng Anh 7 Unit 6: A Closer Look 1

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *