Giải pháp của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh (2 Mẫu)

Giải pháp của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh (2 Mẫu)

Giải pháp của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh bao gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Với cách viết mạch lạc, rõ ràng từng phần các bạn có thể dễ dàng lựa chọn tham khảo cho bài làm của mình sắp tới.

Bạn đang đọc: Giải pháp của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh (2 Mẫu)

Giải pháp làm giảm sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh gồm cả bài làm ngắn gọn và đầy đủ để các bạn tham khảo. Đây sẽ là nguồn tài liệu cực kì hữu ích, là người bạn đồng hành giúp các em hiểu được trình tự làm bài, quan sát, biết cách liên tưởng, so sánh, lựa chọn ngôn từ phù hợp. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: viết về Giáng Sinh bằng tiếng Anh, viết về lễ hội bằng tiếng Anh, kể về chuyến du lịch bằng tiếng Anh.

Giải pháp nóng lên toàn cầu tiếng Anh hay nhất

  Giải pháp cho sự nóng lên toàn cầu tiếng Anh

  Tiếng Anh

  First of all, every one of us can help to protect and sustain our environment by changing our consumption habits such as reducing energy use, using green methods of transport and planting trees .ln addition, we can Begin at home by reducing energy use: unplug all electronic devices when they are not use, avoid lighting at day time, use solar energy instead; saving clean water; planting trees or growing our own foods. Walking and biking to work are green methods of transport, good for health.

  Tiếng Việt

  Trước hết, mỗi chúng ta có thể giúp bảo vệ và duy trì môi trường bằng cách thay đổi thói quen tiêu dùng như giảm sử dụng năng lượng, sử dụng các phương pháp giao thông xanh và trồng cây. Ngoài ra, chúng ta có thể bắt đầu tại nhà bằng cách giảm sử dụng năng lượng: rút phích cắm tất cả các thiết bị điện tử khi không sử dụng, tránh chiếu sáng vào ban ngày, sử dụng năng lượng mặt trời thay thế; tiết kiệm nước sạch; trồng cây hoặc trồng thực phẩm của riêng chúng tôi. Đi bộ và đạp xe đi làm là những phương tiện giao thông xanh, tốt cho sức khỏe.

  Giải pháp làm giảm sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  The main ways to reduce global warming that government and people can do:

  – Keep fossil fuels in the ground. Fossil fuels include coal, oil and gas – and the more that are extracted and burned, the worse climate change will get. All countries need to move their economies away from fossil fuels as soon as possible.

  – Invest in renewable energy. Changing our main energy sources to clean and renewable energy is the best way to stop using fossil fuels. These include technologies like solar, wind, wave, tidal and geothermal power.

  – Switch to sustainable transport. Petrol and diesel vehicles, planes and ships use fossil fuels. Reducing car use, switching to electric vehicles and minimising plane travel will not only help stop climate change, it will reduce air pollution too.

  – Improve farming and encourage vegan diets. One of the best ways for individuals to help stop climate change is by reducing their meat and dairy consumption, or by going fully vegan. Businesses and food retailers can improve farming practices and provide more plant-based products to help people make the shift.

  Tiếng Việt

  Những cách chính để giảm sự nóng lên toàn cầu mà chính phủ và người dân có thể làm:

  – Giữ nhiên liệu hóa thạch trong lòng đất. Nhiên liệu hóa thạch bao gồm than đá, dầu mỏ và khí đốt – càng được khai thác và đốt cháy nhiều thì biến đổi khí hậu càng trở nên tồi tệ hơn. Tất cả các quốc gia cần chuyển nền kinh tế của họ ra khỏi nhiên liệu hóa thạch càng sớm càng tốt.

  – Đầu tư vào năng lượng tái tạo. Thay đổi các nguồn năng lượng chính của chúng ta thành năng lượng sạch và tái tạo là cách tốt nhất để ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Chúng bao gồm các công nghệ như năng lượng mặt trời, gió, sóng, thủy triều và địa nhiệt.

  – Chuyển sang vận tải bền vững. Các phương tiện, máy bay và tàu chạy bằng xăng và dầu diesel sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Giảm sử dụng ô tô, chuyển sang sử dụng xe điện và giảm thiểu việc đi lại bằng máy bay sẽ không chỉ giúp ngăn chặn biến đổi khí hậu mà còn giảm ô nhiễm không khí.

  – Cải thiện canh tác và khuyến khích chế độ ăn thuần chay. Một trong những cách tốt nhất để các cá nhân giúp ngăn chặn biến đổi khí hậu là giảm tiêu thụ thịt và sữa, hoặc ăn thuần chay hoàn toàn. Các doanh nghiệp và nhà bán lẻ thực phẩm có thể cải thiện các phương pháp canh tác và cung cấp nhiều sản phẩm từ thực vật hơn để giúp mọi người thực hiện chuyển đổi.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *