Viết hướng dẫn về những việc cần làm trước, trong và sau lũ lụt bằng tiếng Anh

Viết hướng dẫn về những việc cần làm trước, trong và sau lũ lụt bằng tiếng Anh SIÊU HAY, kèm dịch, giúp các em học sinh lớp 8 tham khảo, rèn luyện thật tốt kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh để biết cách viết hướng dẫn phòng tránh lũ lụt.

Write instructions about things to do before, during, and after a flood là chủ đề rất hay, giúp các em học sinh tổng hợp nhiều từ vựng, ngữ pháp Tiếng Anh, để nhanh chóng trả lời trả lời câu hỏi 5 Skills 2 Unit 9: Natural Disasters – SGK Global Success 8 trang 99.

Đề bài: Write instructions 80 – 100 words about things to do before, during, and after a flood. Viết hướng dẫn 80 – 100 từ về những việc cần làm trước, trong và sau lũ lụt.

Viết hướng dẫn về những việc cần làm trước, trong và sau lũ lụt bằng tiếng Anh

Here a things you should do before, during and after a flood

Before:

 • Prepare an emergency kit.
 • Listen to local radio.
 • Protect your valuables in waterproof containers. Place them above potential water levels.

During:

 • Stay inside a safe and high place.
 • Follow the routes specified by officials.
 • Time permitting, leave a note informing others when you left and where you went.

After:

 • Avoid moving water.
 • Emergency workers will be assisting people in flooded areas.
 • Return home only when authorities indicate it is safe.

Hướng dẫn dịch:

Đây là những việc bạn nên làm, trước, trong và sau cơn bão

Trước:

 • Chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp.
 • Lắng nghe đài địa phương.
 • Bảo vệ tài sản của bạn trong những thùng chống nước. Đặt chúng lên trên mực nước có thể dâng lên.

Trong:

 • Ở trong nơi an toàn và cao.
 • Làm theo những quy trình của các cơ quan có thẩm quyền.
 • Nếu còn đủ thời gian, để lại lời nhắn cho những người khác khi nào bạn rời đi và đi đâu.

Sau:

 • Tránh những dòng nước đang chảy.
 • Nhân viên cứu hộ sẽ giúp những người ở khu vực lũ lụt.
 • Quay về nhà chỉ khi các nhà chức trách chỉ ra là mọi thứ đã an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *