Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo trang 45, 46, 47, 48.

Bạn đang đọc: Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

Lời giải Toán 6 Bài 3 Chân trời sáng tạo trình bày khoa học, biên soạn dễ hiểu, giúp các em nâng cao kỹ năng giải Toán 6, từ đó học tốt môn Toán lớp 6 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài 5 Chương VI – Số thập phân. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

  Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Hoạt động

  Hoạt động 1

  Vàng bốn số chín là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên chất có trong 100 g vàng bốn số chín.

  Gợi ý đáp án:

  Vàng bốn số chín là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất nghĩa là khối lượng vàng bốn số chín chiếm Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm khối lượng vàng nguyên chất.

  Khối lượng vàng nguyên chất có trong 100 g vàng bốn số chín là:

  100 . Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm = Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm = 99,99 (gam)

  Vậy khối lượng vàng nguyên chất có trong 100 g vàng bốn số chín là 99,99 gam.

  Hoạt động 2

  Khối lượng cafein có trong hạt cà phê Robusta của Buôn Ma Thuột là 2,5%. Muốn điều chế được 200 g cafein ta cần phải có bao nhiêu gam hạt cà phê Robusta?

  Gợi ý đáp án:

  Khối lượng cafein có trong hạt cà phê Robusta của Buôn Ma Thuột là 2,5%. Khi đó, khối lượng cafein = 2,5% . khối lượng cà phê Robusta.

  => Khối lượng cà phê Robusta = khối lượng cafein : 2,5%

  Khối lượng cà phê Robusta để điều chế được 200 g cafein là:

  200 : 2,5% = 200 : Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm = 200 . Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm = 8 000 (gam)

  Vậy muốn điều chế được 200 g cafein ta cần phải có 8 000 gam hạt cà phê Robusta.

  Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Thực hành

  Thực hành 1

  Tìm giá trị 25% của 200 000.

  Gợi ý đáp án:

  25% của 200 000 là: 200 000 . Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm = 50 000

  Thực hành 2

  Tìm số x khi biết 12% của x là 500.

  Gợi ý đáp án:

  Số x là: Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm = 600 000

  Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Vận dụng

  Vận dụng 1

  Vàng 18K là hợp kim có chứa 75% vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn một chỉ nặng 3,75 gam làm bằng vàng 18K.

  Gợi ý đáp án:

  Khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn là:

  3,75.75% = Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm= 2,8125

  Vận dụng 2

  a) Một cái ti vi giá 9 500 000 đồng. Tìm giá mới của nó sau khi giảm giá 15%.

  b) Giá của một chiếc điện thoại sau khi đã giảm giá 25% là 800 000 đồng. Hỏi giá gốc trước khi giảm là bao nhiêu?

  a) Tính giá của tivi khi giảm chiếm bao nhiêu phần trăm giá gốc

  Giá của chiếc ti vi bằng giá gốc nhân với số phần trăm tính được bên trên

  b) Tính giá của chiếc điện thoại khi giảm chiếm bao nhiêu phần trăm giá gốc

  Giá của chiếc ti vi bằng giá gốc nhân : số phần trăm tính được bên trên.

  Gợi ý đáp án:

  a) Ta có: 100% – 15% = 85%

  Giá của chiếc Tivi sau khi giảm giá:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm(đồng)

  b) Ta có: 100% – 25% = 75%

  Giá gốc của chiếc điện thoại là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trămđồng

  Vận dụng 3

  Bạn Trúc đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh và được thưởng 10 000 000 đồng. Ba Trúc giúp em đem gửi số tiền đó vào ngân hàng có kì hạn 12 tháng với lãi suất 6% một năm.

  a) Hỏi một năm sau Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu tiền?

  b) Nếu Trúc chỉ gửi tiền với lãi suất không kì hạn là 0,3% / năm và sau 40 ngày Có việc cần dùng phải rút tiền ra ngay, bạn ấy sẽ nhận được tổng cộng là bao nhiêu tiền?

  a) Số tiền trúc nhận được sau 1 năm bằng tổng của tiền gốc và tiền lãi.

  b) Số tiền trúc nhận được sau 40 ngày bằng tổng của tiền gốc và tiền lãi.

  Gợi ý đáp án:

  a) Số tiền lãi sau 1 năm là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm(đồng)

  Ta có: 10000000 + 600000 = 10600000(đồng).

  Vậy một năm sau Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là 10,600,000 đồng.

  b) Số tiền lãi sau 40 ngày là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm (đồng)

  Ta có: 10000000 + 3333 = 10003333(đồng).

  Vậy sau 40 ngày Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là 10,003,333 đồng.

  Vận dụng 4

  Nước ở Biển Chết (Dead Sea) tại Israel rất mặn. Trong 500 g nước biển tại đây có chứa 175 g muối. Do độ mặn của Biển Chết rất cao nên người tắm có thể nổi dễ dàng, thậm chí du khách có thể nằm đọc báo trên mặt nước. Em hãy tính tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết.

  Gợi ý đáp án:

  Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết là:

  (Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm)%=35%

  Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 48 tập 2

  Bài 1

  Một quyển sách có giá 48 000 đồng. Tìm giá mới của quyển sách sau khi:

  a) Giảm giá 25 %             b) Tăng giá 10 %

  Gợi ý đáp án:

  a) Quyển sách giảm đi số tiền là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm (đồng)

  Giá mới của quyển sách là:

  48 000 – 12 000 = 36 000 (đồng)

  b) Quyển sách tăng thêm số tiền là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm (đồng)

  Giá mới của quyển sách là:

  48 000 + 4 800 = 52 800 (đồng)

  Bài 2

  Cà phê Arabica chứa 1,5% chất cafein. Tính lượng cafein có trong 300g cà phê Arabica.

  Gợi ý đáp án:

  Lượng cafein có trong 300g cà phê Arabica là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm (gam)

  Đáp số: 4,5 gam

  Bài 3

  Một loại bột nêm có chứa 60% bột ngọt. Tính khối lượng bột ngọt có trong 20 g bột nêm loại đó.

  Gợi ý đáp án:

  Khối lượng bột ngọt có trong 20 g bột là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm (gam)

  Đáp số: 12 gam

  Bài 4

  Bác Tám gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức có kì hạn 12 tháng với lãi suất 8% một năm. Hỏi sau một năm bác Tám nhận được bao nhiêu tiền lãi?

  Gợi ý đáp án:

  Sau một năm bác Tám nhận được số tiền lãi là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm (triệu đồng)

  Đáp số: 4 triệu đồng

  Bài 5

  Mẹ bạn Lan gửi 800 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức không kì hạn với lãi suất 0,6% một năm. Sau 90 ngày, khi rút ra mẹ Lan nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

  Gợi ý đáp án:

  Sau 90 ngày, khi rút ra mẹ Lan nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm (triệu)

  Đáp số: 801,2 triệu đồng

  Bài 6

  Trong một loại đậu nành nấu chín, chất đạm chiếm 32%. Hỏi phải nấu chín bao nhiêu ki-lô-gam đậu nành loại đó để thu được 6,4 kg chất đạm?

  Gợi ý đáp án:

  Phải nấu chín số ki-lô-gam đậu nành là:

  6,4: 32% = 20 ( kg)

  Đáp số: 20 kg

  Bài 7

  Trong một bản đồ có tỉ lệ 1: 50 000 thì chiều dài của cây cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu là 5,5 cm. Tính chiều dài thật của cầu Cần Thơ

  Gợi ý đáp án:

  Chiều dài thật của cầu Cần Thơ là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm (cm)

  Đáp số: 275 000 (cm)

  Bài 8

  Trong một bản vẽ kĩ thuật, chiều dài của một loại xe ô tô là 9,4 cm. Cho biết bản vẽ có tỉ lệ 1:50. Tính chiều dài thật của chiếc xe ô tô đó.

  Gợi ý đáp án:

  Chiều dài thật của chiếc xe ô tô đó là:

  Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm (cm)

  Đáp số: 470 cm

  Lý thuyết Bài toán về tỉ số phần trăm

  1. Tìm giá trị phần trăm của một số

  Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

  Ví dụ 1. 22,5% của 34 là: Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

  2. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

  Muốn tìm số b khi biết a% của b là c, ta tính: Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

  Ví dụ 2. Số có giá trị 12,5% bằng 250 là: Toán 6 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *