Hoạt động trải nghiệm 11: Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và tài nguyên ở địa phương

Hoạt động trải nghiệm 11: Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và tài nguyên ở địa phương

Giải Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chủ đề 9: Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và tài nguyên ở địa phương sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời các câu hỏi nhiệm vụ trang 75→82.

Bạn đang đọc: Hoạt động trải nghiệm 11: Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và tài nguyên ở địa phương

Soạn Hoạt động trải nghiệm 11 trang 75→82 giúp các bạn học sinh biết cách nhận diện ý nghĩa của môi trường và cảnh quan thiên nhiên đối với trạng thái cảm xúc của con người. Đồng thời có thêm tài liệu gợi ý, so sánh với kết quả mình đã làm.

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 Chủ đề 9

  Nhiệm vụ 1

  Nhận diện ý nghĩa của môi trường và cảnh quan thiên nhiên đối với trạng thái cảm xúc của con người

  Câu hỏi 1. Thảo luận và xác định ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên đối với cảm xúc của con người

  Câu hỏi 2. Chia sẻ cảm xúc của em trước cảnh quan thiên nhiên tại địa phương

  Nhiệm vụ 2

  Đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh của cộng đồng dân cư tại địa phương

  Câu hỏi 1. Tìm hiểu thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh của cộng đồng dân cư tại địa phương

  Câu hỏi 2. Viết báo cáo đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh của cộng đồng dân cư tại địa phương

  – Tên danh lam thắng cảnh

  – Phương pháp khảo sát

  – Thực trạng:

  + Ưu điểm

  + Tồn tại

  + Nguyên nhân

  – Kiến nghị

  Câu hỏi 3. Trình bày và hoàn thiện báo cáo

  Nhiệm vụ 3

  Thực hiện bảo tồn và quảng bá hình ảnh cảnh quan thiên nhiên ở địa phương

  Câu hỏi 1. Thảo luận và xác định các biện pháp bảo tổn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương mà học sinh có thể chủ động và tích cực thực hiện.

  Câu hỏi 2. Tổ chức thực hiện biện pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

  Câu hỏi 3. Tổ chức thực hiện quảng bá cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

  Câu hỏi 4. Thảo luận và thực hiện biện pháp kêu gọi mọi người cùng bảo vệ và quảng bá cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

  Nhiệm vụ 4

  Khảo sát, đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên, tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường tại địa phương

  Câu hỏi 1. Lập kế hoạch khảo sát

  Câu hỏi 2. Khảo sát thực trạng

  Câu hỏi 3. Báo cáo kết quả khảo sát

  Câu hỏi 4. Chia sẻ kết quả khảo sát

  Nhiệm vụ 5

  Kiến nghị bảo vệ môi trường ở địa phương

  Câu hỏi 1. Kiến nghị bảo vệ môi trường từ số liệu khảo sát

  Câu hỏi 2. Chia sẻ các kiến nghị với các bạn trong lớp

  Nhiệm vụ 6

  Tuyên truyền các biện pháp bảo vệ tài nguyên ở địa phương

  Câu hỏi 1. Thảo luận và xác định các biện pháp bảo vệ tài nguyên ở địa phương

  Câu hỏi 2. Thực hiện tuyên truyền các biện pháp bảo vệ tài nguyên ở địa phương

  Câu hỏi 3. Chia sẻ về kết quả tuyên truyền các biện pháp bảo vệ tài nguyên ở địa phương

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *