Văn mẫu lớp 8: Dàn ý phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật

Văn mẫu lớp 8: Dàn ý phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật

Tài liệu Bài văn mẫu lớp 8: Dàn ý phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật).

Bạn đang đọc: Văn mẫu lớp 8: Dàn ý phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật

Văn mẫu lớp 8: Dàn ý phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học

Nội dung bao gồm 4 mẫu dàn ý chi tiết, dành cho học sinh lớp 8. Các bạn học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết ngay sau đây.

Dàn ý phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật

  Dàn ý viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học – Mẫu 1

  1. Mở bài

  • Giới thiệu tác phẩm, tác giả.
  • Khái quát những nét đặc sắc về chủ đề và một vài nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm.

  2. Thân bài

  • Nêu chủ đề chủ tác phẩm.
  • Phân tích một số nét đặc sắc về nội dung của tác phẩm.
  • Phân tích một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật.

  3. Kết bài

  • Khẳng định lại giá trị của tác phẩm.
  • Nêu cảm nhận chung về tác phẩm.

  Dàn ý viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học – Mẫu 2

  (1) Mở bài

  Giới thiệu khái quát về bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật.

  (2) Thân bài

  a. Giới thiệu chung

  • Tác giả, hoàn cảnh tác tác
  • Thể thơ
  • Ý nghĩa nhan của bài thơ.
  • Đề tài, chủ đề, cảm hứng chủ đạo

  b. Phân tích

  • Giá trị nội dung
  • Giá trị nghệ thuật

  c. Đánh giá về tác phẩm văn bản

  (3) Kết bài

  Khẳng định lại giá trị của bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật.

  Dàn ý viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học – Mẫu 3

  1. Mở bài

  Giới thiệu khái quát, ngắn gọn về tác giả bài thơ (nhan đề, đề tài, thể thơ…); nêu ý kiến chung về bài thơ.

  2. Thân bài

  – Phân tích đặc điểm nội dung:

  • Phân tích hình tượng thơ (thiên nhiên, con người…)
  • Phân tích cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ.
  • Khái quát chủ đề của bài thơ.

  – Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật:

  • Cách sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt Đường luật (theo mô hình chuẩn mực hay có sự cách tân).
  • Những nét đặc sắc trong nghệ thuật tả cảnh, tả tình.
  • Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, cấu trúc thơ, biện pháp tu từ…)

  3. Kết bài

  Khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ.

  Dàn ý viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học – Mẫu 4

  1. Mở bài

  Dẫn dắt, giới thiệu về tác giả, tác phẩm văn học cần phân tích.

  2. Thân bài

  a. Giới thiệu chung

  – Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác (nếu có)

  – Thể thơ: bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật

  – Ý nghĩa nhan đề bài thơ

  – Đề tài của bài thơ

  b. Phân tích đặc điểm nội dung:

  – Hình tượng thơ: bức tranh thiên nhiên, con người,…

  – Tâm trạng, cảm xúc của tác giả gửi gắm qua bài thơ

  – Khái quát chủ đề của bài thơ.

  c. Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật:

  – Cách sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt Đường luật (theo mô hình chuẩn mực hay có sự cách tân).

  – Những nét đặc sắc trong nghệ thuật tả cảnh, tả tình.

  – Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, cấu trúc thơ, biện pháp tu từ…)

  3. Kết bài

  Khẳng định lại giá trị của tác phẩm văn học đã phân tích.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *