Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 2

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 2

Giải Tiếng Anh lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson 2 Unit 14: Daily activities trang 26, 27 sách Tiếng Anh lớp 4 tập 2.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 2

Soạn Unit 14 Lesson 2 Global Success 4 bám sát theo chương trình sách giáo khoa, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 4. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 4 theo chương trình mới. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 4 Unit 14: Lesson 2

  Bài 1

  Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 2

  a. What do you do on Sundays, Linh? (Bạn làm gì vào mỗi chủ nhật Linh?)

  I do the housework. (Tôi làm việc nhà.)

  b. What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)

  I clean the floor. (Tôi lau nhà.)

  Bài 2

  Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 2

  Trả lời:

  a. What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)

  I wash the clothes. (Tôi giặt quần áo.)

  b. What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)

  I clean the floor. (Tôi lau nhà.)

  c. What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)

  I help with the cooking. (Tôi giúp mẹ nấu ăn.)

  d. What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)

  I wash the dishes. (Tôi rửa bát.)

  Bài 3

  Let’s talk. (Hãy nói.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 2

  Trả lời:

  – What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)

  I wash the clothes. (Tôi giặt quần áo.)

  – What does your father do in the afternoon? (Bố bạn làm gì vào buổi chiều?)

  He cleans the floor. (Bố tôi lau nhà.)

  – What does your mother do in the evening? (Mẹ bạn làm gì vào buổi sáng?)

  She cooks.(Mẹ nấu ăn.)

  – What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)

  I wash the dishes. (Tôi rửa bát.)

  Bài 4

  Listen and number. (Nghe và điền số.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 2

  Bài nghe:

  1. A: What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)

  B: I wash my clothes. (Tớ giặt quần áo.)

  2. A: What do you do at noon? (Bạn làm gì vào buổi trưa?)

  B: I wash the dishes. (Tớ rửa bát đĩa.)

  3. A: What do you do in the afternoon? (Bạn làm gì vào buổi chiều?)

  B: I clean the floor. (Tớ lau nhà.)

  4. A: What do you do in the evening? (Bạn làm gì vào buổi tối?)

  B: I help my mum with the cooking. (Tớ giúp mẹ nấu ăn.)

  Trả lời:

  1. c

  2. a

  3. d

  4. b

  Bài 5

  Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 2

  Trả lời:

  1. A: What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)

  B: I wash my clothes. (Tôi giặt đồ.)

  A: What do you do at noon? (Bạn làm gì vào buổi trưa?)

  B: I wash the dishes. (Tôi rửa bát.)

  2. A: What do you do in the afternoon? (Bạn làm gì vào buổi chiều?)

  B: I help my mum with the cooking. (Tôi giúp mẹ nấu ăn.)

  A: And in the evening, what do you do? (Vào buổi tối bạn làm gì?)

  B: We watch TV together. (Chúng tôi xem ti vi cùng nhau.)

  Bài 6

  Let’s play. (Hãy chơi.)

  Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Lesson 2

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *