Toán 6 Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện

Toán 6 Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện

Giải Toán lớp 6 Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo trang 100, 101, 102.

Bạn đang đọc: Toán 6 Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện

Lời giải Toán 6 Bài 1 Chân trời sáng tạo trình bày khoa học, biên soạn dễ hiểu, giúp các em nâng cao kỹ năng giải Toán 6, từ đó học tốt môn Toán lớp 6 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 1 Chương 9: Một số yếu tố xác suất. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện

  Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Hoạt động

  Hoạt động 1

  a) Mỗi đồng xu có hai mặt, một mặt có in giá trị bằng tiền của đồng xu, thường gọi là mặt sấp (S). Mặt còn lại thường được gọi là mặt ngửa (N).

  Toán 6 Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện

  Bạn Hùng tung đồng xu một số lần và ghi lại kết quả vào bảng sau:

  Lần tung thứ Kết quả
  1 S
  2 S
  3 N
  4 S
  5 N
  6 N
  7 N
  8 S
  9 N
  10 S

  Em hãy cho biết:

  • Bạn Hùng đã tung đồng xu bao nhiêu lần và kết quả của lần tung thứ nhất và thứ năm?
  • Có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra khi bạn Hùng tung đồng xu? Đó là các kết quả nào?

  b) Trong hộp có 4 lá thăm bằng giấy có kích thước giống nhau được đánh số từ 1 đến 4. Đến lượt mình, mỗi bạn trong nhóm bốc một lá thăm, xem số rồi trả lại hộp. Kết quả các lần bốc thăm được ghi lại ở bảng sau:

  Toán 6 Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện

  Lần bốc thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Số thăm 3 4 2 3 4 1 1 2 4 1 3 2

  Em hãy cho biết:

  • Kết quả của lần bốc thăm thứ 5 và thứ 6?
  • Có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra trong mỗi lần bốc thăm? Đó là các kết quả nào?

  Hãy thực hiện hoạt động trên và lập bảng ghi lại kết quả thu được.

  Gợi ý đáp án:

  a) Dựa vào kết quả ở bảng thứ nhất, ta có:

  – Bạn Hùng đã tung đồng xu từ lần thứ nhất đến lần thứ 10 hay bạn Hùng đã tung đồng xu 10 lần.

  Kết quả của lần thứ nhất là mặt sấp (S), lần thứ năm là mặt ngửa (N).

  – Có 2 kết quả khác nhau có thể xảy ra. Đó là kết quả đồng xu hiện ra mặt sấp hoặc đồng xu hiện ra mặt ngửa.

  b) Dựa vào kết quả ở bảng thứ hai, ta có:

  – Kết quả lần bốc thăm thứ 5 là số 4 và lần bốc thăm thứ 6 là số 1.

  – Có 4 kết quả khác nhau có thể xảy ra. Đó là các kết quả bốc được lá thăm số 1; 2; 3; 4.

  Hoạt động 2

  Trong phép thử ở hoạt động khám phá 1 câu b, các sự kiện sau có thể xảy ra hay không?

  • Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5.
  • Bốc được lá thăm ghi số lẻ.
  • Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5.

  Gợi ý đáp án:

  Trong phép thử ở hoạt động khám phá 1 câu b, các kết quả bốc được lá thăm số: 1; 2; 3; 4.

  – Ta thấy: các số trên lá thăm đều nhỏ hơn 5.

  Vậy sự kiện “Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5” có thể xảy ra.

  – Các lá thăm ghi số lẻ trong bảng trên là: 1 và 3.

  Các lá thăm ghi số chẵn trong bảng trên là: 2 và 4.

  Khi bốc ngẫu nhiên một lá thăm thì có thể bốc được lá thăm ghi số lẻ hoặc số chẵn.

  Vậy sự kiện “Bốc được lá thăm ghi số lẻ” có thể xảy ra.

  – Trong các lá thăm số 1; 2; 3; 4 không có số nào chia hết cho 5.

  Vậy sự kiện “Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5” không xảy ra.

  Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành

  Thực hành 1

  Hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt.

  Gợi ý đáp án:

  Khi gieo một con xúc xắc 6 mặt thì các kết quả xảy ra là số chấm xuất hiện trên mặt của con xúc xắc đó có thể là: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

  Vậy tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt là: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

  Thực hành 2

  Trong hộp có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ra một thẻ từ hộp. Hỏi mỗi sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

  • Số của thẻ lấy ra là số chẵn.
  • Số của thẻ lấy ra là số lẻ.
  • Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10.
  • Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10.

  Gợi ý đáp án:

  Có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Khi lấy ra một thử từ hộp thì các kết quả có thể xảy ra là tấm thẻ ghi số: 1; 2; … ; 9.

  Trong 9 tấm thẻ lấy ra từ hộp:,

  Các tấm thẻ có ghi số chẵn là: 2; 4; 6; 8.

  Các tấm thẻ có ghi số lẻ là: 1; 3; 5; 7; 9.

  Khi lấy ra một tấm thẻ từ hộp thì tấm thẻ đó có thể là số chẵn hoặc số lẻ.

  • Sự kiện “Số của thẻ lấy ra là số chẵn” có thể xảy ra.
  • Sự kiện “Số của thẻ lấy ra là số lẻ” có thể xảy ra
  • Sự kiện “Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10” không thể xảy ra. Vì trong 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9, không có tấm thẻ nào ghi số chia hết cho 10.
  • Sự kiện “Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10” chắc chắn xảy ra. Vì cả 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9 đều ghi số nhỏ hơn 10.

  Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 102 tập 2

  Bài 1

  Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:

  a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và 1 bút bi.

  b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi.

  Gợi ý đáp án:

  a) Các kết quả có thể xảy ra là: lấy ra 1 bút chì hoặc lấy ra 1 bút bi.

  b) Các kết quả có thể xảy ra là: Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật.

  Bài 2

  Một lồng xoay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9. Sau mỗi lần quay chỉ có đúng một quả bóng lọt xuống lỗ. Sau khi ghi lại số của quả bóng này, bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp thep.

  Em hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay.

  Gợi ý đáp án:

  Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

  Bài 3

  Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung 1 đồng xu hai lần liên tiếp?

  Gợi ý đáp án:

  Khi tung 1 đồng xu hai lần liên tiếp, có thể xảy ra 2 kết quả là đồng xu hiện mặt sấp, hoặc đồng xu hiện mặt ngửa.

  Bài 4

  Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

  a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

  b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

  c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1.

  d) Hai mặt xúc xắc xuất hiện cùng số chấm.

  Gợi ý đáp án:

  a) Không thể xảy ra.

  b) Có thể xảy ra.

  c) Chắc chắn xảy ra.

  d) Có thể xảy ra.

  Lý thuyết Phép thử nghiệm – Sự kiện

  1. Phép thử nghiệm

  Trong các trò chơi (thí nghiệm) tung đồng xu, bốc thăm, gieo xúc xắc, quay xổ số, …, mỗi lần tung đồng xu hay bốc thăm như trên được gọi là một phép thử nghiệm.

  Khi thực hiện phép thử nghiệm (trò chơi; thí nghiệm), ta rất khó để dự đoán trước chính xác kết quả của mỗi phép thử nghiệm đó. Tuy nhiên ta có thể liệt kê được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm đó.

  Ví dụ 1. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử: Chọn một bạn trong lớp em và xem bạn ấy sinh vào tháng nào trong năm.

  Lời giải:

  Chọn một bạn trong lớp: một người bất kì đều có tháng sinh là 1 trong 12 tháng trong năm.

  Vậy tập hợp tất cả các khả năng có thể xảy ra là {tháng 1; tháng 2; tháng 3; …; tháng 12}.

  2. Sự kiện

  Khi thực hiện phép thử nghiệm, có những sự kiện chắc chắn xảy ra, có những sự kiện không thể xảy ra và cũng có những sự kiện có thể xảy ra.

  Ví dụ 2. Gieo một con xúc xắc sáu mặt và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt phía trên thì:

  – Sự kiện số chấm nhỏ hơn 7 chắc chắn xảy ra.

  – Sự kiện số chấm lớn hơn 7 không thể xảy ra.

  – Sự kiện số chấm là số chẵn có thể xảy ra.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *