Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12

Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12

Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12 gồm 10 trang, giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức quan trọng, để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho kỳ thi THPT Quốc gia 2023 sắp tới.

Bạn đang đọc: Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12

Công thức Sinh học lớp 12 được chia theo thành 6 phần: Cấu trúc ADN, Cơ chế tự nhân đôi của ADN, Cấu trúc ARN, Cơ chế tổng hợp ARN, Cấu trúc Prôtêin, Cơ chế tổng hợp Prôtêin, giúp các em nắm vững lý thuyết, vận dụng giải các bài tập Sinh học một cách dễ dàng. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ 560 câu trắc nghiệm Sinh học. Mời các em cùng tải miễn phí:

Tổng hợp công thức Sinh học 12 ôn thi THPT Quốc gia 2023

PHẦN I. CẤU TRÚC ADN

I. Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen

1. Đối với mỗi mạch của gen:

– Trong ADN, 2 mạch bổ sung nhau, nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau.

Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12

– Trong cùng một mạch, A và T cũng như G và X, không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng nhau. Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch: A của mạch này bổ sung với T của mạch kia, G của mạch này bổ sung với X của mạch kia Vì vậy, số nu mỗi loại ở mạch 1 bằng số nu loại bổ sung mạch 2.

Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12

2. Đối với cả 2 mạch:

– Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch:

Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12

Chú ý: khi tính tỉ lệ %

Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12
Ghi nhớ: Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 50 % số nu của ADN. Ngược lại nếu biết:

Tổng 2 loại Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung

Tổng 2 loại nu khác Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12 hoặc khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung

3. Tổng số nu của ADN (N)

Tổng số nu của ADN là tồng số của 4 loại nu Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12. Nhưng theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12. Vì vậy, tổng số nu của ADN được tính là:

Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12

Do đó Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12 hoặc Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học 12

…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *