Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 4 gồm đầy đủ 12 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm, Tin học, Mĩ thuật, Lịch sử – Địa lí, Khoa học, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Đạo đức, Âm nhạc lớp 4.

Bạn đang đọc: Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

Bộ sách Kết nối tri thức lớp 4 áp dụng chính thức từ năm học 2023 – 2024, nội dung sách hướng tới mục đích giúp các em không chỉ có được những kiến thức, kĩ năng trong sách giáo khoa mà còn tìm thấy trong cuộc sống hằng ngày qua những trò chơi, hoạt động gắn với thực tiễn. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Sách giáo khoa lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ

  Bộ sách giáo khoa lớp 4 năm 2023 – 2024

  Toán 4 – Tập 1

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)
  • Lê Anh Vinh (Chủ biên)
  • Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải
  • Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

  Nội dung:

  Sách giáo khoa Toán lớp 4 Kết nối tri thức gồm 13 chủ đề, chứa 73 bài học, chia làm hai tập, mỗi tập dùng trong một học kì. Tập 1 từ chủ đề 1 – 7.

  Toán 4 – Tập 2

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)
  • Lê Anh Vinh (Chủ biên)
  • Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải
  • Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

  Nội dung:

  Sách giáo khoa Toán lớp 4 Kết nối tri thức tập 2 từ chủ đề 8 – 13. Sách được viết thật dễ hiểu, các ví dụ hay bài tập là những tình huống thực tiễn gần gũi.

  Tiếng Việt 4 – Tập 1

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên)
  • Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  • Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan

  Nội dung:

  Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 Tập 1 Kết nối tri thức gồm 4 chủ đề và 32 bài.

  Tiếng Việt 4 – Tập 2

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên)
  • Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  • Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan

  Nội dung:

  Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 Tập 2 Kết nối tri thức gồm 4 chủ đề và 30 bài.

  Lịch sử – Địa lí 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên phần Lịch sử)

  Nghiêm Đình Vỹ (Tổng chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử)

  Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử)

  – Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí)

  – Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí)

  – Đặng Tiến Dung, Đoàn Thị Thanh Phương

  Khoa học 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
  • Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên)
  • Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga
  • Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung

  Công nghệ 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
  • Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên)
  • Đồng Huy Giới, Dương Giang Thiên Hương
  • Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo

  Mĩ thuật 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên)
  • Trần Thị Biền, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên)
  • Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang

  Hoạt động trải nghiệm 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên)
  • Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên)
  • Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh

  Đạo đức 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên)
  • Trần Thành Nam (Chủ biên)
  • Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung

  Âm nhạc 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên)
  • Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên)
  • Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga

  Tin học 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên)
  • Hoàng Thị Mai (Chủ biên)
  • Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền
  • Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng

  Giáo dục thể chất 4

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên)
  • Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên)
  • Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu
  • Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương

  Tiếng Anh 4 – Tập 1

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên)
  • Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc
  • Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn

  Tiếng Anh 4 – Tập 2

  Bộ sách giáo khoa Lớp 4: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh)

  Tác giả:

  • Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên)
  • Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc
  • Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *