Văn mẫu lớp 7: Viết bản tường trình về việc lấy nhầm xe của bạn (4 mẫu)

Để thuật lại sự việc đã xảy ra, chúng ta có thể viết bản tường trình. Vì vậy, Download.vn cung cấp đến bạn đọc Bài văn mẫu lớp 7: Viết bản tường trình về việc lấy nhầm xe của bạn, hướng dẫn cách viết bản tường trình.

Viết bản tường trình về việc lấy nhầm xe của bạn

Mời tham khảo tài liệu bao gồm 4 mẫu bản tường trình. Hy vọng có thể giúp ích cho quá trình học tập của các bạn học sinh lớp 7.

Đề bài: Em và một bạn trong lớp có xe đạp giống nhau. Một hôm, tan học, em vội về nên lấy nhầm xe của bạn. Bạn ra về không thấy xe nên đã báo bác bảo vệ về việc bị mất xe. Sau khi tìm hiểu, bác bảo vệ đã biết em lấy nhầm xe của bạn và yêu cầu em viết tường trình. Em hãy viết bản tường trình gửi cho phòng bảo vệ của trường.

Viết bản tường trình về việc lấy nhầm xe của bạn

  Viết bản tường trình về việc lấy nhầm xe của bạn – Mẫu 1

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …, ngày … tháng… năm…

  BẢN TƯỜNG TRÌNH

  (Về việc lấy nhầm xe đạp của bạn học cùng lớp)

  Kính gửi: Phòng Bảo vệ Trường THCS…

  Họ tên: Nguyễn Minh Anh

  Ngày tháng năm sinh: …/…/…

  Học sinh lớp…, trường THCS…

  Em viết bản tường trình này để tường trình về sự việc sau:

  Vào lúc … giờ, ngày… tháng… năm.., do vội đến lớp học thêm, sau khi tan học, em đã nhanh chóng di chuyển ra nhà xe để lấy chiếc xe đạp của mình. Khi về đến nhà, em mới được mẹ thông báo có bác Hoàng, bảo vệ của trường gọi điện đến nói rằng em đã lấy nhầm xe đạp của bạn Đỗ Khánh Chi.

  Nguyên nhân của sự việc: Em và bạn Đỗ Khánh Chi có xe đạp giống nhau từ hãng xe, màu sắc, hình dáng, đến độ mới. Xe của bạn Chi không khóa. Em không nhớ vị trí xe của mình và xe đã được khóa. Hậu quả, em lấy nhầm xe, còn bạn Khánh Chi đã không có xe để đi về nhà và phải gọi mẹ đến đón.

  Em xin nhận lỗi về hành vi của mình và hứa sẽ trả lại xe của bạn Chi chiếc xe nguyên vẹn.

  Người viết tường trình

  Minh Anh

  Nguyễn Minh Anh

  Viết bản tường trình về việc lấy nhầm xe của bạn – Mẫu 2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …, ngày … tháng… năm…

  BẢN TƯỜNG TRÌNH

  (Về việc lấy nhầm xe đạp của bạn học cùng lớp)

  Kính gửi: Phòng Bảo vệ Trường THCS…

  Họ tên: Nguyễn Bảo Ngọc

  Ngày tháng năm sinh: …/…/…

  Học sinh lớp…, trường THCS…

  Em viết bản tường trình này để tường trình về sự việc sau:

  Vào lúc 17 giờ, ngày… tháng… năm.., sau khi tan học, em đã nhanh chóng di chuyển ra nhà xe để lấy chiếc xe đạp của mình. Khi về đến nhà, em mới được bảo vệ gọi điện thông báo em đã lấy nhầm xe đạp của bạn Trần Ánh Tuyết.

  Nguyên nhân của sự việc: Em và bạn Trần Ánh Tuyết có xe đạp giống nhau từ hãng xe, màu sắc, hình dáng, đến độ mới. Do em đang cần về nhà gấp nên đã không nhớ và phân biệt được vị trí lúc đỗ xe buổi sáng. Hậu quả, bạn Ánh Tuyết đã không có xe để đi về nhà và phải gọi mẹ đến đón.

  Em xin nhận lỗi về hành vi của mình và hứa sẽ trả lại xe của bạn Tuyết chiếc xe nguyên vẹn.

  Người viết tường trình

  Bảo Ngọc

  Nguyễn Bảo Ngọc

  Viết bản tường trình về việc lấy nhầm xe của bạn – Mẫu 3

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …, ngày… tháng… năm 20…

  BẢN TƯỜNG TRÌNH

  Về việc lấy nhầm xe của bạn

  Kính gửi: Phòng Bảo vệ Trường THCS…

  Họ Tên: Hoàng Anh Thư

  Ngày tháng năm sinh: …/…/…

  Học sinh lớp…, trường THCS…

  Sau đây, em xin phép tường trình lại việc sau: Chiều qua, ngày… tháng… năm…, do em vội về để đi học thêm, nên đã không nhớ được vị trí để xe của mình và lấy nhầm xe của bạn Nguyễn Thu Huyền. Đến khi đi học về, bác bảo vệ đã gọi điện để thông báo về sự việc. Sáng hôm sau, em đã mang xe đến trả lại Huyền.

  Nguyên nhân của sự việc: Em và bạn Huyền có hai chiếc xe đạp giống nhau, từ hãng xe đến hình dáng, màu sắc, kích thước. Chiếc xe cũng không bị khóa nên có thể dễ dàng di chuyển.

  Hậu quả của sự việc: Huyền ra về không thấy xe nên đã báo bác bảo vệ về việc bị mất xe. Sau khi tìm hiểu, bác bảo vệ đã biết em lấy nhầm xe của bạn và yêu cầu em viết tường trình.

  Em xin cam đoan điều vừa tường trình là đúng sự thật và hứa lần sau sẽ không tái phạm.

  Người viết tường trình

  Đỗ Ngọc Hà

  Viết bản tường trình về việc lấy nhầm xe của bạn – Mẫu 4

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …, ngày … tháng… năm…

  BẢN TƯỜNG TRÌNH

  (Về việc lấy nhầm xe đạp của bạn học cùng lớp)

  Kính gửi: Phòng Bảo vệ Trường THCS…

  Họ tên: Đỗ Đức Anh

  Ngày tháng năm sinh: …/…/…

  Học sinh lớp…, trường THCS…

  Em viết bản tường trình này để tường trình về sự việc sau:

  Vào lúc 17 giờ, ngày… tháng… năm.., sau khi tan học, em đã nhanh chóng di chuyển ra nhà xe để lấy chiếc xe đạp của mình. Khi về đến nhà, em mới được bác Cường, bảo vệ gọi điện thông báo em đã lấy nhầm xe đạp của bạn Nguyễn Minh Hiếu.

  Nguyên nhân của sự việc: Em và bạn Nguyễn Minh Hiếu có xe đạp giống nhau từ hãng xe, màu sắc, hình dáng, đến độ mới. Do em đang cần về nhà gấp nên đã không nhớ và phân biệt được vị trí lúc đỗ xe buổi sáng. Hậu quả, bạn Hiếu đã không có xe để đi về nhà và phải gọi mẹ đến đón.

  Em xin nhận lỗi về hành vi của mình và hứa sẽ trả lại xe của bạn Phương chiếc xe nguyên vẹn.

  Người viết tường trình

  Đỗ Đức Anh

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *