Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trọn bộ cả năm, với đầy đủ 35 phiếu tương ứng 35 tuần trong cả năm học 2023 – 2024, giúp các em củng cố kiến thức theo tuần hiệu quả.

Bạn đang đọc: Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Với 35 phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT, còn giúp thầy cô xây dựng phiếu bài tập cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm phiếu bài tập cuối tuần môn Toán 2 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1

  Ôn tập các số đến 100

  Bài 1: Tìm cà rốt cho thỏ

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 2: Hoàn thành bảng sau:

  Số gồm Viết số Đọc số
  3 chục và 2 đơn vị
  9 chục và 0 đơn vị
  6 chục và 9 đơn vị
  .. chục và .. đơn vị 81

  Bài 3: Hãy giúp chim cánh cụt

  Tìm những số nhỏ hơn 40 ở hình bên:

  ………………………………………………………..

  Tìm những số lớn hơn 40 ở hình bên:

  ………………………………………………………..

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 4: Điền các số vào ô sau:

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Dựa vào bảng ở trên, trả lời câu hỏi:

  Các số tròn chục có hai chữ số là:

  ……………………………………………………………………………………

  Các số có hai chữ số mà các số đó giống nhau là:

  ……………………………………………………………………………………

  Bài 5: Từ 3 số 2, 9, 6. Em hãy lập các số có hai chữ số:

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 2

  Số hạng – tổng

  Bài 1: Số

  Số hạng

  6

  16

  40

  32

  22

  20

  Số hạng

  4

  3

  30

  41

  54

  50

  Tổng

  Bài 2: Đặt tính rồi tính

  35 + 24

  6 + 43

  72 + 15

  84 + 11

  Bài 3: Từ các số hạng, lập các phép cộng thích hợp

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài Số bị trừ, số trừ, hiệu

  Bài 1: Số

  Số bị trừ

  16

  46

  40

  82

  78

  90

  Số trừ

  4

  23

  30

  41

  54

  50

  Hiệu

  Bài 2: Đặt tính rồi tính

  42 – 21

  96 – 43

  72 – 25

  84 – 31

  Bài 3: Trên cành cây có 14 con chim, sau khi bay đi 3 con. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?

  Bài 4: Tính và tô màu theo đáp án

  Đáp án

  43

  34

  4

  50

  17

  Màu

  xanh lá

  xanh da trời

  đỏ

  vàng

  hồng

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 5: Nối

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 6: Mi có 14 bút chì màu, Mi làm mất đi 2 cái. Hỏi Mi còn lại bao nhiêu bút chì màu?

  Bài 7: Tìm hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có hai chữ số.

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 3

  Bài 1: Tính nhẩm

  20

  +

  30

  =

  ….

  90

  40

  =

  ….

  50

  +

  10

  =

  ….

  100

  10

  =

  ….

  70

  +

  20

  =

  100

  90

  =

  Bài 2: Đặt tính rồi tính

  45 + 54

  36 + 43

  72 – 11

  84 – 31

  Bài 3: Những phép tính nào dưới đây có cùng kết quả

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 4: Số?

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 5: Bà có 18 quả ổi, bà cho Nam 7 quả. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả ổi?

  Bài 6: Quyển sách dày 98 trang, Mai đã đọc 34 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang Mai chưa đọc?

  Bài 7: Lớp 2 A có 35 bạn, trong giờ sinh hoạt có 5 bạn đi tập văn nghệ. Hỏi trong lớp còn lại bao nhiêu bạn?

  Bài 8: Tính

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 4

  Bài 1: Số

  +

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  5

  3

  2

  9

  7

  8

  4

  14

  Bài 2: Tính

  9 + 3 = …

  9 + 7 = …

  9 + 9 = …

  9 + 3 + 4 = …

  8 + 4 + 5 = …

  10 – 2 + 8 = …

  Bài 3 : Tính rồi tìm thức ăn tương ứng cho các con vật

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 4: Tính

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 5: Số?

  +

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  3

  11

  +

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  11

  Bài 6: Cửa hàng có 7 thùng sữa không đường và 8 thùng sữa có đường. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu thùng sữa?

  Bài 7: Số?

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 8: Bà có 6 quả cam, mẹ mua thêm 5 quả. Hỏi bà có tất cả bao nhiêu quả cam?

  Bài 9: Đoàn tàu chở hàng có 4 toa đã ra khỏi đường hầm, còn 8 toa ở trong đường hầm. Hỏi đoàn tàu có bao nhiêu toa?

  Bài 10: Những phép tính nào cùng kết quả

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 5

  Bảng cộng (qua 10)

  Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 2: Tính nhẩm

  7 + 6 = ….

  5 + 9 = ….

  8 + 7 = …

  9 + 5 =….

  4 + 9 =….

  6 + 8 =…

  Bài 3: Số?

  Số hạng

  6

  9

  7

  3

  6

  2

  Số hạng

  9

  3

  4

  8

  5

  9

  Tổng

  Bài 4: Nối ?

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 5: Số

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài 6: Tính rồi tìm thức ăn tương ứng cho các con vật

  Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

  Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

  Bài 1: Việt có 12 que tính, Mai cho Việt thêm 7 que tính. Hỏi Việt có tất cả bao nhiêu que tính?

  Bài 2: Cành trên có 10 con chim, cành dưới có 5 con chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?

  Bài 3: Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

  Bài 4: Tú có 1 chục quyển vở, Tú được thưởng 5 quyển vở nữa. Hỏi Tú có tất cả bao nhiêu quyển vở?

  Bài 5: Lớp 2B có 34 học sinh, lớp 2B hơn lớp 2A là 4 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?

  Bài 6: Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 2 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?

  Bài 7: Quyển vở của Hà có 96 trang. Hà đã viết hết 42 trang. Hỏi quyển vở của Hà còn lại bao nhiêu trang chưa viết?

  >> Tải file để tham khảo trọn bộ Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *