Đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích của Tivi (8 Mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích của Tivi (8 Mẫu)

Viết đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về Television gồm 8 mẫu khác nhau cực hay có dịch. Qua đó giúp các em có thể tham khảo để nâng cao trình học viết tiếng Anh hay và sáng tạo về lợi ích của TV.

Bạn đang đọc: Đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích của Tivi (8 Mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích của Tivi (8 Mẫu)

Lợi ích của Tivi bằng tiếng Anh cực chất dưới đây gồm cả bài làm ngắn gọn và đầy đủ để các bạn tham khảo. Nói về lợi ích của TV bằng tiếng Anh sẽ là tài liệu thiết thực đối với các em trong quá trình học tập, tự học và tự đọc để nâng cao mở rộng vốn từ vựng của mình thêm phong phú. Ngoài ra các bạn xem thêm: Đoạn văn tiếng Anh viết về hệ thống giáo dục ở Việt Nam, viết đoạn văn tiếng Anh về thành phố Vũng Tàu, đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích.

Lợi ích của Tivi bằng tiếng Anh hay nhất

  Lợi ích của tivi bằng tiếng Anh ngắn

  Tiếng Anh

  When I have free time, I often watch TV. Watching TV brings us a lot of benefits. First of all, it helps me relax after a hard working day. I often watch some entertainment programs such as: “Happy memories”, “Challenge comedians”, “Thank God you are here”…. Second, I can update new news everyday through watching TV fastly instead of reading the newspaper. Finally, my family members are closer to each other when gathering together, have a chit chat and watch TV. In summary, watching TV has a lot of benefits. However, you should use it in an effective way and do not let it take up too much of your time.

  Tiếng Việt

  Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường xem TV. Xem TV mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó giúp tôi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi thường xem một số chương trình giải trí như: “Ký ức vui vẻ”, “Thách thức danh hài”, “Ơn giời cậu đây rồi”…. Thứ hai, tôi có thể cập nhật tin tức mới hàng ngày thông qua việc xem TV một cách nhanh chóng thay vì đọc báo. Cuối cùng, các thành viên trong gia đình tôi gần gũi với nhau hơn khi quây quần bên nhau, trò chuyện và xem TV. Tóm lại, xem TV có rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng nó một cách hiệu quả và đừng để nó chiếm quá nhiều thời gian của bạn.

  Lợi ích của việc xem Tivi bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Television is a breakthrough human invention that has many benefits for our lives. TV is a huge source of information with many news and instructional channels. Now you can learn through TV and stay informed about what’s happening in the world. TV also provides a lot of knowledge about many fields such as natural sciences, social sciences, etc. Besides, television is a popular form of entertainment thanks to a variety of television programs. music, cartoons, reality shows or comedy shows.

  Tiếng Việt

  Ti vi là một phát minh đột phá của con người có rất nhiều lợi ích đối với cuộc sống của chúng ta. TV là một nguồn thông tin khổng lồ với nhiều kênh tin tức và kênh hướng dẫn. Bây giờ bạn có thể học qua TV và cập nhật tin tức về những gì đang xảy ra trên thế giới. TV cũng cung cấp nhiều kiến ​​thức về nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, … Bên cạnh đó, truyền hình là một loại hình giải trí phổ biến nhờ vào một loạt các chương trình truyền hình âm nhạc, phim hoạt hình, chương trình thực tế hay các chương trình hài hước.

  Lợi ích của xem TV bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Television is very important for our lives so most families have televisions. It provides(cung cap) us with information and entertainment. What would you do after a hard day at school or at work and you want to entertaining. It simple, just turn on your TV. Music channel, comedy channel or cartoon channel… is your choice, just pick a channel. And not only entertaining, TV can also help you update the news from all over the world in the end of the day. We stay at home and know what is happens all over the world. You can watch you favourite programs and game shows you like. Someone spends 3 or 4 hours sitting in front of television. However, if you watch TV too much, it is bad for health especial for your eyes. Children sometimes can’t study because of TV.There are too much advertisements on television which makes us tired. Anyway, TV is a wonderful invention. It is a cheapest kind of entertainment for everybody.

  Tiếng Việt

  Tivi rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta nên hầu hết các gia đình đều có tivi. Nó cung cấp cho chúng ta thông tin và giải trí. Bạn sẽ làm gì sau một ngày vất vả ở trường hoặc nơi làm việc và bạn muốn giải trí. Nó đơn giản, chỉ cần bật TV của bạn. Kênh ca nhạc, kênh hài kịch hay kênh phim hoạt hình… là do bạn chọn, chỉ cần chọn một kênh. Và không chỉ mang tính chất giải trí, tivi còn có thể giúp bạn cập nhật những tin tức mới nhất từ khắp nơi trên thế giới trong thời gian cuối ngày. Chúng tôi ở nhà và biết những gì đang xảy ra trên toàn thế giới. Bạn có thể xem các chương trình yêu thích và chương trình trò chơi mà bạn thích. Có người dành 3 hoặc 4 giờ ngồi trước tivi. Tuy nhiên, nếu bạn xem TV quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho mắt. Trẻ em đôi khi không thể học bài vì TV. Có quá nhiều quảng cáo trên TV khiến chúng ta mệt mỏi. Dù sao, TV là một phát minh tuyệt vời. Đó là một loại hình giải trí rẻ nhất cho mọi người.

  Lợi ích của Tivi bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh 

  There is an electronic device that is very familiar and appears in every house. It is hard to find a place without its presence, and it is the TV. After inventors successfully simulated it in the 1920 s, television had become one of the must – have items of every family. Television is an excellent entertaining device, and it is not easy to be replaced by any other things. When we talk about entertaining forms, there are not many things that are as interesting as a TV. Nowadays, there are thousand TV stations all over the world that provide countless channels with competitive contents. When we sit in front of a TV with a remote in our hands, we can easily access to the world through many different lens. The news becomes so lively, the celebrities becomes so close, and the information becomes so easy to be remembered. TV can not only entertain ourselves, but it can also cheer up a whole family or a team. How great is it when we can sit together to watch our favorite TV shows after a long day outside, and we can even talk about them for the next few days. Maybe we do not realize, but TV actually has some positive impacts on us. Unlike the Internet with a huge number of contents which are not censored and confirmed, most of the things that displayed on TV are already checked. We do not have to worry much about absorbing wrong sources of information or harmful content when watching TV, and all we need to do is choosing the property programs which suits our age and hobby. TV plays a big role in our daily life, and the world would be a very boring place without it.

  Tiếng Việt

  Có một thiết bị điện tử đã rất quen thuộc và xuất hiện trong mỗi ngôi nhà. Thật khó để tìm thấy một nơi nào đó mà không có sự hiện diện của nó, và đó chính là TV. Sau khi các nhà phát minh mô phỏng thành công nó vào những năm 1920, tivi đã trở thành một trong những vật dụng cần có của mọi gia đình. Tivi là một thiết bị giải trí tuyệt vời, không dễ gì thay thế được bằng bất kỳ vật dụng nào khác.
  Khi chúng ta nói về các hình thức giải trí, không có nhiều thứ thú vị như TV. Ngày nay, có hàng nghìn đài truyền hình trên khắp thế giới cung cấp vô số kênh với nội dung cạnh tranh. Khi ngồi trước TV với chiếc điều khiển trên tay, chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận thế giới qua nhiều ống kính khác nhau. Tin tức trở nên sống động, những người nổi tiếng trở nên gần gũi, và thông tin trở nên dễ nhớ. TV không chỉ có thể giúp chúng ta giải trí mà còn có thể cổ vũ tinh thần cho cả gia đình hoặc một đội. Thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta có thể cùng nhau ngồi xem những chương trình truyền hình yêu thích sau một ngày dài bên ngoài, thậm chí có thể nói về chúng trong những ngày tiếp theo. Có thể chúng ta không nhận ra, nhưng TV thực sự có một số tác động tích cực đến chúng ta. Không giống như Internet với vô số nội dung không được kiểm duyệt và xác nhận, hầu hết những thứ hiển thị trên TV đều đã được kiểm tra. Chúng ta không phải lo lắng nhiều về việc hấp thụ các nguồn thông tin sai trái hoặc nội dung có hại khi xem TV, và tất cả những gì chúng ta cần làm là lựa chọn các chương trình phù hợp với lứa tuổi và sở thích của mình. TV đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và thế giới sẽ là một nơi rất nhàm chán nếu không có nó.

  Viết đoạn văn về lợi ích của Tivi bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Today, television has become an indispensable item of modern families, because of the great benefits that it brings about. First of all, watching TV is one of the most economical ways to save money. After a hard-working day, you feel very tired and really want to find a means of entertainment, TV is one of the best choices. You only need to sit at home, pay for electric and optical fiber expenses so you can watch any favorite programs, from cartoon to sports, news. It’s a lot cheaper than going to luxury amusement parks. Moreover, just through the small screen, we can explore new things. For example, we just sit at home but can know the famous landmarks, unique scientific phenomena or social and political issues. From there we expand our eyes, our knowledge of the world around us. With these benefits, everyone is very fond of using the TV. I hope that in the near future, there will be more TV companies so consumers can freely choose the most suitable one.

  Tiếng Việt

  Ngày nay, Tivi đã trở thành một vật dụng không thể thiếu của những gia đình hiện đại, bởi vì những lợi ích to lớn mà nó mang đến. Đầu tiên, đây là một trong những phương pháp giải trí vô cùng tiết kiệm. Sau một ngày làm việc căng thẳng trở về, bạn thấy vô cùng mệt mỏi và thật sự muốn tìm một phương tiện để giải trí, Tivi là một trong những sự lựa chọn tốt nhất. Bạn chỉ cần ngồi ở nhà, trả chi phí cho tiền điện và cáp quang để có thể xem bất kì chương trình ưa thích nào, từ hoạt hình đến thể thao, thời sự. Nó rẻ hơn rất nhiều so với việc đi tới những khu vui chơi giải trí đắt đỏ. Ngoài ra, chỉ quan màn ảnh nhỏ, chúng ta có thể khám phá về những thứ mới mẻ. Ví dụ như bạn chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể biết được về các địa danh nổi tiếng, những hiện tượng khoa học độc đáo hay những vấn đề chính trị xã hội. Từ đó mà chúng ta mở rộng con mắt, tầm hiểu biết của mình về thế giới xung quanh. Với những lợi ích trên, mọi người đều rất thích sử dụng Tivi. Mình hy vọng trong tương lai không xa, sẽ có nhiều hãng TV hơn nữa để người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn cho mình một chiếc phù hợp nhất.

  Xem thêm: Viết đoạn văn về tác hại của Tivi bằng tiếng Anh

  Viết đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về Television

  Tiếng Anh

  Invented in the 20th century, until now, TV has played a very important role in each person’s life. The first benefit is the abundant information that it transmits. Through it, we can quickly update the latest information about current issue in the country and in the world. As a result, we are never out of step with people around us. In addition, there are many educational programs on the television to help us become good citizens such as the river gift, the good deeds. Some programs teach some necessary soft skills such as swimming, cooking, home decorating, financial management, etc. Through these useful programs, we can collect ourselves precious experiences. treasures, improve ourselves for the better. In particular, the TV also brings the family members close. After the meal, the whole family gather in the living room to watch the favorite TV channel, which is really happy. In short, there is no denial that the television offers a lot of great benefits. However, you should use it in effective way and do not let it take up too much your time.

  Tiếng Việt

  Được phát minh từ thế kỉ 20, tính đến nay, Tivi đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Lợi ích đầu tiên phải kể đến là nguồn thông tin dồi dào mà nó truyền tải. Qua đó, ta có thể cập nhật một cách nhanh chóng những thông tin mới nhất về tình hình trong nước và quốc tế. Kết quả là chúng ta không bao giờ bị lạc hậu so với mọi người xung quanh. Ngoài ra, trên Tivi cũng có rất nhiều các chương trình giáo dục giúp trở thành một công dân tốt như quà tặng cuộc sông, người tốt việc tốt. Hay một số chương trình dạy về các kĩ năng mềm cần thiết như bơi lội, nấu ăn, trang trí nhà cửa, quản lí tài chính,… Qua những chương trình bổ ích, ta thu lượm cho bản thân những kinh nghiệm quý báu, ngày càng hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, chiếc Tivi còn mang các thành viên trong gia đình thêm gần nhau hơn. Sau bữa cơm, cả gia đình quây quần trong phòng khách để xem kênh truyền hình yêu thích thì thật hạnh phúc phải không nào. Tóm lại, không thể phủ nhận rằng chiếc tivi mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời. Tuy nhiên, các bạn nhớ chú ý xem một cách hiệu quả nhất và không để nó chiếm quá nhiều thời gian nhé.

  Lợi ích của TV bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Television, often referred to as TV, has become an integral part of our daily lives. It offers numerous benefits and has evolved into a powerful tool for information, entertainment, and education.

  One of the primary advantages of TV is its ability to provide information and keep people updated on current events. News channels and programs offer real-time updates on local, national, and international affairs, enabling viewers to stay informed about the world around them.

  Television is also a source of entertainment for people of all ages. From movies and TV series to sports events and reality shows, there is a wide variety of content available to cater to diverse interests. It allows us to unwind, relax, and escape from the pressures of daily life.

  Furthermore, television serves as an educational medium. Documentaries, educational channels, and programs cover a wide range of subjects, from history and science to art and culture. Educational TV can be a valuable resource for both children and adults looking to expand their knowledge.

  For those who are unable to attend live events or travel to distant places, television offers a window to the world. Live broadcasts of important events, such as sports competitions and cultural festivals, allow us to experience these events from the comfort of our homes.

  Television also plays a crucial role in promoting social awareness and cultural diversity. It showcases different cultures, traditions, and perspectives, fostering understanding and tolerance among viewers.

  In summary, television provides information, entertainment, education, and cultural enrichment. It has become an indispensable part of modern life, offering a wide range of benefits to individuals and society as a whole.

  Tiếng Việt

  Truyền hình, thường được gọi là TV, đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó mang lại nhiều lợi ích và đã phát triển thành một công cụ mạnh mẽ cho thông tin, giải trí và giáo dục.

  Một trong những ưu điểm chính của TV là khả năng cung cấp thông tin và giữ cho mọi người cập nhật về các sự kiện hiện tại. Các kênh tin tức và chương trình cung cấp thông tin thời gian thực về các vấn đề cả ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, giúp người xem tiếp tục cập nhật về thế giới xung quanh họ.

  Truyền hình cũng là một nguồn giải trí cho mọi lứa tuổi. Từ phim ảnh và loạt phim truyền hình đến các sự kiện thể thao và chương trình thực tế, có nhiều nội dung đa dạng để phục vụ các sở thích đa dạng. Nó cho phép chúng ta thư giãn, nghỉ ngơi và thoát khỏi áp lực cuộc sống hàng ngày.

  Hơn nữa, truyền hình đóng vai trò như một phương tiện giáo dục. Các tài liệu, các kênh giáo dục và các chương trình bao gồm nhiều chủ đề, từ lịch sử và khoa học đến nghệ thuật và văn hóa. Truyền hình giáo dục có thể là một nguồn tài liệu quý báu cho cả trẻ em và người trưởng thành muốn mở rộng kiến thức của họ.

  Đối với những người không thể tham dự các sự kiện trực tiếp hoặc đi du lịch đến những địa điểm xa xôi, truyền hình cung cấp cửa sổ để thế giới. Các buổi trực tiếp của các sự kiện quan trọng, như các cuộc thi thể thao và các lễ hội văn hóa, cho phép chúng ta trải nghiệm những sự kiện này từ sự thoải mái của ngôi nhà.

  Hơn nữa, truyền hình đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên nhận thức xã hội và đa dạng văn hóa. Nó trình bày các văn hóa, truyền thống và quan điểm khác nhau, thúc đẩy sự hiểu biết và sự dung thứ giữa người xem.

  Tóm lại, truyền hình cung cấp thông tin, giải trí, giáo dục và làm phong phú văn hóa. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và xã hội.

  Viết đoạn văn tiếng Anh về phát minh Tivi

  Tiếng Anh 

  Television is a breakthrough invention of human, however, it has both advantages and drawbacks. First, take a look at its benefits. TV is a huge source of information with a wide variety news and instruction channels. You now can learn through TV and update news about what is happening in the world. Television also provides a huge knowledge of many fields including natural science, social science,… Besides, Television is a common type of entertainment thanks to a wide range of music TV programs, cartoons, reality shows or funny programs. On the other hand, television has some outstanding disadvantages. In fact, many people become addicted to Television and turn it on all day. Especially to children, they don’t want to go out to play with friends or focus on study. They just stick their eyes to the screen without wanting to leave. Some programs even contain violent and criminal content, which influence negatively on children. Also, spending hours watching TV is harmful to your eyesight and wasting your time. With that amount of time, you can do something more beneficial such as playing sports, doing physical exercises or learning new skills. In summary, nowadays, television is indispensable and its benefits outweigh its drawbacks.

  Tiếng Việt

  Tivi là một phát minh đột phá của con người, tuy nhiên, nó có cả ưu điểm và nhược điểm. Đầu tiên, hãy xem lợi ích của nó. TV là một nguồn thông tin khổng lồ với nhiều kênh tin tức và hướng dẫn. Giờ đây, bạn có thể tìm hiểu qua TV và cập nhật tin tức về những gì đang xảy ra trên thế giới. Truyền hình cũng cung cấp một lượng kiến ​​thức khổng lồ về nhiều lĩnh vực bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, … Bên cạnh đó, Truyền hình là một loại hình giải trí thông thường nhờ vào hàng loạt các chương trình truyền hình ca nhạc, phim hoạt hình, chương trình thực tế hay các chương trình hài hước. Mặt khác, tivi có một số nhược điểm nổi bật. Trên thực tế, nhiều người trở nên nghiện Tivi và bật nó cả ngày. Đặc biệt là đối với trẻ em, chúng không muốn ra ngoài chơi với bạn bè hay tập trung vào việc học. Họ chỉ dán mắt vào màn hình mà không muốn rời đi. Một số chương trình thậm chí còn chứa nội dung bạo lực và tội phạm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em. Ngoài ra, dành hàng giờ để xem TV có hại cho thị lực và lãng phí thời gian của bạn. Với khoảng thời gian đó, bạn có thể làm việc gì đó có lợi hơn như chơi thể thao, tập thể dục hoặc học các kỹ năng mới. Tóm lại, ngày nay, tivi là thứ không thể thiếu và lợi ích của nó nhiều hơn mặt hạn chế.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *