Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 4 năm 2023 – 2024 mang tới đầy đủ 12 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm, Tin học, Mĩ thuật, Lịch sử – Địa lí, Khoa học, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Đạo đức, Âm nhạc lớp 4. Sáng Toán và Tiếng Việt chia thành 2 tập.

Bạn đang đọc: Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

Bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 4 áp dụng chính thức từ năm học 2023 – 2024, cùng với bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Qua đó, giúp thầy cô và các em xem sách giáo khoa lớp 4 Chân trời sáng tạo online vô cùng tiện lợi. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Sách giáo khoa lớp 4 Chân trời sáng tạo đầy đủ

  Bộ sách giáo khoa lớp 4 Chân trời sáng tạo

  Toán 4 – Tập 1

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng

  Chủ biên: Khúc Thành Chính

  Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang

  Nội dung sách hướng đến mục đích đảm bảo dễ dạy, dễ học, gắn Toán học với thực tiễn. Tập 1 có 2 chủ đề:

  • Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung
  • Chủ đề 2: Số tự nhiên

  Toán 4 – Tập 2

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng

  Chủ biên: Khúc Thành Chính

  Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang

  Các hoạt động học tập được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và khả năng nhận thức của học sinh, thể hiện tinh thần tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác. Tập 2 gồm 2 chủ đề:

  • Chủ đề 3: Các phép tính với số tự nhiên
  • Chủ đề 4: Phân số

  Tiếng Việt 4 – Tập 1

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam LY

  Tác giả: Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm.

  Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 Tập 1 Chân trời sáng tạo gồm 4 chương và 24 bài.

  Tiếng Việt 4 – Tập 2

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly

  Tác giả: Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm.

  Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo gồm 4 chương và 30 bài.

  Tiếng Anh 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Chủ biên: Trần Cao Bội Ngọc

  Tác giả: Trương Văn Ánh

  Sách giáo khoa Tiếng anh lớp 4 Family and Friends Chân trời sáng tạo gồm 12 bài. Nội dung sách hướng đến mục đích đảm bảo dễ dạy, dễ học, gắn Tiếng anh với thực tiễn.

  Hoạt động trải nghiệm 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Tổng chủ biên: Đinh Thị Kim Thoa

  Chủ biên: Phạm Thùy Liêm, Lại Thị Yến Ngọc

  Tác giả: Vũ Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài Thu, Trần Thị Quỳnh Trang

  Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo gồm 9 Chủ đề.

  Tin học 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Tổng biên: Quách Tất Kiên

  Chủ biên: Quách Tất Kiên, Phạm Thị Quỳnh Anh

  Tác giả: Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyên Minh Thiên Hoàng, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh

  Mĩ thuật 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Tổng biên: Hoàng Minh Phúc

  Chủ biên: Nguyễn Thị May

  Tác giả: Đỗ Viết Hoàng, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung

  Lịch sử – Địa lí 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Chủ biên: Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung

  Tác giả: Nguyễn Khánh Bằng, Trần Thị Ngọc Hân, Nguyễn Chí Tuấn

  Khoa học 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Tổng biên: Đỗ Xuân Hội

  Chủ biên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

  Tác giả: Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn

  Giáo dục thể chất 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Chủ biên: Phạm Thị Lệ Hằng

  Tác giả: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn

  Công nghệ 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Tổng, Chủ biên: Bùi Văn Hồng

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân

  Đạo đức 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Tổng biên: Huỳnh Văn Sơn

  Chủ biên: Mai Mỹ Hạnh

  Tác giả: Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ

  Âm nhạc 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Chân trời sáng tạo (Sách học sinh)

  Tổng biên: Hồ Ngọc Khải

  Chủ biên: Đặng Châu Anh

  Tác giả: Hà Thị Như, Nguyễn Đình Tình, Trịnh Mai Trang, Tố Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *