Viết đoạn văn tiếng Anh về thói quen xem Tivi (Dàn ý + 14 mẫu)

Viết về thói quen xem TV bằng tiếng Anh ngắn (Write a paragraph of about 50 words about your TV viewing habits) gồm 14 mẫu khác nhau cực hay có dịch kèm theo gợi ý cách viết chi tiết. Với 14 Bài viết tiếng Anh về thói quen xem TV được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

TOP 14 mẫu viết về thói quen xem TV bằng tiếng Anh siêu hay dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về lũ lụt, viết đoạn văn tiếng Anh về cách học tiếng Anh hiệu quả, viết đoạn văn tiếng Anh về bộ phim yêu thích.

Viết về sở thích xem TV bằng tiếng Anh

  Cách viết về thói quen xem Tivi bằng tiếng Anh ngắn

  Mở đoạn: Giới thiệu chung về thói quen xem tivi (thường xuyên hay không, dành bao nhiêu thời gian, …)

  Thân đoạn:

  • Nêu tần suất và khối lượng thời gian dành cho việc xem tivi
  • Miêu tả loại chương trình/kênh truyền hình yêu thích
  • Miêu tả những lợi ích của việc xem tivi
  • Miêu tả những tác hại của việc xem tivi
  • Kể về thói quen xem tivi một mình hay cùng ai đó
  • Kể về sự thay đổi của thói quen xem tivi theo thời gian

  Kết đoạn: Tóm tắt đoạn, nêu cảm nghĩ về thói quen xem tivi của bản thân (có tốt hay không, có thể cải thiện bằng cách nào,…)

  Viết về thói quen xem Tivi bằng tiếng Anh ngắn

  Tiếng Anh

  I enjoy watching TV in my free time. I often spend three hours a day watching TV. I often watch TV when I finish my homework or sometimes when I have dinner with my family. I usually watch cartoons or some game shows. Sometimes, I watch English educational programmes to improve my English skills. I often turn off the TV when I am not watching it. I think I have good watching habits.

  Tiếng Việt

  Tôi thích xem TV vào thời gian rảnh. Tôi thường dành ba giờ một ngày để xem TV. Tôi thường xem TV khi làm xong bài tập về nhà hoặc đôi khi khi ăn tối với gia đình. Tôi thường xem phim hoạt hình hoặc một số game show. Đôi khi, tôi xem các chương trình giáo dục tiếng Anh để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Tôi thường tắt TV khi tôi không xem nó. Tôi nghĩ tôi có thói quen xem tốt.

  Bài viết tiếng Anh về thói quen xem TV

  Tiếng Anh

  Watching TV is my hobby; I tune in almost every day. I usually watch TV when I need to relax after finishing my daily tasks. Documentaries are my go-to shows as they are very fascinating, but I enjoy other channels too. They provide me with valuable knowledge about various subjects. To me, TV becomes even more enjoyable when shared with friends. We often gather to watch entertaining shows or movies together. It’s a simple pleasure that adds joy to my routine.

  Tiếng Việt

  Xem tivi là sở thích của tôi; tôi xem gần như là mỗi ngày. Thường thì, tôi xem Tivi khi cần thư giãn sau khi hoàn thành các công việc hàng ngày của mình. Phim tài liệu là lựa chọn hàng đầu của tôi bởi chúng rất hấp dẫn, nhưng tôi cũng thích những kênh khác nữa. Chúng mang lại cho tôi kiến thức quý báu về nhiều chủ đề khác nhau. Với tôi, việc xem tivi trở nên thú vị hơn khi được chia sẻ với bạn bè. Chúng tôi thường xuyên tụ tập để cùng nhau xem các chương trình giải trí hoặc các bộ phim. Đó là một niềm vui đơn giản, và nó làm cho cuộc sống hàng ngày của tôi thêm hạnh phúc.

  Write a paragraph of about 50 words about your TV viewing habits

  Tiếng Anh

  I love watching television in my free time very much. Watching television is my hobby, however, it never interfere with my study. I always prefer to finish my school homework and learn well then I can have time to watch my favorite television programs. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many different areas. I generally love Discovery channels and see news about the animals on our planet. I also watch interesting cartoon such as Tom and Jerry after finishing my homework. My parents also support my hobby because I can control my leisure time equally.

  Tiếng Việt

  Tôi rất thích xem tivi trong thời gian rảnh rỗi. Xem truyền hình là sở thích của tôi, tuy nhiên, nó không bao giờ cản trở việc học của tôi. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập về nhà ở trường và học tốt sau đó tôi có thể có thời gian để xem các chương trình truyền hình yêu thích của mình. Tôi luôn nghĩ rằng xem TV là một sở thích tốt bởi vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi thường yêu thích các kênh Khám phá và xem tin tức về các loài động vật trên hành tinh của chúng ta. Tôi cũng xem phim hoạt hình thú vị như Tom và Jerry sau khi hoàn thành bài tập về nhà. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ sở thích của tôi vì tôi có thể kiểm soát thời gian giải trí của mình như nhau.

  Đoạn văn tiếng Anh viết về thói quen xem TV

  Tiếng Anh

  My hobby is watching TV. I am interested in watching TV in my free time very much. Although watching television is my indoor hobby, it never interfere with my study at school or at home. I always prefer to finish my school homework and learn well then I can have time to watch TV. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many other areas. I generally discover channels and see news including animal planet. I also watch interesting cartoons which can bring me creative and new ideas to make cartoons and arts for my art subject at school. My parents also love my hobby and they are very happy when they listen a lot of the latest news via me in my own voice.

  Tiếng Việt

  Sở thích của tôi là xem TV. Tôi rất thích xem TV trong thời gian rảnh rỗi. Xem tivi là sở thích trong nhà của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi ở trường hay ở nhà. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập ở trường và học thật tốt để có thời gian xem TV. Tôi luôn nghĩ xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt về nhiều lĩnh vực khác. Tôi thường khám phá các kênh và xem tin tức bao gồm hành tinh động vật. Tôi cũng xem những phim hoạt hình thú vị có thể mang lại cho tôi những ý tưởng sáng tạo và mới để làm phim hoạt hình và nghệ thuật cho môn học nghệ thuật của tôi ở trường. Bố mẹ tôi cũng yêu thích sở thích của tôi và họ rất vui khi họ nghe rất nhiều tin tức mới nhất qua giọng nói của tôi.

  My hobby is watching TV

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  My hobby is watching TV. I usually watch TV in my free time. I often spend from two to three hours a day watching TV. I only watch TV in the evening from 7 to 8. I like watching TV when I am entertaining. The time I spend watching TV less than the time I spend on outdoor activities. My favorite TV programme is comedy because I am happy to watch it. I never leave the TV on when I am not watching it. I always prefer to finish my homework and learn well so I can have time to watch TV. I think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many other areas so I love it very much!

  Tiếng Việt

  Sở thích của tôi là xem TV. Tôi thường xem TV trong thời gian rảnh của tôi. Tôi thường dành từ hai đến ba giờ mỗi ngày để xem TV. Tôi chỉ xem TV vào buổi tối từ 7 đến 8 giờ. Tôi thích xem TV khi tôi đang giải trí. Thời gian tôi xem TV ít hơn thời gian tôi dành cho các hoạt động ngoài trời. Chương trình truyền hình yêu thích của tôi là hài kịch vì tôi rất vui khi xem nó. Tôi không bao giờ để TV bật khi tôi không xem nó. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập về nhà và học tốt để có thời gian xem TV. Tôi nghĩ rằng xem TV là một sở thích tốt bởi vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến thức tốt trong nhiều lĩnh vực khác vì vậy tôi rất thích nó!

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh 

  I like watching TV very much. I often watch TV for about two hours a day. I only watch TV in the evening after I finish all my homework. On Saturday and Sunday, I watch more. Sometimes I watch TV when I’m eating, but I never watch TV when I’m studying. I watch English educational programme the most. It has interesting educational programmes for children. I can also improve my English skills.

  Tiếng Việt 

  Tôi thích xem TV rất nhiều. Tôi thường xem TV khoảng hai giờ mỗi ngày. Tôi chỉ xem TV vào buổi tối sau khi làm xong bài tập về nhà. Thứ bảy và chủ nhật, tôi xem nhiều hơn. Đôi khi tôi xem TV khi tôi đang ăn, nhưng tôi không bao giờ xem TV khi tôi đang học. Tôi xem chương trình giáo dục tiếng Anh nhiều nhất. Nó có các chương trình giáo dục thú vị cho trẻ em. Tôi cũng có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.

  Thói quen xem Tivi bằng tiếng Anh

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  My hobby is watching TV. I like very much to watch TV in my free time. Watching TV is my hobby however it never interfere with my study. First I prefer to complete my school home works and study well then I watch TV. I think I have a good hobby because watching TV provides me good knowledge in many areas. I generally see news and discovery channels including animal planet on the TV. I also watch good cartoons which give me new and creative ideas to make arts and cartoons. My parents appreciate my hobby and they become very happy when they listen all the latest news through me in my voice.

  Now, I am 14 years old and read in class 3rd standard however I develop this hobby from early childhood. Watching TV in right ways plays very important roles in our lives. It benefits a lot if used in creative ways. It keeps us update about all the news and happenings going out all across the world. Having knowledge about the happenings has become the necessity of the modern society because of huge level of competition. It provides lot of benefits because it improves our knowledge as well gives information maintain our life style. There are various new programs on TV which are specially relay to increase our awareness about worldwide affairs. There are various subjective programs about history, maths, economics, science, geography, culture, etc relay to increase our knowledge.

  Tiếng Việt

  Sở thích của tôi là xem tivi. Tôi rất thích xem truyền hình trong thời gian rảnh rỗi. Xem tivi là sở thích của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học hành của tôi. Đầu tiên tôi thích hoàn thành các công việc nhà ở trường và học tập thật tốt, sau đó tôi mới xem tivi. Tôi nghĩ rằng tôi có một sở thích tốt vì xem tivi cung cấp cho tôi kiến thức tốt trong nhiều lĩnh vực. Tôi thường xem các kênh tin tức và khám phá bao gồm động vật trên hành tinh qua tivi. Tôi cũng xem phim hoạt hình tốt mang lại cho tôi những ý tưởng mới và sáng tạo để làm nghệ thuật và phim hoạt hình. Bố mẹ tôi đánh giá cao sở thích của tôi và họ trở nên rất vui khi họ lắng nghe những tin tức mới nhất thông qua giọng nói của tôi.

  Bây giờ, tôi đã 14 tuổi và học lớp 9, tuy nhiên tôi phát triển sở thích này từ thời thơ ấu. Xem truyền hình đúng cách có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó có lợi rất nhiều nếu được sử dụng theo cách sáng tạo. Nó giúp chúng ta cập nhật về tất cả các tin tức và diễn biến các sự kiện trên toàn thế giới. Có kiến thức về những diễn biến đã trở thành sự cần thiết của xã hội hiện đại vì mức độ cạnh tranh rất lớn. Nó cung cấp rất nhiều lợi ích vì nó cải thiện kiến thức của chúng ta cũng như cung cấp thông tin duy trì phong cách cuộc sống của chúng ta. Có nhiều chương trình mới chuyển tiếp trên truyền hình đặc biệt để nâng cao nhận thức của chúng ta về các vấn đề trên toàn thế giới. Có nhiều chương trình khác nhau về lịch sử, toán học, kinh tế, khoa học, địa lý, văn hoá … để nâng cao kiến thức của chúng ta.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  I love watching TV in my free time very much. Watching Television is my indoor hobby however it never interferes with my study at school or at home. I always prefer to finish my school home work and learn well then I can have time to watch TV. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many other areas. I generally discovery channels and see news including animal planet. I also watch interesting cartoons which can bring me creative and new ideas to make cartoons and arts for my art subject in school. My parents also love my hobby and they are very happy when they listen a lot of the latest news via me in my own voice.

  Tiếng Việt

  Tôi rất thích xem TV trong thời gian rảnh rỗi. Xem TV là sở thích trong nhà của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi ở trường hay ở nhà. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập ở nhà và học thật tốt để có thời gian xem TV. Tôi luôn nghĩ xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt về nhiều lĩnh vực khác. Tôi thường khám phá các kênh và xem tin tức bao gồm cả hành tinh động vật. Tôi cũng xem những phim hoạt hình thú vị có thể mang lại cho tôi những ý tưởng sáng tạo và mới để làm phim hoạt hình và nghệ thuật cho môn học nghệ thuật của tôi ở trường. Cha mẹ tôi cũng yêu thích sở thích của tôi và họ rất vui khi họ nghe rất nhiều tin tức mới nhất qua giọng nói của tôi.

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh

  Watching TV is one of my favorite habits. The time I spend watching TV depends on what programme is on that day. I spend less time on watching TV than taking part in outdoor activities. I sometimes watch TV when I am eating because it brings me wonderful feelings. While reading books, I don’t watch TV because it will distract me from the content of the book. I like watching programmes about entertainment such as Tom and Jerry, Mickey Mouse, Donald Duck… After a hard working day, my family eats dinner and watch the news on TV. The atmosphere is very cozy. I always turn off the TV when I am not using it as it is a good way to save the electricity bill. I think I have good TV watching habits.

  Tiếng Việt

  Xem tivi là một trong những thói quen ưa thích của tôi. Thời gian tôi dành ra để xem tivi phụ thuộc vào ngày hôm đó có chương trình gì. Tôi dành ít thời gian xem tivi hơn tham gia các hoạt động ngoài trời. Tôi thỉnh thoảng xem tivi khi đang ăn bởi vì nó mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời. Trong khi đọc sách, tôi không xem ti vi vì nó sẽ làm tôi phân tán nội dung của cuốn sách. Tôi thích xem các chương trình về giải trí như Tom và Jerry, Chuột Mickey, vịt Donald…. Sau một ngày làm việc vất vả, gia đình tôi ăn tối và xem các tin tức trên tivi. Bầu không khí vô cùng ấm áp. Tôi luôn tắt tivi khi tôi không sử dụng vì nó là một cách hay để tiết kiệm hóa đơn tiền điện. Tôi nghĩ tôi có thói quen xem ti vi tốt.

  Đoạn văn mẫu 4

  Tiếng Anh

  I am definitely interested in watching television. I often spend four hours a day watching TV. I often watch TV when I have free time for entertaining or sometimes when I am eating meals with my family. I usually watch cartoons or some game shows. My family always watches News at 7p.m every day when we are having dinner. I often turn off the TV when I am not watching it. I think I have good watching habits. I never forget to prepare my lessons or do my homework before watching TV.

  Tiếng Việt

  Tôi chắc chắn quan tâm đến việc xem truyền hình. Tôi thường dành bốn giờ mỗi ngày để xem TV. Tôi thường xem TV khi rảnh rỗi để giải trí hoặc đôi khi tôi đang dùng bữa với gia đình. Tôi thường xem phim hoạt hình hoặc một số chương trình trò chơi. Gia đình tôi luôn xem Thời sự lúc 7 giờ tối hàng ngày khi chúng tôi ăn tối. Tôi thường tắt TV khi tôi không xem nó. Tôi nghĩ rằng tôi có thói quen xem tốt. Tôi không bao giờ quên chuẩn bị bài hoặc làm bài tập về nhà trước khi xem TV.

  Viết về thói quen xem tivi bằng tiếng Anh

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng AnhMy hobby is watching tv.I love watching tv in my free time very much.Watching television is my indoor hobby however it never interfere with my study at school or at home.I always prefer to finish my school homewwork and learn well then i can have time to watch tv.I always think watching tv is a good hobby because it can provide me good knowlengen many other areas.I generally dicovery channels and see news duding animal planet.I also watch interesting cartoon and art subject at school. My parents love my hobby and they are very happy when the listen a lot of lastest news via me in my own voice.

  Tiếng Việt

  Sở thích của tôi là xem TV, tôi rất thích xem TV vào những lúc rảnh rỗi. Xem TV là sở thích trong nhà của tôi, tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi ở trường hay ở nhà. Có thời gian để xem TV Tôi luôn nghĩ xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt về nhiều lĩnh vực khác. Nói chung tôi biết đọc các kênh và xem tin tức về hành tinh động vật. Tôi cũng xem các bộ phim hoạt hình và nghệ thuật thú vị ở trường. yêu thích sở thích của tôi và họ rất vui khi nghe nhiều tin tức mới nhất qua tôi bằng chính giọng nói của tôi.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  My hobby is watching TV. I love watching TV in my free time very much. Watching television is my indoor hobby however it never interfere with my study at school or at home. I always prefer to finish my school homework and learn well then I can have time to watch TV. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many other areas. I generally discovery channels and see news including animal planet. I also watch interesting cartoons which can bring me creative and new ideas to make cartoons and arts for my art subject at school. My parents also love my hobby and they are very happy when they listen a lot of the lastest news via me in my own voice.

  Tiếng Việt 

  Sở thích của tôi là xem TV. Tôi rất thích xem TV trong thời gian rảnh rỗi. Xem tivi là sở thích trong nhà của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi ở trường hay ở nhà. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập ở trường và học thật tốt để có thời gian xem TV. Tôi luôn nghĩ xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt về nhiều lĩnh vực khác. Tôi thường khám phá các kênh và xem tin tức bao gồm hành tinh động vật. Tôi cũng xem những phim hoạt hình thú vị có thể mang lại cho tôi những ý tưởng sáng tạo và mới để làm phim hoạt hình và nghệ thuật cho môn học nghệ thuật của tôi ở trường. Bố mẹ tôi cũng yêu thích sở thích của tôi và họ rất vui khi họ nghe rất nhiều tin tức mới nhất qua giọng nói của tôi.

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh 

  I am Thanh and 1 am a student at Yen Dinh I Secondary School. I like watching TV so much. I spend two or three hours a day watching TV. I don’t like playing outside because it’s dangerous and I don’t find it interesting. I often watch TV when I am free. The programme I watch most is educational and entertainment programmes. I never leave TV on when I don’t watch because I want to save electricity. 1 think I have good TV watching habits. How about you?

  Tiếng Việt 

  Mình là Thanh và mình là học sinh trường THCS Yên Định I. Mình rất thích xem ti vi. Mình dành hai hoặc ba giờ mỗi ngày cho việc xem ti vi. Mình không thích chơi bên ngoài vì nó nguy hiểm và mình không thấy nó thú vị. Mình thường xem ti vi khi mình rảnh rỗi. Chương trình ti vi mình hay xem nhất là các chương trình về giáo dục hoặc giải trí. Mình không bao giờ để ti vi mở khi mình không xem bởi vì mình muốn tiết kiệm điện. Mình nghĩ là mình có thói quen xem ti vi tốt. Còn bạn thì sao?

  Đoạn văn mẫu 4

  Tiếng Anh 

  Hello, everyone! I am hoa. I would like to present to you about my favorite TV program. My favorite TV program is Hello Jadoo – a famous program. I like this program because it is very funny and entertaining. It’s on Disney Channel at 5pm from Tuesday to Saturday every week. I always watch it . This program is about a cute girl, funny and intelligent but quite lazy and friends good-hearted, genial of jadoo. Through cartoon, I developed communication skills, perseverance and life skills. I wish cartoon will premiere viewers or more episodes and more meaningful. Well that’s it from me. Thanks very much!

  Tiếng Việt 

  Xin chào tất cả mọi người! Tôi là hoa. Tôi muốn trình bày với bạn về chương trình truyền hình yêu thích của tôi. Chương trình truyền hình yêu thích của tôi là Hello Jadoo – một chương trình nổi tiếng. Tôi thích chương trình này vì nó rất vui nhộn và giải trí. Phim chiếu trên Disney Channel lúc 5h chiều từ thứ Ba đến thứ Bảy hàng tuần. Tôi luôn xem nó. Chương trình này kể về một cô gái dễ thương, vui tính và thông minh nhưng khá lười biếng và những người bạn tốt bụng, tốt bụng của jadoo. Thông qua phim hoạt hình, tôi phát triển kỹ năng giao tiếp, tính kiên trì và kỹ năng sống. Chúc phim hoạt hình ra mắt người xem hay nhiều tập và ý nghĩa hơn. Đó là do tôi. Cảm ơn rất nhiều!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *