Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

Giải Toán lớp 6 bài 27: Hai bài toán về phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 22, 23, 24.

Bạn đang đọc: Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, được biên soạn dễ hiểu, giúp các em nâng cao kỹ năng giải Toán 6, từ đó học tốt môn Toán lớp 6 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 27 Chương VI: Phân số. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số

  Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống phần Bài toán

  Bài toán 1

  Báo Cheetah (Tri – tơ, H.6.2) được coi là động vật chạy nhanh nhất trên Trái Đất, tốc độ chạy có thể lên tới 120km/h (Theo vast.gov.vn). Mặc dù được mệnh danh là “chúa tể rừng xanh” nhưng tốc độ chạy tối đa của sư tử chỉ bằng khoảng Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số tốc độ chạy tối đa của báo Cheetah. Tốc độ chạy tối đa của sư tử là bao nhiêu?

  Gợi ý đáp án:

  Tốc độ chạy tối đa của sư tử bằng khoảng Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số tốc độ chạy tối đa của báo Cheetah. Nghĩa là ta phải đi tìm Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của 120.

  Do đó ta sẽ chia 120 thành 3 phần và lấy 2 phần trong 3 phần đó.

  Khi đó ta có:

  Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số (km/h)

  Vậy tốc độ chạy tối đa của sư tử là 80km/h.

  Bài toán 2

  Nga mua quà biếu ông bà hết 400 nghìn đồng, số tiền này bằng Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số số tiền Nga đã tiết kiệm được. Số tiền Nga tiết kiệm được là bao nhiêu?

  Gợi ý đáp án:

  Số tiền Nga tiết kiệm được là:

  Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  Vậy số tiền Nga tiết kiệm được là: 500 nghìn đồng.

  Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập, Vận dụng

  Luyện tập 1

  a) Tính Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của 200.

  b) Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số giờ là bao nhiêu phút?

  Gợi ý đáp án:

  a) Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của 200 là:

  Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  Vậy số cần tìm là 6

  b) Ta có; 1 giờ = 60 phút

  Khi đó Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số giờ bằng số phút là:

  Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  Vậy Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số giờ là 45 phút

  Luyện tập 2

  Tìm một số, biết -115 là Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của số đó.

  Gợi ý đáp án:

  Ta có: -115 là Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của số đó.

  Khi đó số cần tìm là:

  Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  Vậy số cần tìm là -460

  Vận dụng

  Trong ngày thứ Sáu siêu khuyến mại hằng năm (Black Friday), số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6 000 mặt hàng được giảm giá trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng.

  Gợi ý đáp án:

  Siêu thị có khoảng số mặt hàng là:

  Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số (mặt hàng)

  Vậy siêu thị có khoảng 8 000 mặt hàng.

  Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 24 tập 2

  Bài 6.34

  Tính:

  a.Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của 100

  b. Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của -8

  Hướng dẫn giải:

  – Muốn tìm Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của một số a cho trước ta tính Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  – Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

  Gợi ý đáp án:

  a. Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  b. Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  Bài 6.35

  a. Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của 30 m là bao nhiêu mét?

  b. Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số ha là bao nhiêu mét vuông?

  Hướng dẫn giải:

  1 ha = 100 a = 1 hm² = 0,01 km² = 10.000 m²

  – Muốn tìm Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của một số a cho trước ta tính Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  – Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

  Gợi ý đáp án:

  a. Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của 30 m là: Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  b. Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số ha là: Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  Bài 6.36

  Tìm một số, biết:

  a. Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của số đó là 145;

  b. -36 là Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của số đó.

  Hướng dẫn giải:

  – Muốn tìm Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của một số a cho trước ta tính Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  – Muốn tìm Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của một số b cho trước ta tính Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  – Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

  – Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.

  Gợi ý đáp án:

  a) Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của số đó là 145.

  Khi đó số cần tìm là:

  Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  Vậy số cần tìm là Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  b) -36 là của Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số số đó.

  Khi đó số cần tìm là:

  Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  Vậy số cần tìm là -96

  Bài 6.37

  Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải Quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m.

  (Theo vnexpress.net)

  Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

  Hướng dẫn giải:

  – Muốn tìm Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của một số a cho trước ta tính Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  – Muốn tìm Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của một số b cho trước ta tính Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  – Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

  – Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.

  Gợi ý đáp án:

  Sau 15 phút, độ sâu mà tàu lặn được là: Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  Vậy lúc đó tàu cách mực nước biển 120 mét.

  Lý thuyết Hai bài toán về phân số

  I. Tính giá trị phân số của một số cho trước

  Muốn tìm Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của số b cho trước, ta tính Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  Ví dụ:

  a) Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của 8,7 là: Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  b) Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số là: Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số

  II. Tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

  Muốn tìm một số khi biết giá trịToán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của nó bằng a, ta tính Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số.

  Ví dụ:

  Tìm một số biết Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số của nó bằng 7,2

  Số cần tìm là: Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *