Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 1

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 1

Giải Tiếng Anh lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson 1 Unit 13: Appearance trang 18, 19 sách Tiếng Anh lớp 4 tập 2.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 1

Soạn Unit 13 Lesson 1 Global Success 4 bám sát theo chương trình sách giáo khoa, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 4. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 4 theo chương trình mới. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 4 Unit 13: Lesson 1

  Bài 1

  Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 1

  a. Do you have a brother, Lucy? (Bạn có anh trai không Lucy?)

  Yes, I do. (Tôi có.)

  b. What does he look like? (Anh ấy trông như thế nào?)

  He’s tall. (Anh ấy cao.)

  Bài 2

  Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 1

  Trả lời:

  a. What does she look like? (Cô ấy trông như thế nào?)

  She’s tall. (Cô ấy cao.)

  b. What does he look like? (Anh ấy trông như thế nào?)

  He’s short. (Anh ấy thấp.)

  c. What does she look like? (Cô ấy trông như thế nào?)

  She’s slim. (Cô ấy mảnh khảnh.)

  d. What does he look like? (Anh ấy trông như thế nào?)

  He’s big. (Anh ấy béo.)

  Bài 3

  Let’s talk. (Hãy nói.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 1

  – What does she look like? (Cô ấy trông như thế nào?)

  She’s tall. (Cô ấy cao.)

  – What does he look like? (Anh ấy trông như thế nào?)

  He’s short. (Anh ấy thấp.)

  – What does she look like? (Cô ấy trông như thế nào?)

  She’s slim. (Cô ấy mảnh khảnh.)

  Bài 4

  Listen and tick. (Nghe và tích.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 1

  Bài nghe:

  1. A: What does your mother look like? (Mẹ bạn trông như thế nào?)

  B: She’s slim. (Bà ấy mảnh mai.)

  A: Is she tall too? (Bà ấy cũng cao chứ?)

  B: Yes, she is. (Đúng vậy.)

  2. A: Do you have a brother? (Bạn có anh trai không?)

  B: Yes, I do. (Tớ có.)

  A: What does he look like? (Anh ấy trong như thế nào?)

  B: He’s short. (Anh ấy thấp.)

  Trả lời:

  1. a

  2. b

  Bài 5

  Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 1

  Trả lời:

  a. A: What does your brother look like? (Anh bạn trông như thế nào?)

  B: He’s tall. (Anh ấy cao.)

  b. A: What does your grandmother look like? (Bà của bạn trông như thế nào?)

  B: She’s short. (Bà ấy thấp.)

  c. A: What does your grandfather look like? (Ông bạn trông như thế nào?)

  B: He’s big. (Ông ấy béo.)

  d. A: What does your mother look like? (Mẹ bạn trông như thế nào?)

  B: She’s slim. (Cô ấy mảnh khảnh.)

  Bài 6

  Let’s sing. (Hãy hát.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Lesson 1

  Dịch:

  Bố Mẹ bạn trông như thế nào?

  Mẹ của bạn, mẹ của bạn.

  Bà ấy trông như thế nào?

  Bà ấy mảnh mai.

  Bà ấy cao.

  Mẹ tôi mảnh khảnh và cao.

  Bố của bạn, bố của bạn.

  Ông ấy trông như thế nào?

  Ông ấy thật to lớn.

  Ông ấy cao.

  Anh ấy to và cao.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *