Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

Giải Toán lớp 7 trang 94, 95 tập 1 Cánh diều giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời câu hỏi luyện tập và 4 bài tập trong SGK bài 1 Góc ở vị trí đặc biệt thuộc Chương 4: Góc – Đường thẳng song song.

Bạn đang đọc: Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

Toán 7 Cánh diều tập 1 trang 94, 95 được biên soạn với các lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 7 tập 1. Giải Toán 7 Góc ở vị trí đặc biệt là tài liệu cực kì hữu ích hỗ trợ các em học sinh trong quá trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể sử dụng để hướng dẫn con em học tập và đổi mới phương pháp giải phù hợp hơn.

Giải Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Trả lời câu hỏi Luyện tập Toán 7 Bài 1 chương 4

  Luyện tập 1

  Ở Hình 6, hai góc xOy và mOn có phải là hai góc kề nhau hay không? Vì sao?

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Gợi ý đáp án

  Ta có: Hai góc xOy và mOn có đỉnh O chung nhưng không có cạnh chung.

  => Hai góc xOy và mOn không là hai góc kề nhau.

  Luyện tập 2

  Ở Hình 9, hai góc mOn và pOn có là hai góc kề nhau hay không? Tính số đo của góc mOp.

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Gợi ý đáp án

  Ta có:

  Hai góc mOn và pOn có chung đỉnh O, chung tia On. Đồng thời hai tia Op, Om nằm về hai phía so với tia On.

  => Hai góc mOn và pOn là hai góc kề nhau.

  Ta có:

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Vậy Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Luyện tập 3

  Tính góc xOt trong Hình 12.

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Gợi ý đáp án

  Hai góc xOt và yOt có chung đỉnh O, chung cạnh Ot và hai cạnh Ox và Oy nằm về hai phía của tia Ot.

  => Hai góc xOt và yOt kề nhau.

  => Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  => Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Vậy Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Giải Toán 7 trang 94, 95 Cánh diều – Tập 1

  Bài 1

  a) Tìm hai góc kề nhau trong mỗi hình 18a, 18b:

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  b) Tìm hai góc kề bù ở Hình 19.

  c) Tìm hai góc đối đỉnh trong mỗi hình 20a, 20b, 20c, 20d:

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Gợi ý đáp án

  a) Hai góc kề nhau:

  Trong hình 18a là: góc iAj và góc jAk

  Trong hình 18b là: góc eBf và góc fBg; góc eBf và góc fBh; góc eBg và góc gBh; góc fBg và góc gBh

  b) 2 góc kề bù trong Hình 19 là: góc xOy và góc yOu; góc xOz và góc zOu; góc xOt và góc tOu

  c) 2 góc đối đỉnh:

  Trong Hình 20a: Không có vì 2 góc này không có chung đỉnh

  Trong Hình 20b: Không có vì không có 2 góc nào mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

  Trong Hình 20c: góc xOy và góc x’Oy’

  Trong Hình 20d: Không có vì không có 2 góc nào mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

  Bài 2

  Quan sát Hình 21 và chỉ ra:

  a) Hai góc kề nhau;

  b) Hai góc kề bù;

  c) Hai góc đối đỉnh.

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Gợi ý đáp án

  a) 2 góc kề nhau là: góc ABE và EBD; góc AFG và GFE; góc AEB và BED; góc BCG và GCD; góc FGB và BGC; góc BGC và CGE; góc CGE và EGF; góc EGF và FGB.

  b) 2 góc kề bù là: góc AFG và GFE; góc BCG và GCD; góc FGB và BGC; góc BGC và CGE; góc CGE và EGF; góc EGF và FGB.

  c) 2 góc đối đỉnh là: góc FGB và CGE; góc BGC và EGF

  Bài 3

  Tìm số đo:

  a) Góc mOp trong Hình 22a;

  b) Góc qPr trong Hình 22b;

  c) x,y trong Hình 22c.

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Gợi ý đáp án

  a) Vì tia On nằm trong góc mOp nên Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Vậy số đo góc mOp là 75 độ

  b) Ta có:Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt (2 góc kề bù)

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Vậy số đo góc qPr là 125 độ

  c) Ta có: Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt ( 2 góc đối đỉnh), mà Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt ( 2 góc kề bù) nên Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Vậy Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Bài 4

  Hình 23 là một mẫu cửa có vòm tròn của một ngôi nhà. Nếu coi mỗi thanh chắn vòm cửa đó như một cạnh của góc thì các thanh chắn đó tạo ra các góc kề nhau. Theo em, mỗi góc tạo bởi hai thanh chắn vòm cửa đó khoảng bao nhiêu độ?

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Gợi ý đáp án

  Có 4 góc kề nhau được tạo thành, xếp thành góc bẹt, mỗi góc tạo bởi 2 thanh chắn vòm cửa

  Nên mỗi góc có số đo: Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Lý thuyết Góc ở vị trí đặc biệt

  1. 2 góc kề bù

  Hai góc có một cạnh chung, 2 cạnh còn lại là hai tia đối nhau được gọi là 2 góc kề bù.

  * Tính chất: 2 góc kề bù có tổng số đo là 180 độ.

  Góc xOz và góc yOz là 2 góc kề bù vì có tia Oz chung; tia Ox và Oy là 2 tia đối nhau.

  Ta có: Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Chú ý:

  Nếu điểm M nằm trong góc xOy thì ta nói tia OM nằm giữa 2 tia Ox và Oy. Khi đó:

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  2. 2 góc đối đỉnh

  2 góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

  * Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

  Chú ý: 2 đường thẳng cắt nhau tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh

  Ví dụ:

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt ( đối đỉnh)

  Chú ý: 2 đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông thì 2 đường thẳng đó vuông góc.

  Ví dụ:

  Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt

  Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, tạo thành 1 góc vuông. Ta nói hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau.

  Kí hiệu: xx’Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt yy’ hoặc yy’ Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt xx’

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *