Viết đoạn văn về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh (20 mẫu)

Lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh tổng hợp 20 mẫu khác nhau cực hay có dịch kèm theo bảng từ vựng. Với 20 mẫu viết 1 đoạn văn ngắn về lợi ích của Smartphone bằng tiếng Anh được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Viết đoạn văn về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Đồng thời giúp các bạn học sinh hiểu rõ được lợi ích của smartphone. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc học Online, viết đoạn văn tiếng Anh về thành phố Vũng Tàu, đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích.

Viết đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của điện thoại

  Từ vựng tiếng Anh về điện thoại

  STT Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
  1 Smartphone Điện thoại thông minh
  2 Apps Ứng dụng
  3 Pin Pin
  4 Memory storage Dung lượng bộ nhớ
  5 Utilities Tiện ích
  6 Modern Hiện đại
  7 Connect Kết nối
  8 Network Mạng
  9 Watch movie Xem phim
  10 Use Sử dụng
  11 Addicted Nghiện
  12 Phone cases Ốp điện thoại
  13 Electronic wallet Ví điện tử

  Lợi ích của Smartphone bằng tiếng Anh

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  Smartphones are becoming more and more popular because it brings a lot of benefits to owners. We can use the phone to keep in touch with friends via phone numbers or social networking sites. We can search for all the information we want to know through the google browser. As long as you have an internet connection, you can watch movies and listen to your favorite music. In my free time, I often use my phone to listen to music, watch movies or play games. These things help me feel relaxed. Using social media helps me to update news quickly. Smartphones have navigation systems that make it easy to find people when lost. I can use my phone to find my way to any place. For modern cities, you can pay bills through e-wallets on your phone – very convenient. The telephone is a great invention that man has created.

  Tiếng Việt

  Điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến bởi nó mang lại rất nhiều tiện ích cho người dùng. Chúng ta có thể sử dụng điện thoại để giữ liên lạc với bạn bè qua số điện thoại hoặc các trang mạng xã hội. Chúng ta có thể tìm kiếm mọi thông tin muốn biết qua trình duyệt google. Chỉ cần có kết nối mạng là bạn có thể xem phim, nghe nhạc yêu thích. Khi rảnh rỗi, tôi thường sử dụng điện thoại để nghe nhạc, xem phim hoặc chơi game. Những điều này giúp tôi cảm thấy thư giãn. Sử dụng mạng xã hội giúp tôi cập nhật tin tức nhanh chóng. Điện thoại thông minh có hệ thống định vị giúp bạn dễ dàng tìm thấy người khi bị lạc. Tôi có thể sử dụng điện thoại của mình để tìm đường đến bất kỳ nơi nào. Đối với các thành phố hiện đại, bạn có thể thanh toán hóa đơn qua ví điện tử trên điện thoại – rất tiện lợi. Điện thoại là một phát minh vĩ đại mà con người đã tạo ra.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  The world is currently very developed, which means that technology is very evolving, especially smartphone. And it brings a lot of benefits, I of course agree. Because it’s so useful. Smartphone works remotely, even when you’re in another part of the world. You can communicate verbally, video, audio and exchange other media. All websites, applications and software have been created to help users socialize. Social media, texting, texting, laptops, tablets, and cell phones mean no one needs to feel isolated in the digital world. Users can be regularly updated with news about local events and social developments. We can also learn through technology. Anyone with access to the internet today can access a huge amount of the world’s knowledge through the web. Alternatively, lessons and courses can now be offered virtually online. Online social media or playing computer and mobile games is becoming more and more popular. Traditional media also developed, as television and broadcasting were digitized along with radio. It has many benefits, but it also has harmful effects. Nowadays, there are a lot of young people who are interacting too much with internet devices, and can easily watch bad programs, programs like those are not good for them. However, Smartphone is also a lot of benefits, is an important part of our life.

  Tiếng Việt

  Thế giới hiện nay rất phát triển đồng nghĩa với việc công nghệ cũng rất phát triển, đặc biệt là điện thoại thông minh. Và nó mang lại rất nhiều lợi ích, tôi tất nhiên đồng ý. Bởi vì nó rất hữu ích. Điện thoại thông minh hoạt động từ xa, ngay cả khi bạn ở một nơi khác trên thế giới. Bạn có thể giao tiếp bằng lời nói, video, âm thanh và trao đổi các phương tiện khác. Tất cả các trang web, ứng dụng và phần mềm đều được tạo ra để giúp người dùng hòa nhập với xã hội. Phương tiện truyền thông xã hội, nhắn tin, nhắn tin, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động có nghĩa là không ai cần phải cảm thấy bị cô lập trong thế giới kỹ thuật số. Người dùng có thể được cập nhật thường xuyên các tin tức về các sự kiện địa phương và sự phát triển xã hội. Chúng ta cũng có thể học thông qua công nghệ. Bất kỳ ai có quyền truy cập vào Internet ngày nay đều có thể truy cập một lượng lớn kiến ​​thức của thế giới thông qua web. Ngoài ra, các bài học và khóa học hiện có thể được cung cấp hầu như trực tuyến. Phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến hoặc chơi trò chơi trên máy tính và thiết bị di động ngày càng trở nên phổ biến. Các phương tiện truyền thông truyền thống cũng phát triển khi truyền hình và phát thanh truyền hình được số hóa cùng với đài phát thanh. Nó có nhiều lợi ích nhưng cũng có tác hại. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ tương tác quá nhiều với các thiết bị internet, dễ xem những chương trình dở, những chương trình không tốt cho mình. Tuy nhiên, smartphone cũng có rất nhiều lợi ích, là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

  Thuận lợi của điện thoại bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  In the age of advanced technology, the mobile phone is one of the most widely used technologies and it plays an important role in our lives. The mobile phone will certainly bring about a lot of advantages. First of all, the cell phone is considered the quickest means of communication in our daily life, hence we can contact easily with our friends and our relative wherever by calling or sending messages. Second, it is also a means of entertainment for people. For instance, we can listen to music and play games on mobile phone. Moreover, by using the latest apps for smartphone, we can access to the Internet to watch film and check out profile in social networks and update our status wherevere we are. Final, if we have a smartphone in hand, out studying becomes more effective such as look up dictionary, find out many source of reference on internet which is useful for studying. In conclusion, it could be said that mobile phone is an indispensable part in our life.

  Tiếng Việt

  Trong thời đại công nghệ tiên tiến, điện thoại di động là một trong những công nghệ được sử dụng rộng rãi nhất và nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Điện thoại di động chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Trước hết, điện thoại di động được coi là phương tiện liên lạc nhanh nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể liên lạc dễ dàng với bạn bè, người thân ở bất cứ đâu bằng cách gọi điện hoặc gửi tin nhắn. Thứ hai, nó còn là phương tiện giải trí của con người. Ví dụ: chúng ta có thể nghe nhạc và chơi trò chơi trên điện thoại di động. Hơn nữa, bằng cách sử dụng các ứng dụng mới nhất dành cho điện thoại thông minh, chúng ta có thể truy cập Internet để xem phim, xem hồ sơ trên mạng xã hội và cập nhật trạng thái của mình mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng, nếu chúng ta có một chiếc điện thoại thông minh trong tay, việc học tập sẽ trở nên hiệu quả hơn như tra cứu từ điển, tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu tham khảo trên internet hữu ích cho việc học tập. Tóm lại, có thể nói điện thoại di động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

  Talk about the benefits of smartphone

  Tiếng Anh 

  Nowadays, the mobile phone plays an essential role in our lives. It’s undeniable that there are certain benefits of mobile phone. Firstly, mobile phone is the most convenient means of communication. It can be used to communicate over long distances without wires. Because it is portable, people can use and bring it anywhere, anytime, put it into your pocket or just a small bag. It’s not only for communication but also for inoformation and entertainment. There are even more useful applications combined in a small mobile phone including photography, calculating, health checking, note taking,.. Additionally, mobile phone has become a device for entertainment. You can read e-books, watch TV programs, listen to music or play games as long as it is connected to the internet.

  Tiếng Việt

  Ngày nay, điện thoại di động đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Không thể phủ nhận rằng điện thoại di động có những lợi ích nhất định. Thứ nhất, điện thoại di động là phương tiện liên lạc thuận tiện nhất. Nó có thể được sử dụng để liên lạc qua khoảng cách xa mà không cần dây. Vì là sản phẩm di động nên mọi người có thể sử dụng và mang theo mọi lúc, mọi nơi, bỏ vào túi hoặc chỉ là một chiếc túi nhỏ. Nó không chỉ dùng để liên lạc mà còn dùng để cung cấp thông tin và giải trí. Thậm chí còn có nhiều ứng dụng hữu ích hơn được kết hợp trong một chiếc điện thoại di động nhỏ gọn như chụp ảnh, tính toán, kiểm tra sức khỏe, ghi chú,.. Ngoài ra, điện thoại di động đã trở thành một thiết bị giải trí. Bạn có thể đọc sách điện tử, xem chương trình TV, nghe nhạc hoặc chơi trò chơi miễn là nó được kết nối với internet.

  Lợi ích của điện thoại trong học tập bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  In my opinion, using cell phones in the classroom is necessary. Firstly, students can access necessary information, knowledge and tools online to solve problems and apply knowledge of the subject in class. This helps students focus on developing problem-solving skills, which we know as one of the five most important skills for workers in the 21st century. Second, students have access to information. Information helps the school gradually transition to the 4.0 educational philosophy, not placing too much emphasis on memorizing knowledge. Third, allow teachers the opportunity to assess understanding of new knowledge in the classroom and adjust communication as needed. phone use can reduce or replace person-to-person interaction. We are witnessing a decrease in the time and quality of human interaction as people spend more and more time using technology. Meanwhile, the skill of cooperation and interaction is one of the five most important skills for workers in this era. Of course, when allowing students to use cell phones in the classroom, they need to know the usage guidelines set forth by the school as well as the skills to use it for learning purposes.

  Tiếng Việt

  Theo tôi, việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học là cần thiết. Thứ nhất, học sinh có thể tiếp cận thông tin, kiến ​​thức và công cụ trực tuyến cần thiết để giải quyết vấn đề và vận dụng kiến ​​thức của môn học trên lớp. Điều này giúp học sinh tập trung phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, mà chúng tôi biết là một trong năm kỹ năng quan trọng nhất đối với người lao động trong thế kỷ 21. Thứ hai, học sinh được tiếp cận thông tin. Thông tin giúp nhà trường chuyển dần sang triết lý giáo dục 4.0, không quá đặt nặng việc ghi nhớ kiến ​​thức. Thứ ba, cho phép giáo viên có cơ hội đánh giá mức độ hiểu kiến ​​thức mới trong lớp học và điều chỉnh cách truyền đạt khi cần thiết. sử dụng điện thoại có thể làm giảm hoặc thay thế tương tác giữa người với người. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự suy giảm về thời gian và chất lượng tương tác của con người khi mọi người ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho việc sử dụng công nghệ. Trong khi đó, kỹ năng hợp tác và tương tác là một trong năm kỹ năng quan trọng nhất của người lao động trong thời đại ngày nay. Tất nhiên, khi cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học, các em cần nắm rõ các nguyên tắc sử dụng do nhà trường đề ra cũng như các kỹ năng sử dụng điện thoại cho mục đích học tập.

  Lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh 

  Nowadays, people’s need to connect is increasing day by day. Therefore, the phone is indispensable. Thanks to the phone, you can talk to people thousands of kilometers away. In the old days, when we wanted to send an important message, we would have to send a letter. Delivery time and location will vary. Now that you have a phone, you can transmit information instantly. The smartphone has many benefits. In addition to calling, you can use it to take photos or record videos to keep memories. Thanks to the compact design the phone background can be easily carried. Each person will have different ways of using the phone. Some people use phones for work and study. Some people use their phones for entertainment. You can learn a lot of useful things on google browser.. In addition to google browser, you can use other learning applications. Entertainment applications are also very popular on phones. As a result, you have many options for yourself. Let’s take advantage of the positive effects of the phone to make our lives happier and easier.

  Tiếng Việt 

  Ngày nay, nhu cầu kết nối của mọi người ngày càng cao. DO đó không thể thiếu đi chiếc điện thoại. Nhờ có chiếc điện thoại mà bạn có thể nói chuyện với những người cách bạn cả ngàn ki-lô-mét. Ngày xưa, khi muốn nhắn một thông tin quan trọng chúng ta sẽ phải gửi thư. Tùy vào địa điểm và thời gian nhận thư sẽ khác nhau. Bây giờ có chiếc điện thoại, các bạn có thể truyền tải thông tin ngay lập tức. Chiếc điện thoại thông minh có rất nhiều lợi ích. Các ngoài gọi điện thoại, các bạn có thể sử dụng nó để chụp ảnh hoặc quay video lưu giữ những kỉ niệm. Nhờ có thiết kế nhỏ gọn nền điện thoại có thể dễ dàng mang theo. Mỗi người sẽ có những cách sử dụng điện thoại khác nhau. Có người sử dụng điện thoại phục vụ cho công việc và học tập. Có người sử dụng điện thoại để giải trí. Các bạn có thể học được rất nhiều điều bổ ích trên trình duyệt google.. Ngoài trình duyệt google các bạn có thể sử dụng những ứng dụng học tập khác. Những ứng dụng giải trí cũng rất phổ biến trên điện thoại. Nhờ đó mà bạn có nhiều sự lựa chọn cho bản thân. Hãy tận dụng những tác dụng tích cực của điện thoại để cuộc sống của chúng ta trở nên vui vẻ và dễ dàng hơn nhé.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  Nowsadays mobile phones play an essential role in our life because it brings a lot of advantages. Mobile phones provide means to communicate with everyone. Unlike traditional communication devices, they can be on hand for the caller at all time and used in any places where there is a signal. Next, you can takes beautiful photos or record memorable videos through a smart phone. Once the media has been captured, it can be sent to others via email, messaging, or Bluetooth; or posted on the internet with just a few clicks. Additionally, only by a smart phone, you can study anything through teaching and learning applications such as online courses, teaching videos, academic documents,… which helps you to gain better resuls and play as a mini library.

  Tiếng Việt

  Ngày nay điện thoại di động đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta vì nó mang lại rất nhiều lợi ích. Điện thoại di động cung cấp phương tiện để liên lạc với tất cả mọi người. Không giống như các thiết bị liên lạc truyền thống, chúng có thể mang theo bên người mọi lúc và được sử dụng ở bất kỳ nơi nào có tín hiệu. Tiếp theo, bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp hoặc quay video đáng nhớ thông qua một chiếc điện thoại thông minh. Khi phương tiện đã được chụp, nó có thể được gửi cho người khác qua email, tin nhắn hoặc Bluetooth; hoặc đăng trên internet chỉ với một vài cú nhấp chuột. Ngoài ra, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bạn có thể nghiên cứu bất cứ thứ gì thông qua các ứng dụng dạy và học như khóa học trực tuyến, video dạy học, tài liệu học thuật,… giúp bạn tiếp thu tốt hơn và chơi như một thư viện thu nhỏ.

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh 

  Nowsadays mobile phones play an essential role in our life because it brings a lot of advantages. First, students can access necessary information, knowledge and tools online to solve problems of applying knowledge of the subject in class. This keeps students focused on developing problem-solving skills that we know of as one of the five most important skills for 21st century workers. believe that the school can gradually shift to the 4.0 educational philosophy, not too heavy on the problem of memorizing knowledge. In the 4.0 era, accessing, storing and presenting information is the responsibility and expertise of robots. Robots with artificial intelligence can do these things more efficiently than humans, and third, give teachers the opportunity to assess new knowledge in the classroom and adapt the way of communication as needed. For example, right after a teacher teaches new knowledge, give an example then can give an exercise and assess the student’s understanding in the class using assessment application. This way students will learn more effectively and teachers do not have to wait until the midterm or final exam to know the problem of each student.

  Tiếng Việt

  Ngày nay điện thoại di động đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta vì nó mang lại rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, học sinh có thể tiếp cận trực tuyến các thông tin, kiến ​​thức, công cụ cần thiết để giải quyết các vấn đề vận dụng kiến ​​thức của môn học trên lớp. Điều này giúp học sinh tập trung vào việc phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề mà chúng tôi biết là một trong năm kỹ năng quan trọng nhất đối với người lao động thế kỷ 21. tin rằng nhà trường có thể chuyển dần sang triết lý giáo dục 4.0, không quá đặt nặng vấn đề ghi nhớ kiến ​​thức. Trong kỷ nguyên 4.0, việc truy cập, lưu trữ và trình bày thông tin là trách nhiệm và chuyên môn của robot. Robot có trí tuệ nhân tạo có thể làm những việc này hiệu quả hơn con người và thứ ba, mang đến cho giáo viên cơ hội đánh giá kiến ​​thức mới trong lớp học và điều chỉnh cách giao tiếp khi cần thiết. Ví dụ, ngay sau khi giáo viên dạy kiến ​​thức mới, hãy đưa ra một ví dụ sau đó có thể đưa ra một bài tập và đánh giá sự hiểu biết của học sinh trong lớp bằng ứng dụng đánh giá. Như vậy học sinh sẽ học hiệu quả hơn và giáo viên không phải đợi đến kỳ thi giữa kỳ hay cuối kỳ mới biết được vấn đề của từng học sinh.

  Viết đoạn văn về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

  Lợi ích của Smartphone bằng tiếng Anh – Mẫu 1

  Tiếng Anh

  I started using my phone when I was in 6th grade. At first, I was only allowed to use my phone normally. It only has the function of listening, calling, sending normal messages. When I was in 9th grade, my dad bought me a smartphone. This phone is very modern. The touch screen helps me to just swipe to open the device. The camera can take pictures and record videos. I often use my phone to find useful information for studying. Because I study away from home, I often use my phone to video call my relatives. My phone has a large memory. I can download the music that I love. In my spare time, I can watch movies on my phone. I use my phone to find my way when I get lost. Since having a phone and using social networks, I have made many new friends. We talk together. I’m happy. I find the phone has many benefits when I know how to use it. I really like this phone.

  Tiếng Việt

  Tôi bắt đầu sử dụng điện thoại khi tôi học lớp 6. Ban đầu, tôi chỉ được dùng điện thoại bình thường. Nó chỉ có chức năng nghe, gọi, gửi tin nhắn thông thường. Khi tôi học lớp 9, bố đã mua tặng tôi một chiếc điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại này rất hiện đại. Màn hình cảm ứng giúp tôi chỉ cần vuốt nhẹ là có thể mở máy. Camera có thể chụp ảnh và quay video. Tôi thường sử dụng điện thoại để tìm kiếm những thông tin hữu ích phục vụ cho việc học. Vì tôi học xa nhà nên tôi thường dùng điện thoại để gọi video cho người thân. Điện thoại của tôi có bộ nhớ lớn. Tôi có thể tải những bài nhạc mà tôi yêu thích. Những khi rảnh rỗi tôi có thể xem phim trên điện thoại. Tôi dùng điện thoại để tìm đường khi bị lạc. Từ ngày có điện thoại và sử dụng mạng xã hội tôi có rất nhiều người bạn mới. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Tôi thấy rất vui. Tôi thấy điện thoại có rất nhiều lợi ích khi mình biết sử dụng. Tôi rất thích chiếc điện thoại này.

  Lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh – Mẫu 2

  Tiếng Anh 

  Smartphones are becoming more and more popular. The average person uses a smartphone. Smartphones bring a lot of benefits to owners. We can use the phone to connect with friends via phone numbers or social networking sites. We can search for all the information we want to know through the google browser. As long as you have an internet connection, you can watch movies and listen to your favorite music. In my spare time, I often use my phone to listen to music, watch movies or play games. These things help me feel relaxed. Using social media helps me to update news quickly. Smartphones have navigation systems that make it easy to find people when lost. I can use my phone to find my way to any place. For modern cities, you can pay bills through e-wallets on your phone – very convenient. The telephone is a great invention that man has created.

  Tiếng Việt

  Điện thoại thông minh được sử dụng ngày càng phổ biến. Trung bình mỗi người đều sử dụng một chiếc điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh mang lại rất nhiều lợi ích cho chủ sở hữu. Chúng ta có thể sử dụng điện thoại để kết nối với bạn bè qua số điện thoại hoặc các trang mạng xã hội. Chúng ta có thể tìm kiếm mọi thông tin mà chúng ta muốn biết thông qua trình duyệt google. Chỉ cần có kết nối internet, bạn có thể xem những bộ phim và nghe những bài nhạc mà mình yêu thích. Thời gian rảnh rỗi tôi thường dùng điện thoại để nghe nhạc, xem phim hoặc chơi game. Những điều này giúp tôi cảm thấy thư giãn. Việc sử dụng mạng xã hội giúp tôi có thể cập nhật tin tức một cách nhanh chóng. Những chiếc điện thoại thông minh có hệ thống định vị giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy người khi bị lạc. Tôi có thể sử dụng điện thoại để tìm đường đi đến bất kỳ địa điểm nào. Đối với những thành phố hiện đại các bạn có thể thanh toán các hóa đơn thông qua ví điện tử trên điện thoại – rất tiện lợi. Điện thoại là một phát minh vĩ đại mà con người đã tạo ra.

  Viết về lợi ích của điện thoại – Mẫu 3

  Tiếng Anh

  With the advancement of science and technology, phone has become the smart friend of everyone. It is no denial of the benefits that the phone brings because of the following reasons. First of all, the basic benefit of the phone is that it makes communication become easier than ever. Previously, to communicate with another, one had to write a hand letter, which was very troublesome and sometimes the letter could be misplaced. Now, in spite of being halfway around the Earth, we can still interact, hear the voice of the other. This way is more economical and extremely convenient for everyone to use. In addition, with a phone, we can take photographs and save great moments, no much difference from a camera. In our free time, we can take a look to relax, it is interesting. Futhermore, the phone has many other great applications such as clock alarming, note, calculator, voice recorder, etc. A hand-held phone that has so many useful functions integrated in. Each of these functions serves us a lot in our lives. As a result, the phone itself has become a close friend of each of us, be inseparable.

  Tiếng Việt 

  Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, điện thoại đã trở thành người bạn thông minh của mỗi chúng ta. Không ai có thể phủ nhận những lợi ích mà điện thoại mang đến bởi những lí do sau. Đầu tiên lợi ích cơ bản của điện thoại là khiến việc liên lạc trở lên đơn giản hơn bao giờ hết. Trước đây, muốn liên lạc với nhau, người ta phải viết thư tay, điều rất rắc rối và đôi khi có thể bị thất lạc. Giờ đây, dù cho cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng chúng ta vẫn có thể tương tác, nghe thấy giọng nói của đối phương. Cách này vừa tiết kiệm hơn lại vô cùng thuận tiện cho mọi người để sử dụng. Tiếp theo, với một chiếc điện thoại,chúng ta còn có thể chụp và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời, không khác một chiếc máy ảnh là bao. Trong thời gian rảnh rỗi, chúng ta có thể lấy ra xem để thư giãn, điều này thật thú vị. Ngoài ra, trong điện thoại còn có rất nhiều các ứng dụng tuyệt vời khác như báo thức, nhắc nhở, máy tính, ghi âm. Một chiếc điện thoại nhỏ bằng bàn tay mà có thật nhiều chức năng tích hợp trong đó. Mỗi chức năng lại phục vụ cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Bởi vậy mà tự bao giờ, điện thoại đã trở thành người bạn thân thiết của mỗi chúng ta, không thể tách rời.

  Viết về lợi ích của điện thoại – Mẫu 4

  Tiếng Anh 

  Smart phone has played a very important role in our lives. It is an useful entertaining instrument. We can download a lot of games or books, music, movies and they are free. After a stressful working day, this will be a good way to relieve stress and get back energy. In addition, the phone is also considered one of the modern educational methods. Only with the phone connected to the Internet, we can access and surf the web to enlarge knowledge. On the Internet there are a lot of different knowledge from literature, theology, history, physics to astronomy and politics. Moreover, there are also a number of other helpful news channels, which helps us broaden our knowledge of cooking, fashion, behavior in communication. Last but not least, because of the compact , being easy to carry so the phone is loved by almost people. We can take it to anywhere and use it any time. In short, the phone offers a lot of great benefits. Each of us should use it reasonably and efficiently.

  Tiếng Việt

  Điện thoại thông minh từ lâu đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó là một công cụ giải trí rất hữu ích. Ta có thể tải thoải mái rất nhiều trò chơi hay sách báo, âm nhạc, phim ảnh mà hoàn toàn miễn phí. Sau một ngày làm việc căng thẳng, đây sẽ là một cách thư giãn tốt để chúng ta giải tỏa stress, lấy lại năng lượng. Ngoài ra, điện thoại cũng được coi là một trong những phương pháp giáo dục hiện đại. Chỉ với chiếc điện thoại kết nối mạng, chúng ta có thể truy cập và lướt web để tìm hiểu kiến thức. Trên mạng có rất nhiều các kiến thức khác nhau từ văn học, gián học, lịch sử, vật lí cho đến thiên văn, chính trị. Ngoài ra, một số kênh báo mạng khác rất bổ ích, giúp chúng a mở rộng kiến thức về nấu ăn, thời trang, cách ứng xử trong giao tiếp. Cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, vì sự nhỏ gọn, dễ mang theo nên điện thoại khá được mọi người yêu chuộng. Chúng ta có thể đem nó đi bất cứ đâu và sử dụng bất cứ lúc nào. Nói tóm lại, điện thoại mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời. Mỗi chúng ta nên sử dụng nó một cách hợp lý và hiệu quả.

  Viết về lợi ích của điện thoại – Mẫu 5

  Tiếng Anh 

  In modern times, our continued advance in technology has led to the explosion of many useful electronic devices, one of which is mobile phone. It has become a vital part of people’s life on account of the huge benefits it brings. To begin with, mobile phone is a source of information. With Internet access available anywhere and at any time, users can search for the latest news and keep themselves informed of events around the world. Not only providing information, it also acts as a useful device for storage. Photos, videos, records or texts can all be stored in your phone. For instance, when you attend a lecture but seem to be not quick enough to take note everything, it is possible to record it and play back several times. More than that, the important function making it increasingly appealing nowadays is a source of entertainment, offering people with a wide range of activities in the free time such as playing games, listening to music or reading e-books. Last but not least, mobile phone has been upgraded to become a multifunctional device, which can come in handy in different situations. Many cell phones often come with a GPS and a Map application, allowing users to identify their location and get the right way to the place they want. To sum up, mobile phone is undoubtedly one of the greatest inventions, which not only meet the demand for communication, information exchange and entertainment but also offers numerous useful functions that make our life easier.

  Tiếng Việt 

  Trong thời kỳ hiện đại ngày nay, những tiến bộ không ngừng trong khoa học công nghệ đã dẫn tới sự bùng nổ các thiết bị điện tử tiện ích, trong đó không thể không nói tới điện thoại di động.Thiết bị này đã dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống con người bởi những lợi ích to lớn mà nó mang lại.Vai trò của điện thoại di động trước hết là cung cấp thông tin. Với Internet dễ dàng kết nối mọi lúc mọi nơi, người dùng có thể tìm kiếm những tin tức mới nhất và luôn cập nhật về các sự kiện diễn ra hằng ngày. Không chỉ mang đến nhiều thông tin, nó còn đóng vai trò như một công cụ lưu trữ hữu ích. Ảnh, vi deo, ghi âm hay cả văn bản cũng đều có thể lưu được trong một chiếc điện thoại. Ví dụ như, trong trường hợp bạn nghe bài giảng nhưng không kịp ghi chép lại, bạn có thể ghi âm và nghe lại để tìm hiểu rõ hơn. Và hơn thế, một chức năng quan trọng của điện thoại khiến cho nó ngày càng trở nên hấp dẫn hiện nay chính là phương tiện giải trí, cung cấp các hoạt động như chơi game, nghe nhạc hay đọc sách truyện online. Không dừng lại ở đó, điện thoại ngày nay vẫn đang tiếp tục được nâng cấp để trở thành một thiết bị đa chức năng, phục vụ con người ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hầu hết điện thoại được cài đặt GPS ( thiết bị định vị toàn cầu ) và ứng dụng Bản đồ, cho phép chúng ta biết vị trí hiện tại của mình và tìm được đường tới địa điểm mình muốn. Có thể thấy rằng điện thoại di động là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, không chỉ đáp ứng nhu cầu về giao tiếp, trao đổi thông tin và giải trí mà còn mang lại nhiều chức năng hữu ích khác giúp cho cuộc sống con người dễ dàng hơn.

  Viết về lợi ích của điện thoại – Mẫu 6

  Tiếng Anh 

  With some considerable advancement of science and transformation, the appearance of mobile phone has met a huge demand of customers. And undeniably, its contribution to every aspect of our daily life is of great importance. In the first place, the majority of people take advantage of mobile phone to communicate with each other and update all affairs and situations domestically and internationally on account of its convenience and usefulness. Geographical distance is no longer an obstacle to keeping contact with the outside world. Besides, by spending just a few minutes and taking some basic steps, there are such hot issues that you can easily approach. Moreover, the assistance of mobile phone is believed to strongly support students in their work and studying. With upgradation of latest features and technology and Internet access, mobile phone can give you a bank of documents and information in different fields. It helps save your time, money, energy and finish your tasks in the most effective and perfect way. In conclusion, regarded as one of revolutionary inventions in mankind history, mobile phone has proved its indispensable role at present as well as in the advanced technology future.

  Tiếng Việt 

  Với những tiến bộ vượt bậc của ngành khoa học và thông tin, sự xuất hiện của điện thoại di động đã và đang đáp được nhu cầu lớn của khách hàng. Và không thể phủ nhận, sự đóng góp của nó tới mọi mặt của đời sống hằng ngày của chúng ta là vô cùng quan trọng.Điều đầu tiên, hầu hết mọi người đều tận dụng sự thuận tiện và hữu ích của điện thoại để giao tiếp với mọi người và cập nhật những tình hình chính trị, sự kiện hằng ngày trong và ngoài nước. Khoảng cách địa lí giờ không còn là một trở ngại với chúng ta trong việc kết nối với thế giới bên ngoài. Bên cạnh đó, với việc dành ra vài phút và làm những bước đơn giản, bạn có thể dễ dàng truy cập những vấn đề “nóng”.Hơn nữa, sự hỗ trợ của điện thoại di động được coi là hỗ trợ tích cực cho việc học tập và làm việc của học sinh. Với sự cập nhật những đặc điểm, công nghệ mới nhất và kết nối Internet, điện thoại di động có thể mang lại cho bạn ngân hàng tài liệu và thông tin ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, tiền bạc, năng lượng và giúp ta hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và hoàn hảo nhất. Tóm lại, được coi là một trong những phát minh tiến bộ trong lịch sử loài người, điện thoại di động đã và đang chứng minh được vai trò quan trọng của nó hiện tại cũng như trong thời đại công nghệ tương lai.

  Viết về lợi ích của điện thoại – Mẫu 7

  Tiếng Anh 

  Nowadays, most young people have a smartphone. It has become a must-have device that serves many purposes in their daily life. So what are its benefits? First, a smartphone is used for communication. We can instantly make phone calls, send and receive messages anywhere, anytime because it’s portable. Using a smartphone is more convenient than using a telephone and faster than writing a letter. Second, we can use a smartphone for entertainment. Listening to music, watching films, and playing games are some interesting functions. Besides, we can also use it to take photos and record videos to keep our happy moments. Finally, we can easily find the information we need via a smartphone. Once it is connected to a wireless or mobile data network, we can surf the web, and even use maps to look for places.

  Tiếng Việt 

  Ngày nay, hầu hết các bạn trẻ đều sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Nó đã trở thành 1 thiết bị cần phải có phục vụ nhiều mục đích trong cuộc sống hàng ngày. Vậy lợi ích của nó là gì? Đầu tiên, điện thoại thông minh được sử dụng để liên lạc. Chúng ta có thể nhanh chóng gọi điện thoại, gửi và nhận tin nhắn ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào vì nó dễ mang theo. Sử dụng điện thoại thông minh thuận tiện hơn sử dụng điện thoại bàn và nhanh hơn so với viết thư. Thứ 2, chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh để giải trí. Nghe nhạc, xem phim và chơi trò chơi là một vài chức năng thú vị. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dùng nó để chụp ảnh và quay video để lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ. Cuối cùng, chúng ta có thể dễ dàng tìm được thông tin mà chúng ta cần thông qua điện thoại thông minh. Một khi nó được kết nối với mạng không dây hoặc mạng dữ liệu điện thoại, chúng ta có thể lướt web, và thậm chí sử dụng bản đồ để tìm kiếm địa điểm.

  Viết về lợi ích của điện thoại – Mẫu 8

  Tiếng Anh 

  As you know, mobile communications is very useful to help people communicate with each other. Today, all subjects were able to use mobile phones. you can use by a number of amenities: alarm clock, phone number, store photographic memories …. Besides, the phone is considered as “genuine” you can have fun by listening to music or playing games, reading the newspaper over GPRS. It would be like – will be useful for people who can use electricity a reasonable.

  Tiếng Việt 

  Như bạn đã biết, điện thoại di động rất hữu ích để giúp mọi người liên lạc với nhau. Ngày nay, tất cả các đối tượng đã có thể sử dụng điện thoại di động. Bạn có thể sử dụng bằng một số tiện ích: đồng hồ báo thức, số điện thoại, lưu trữ hình ảnh kỷ niệm. Bên cạnh đó, chiếc điện thoại được coi là “xịn” này bạn có thể giải trí bằng cách nghe nhạc hoặc chơi game, đọc báo qua GPRS. Tóm lại nó sẽ rất có ích cho người biết cách sử dụng hợp lí.

  Viết về lợi ích của điện thoại – Mẫu 9

  Tiếng Anh

  Nowadays the phone is very popular in life and it has many benefits. It is not wrong to call it “smartphone” because in addition to the basic features of a mobile phone such as listening, calling, texting, it also owns extremely modern applications on par with a computer. handed. And those applications give people many important uses in this modern life.

  Tiếng Việt 

  Ngày nay điện thoại được sử dụng rất phổ biến trong cuộc sống và nó có rất nhiều lợi ích. Quả không sai khi gọi nó là “smartphone” bởi ngoài những tính năng cơ bản của một chiếc điện thoại di động như nghe, gọi, nhắn tin thì nó còn sở hữu những ứng dụng vô cùng hiện đại ngang tầm với một chiếc máy tính xách tay. Và những ứng dụng ấy mang lại cho người rất nhiều công dụng quan trọng trong cuộc sống hiện đại này.

  Viết về lợi ích của điện thoại – Mẫu 10

  Tiếng Anh 

  Nowadays, there are many mobile phones. They are very modern. My favorite phone is the Iphone 12 Pro Max. My father bought it for me when he heard that I had won a scholarship to an American university. My smartphone is black. Its design is extremely luxurious. The phone has a lot of face recognition capabilities for very convenient unlocking. The camera of this phone is very nice. My phone has up to 256GB memory. I like Apple products because their products are very secure and anti-theft. I often use the phone to communicate with family and friends, in study and entertainment. I download a lot of apps for learning and entertainment. You can find all the information you want with just a smartphone with an internet connection. The phone is a device with many benefits, but if you do not use it correctly, it can also be extremely harmful. You will be immersed in the entertaining games and forget the more important things to do. Use your phone sensibly so as not to become its slave.

  Tiếng Việt 

  Ngày nay có rất nhiều chiếc điện thoại đã được ra đời. Chúng vô cùng hiện đại. Chiếc điện thoại mà tôi yêu thích là chiếc Iphone 12 Pro Max. Bố tôi đã mua tặng tôi khi biết tin tôi đậu học bổng của trường đại học của nước Mỹ. Chiếc điện thoại thông minh của tôi có màu đen. Thiết kế của nó vô cùng sang trọng. Chiếc điện thoại có nhiều khả năng nhận diện khuôn mặt để mở khóa rất thuận tiện.Camera của chiếc điện thoại này rất đẹp. Điện thoại của tôi có bộ nhớ lên đến 256GB. Tôi thích các sản phẩm của Apple vì nó có tính bảo mật và chống trộm rất cao. Tôi thường dùng điện thoại để liên lạc với người thân và bạn bè, trong học tập và giải trí. Tôi tải rất nhiều ứng dụng để học tập và giải trí. Các bạn có thể tìm kiếm mọi thông tin mà mình muốn chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet. Điện thoại là một thiết bị có nhiều lợi ích nhưng nếu bạn không sử dụng nó một cách đúng đắn thì nó cũng lại vô cùng tai hại. Bạn sẽ đắm chìm trong những trò chơi giải trí và quên những việc quan trọng hơn phải làm. Hãy sử dụng chiếc điện thoại của bạn một cách hợp lý để không trở thành nô lệ của nó nhé.

  Lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh – Mẫu 11

  Tiếng Anh 

  Smartphone brings lots of benefits. First of all, people use it to communicate. Only by a smart phone, you keep in touch with other people in anywhere. Moreover, there is no reason to get bored when you have your mobile phone. You can watch videos or listen to music, podcasts or radio through a smartphone. There are also various types of game, you only need download and play. Last but not least, cellphones are great devices for organization. Your mobile phone will alert you when you have an appoitment or help you to organize your daily work tasks and personal schedule.

  Tiếng Việt 

  Điện thoại thông minh mang lại rất nhiều lợi ích. Trước hết, mọi người sử dụng nó để giao tiếp. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, bạn có thể giữ liên lạc với những người khác ở bất cứ đâu. Hơn nữa, không có lý do gì để cảm thấy nhàm chán khi bạn có điện thoại di động. Bạn có thể xem video hoặc nghe nhạc, podcast hoặc ra-đi-ô thông qua điện thoại thông minh. Ngoài ra còn có nhiều loại trò chơi, bạn chỉ cần tải về và chơi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, điện thoại di động là thiết bị tuyệt vời cho tổ chức, quản lý. Điện thoại di động của bạn sẽ thông báo cho bạn khi bạn có cuộc hẹn hoặc giúp bạn sắp xếp các nhiệm vụ công việc hàng ngày và lịch trình cá nhân.

  Bài luận tiếng Anh về lợi ích của điện thoại

  Tiếng Anh 

  Nowadays, the mobile phone plays a major role in our lives, which brings many advantages to us but also contains some drawbacks.

  It’s undeniable that there are certain benefits of mobile phone. Firstly, mobile phone is the most convenient means of communication. It can be used to communicate over long distances without wires. Because it is portable, people can use and bring it anywhere, any when, put it into your pocket or just a small bag. Not stop in calling and messaging functions, now, there are even more useful applications combined in a small mobile phone including photography, calculating, health checking, note taking,.. Additionally, mobile phone has become a device for entertainment. You can read e-books, watch TV programs, listen to music or play games as long as it is connected to the internet. In education, you can study anything through teaching and learning applications such as online courses, teaching videos, academic documents,.. which help you to gain better results and play as a mini library.

  On the other hand, many people usually ignore its drawbacks. Generally, people tend to have mobile phone with them all the time, which sometimes disturb the owner and affect the others. For example, when you are having a meeting and everyone is paying attention to the speaker, your mobile phone suddenly rings louder and louder.The meeting must be interrupted and you will be so embarrassed with others. Besides, the use of mobile phone even reduce the efficiency of your study and your work. People are usually attracted by entertainment functions by mobile phone rather than use them for study and working purpose, which wastes a lot of their time. In addition, Some types of phone’s screen light can harm your eyes and the radiation from this device is not good for your brain and your health.

  All in all, mobile phones are not bad themselves, it just depends on the way we use them. People should consider carefully and learn how to use it properly before making decision of buying one.

  Tiếng Việt

  Ngày nay, điện thoại di động đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, mang lại nhiều lợi thế cho chúng ta nhưng cũng có một số nhược điểm.

  Không thể phủ nhận rằng có một số lợi ích nhất định của điện thoại di động. Thứ nhất, điện thoại di động là phương tiện giao tiếp thuận tiện nhất. Nó có thể được sử dụng để giao tiếp trên khoảng cách dài mà không cần dây điện. Bởi vì nó dễ cầm tay, mọi người có thể sử dụng và mang nó bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào, đặt nó vào túi quần hoặc chỉ cần một chiếc cặp nhỏ. Không dừng lại ở các chức năng gọi điện và nhắn tin, giờ đây, thậm chí còn có nhiều ứng dụng hữu ích kết hợp trong chiếc điện thoại nhỏ bao gồm chụp ảnh, tính toán, kiểm tra sức khỏe, ghi chú, .. Ngoài ra, điện thoại di động đã trở thành một thiết bị giải trí. Bạn có thể đọc sách điện tử, xem chương trình truyền hình, nghe nhạc hoặc chơi trò chơi miễn là nó được kết nối với internet. Trong giáo dục, bạn có thể học bất cứ thứ gì thông qua các ứng dụng dạy và học như các khóa học trực tuyến, video dạy học, tài liệu học thuật, .. giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn và đóng vai trò như một thư viện nhỏ.

  Mặt khác, nhiều người thường bỏ qua những hạn chế của nó. Nói chung, mọi người có xu hướng đem theo điện thoại bên mình toàn thời gian, mà đôi khi làm phiền chủ sở hữu và ảnh hưởng đến những người khác. Ví dụ, khi bạn đang có một cuộc họp và tất cả mọi người đang chú ý đến người nói, điện thoại di động của bạn đột nhiên đổ chuông to hơn dần. Cuộc họp bị gián đoạn và bạn sẽ rất xấu hổ với người khác. Bên cạnh đó, việc sử dụng điện thoại di động thậm chí còn làm giảm hiệu quả của việc học tập và công việc của bạn. Mọi người thường bị thu hút bởi các chức năng giải trí bằng điện thoại di động thay vì sử dụng chúng cho mục đích học tập và làm việc, mà lãng phí rất nhiều thời gian của họ. Ngoài ra, một số loại đèn màn hình của điện thoại có thể gây hại cho mắt bạn và bức xạ từ thiết bị này không tốt cho não và sức khỏe của bạn.

  Tóm lại, điện thoại di động không phải là xấu, nó chỉ phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng. Mọi người nên cân nhắc cẩn thận và học cách sử dụng nó đúng cách trước khi quyết định mua một cái.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *