Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

Giải bài tập Tin học 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi SGK Tin học 4 Chân trời sáng tạo trang 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Bạn đang đọc: Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, giúp các em tìm hiểu bài thuận tiện hơn rất nhiều. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 5 Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  Giải Khám phá Tin học 4 Chân trời sáng tạo Bài 5

  1. Thao tác cơ bản với thư mục và tệp

  a. Sao chép thư mục

  Em hãy nêu các bước cần thực hiện để sao chép đồng thời thư mục Tieng Viet và thư mục Toan sang thư mục Luu tru.

  Trả lời:

  Bước 1: Mở thư mục Lơp 4A (thư mục nguồn)

  Bước 2: Chọn thư mục cần sao chép: nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột vào các thư mục Tieng Viet và Toan.

  Bước 3: Chọn thẻ Home rồi nháy chuột vào nút lệnh copy Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  Bước 4: Mở thư mục Luu tru

  Bước 5: Nháy chuột vào nút lệnh paste Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp và kết quả được hiện ra.

  b. Di chuyển thư mục

  Em hãy nêu các bước di chuyển thư mục Truyen ở cây thư mục Hình 4b để có kết quả là cây thư mục ở hình 4a.

  Trả lời:

  1. Mở thư mục Luu tru

  2. Chọn thư mục cần di chuyển là thư mục Truyen

  3. Chọn thẻ Home rồi nháy chuột vào nút lệnh Cut Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  4. Mở thư mục Lop 4A

  5. Nháy chuột vào nút lệnh Paste Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  Kết quả được cây thư mục như hình 4A

  c. Đổi tên, sao chép, di chuyển, xóa tệp

  Lựa chọn một số thao tác dưới đây và sắp xắp theo thứ tự đúng để thực hiện đổi tên tệp, xóa tệp.

  A. Mở thư mục chứa tệp

  B. Chọn tệp

  C. Chọn thẻ Home

  D. Chọn nút lệnh Rename Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  E. Gõ tên mới rồi gõ phím enter

  G. Chọn nút lệnh Delete Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp.

  Trả lời:

  Để đổi tên tệp thì thực hiện theo các bước:

  A. Mở thư mục chứa tệp

  B. Chọn tệp

  C. Chọn thẻ Home

  D. Chọn nút lệnh Rename Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  E. Gõ tên mới rồi gõ phím enter

  Để xóa tệp thì thực hiện các thao tác:

  A. Mở thư mục chứa tệp

  B. Chọn tệp

  C. Chọn thẻ Home

  G. Chọn nút lệnh Delete Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp.

  Khám phá 2 trang 22 SGK Tin học lớp 4 : Lựa chọn một số thao tác dưới đây và sắp xếp theo thứ tự để thực hiện sao chép, di chuyển tệp.

  A. Chọn tệp

  B. Chọn thẻ home

  C. Chọn nút lệnh paste Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  D. Chọn nút lệnh Copy Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  E. Chọn nút lệnh Cut Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  G. Mở thư mục cần sao chép tệp đến hoặc di chuyển tệp đến

  H. Mở thư mục chứa tệp cần sao chép hoặc di chuyển.

  Trả lời:

  Để sao chép tệp cần thực hiện các thao tác theo trình tự sau:

  H. Mở thư mục chứa tệp cần sao chép hoặc di chuyển (nguồn).

  A. Chọn tệp

  B. Chọn thẻ home

  D. Chọn nút lệnh Copy Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  G. Mở thư mục cần sao chép tệp đến hoặc di chuyển tệp đến (thư mục đích)

  C. Chọn nút lệnh paste Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  Để di chuyển tệp cần thực hiện các thao tác theo trình tự sau:

  H. Mở thư mục chứa tệp cần sao chép hoặc di chuyển (nguồn).

  A. Chọn tệp

  B. Chọn thẻ home

  E. Chọn nút lệnh Cut Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  G. Mở thư mục cần sao chép tệp đến hoặc di chuyển tệp đến (thư mục đích)

  C. Chọn nút lệnh paste Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  2. Tác hại khi thực hiện thao tác nhầm với thư mục, tệp

  Thư mục RapidTyping và tệp RapidTyping.exe được tạo ra khi cài đặt chương trình luyện gõ bàn phím. Theo em, có nên thực hiện xóa, đổi tên, di chuyển thư mục và tệp này không? Tại sao?

  Trả lời:

  Theo em, không nên xóa, đổi tên, di chuyển thư mục và tệp này. Vì khi xóa, đổi tên, di chuyển thư mục và tệp này có thể khiến chương trình RapidTyping bị lỗi không kích hoạt được.

  Giải Luyện tập Tin học 4 Chân trời sáng tạo Bài 5

  Câu 1: Em hãy nêu sự khác nhau về kết quả thực hiện sao chép và di chuyển thư mục tệp.

  Trả lời

  Khác nhau:

  • Sau khi kết thúc thao tác sao chép: Cả thư mục nguồn và thư mục đích đều có tệp được sao chép.
  • Sau khi kết thúc thao tác di chuyển: Tệp được di chuyển sẽ xuất hiện tại thư mục đích và không còn tồn tại trong thư mục nguồn.

  Câu 2: Trong bảng 1, em hãy chéo mỗi thao tác ở cột bên trái với một nút lệnh cần sử dụng để thực hiện thao tác đó ở cột bên phải.

  Thao tác với thư mục, tệp Nút lệnh
  1. Sao chép a. CopyTin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp
  2. Di chuyển b. CutTin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp
  3. Đổi tên c. DeleteTin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp
  4. Xóa d. RenameTin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  Trả lời

  1. Sao chép – a. Copy Tin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  2. Di chuyển- b. CutTin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  3. Đổi tên – d. RenameTin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  4. Xóa – c. DeleteTin học lớp 4 Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

  Câu 3: Theo em tại sao cần cẩn thận khi thực hiện thao tác với thư mục và tệp?

  Trả lời

  Vì nếu không thực hiện đúng sẽ xảy ra những tác hại sau:

  • Xóa nhầm thư mục, tệp sẽ dẫn đến mất dữ liệu
  • Xóa, đổi tên đối với thư mục, tệp chương trình máy tính có thể dẫn tới lỗi phần mềm, treo máy tính,…

  Giải Vận dụng Tin học 4 Chân trời sáng tạo Bài 5

  Em có thẻ nhớ USB. Em cần mang bài trình chiếu đã làm trên máy tính ở nhà đến lớp để trình bày với các bạn. Em sẽ làm như thế nào?

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *