Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67

Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67

Giải Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân giúp các em tham khảo đáp án và hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 SGK Toán 5 trang 67, 68 thuận tiện hơn, dễ dàng đối chiếu với kết quả bài làm của mình.

Bạn đang đọc: Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, các em sẽ củng cố kiến thức Toán 5 của mình. Đồng thời, cũng giúp thầy cô dễ dàng soạn giáo án Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân của Chương 2: Số thập phân, các phép tính với số thập phân. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải bài tập Toán 5 bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

  Đáp án Toán 5 trang 68

  Bài 1:

  a) 2,4; 5,75; 24,5

  b) 1,875; 6,25; 20,25

  Bài 2: 16,8 m vải

  Bài 3: 0,4; 0,75; 3,6

  Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 68

  Bài 1

  Đặt tính rồi tính:

  a) 12 : 5

  23 : 4

  882 : 36

  b) 15: 8

  75 : 12

  81 : 4

  Phương pháp giải:

  Thực hiện các bước chia một số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân như sau:

  • Chia như chia hai số thông thường
  • Sau khi lấy số bị chia chia cho số chia con dư viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
  • Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 00 rồi chia tiếp.
  • Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm bên phải số dư mới một chữ số 00 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

  Gợi ý đáp án:

  Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67

  Bài 2

  May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

  Phương pháp giải:

  – Số vải may 1 bộ quần áo = số vải may 25 bộ quần áo : 25.

  – Số vải may 6 bộ quần áo = số vải may 1 bộ quần áo × 6.

  Tóm tắt:

  25 bộ: 70m

  6 bộ: …m?

  Gợi ý đáp án:

  May 1 bộ quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m vải)

  May 6 bộ quần áo hết: 2,8 × 6 = 16,8 (m vải)

  Đáp số: 16,8 m vải

  Bài 3

  Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số thập phân:

  Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67;     Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67;     Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67

  Phương pháp giải:

  Muốn viết một phân số dưới dạng số thập phân, ta lấy tử số chia cho mẫu số, rồi chuyển về dạng bài tập chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên.

  Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67. Do đó để viết phân số Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67dưới dạng số thập phân ta thực hiện phép tính chia a : b.

  Gợi ý đáp án:

  Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67

  Lý thuyết Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

  Quy tắc: Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

  • Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
  • Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.
  • Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

  Ví dụ 1: Một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét?

  Ta phải thực hiện phép chia: 27 : 4 = ?

  Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

  Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67

  27 chia 4 được 6, viết 6;

  6 nhân 4 được 24, 27 trừ 24 được 3, viết 3;

  Để chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên phải 6 và viết thêm chữ số 0 vào bên phải 3 được 30.

  30 chia 4 được 7, viết 7.

  7 nhân 4 bằng 28; 30 trừ 28 bằng 2, viết 2.

  Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được 20; 20 chia 4 được 5 viết 5;

  5 nhân 4 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0 viết 0

  Vậy 27 : 4 = 6,75 (m)

  Ví dụ 2: 43: 52 = ?

  Phép chia này có số bị chia 43 bé hơn số chia 52, ta có thể làm như sau:

  Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67

  Chuyển 43 thành 43,0

  Đặt tính rồi tính như phép chia 43,0 : 52

  Ví dụ 3: Đặt tính rồi tính: 24 : 64

  Phép chia 24 : 64 có số bị chia 24 bé hơn số chia 64 nên ta chuyển 24 thành 24,0 sau đó đặt tính rồi tính như phép chia 24,0 : 64 (chia số thập phân cho số tự nhiên).

  Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67

  Vậy 24 : 64 = 0,375.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *